baterkynoze
banner barracuda 2013 

baner_155x122

kruty2b

Úsťová brzda teória a prax

logo_clanok_ustova_brzda
V prípade úsťovej brzdy ide o zariadenie, ktoré sa montuje na ústie strelnej zbrane. Jej konštrukcia zabezpečuje zmenu smeru unikajúcich plynov z hlavne, čím dochádza k čiastočnej kompenzácii spätného nárazu. U niektorých ručných zbraní je možné asymetrickým umiestnením otvorov úsťovej brzdy kompenzovať zdvih zbrane.

 

 

Princíp úsťovej brzdy si vysvetlíme na priloženom obrázku. Pri výstrele horúce plyny tlačia strelu a plyny prachovej náplne dopredu a zbraň dozadu. Celkový impulz spätného nárazu Ir sa rovná súčtu impulzu strely Ip a impulzu plynov prachovej náplne Ic.


Ir = Ip + Ic

 

clanok_ustova_brzda_1

 


Impulz strely Ip sa vypočíta z hmotnosti strely a určitej časti zrýchlenej zmesi plynov prachovej náplne. Pre aproximáciu sa v literatúre často uvádza, že až 50 % tejto zmesi postupuje so strelou k ústiu hlavne.


Ip = ( mp + 0,5 x mc ) x Vo


Vo je počiatočná rýchlosť strely


Impulz plynov prachovej náplne Ic je možné vypočítať podľa nasledujúceho vzorca


Ic = 0,5 x mc ( u – vo ) + 0,5 x u x mc


pričom u je stredná výtoková rýchlosť plynov prachovej náplne na ústí hlavne.


u = √ ( vo2 + a2 )


kde a je stredná hodnota rýchlosti zvuku v priečnom priereze ústia hlavne.

 

Toľko krátko z teórie úsťovej brzdy a teraz sa pozrime na výsledky testu, ktorý bol prezentovaný v nemeckej poľovníckej tlači ( Wild und Hund ). Pri teste boli použité tri guľovnice – Sauer 202 GTI, Savage 116 Bear Hunter a Tikka T3 Tactical – na priloženom obrázku v poradí zhora dole - vybavené úsťovými brzdami.


Sauer 202 GTI kaliber 30-06 Spr. mala naskrutkovanú úsťovú brzdu dĺžky 57,5 mm, priemeru 21,8 mm a hmotnosti 72 g. Hmotnosť flinty vrátane puškohľadu Zeiss Varipoint 1,1 – 4 x 24 T bola 4 kg.


Savage 116 Bear Hunter kaliber 300 Win.Mag. mala pevne namontovanú úsťovú brzdu dĺžky 59,5 mm, priemeru 18,8 mm. Hmotnosť flinty vrátane puškohľadu Leupold VX-R 3 – 9 x 50 bola 4,3 kg.


Tikka T3 Tactical kaliber 308 W mala naskrutkovanú úsťovú brzdu dĺžky 70 mm, priemeru 35 mm a hmotnosti 244 g. Hmotnosť flinty vrátane puškohľadu Schmidt & Bender PM II 3 – 12 x 50 bola 4,6 kg.


V prípade guľovnice Sauer a Tikka bola uvádzaná dĺžka hlavne 51 cm a v prípade Savage 52 cm. Pri teste bolo pri prvej guľovnici použité strelivo Brenneke TUG nature 8,5g a LFB SM TMS HP 11,7 g. Pri druhej guľovnici strelivo Hornady GMX 10,7 g a RWS Uni Classic 11,7 g a pri tretej strelivo Rem. Core-Lokt PSP 11,7 g a RWS ID Classic 9,7 g.

 

clanok_ustova_brzda_2

 

Pri teste sa zisťovala :

a) percentuálna miera redukcie spätného nárazu ( je na škodu veci, že v tomto prípade išlo len o subjektívny názor strelcov a nie jeho zmeranie ) V tejto časti testu štyria strelci vystrelili 3x z guľovníc bez a 3x s úsťovou brzdou. Strieľalo sa v ľahu a s oporou. Subjektívne zhodnotenie percentuálnej ( údaje sú v % ) redukcie spätného nárazu je uvedené v tabuľke.


clanok_ustova_brzda_3

 

Ako je zrejmé z údajov z tabuľky, redukcia spätného nárazu pri guľovnici Tikka vykazuje „vysoké „ hodnoty, čo je spôsobené vhodnou konštrukciou úsťovej brzdy. Dobré hodnoty boli dosiahnuté aj pri guľovnici Sauer. Pri guľovnici Savage boli dosiahnuté pomerne nízke hodnoty redukcie spätného nárazu, k čomu asi výraznou mierou prispela samotná konštrukcia úsťovej brzdy. Pri strelive rovnakého kalibru dosahuje úsťová brzda vyššiu účinnosť pri použití ľahšej strely.

 

b) veľkosť rozptylu bez a s úsťovou brzdou. V tejto časti testu sa strieľalo 5-krát na vzdialenosť 100 m s využitím Bench-Rest-Auflage ( údaje sú v mm )

clanok_ustova_brzda_4

Ľahká guľovnica Sauer vykazuje s úsťovou brzdou výrazne nižšie hodnoty rozptylu ako bez nej.

 

c) zmeranie hodnoty rýchlosti vo pomocou meracieho prístroja BMC 17 a odchýlky bodu zásahu.V prípade hodnoty rýchlosti vo ( údaje sú v m/s ) sa jedná o strednú hodnotu z aspoň 3 meraní a odchýlky bodu zásahu ( údaje sú v cm na 100 m ) z aspoň 5 výstrelov.

clanok_ustova_brzda_5

 

d) hladina zvukového tlaku pri pravom uchu strelca meraného pomocou meracieho prístroja Voltcraft SL-100.V nasledujúcej tabuľke sú uvedené stredné hodnoty hladiny zvukového tlaku ( údaje sú v dBA ) aspoň z 3 meraní.

clanok_ustova_brzda_6


V prípade streľby z flinty vybavenej úsťovou brzdou sa zvyšuje hladina zvukového tlaku v našom prípade v rozsahu 4 – 8 dBA. Z toho dôvodu sa zvyšuje zdravotné riziko poškodenia sluchu.


Okrem toho pri použití úsťovej brzdy vystupujú ešte ďalšie problémy. Jedným je, že spálený prach je odrazený v smere k strelcovi. Pri intenzívnej streľbe môže dôjsť jednak k podráždeniu kože alebo pri alergii strelca vyústiť až k dýchacím problémom. Niektoré zdroje uvádzajú, že aj po hodine od streľby je možné ešte cítiť zápach napr. v uzavretých posedoch. Výrobcovia odporúčajú pri streľbe zo zbraní vybavených úsťovou brzdou používať ochranné okuliare.


Článok si kladie za úlohu oboznámiť poľovnícku verejnosť nie len v skratke z teóriou úsťovej brzdy ale tiež poukázať na niektoré praktické výsledky pri streľbe zo zbrane vybavenej úsťovou brzdou. Hodnoty namerané pri teste nech si každý zhodnotí sám. Aj keď o niektorých sa možno dá polemizovať napr. percentuálna redukcia spätného nárazu, ale využitie vyššie uvedených meracích zariadení môže zabezpečiť určitú mieru relevantnosti ďalších nameraných hodnôt a tým zabezpečiť ich dostatočnú vypovedaciu hodnotu pre využitie v praxi.

 

Autor: Ján Krnáč


Z dôvodu migrácie stránky je dočasne vypnuté pridávanie komentárov k článkom...

Mohlo by vás zaujať

Vyhľadaj na stránke

Prihlásiť

Zaregistrovať
podat inzerat zadarmo

Nájdete nás aj na Facebooku

Nové komentáre fotiek

  • ondrejvalent3: "Tu nejde o medaily a poháre,ale na tej..."
  • alexander: "Klobúk dolu"
  • HunterJan: "Lovu zdar !"

Používatelia stránky

Práve tu je 226 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Napíšte nám

podnety2

xxzver, zviera, jelen, diviak, srnec, medved, liska, zajac, bazant, priroda, les, strom, luka, pasienok, teren, pribeh, poviedka, poviedky, rozpravky, vtip, kniha, kazatelna, posed, krmelec, krmitko, 4x4, malorazka, gulovnica, brokovnica, vzduchovka, zbran, pistol, buchacka, strelivo, strielat, strelby, pretek, trapp, parkur, naboj, strela, monolit, rws, sb, sab, sellier, bellot, federal, tsx, ttsx, lapua, zakon, vlastník, ochrana, optika, dalekohlad, puskohlad, kolimator, montaz, svenk, otocna, ocelova, weaver, horar, diskusia, diskusni, forum, fórum, chat, pokec, nazor, hunter, polovnik, polovnictvo, polovačka, polovanie, lov, lovec, myslivec, honitba, odstrel, poplatkovy, polovník, zdruzenie, PZ, SPZ, fotografie, fotky, foto, video, inzercia, inzerce, inzeraty, predam, prodam, kupim, koupim, baterka, svietidlo, príbehy, poviedky, frir, termokamera, nocne videnie, atn, pulsar, apex, scout,