Recept na miešanku pre poľnú zver.

Vzhľadom k tomu, že sa naša krajina v posledných obdobiach v dôsledku veľkoplošného poľnohospodárstva, intenzívnej chemizácie a vysokého stupňa mechanizácie stáva tzv. kultúrniu stepou, život zveri v nej, je často veľmi ťažký, ba až nemožný a to aj napriek tomu, že v niektorých častiach roku vyzerá revír celkom sľubne.
 
Preto si myslím, že práve v tomto období je viac, ako inokedy v minulosti nevyhnutné budovať tzv. Poľovnícke políčka v každom poľovnom revíre. Ponúkaná zmeska, rozhodne nie je drahé osivo a dá sa prakticky ľahko zohnať aj u nás na Slovensku. Predkladám vám ju na diskusiu a doporučujem vám ju u vás vysiať vo vašom chotári, aby ste celoročne udržali stavy zveri na reprodukovateľnej úrovni.

Od tejto miešanky sa požaduje, aby plnila najmä tieto požiadavky:

  • Aby bola výdatným zdrojom potravy, najmä pre poľovnú zver, počas, koncom, aj po vegetačnom období, teda od žatvy až do jari, budúceho roku.
  • Aby po celú túto dobu poskytovala úkryt, ochranu pred predátormi, najmä pernatými, ale aj srstnatými dravcami.
  • Aby vytvárala podmienky pre kľudný nestresový, a spokojný život, precelé zvieracie spoločenstvo žijúce v poľovnom revíri.

Z o s t a v a  p l o d í n :
Kukurica, Slnečnica, Senegalské proso, Cirok metlový, Cukrová repa

1. – Kukurica: Za najvhodnejšiu odrodu na tento účel by bola nejaká neskorá odroda kukurice. Je potrebné, aby bola čo najdlhšie zelená. Požaduje sa od nej, aby mala aj chutné byle, ako suché kôrovie. Výnos v zrne je druhoradý.(*-Kedysi sa v čase núdze kŕmil dobytok suchým kôrovím po celú zimu…)
2. – Slnečnica: Treba vybrať takú odrodu, ktorá by svojim vzrastom bola rovnocenným konkurentom ostatným plodinám, najmä už spomínanej kukurici. Čím neskoršie by dozrievala, tým lepšie.
3. – Senegalské proso: Je asi len jeden druh prosa vyrovnajúci sa vzrastom kukurici, teda použiť tento!
4. – Cirok metlový: Tiež je asi len jedna odroda, tak isto ju použite.
5.- Cukrová repa: Tu sa tiež požaduje čo najväčšia odolnosť voči mrazu.

Sejba:

V polovici apríla. Riadky od seba: 60 cm, jednotlivé rastliny v riadku od seba: okolo 20 cm, hĺbka sejby: 5 -7 cm. Osivo možno zarobiť s pieskom, ako chaotickú zmes. Aký bude pomer piesku v osevnej zmesi, to záleží najmä od typu sejačky. Mal by to určiť odborník na siatie. Matematicky pravidelné striedanienie plodín v riadku sa teda nedosiahne, čo nevadí.

Zrná plodín dáme v rovnakom početnom pomere. Teda: 1:1:1:1:1:1. Pomer plodín v osive vyjadríme v „hmotnostných %“ na základe presného váženia zŕn, povedzme po 100 ks, na „laboratórnych váhach“. Teda napríklad: Kukurica: 25%, Senegalské proso:16%, Slnečnica 27%, Cirok metlový 10%, Cukrová repa 22%. Spolu teda100%.

Boj proti burine bude len raz a to plečkovaním, ešte pred uzavretím porastu. „Použiť herbicídy, sa zakazuje!“ – Lebo v mimovegetačnom období sú semená burín vítané, ako krmivo pre zver.

Väčšiemu výskytu hlodavcov v tejto miešanke sa asi nedá zabrániť..! Na jar po skončení zimy sa miešanka scepákuje, vyfúka mimo tejto plochy, napríklad do medze, aby tam zver skonzumovala zbytok semien. Potom sa pôda ihneď spracuje rotavátorom!!! Takto sa stavy hlodavcov znížia. Pred tým sa však musí vyhnať  z porastliny všetka zver, najlepšie aj s poľovným psom.

Tieto políčka je najefektívnejšie vysádzať pozdĺž vodných tokov, jazierok, či močiarov. Blízkosť vody urobí s tejto porastliny raj pre zver. Prípadne aj vedľa trvalých trávnatých pozemkov, medzí, remízok, alebo zaburinených pozemkov. Na záveternej, najlepšie na južnej strane svahu. Lebo dlhá cesta za vodou, cez prázdnu kulktúrnu step, je pre zver veľmi riskantná a stresujúca a v nejednom prípade aj smrteľná, vzhladom k veľmi vysokému výskytu pernatých dravcov. Tvar políčka je najlepšie urobiť: „Úzky a dlhý pás“, na šírku povedzme len jednej sejačky.

Autor:  Pavol Beláň
Veľká okružná 1104/75
958 01 Partizánske
tel:       038/7495764
mob.:   0915132778
e-mail: belanpavol@zoznam.sk

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
0 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments