Výzva občanom SR k obrane našej občianskej slobody

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“
Čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky

Aktualizované 24.11.2015

Dňa 18.11.2015 bol Európskou komisiou (EK) – nikým nevoleným orgánom, predložený návrh novely smernice č. 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Mnoho ľudí si túto skutočnosť nevšimlo. Ide však o zásadný krok EÚ smerom k občanom všetkých členských štátov a útok na ich základné práva a slobody.

EK sa netají tým, že primárnym cieľom novej legislatívy je odzbrojenie občanov EÚ a zákaz legálnej držby samonabíjacích zbraní. Návrh však:

 • Vôbec nerieši problém na ktorý sa odvoláva.

EK tvrdí, že dôvodom návrhu po útokoch v Paríži je riešenie problému terorizmu. Nie je to pravda. Útoky spáchali občania Francúzka a Belgicka nelegálne držanými zbraňami, ktoré získali na čiernom trhu od belgických priekupníkov. Prečo teda chce EÚ vziať legálne zbrane bezúhonným občanom, ktorí sú pravidelne preverovaní políciou a sú podrobovaní kontrole odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti? Prečo chce odzbrojiť ľudí, ktorí dodržiavajú zákony? Tu nejde o boj proti terorizmu!

 • Nemá nič spoločné s európskymi hodnotami.

Sloboda a demokracia. To sú myšlienky, ktoré viedli k vstupu Slovenska do EÚ, založenej na otvorenom trhu a voľnom pohybe osôb a služieb. Dnes je namiesto dôslednej ochrany vonkajších hraníc a týchto hodnôt voči škodlivým a nepriateľským elementom, vytváraná vnútorná atmosféra strachu, vyhrážanie sa „dvojrýchlostnou úniou“, malým Schengenom a pod. Niektoré štáty vymenili spoluprácu za priamy nátlak, rešpekt za pohŕdanie, a to len kvôli odlišnému postoju k spoločným problémom. Strach je ideálny pre ovládanie ľudí. Ale Slovenská republika je slobodný štát a nie direktívne riadený európsky protektorát!

 • Je mocenským aktom totalitného charakteru.

Dátum útokov a likvidácie teroristov je 13.-16.11.2015. Dátum predloženia novely smernice je 18.11.2015. V dobe, keď ešte len začalo prebiehať vyšetrovanie a zisťovanie čo sa vôbec stalo, prišli vysokí európski úradníci s jasným riešením. Je nepochybné, že ide o vopred pripravený dokument, ktorý iba čakal na vhodnú udalosť, aby bol vytiahnutý zo zásuvky. V zrýchlenom konaní, ideálne bez plošnej odbornej diskusie. Zneužite smrti 140 ľudí za účelom upevnenia moci totalitným spôsobom akceptovať nemôžeme!

 • Je nebezpečný precedens. Dnes zbrane, zajtra možno motorky a autá. A čo potom?

Tento návrh celkom ignoruje ústavné práva občanov jednotlivých krajín. Neberie vôbec ohľad na existenciu súkromného vlastníctva. Každá krajina má v oblasti bezpečnosti svoje právne, historické a iné špecifiká. Neberie ani ohľad na vývoj trestnej činnosti, ktorá u legálnych zbraní neustále klesá. Európska komisia jednoducho zakazuje, berie a likviduje. Pretože si myslí že môže. Zdôvodnenie sa nájde dodatočne. Máte auto s vyššími emisiami, hlučnejšiu motorku, doma kotol na tuhé palivo? Tento precedens znamená, že nebude problém vám to zakázať a následne vyvlastniť či konfiškovať a to prakticky s akýmkoľvek zdôvodnením. História nás už smutne poučila. Zbraňami to vždy celé iba začína!

Dobu, keď iný „zväz“ rozhodoval o nás bez nás sme už zažili. Viac krát. Neumožnime  svojou benevolentnosťou a nečinnosťou  nechať sa ovládať!

Čo robiť? Prosíme vás:

  • ROZOŠLITE STANOVISKO LEGIS TELUM k návrhu svojim voleným zástupcom, ktorých ste v posledných voľbách volili, či už do NR SR alebo EP. Je dôležité aby ľudia, ktorí majú legislatívnu právomoc vnímali toto ohrozenie slobody.
  • SLEDUJTE TENTO PROBLÉM, pretože informovaný človek sa ťažko manipuluje (dokumenty k analýze sú na konci článku). Keď bude vyhlásená podpisová akcia – petícia, zapojte sa prosím.
 • ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE a rozprávajte sa o tom čo sa deje s ľuďmi okolo vás. Dnes nejde len o zbrane. Ak tento návrh prejde, budú nás oberať o slobodu aj naďalej.

„Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým a mocným.“
Ľudovít Štúr

 

Ďakujeme.

JUDr. Boris Draškaba
Predseda predstavenstva

Ing. Ľudovít Miklánek
Člen predstavenstva

Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní je občianske združenie s celorepublikovou pôsobnosťou. Zastupuje organizácie s členskou základňou viac ako 100.000 ľudí spolupracuje aj s výrobcami a predajcami zbraní a streliva. Je pridruženým členom AFEMS – európskeho združenia výrobcov streliva. Ako zástupca verejnosti sa pravidelne podieľa na legislatívnom procese na úseku zbraní a streliva na pôde PPZ a MVSR.

článok uverejnený na:

http://www.legistelum.sk/komentar-zdruzenia/337-vyzva-obcanom-sr-k-obrane-nasej-obcianskej-slobody


Doplnenie článku 24.11.2014

LEGIS TELUM:
Vážení priatelia,

vieme že mnohí nesúhlasíte so zákazom samonabíjacích zbraní s ktorým prišla Európska komisia. Je dobré že svoj nesúhlas dávate najavo v diskusiách na internete.

Prejavte však svoj občiansky postoj na správnej adrese. Napíšte priamo pôvodcovi návrhu, napíšte svoje námietky voči pripravovanej legislatíve priamo Európskej komisii! Píšte vecne a bez invektív, môžete aj v rodnej reči. Každý však musí napísať sám za seba. V prípade hromadného podania totožných správ budú všetky námietky odmietnuté ako pochybné. Už k tomu raz došlo, komisia s týmto odôvodnením zmietla desiatky tisíc negatívnych ohlasov. LT už za seba svoju námietku poslalo.

Svoje osobné stanovisko môžete poslať komisii pomocou tohto formuláru:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376

Viac info v priloženom linku.
http://legistelum.sk/legislativa/54-nov … ej-komisii
Zdieľajte a šírte prosím.

 

51 Comments

 1. Ľudia pozor – sme klamaní a manipulovaní
  Ešte raz – POZOR – ako ľudia – a aj občania – sme klamaní a manipulovaní!!!

  Samozrejme – tento článok má pravdu.

  A nielen to – možno ste si všimli, že som sem vložil – medzi diskusie – príspevok s názvom Ovplyvňovanie vlastníctva zbraní, ktorý hovorí o tom, že masové vraždy, čo boli spáchané SÚ DOSLEDKOM UŽÍVANIA URČITÝCH LIEKOV..čo je zamlčované. Nie je teda výsledkom vlastnenia zbrane ako takej – ale užívania liekov – ktoré predpisujú lekári!!! Robia sa tu testy na ľuďoch, ako sa nimi dá narábať a manipulovať ich???
  A potom sú tieto udalosti používané na odzbrojovanie národov – prečo asi? Aby sa mocipáni – manipulátori – nedostali do ohrozenia svojej pozície.
  Podobne to je aj s prípadom streľby v Devínskej Novej Vsi – strelec mal urobené psychotesty – a napriek tomu boli na základe tohoto ustanovené ako povinnosť…aj keď teda v jeho prípade nezafungovali – bola táto udalosť len VYUŽITÁ na zavedenie ďalšej prekážky – a prihratie kšeftu niekomu.
  A verejnosť bola oklamaná aj podstatou celého prípadu. A klamaná je doteraz.

  Teraz – na podporu autorov článku – venujte pozornosť tomuto linku:
  http://orgo-net.blogspot.cz/2015/11/mexicka-obet-nohemi-gonzalezova-byla.html#more


 2. Mexická oběť, Nohemi Gonzalezová, byla zabita až dlouho po „střelbě teroristů“

  Updates Jim Stone, http://82.221.129.208/ifyouarinamericayouprobablycantseethisc4.html

  Heuréka!: Zádrhel v mexických médiích poskytuje silný důkaz, že „oběti“, zadržené úředními činiteli, zavraždila francouzská vláda.
  (Pozn. Orgonet: Text je nesouvislý, to je tím, že Jim Stone dopisuje své úvahy tak, jak ho napadají.)

  V těchto „teroristických útocích“ je rozhodně mnoho mrtvých lidí, ale vypadá to, že nikdo nezemřel „ve jménu islámu“.
  Mexická dívka Nohemi Gonzalez, která zemřela, byla po střelbě v Bataclanu potvrzena jako živá: její rodina, když se dověděla o střelbě v Paříži z mexických médií, volala na mobilní telefon jejího přítele. Pokoušeli se ji opakovaně kontaktovat na jejím telefonu, a pak zkusili telefon jejího přítele. Ten jim řekl, že je s ní a že jsou oba v pořádku, že střílení už přestalo. A nyní, poté, co ji úřady zadržely, rodina dostala zprávu, že je mrtvá. Její rodina se diví, jak to, že je mrtvá, když dostali zprávu, že je živá, přímo od jejího přítele, a to dlouhou dobu po „teroristickém útoku“. Heuréka! To ukazuje, že se tam dělo všechno možné, jen ne teroristický útok, a že tu akci provedla francouzská vláda, a je to hodně špinavá falešná vlajka.

  Za tuto zprávu bych mohl být vymazán z webu, ale je to tak, je to chladný tvrdý fakt. Bylo to v televizi, když jsem si prohlížel fotky z Bataclanu. Mrtvá těla na scéně vypadají skutečná, ale je tam příliš nízké rozlišení, s nímž se nedá pracovat. Pak šla v televizi ta zpráva s rodinou dívky. Řekli, jak to bylo z jejich perspektivy. Potvrdili, že když se dověděli o střelbě z tisku, kontaktovali jejího přítele, a to bylo už dávno po střelbě, když Bataclan byl už prázdný (pravděpodobně už několik hodin). Její přítel byl s ní, byli naživu, zcela nezraněni, pryč z divadla, v nejmenované lokaci. A teď, když se dozvěděli, že nebyla ani zraněna, dávno poté, co věci utichly, je prohlášena za mrtvou, za „oběť“ útoků. Její rodina se divila, jak je to možné, když jim bylo potvrzeno, že nebyla zraněna a je v pořádku.

  Tyto důkazy silně napovídají, že tam žádní Arabové nebyli, a že to udělala francouzská vláda, aby získala svůj potřebný počet obětí, vražděním zadržených lidí!

  Pokud oběti zavraždila francouzská vláda a pak je pohodila zpět na scénu poté, zcela by to vysvětlovalo, proč na žádný mobil přítomných fanoušků nebylo v Bataclanu natočeno video se skutečnou střelbou,a přesto je tam značný počet těl. Zdá se zřejmé, že tuto mexickou dívku zadrželi, zavraždili ji, a převezli ji tam, kde ji potřebovali mít pro svou story, a dotáhli její tělo tam, kde ho chtěli zanechat. To by také vysvětlovalo, proč je po celé podlaze Bataclanu rozmazaná krev. – protože tam tahali a pokládali těla, která předtím zabili.

  Toto by mohl být první případ, kdy pachatelé falešného teroru jsou prozrazeni vlastními médii. Opakuji: Mexická oběť byla potvrzena po střelbě v Bataclanu jako živá a nezraněná, a byla zabita jen kvůli snímku. Udělala to francouzská vláda. To je bez debat.

  Nyní se podívejme na národnostní složení mrtvých, čímž zjistíme, že úřední činitelé je nejprve legitimovali, než je zabili, a to proto, aby měli mrtvé z co možná nejvíce zemí. Přesně tak to Francouzi udělali: prověřili si jejich identity, aby se rozhodil, koho zabijí, na základě toho, odkud pochází – aby měli „vzorky“ z co největšího počtu zemí, aby se co nejvíce zemí postavilo za válku proti islámu – když jim zabili jejich lidi.

  Po téhle zprávě bych mohl čekat útok třeba dronem. Mimochodem, cítím se dobře a nemám sebevražedné sklony.

  Takže: zříkám se odpovědnosti. Toto vše je založeno na tom, co bylo v televizi. Nemám všechny detaily, protože o tom není záznam na webu. To, co jsem řekl, je přesně to, co řekla ta rodina v televizi – divili se, jak je možné, že je nakonec mrtvá, když jim její přítel řekl, že nebyla ani zraněna. To zavání až do vysokého nebe, a je to jako facka veřejnému vědomí.
  Udělají cokoli, jen aby dostali tu svou třetí světovou válku. Jsem z toho absolutně nas…ý. Takže oni potřebovali svůj počet skutečných těl, takže zabíjeli lidi, kteří po „události“ prokazatelně byli naživu!

  Takže, když jsme se tím chvilku zabývali, věci se ukazují v pravém světle. Zde je to, co se skutečně stalo: agenti, nikoliv teroristé, získali na scéně malý počet těl, a tak ho vylepšili lidmi, které zadrželi. To dává největší smysl pro různé zprávy: nezabili „všechny zadržené“, ale vybrali lidí, které potřebovali mít mrtvé, aby co nejvíce politicky získali zavražděním lidí, vybraných kvůli jejich národnosti zjištěné ve vazbě podle jejich identifikačních dokumentů .
  Seznam zemí, z nichž jsou mrtví, je zatím tento: . Michael Jozic z Belgie, Elif Dogam z Turecka, dále jen země, pro urychlení: Francie, Švédsko, Tunisko, Mexiko, Spojené státy, Chile, Alžírsko, Portugalsko, Itálie, Maroko, Španělsko, Anglie, Německo, a seznam ještě není ukončen.
  Rodina mexické oběti se nyní ptá, jak proboha může být mrtvá, když poté, co se vše uklidnilo, byla živá. A to hodně dlouho poté, co se vše uklidnilo, takže média o tom stačila informovat, a rodina stačila zavolat, když to slyšela. Rodina dívky byla v Mexiku, a ta zpráva se nedostala do Mexika během pěti minut. Trvalo to o mnoho déle. Jak to, že ta dívka zemřela, když po celou tu dlouhou dobu byla živá a nezraněná? Francouzská vláda se tímto plně prozradila.

  Doplnění Orgonet 18. 11.:

  Mnozí se ptáte, jak to, že rodiče nechtěli mluvit s tou dívkou, proč se k tomu nevyjádřil přítel, atd…. Jak ukazují nově publikovaná svědectví, například zde http://www.theguardian.com/world/2015/nov/14/paris-attack-witness-he-was-dressed-in-black-professional-shooting-and-killing , policie si po střelbě v kavárně zadržela a shromáždila v prvním patře jako svědky lidi, kteří utekli před střelbou, a držela je tam několik hodin. „Policie“ nemusela (hned) vědět, že ti dva patří k sobě, a mohla se dopustit přehmatu, že tu dívku nechala „zmizet“ a ten chlapec to věděl. Mohlo to být tak, že rodiče volali chlapci ve chvíli, kdy Nohemi byla „u výslechu“; bohužel už se ke svému příteli nevrátila, Ten (jmenuje se Tim Mraz) možná sám pochopil, co se stalo, a že musí mlčet; i když oni jistě svůj „kiks“ zjistili a napravili ho důrazným varováním, jestli cekne… – Zmíněný televizní rozhovor, kde rodiče kladou otázky, není dostupný; neměl záznam na internetu, a pokud by snad měl, byl by pochopitelně rychle odstraněn. Rodičům i příteli nezbývá než mlčet a truchlit…
  Všechny na ní existující anomálie lze plně vysvětlit tím, že tyto lidi zavraždila francouzská vláda a pak je naaranžovala na krvavou scénu. .

  Zveřejnili fotku z Bataclanu s mrtvými těly po celých devíti yardech plochy. Ale je tam několik vážných problémů.

  1. Proč tam není vidět lékařská záchranná služba? Kdyby tato scéna nebyla chtěná vládou, všude by tam byli pracovníci záchranky, a odváželi by i mrtvá těla do nemocnice, aby jejich smrt mohla být potvrzena.

  2. Žádná policie: Kdyby to nebyla scéna naaranžovaná vládou, všude by tam byla policie.

  3. Pět lidí stojí na balkóně, 1 fotograf a jeden chlap dole. U těl není vůbec nikdo!

  4. Velký důkaz: Originální fotografie ve vysokém rozlišení byla zveřejněna již jako printscreen. Tento printscreen je zde zobrazen, zcela nezměněn. Kdybyste chtěli někomu zmařit šanci analyzovat skutečnou fotografii, aby z ní mohl získat důkazy, tak printscreen fotografie ji zmaří spolehlivě. Printscreen nemá vlastně s fotografií co dělat, sestává se jen z bitů, které tvoří obrázek, ale nejsou tam žádné podbity, které by mohly být vytaženy a analyzovány. Skutečná dokumentární fotografie by nebyla vydána jako .png printscreen.

  5: Divadlo Bataclan má mnoho verzí pro uspořádání podlahy a sedadel, jak ukazují snímky před touto střelbou. A ctí si své pověsti divadla určitě aspoň tím, že nenechává události probíhat na holé betonové podlaze. Proč je beton na fotce holý? Zřejmě proto, aby se neznečistila kvalitní podlahová krytina při aranžování tohoto snímku.

  6. Tato fotka, vlastně jediná zveřejněná fotka, je i ve svém nejvyšším rozlišení pořád v supernízkém rozlišení, což zabrání lidem, aby ji rozebrali na kusy. Nestačilo jim, že zveřejnili jen printscreen, ale i tento printscreen je kšunt. Vypadá „jasný“, dokud se nepokusíte s ním něco udělat, například hledat díry po kulkách v divadle. Rozlišení fotky není adekvátní, abyste mohli objevit aspoň jedinou. Pokud vůbec nějaké existují.

 3. …..
  jeden z komentárov článku:
  666 má tříbarevnou propisku.
  Masakr proběhl pozdě večer v pátek a běžný evropský svět se to dozvídal v sobotu ráno.
  Ale v sobotu večer již synchronizovaně barevně svítily věže vysílačů na celé zeměkouli.
  Petřín Ještěd, Toronto, Moskva, Peking, San Francisko… a v Sydney „stihli za několik hodin
  ušít“ obrovské barevné krytiny na světoznámou operu s její charakteristickou střechou.
  Tyto nejznámější věže byly na celém světě během pár hodin profesionálně nasvětleny. Včetně Prahy.
  Bez předchozího plánování a zajištění materiálu je to zhola nemyslitelné.

  666 se dosud bavil jednobarevně. Jednobarevné revoluce už unavují. Nyní vytáhl propisku tříbarevnou
  a podepsal celou zeměkouli.

  666, nebo globální prediktor… kdo v tom má přehled, ale jedno je jisté. Nejen od Mojžíše si s námi hrají.

  Otevřte oči a začněte myslet. Ptejte se, kdo nasvětlil věže a kdo dával zakázky. Ptejte se a počítejte.
  Nezapalujte svíčky a nevzdychejte nad krásou věží v barvách trikolóry. To nechte Havloidům.
  Vy hledejte pravdu. Nebo zemřete a to co zůstane bude žít v otroctví, které by překonalo vše,
  co si dovete představit. A nebude to vina 666, ale naše, protože to svým strachem a leností dovolujeme.
  Fotografie z věží: http://cz.sputniknews.com/foto/20151115/1673365/francouzska-trikolora-svet.html
  Zdá sa, že je to presne tak, ako to bolo s útokom na Pearl Harbour – USA o ňom vedeli – dali preč lode, ktoré boli zaujímavé – nechali tam staré a pomalé lode, ktoré im neboli na nič – lebo by nestíhali s novými loďami – a nechali Japonsko zaútočiť…a zabiť spústu svojich vojakov a občanov. A prečo? Lebo verejná mienka NECHCELA ísť bojovať do Európy, ale vláda veľmi chcela – lebo kde bojovali a obsadili – tam ovládajú doteraz!!!
  Národ sa musel cítiť ohrozený – tak to zariadili.
  A potom naozaj – národ už chcel bojovať.
  A Frantíci vlastne urobili to isté – len ide o boj proti ISIL – ale vojaci ak tam budú – budú bojovať nie proti ISIL – ale proti Asadovi – nerozoznajú to.
  Je to podvod a klamstvo na vlastných národoch!!!
  A aby sa národ nevzbúril – treba ho odzbrojiť.
  To je celé.

 4. ***
  Kiri, bud taky láskavý a nekopíruj sem texty z webov rôzne vyšinutých psychopatov, vizionárov, konšpirátorov a podobného odpadu. S našou súčasnou situáciou a potrebnými iniciatívami v tomto smere to nemá žiaden súvis. Vďaka!

 5. Lovec
  Lovec, ak dovolíš, to nie sú vyšinuté veci. [b]Ak chceš niekoho posúdiť a odsúdiť, uveď dôkaz, že sa mýli a slušne a vecne oponuj.[/b] Ten odpad ako píšeš, priamo súvisí s našou situáciou. Systém je vzájomne pospájaný. Politika a zbrane súvisia spolu vždy, je to jeden celok. Ten článok je o tom, že je tu vážne podozrenie, založené na dôkazoch, že sa bude upravovať zákon o zbranicha s cieľom, ktorý je uvedený. A že ide o politickú a účelovú motiváciu, nato môžeš vziať jed.

 6. ***
  To sa mi snáď ku**a sníva?! Henten hnoj mám komentovať slušne a vecne? Ten obsah nakopírovaný hore, to je tak prípad pre psychiatra.

  EK nám chce zakázať a možno aj bez náhrady odobrať zbrane a niekto mi tu bude predkladať sračky typu, že na nejakom debilnom webe niekto „nevidel na fotke v sále záchrannú službu“?!

  [b]Keď chcete urobiť niečo užitočné, vyplňte buď ten online formulár v článku – aktualizácia 24.11.2015, dá sa to aj v rodnom jazyku. Stručne, pár vetami k veci. Alebo pošlite klasický list poštou.[/b]

 7. RE: Výzva občanom SR k obrane našej občianskej slobody – Aktualizácia 24.11.2015
  VYSTÚPI´T z EÚ !!!

 8. ***
  Vystupit z EU nam jednak nepomoze v sucasnej situacii a po druhe by to malo pre nas nedozierne dosledky a skody. Teraz potrebujeme nazbierat co najviac podpisov pod peticiu – vid aktualny clanok na hlavnej stranke.

 9. Obvyklá cesta do otroctví je, že vám nejdřív seberou zbraně
  Lovec – a ešte raz sa verejne odprezentuj – či to má a či nemá niečo s našou témou. Nie si jediný, kto sa týmto zaoberá.

  Obvyklá cesta do otroctví je, že vám nejdřív seberou zbraně

  EMIL KALABUS | 1. PROSINEC 2015 |

  Obvyklá cesta do otroctví je, že vám nejdřív seberou zbraně, pak majetek, a nakonec vám řeknou, abyste drželi hubu a dělali, že se vám to líbí. – James A. Donald – novinář

  Zákony, které zakazují nošení zbraní, jsou takové povahy, že odzbrojí pouze ty, kteří nejsou odhodláni ani nakloněni páchání zločinů…Takové zákony činí věci horšími pro napadeného a snadnějšími pro útočníka, slouží spíše ku podpoře než k zabránění vraždám, neboť neozbrojený člověk může být napaden s větší sebedůvěrou než ozbrojený.

  Kdyby byly zbraně postaveny mimo zákon, měli by je jen ti, kteří se mimo zákon pohybují.

  Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby uhájili svou nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat – včetně jejich vlastní vlády. George Washington

  Je celkem zřejmé, že doba, kdy jsme si mohli alespoň vybrat mezi svobodou a bezpečím, už dávno minula. Teď už musíme bránit svou svobodu i svou bezpečnost. Poslechneme-li rozkaz z Bruselu, přijdeme o obojí.

  Fungují zákazy zbraní? Svědectví z Austrálie! Video

  https://www.youtube.com/watch?v=bc6r-aiL4BI

 10. ***
  kiri, konečne niečo k veci, nie bludy z orgonetu a iných zmätkov…. Momentálne je najprínosnejšie pre nás všetkých zbierať podpisy pod petíciu, viď článok na hlavnej stránke vyššie.

 11. Pozvánka
  Pozvánka od Richarda Sulíka, čím viac nás príde, tým lepšie. Toto bude mať aj mediálnu odozvu, ktorú tak veľmi potrebujeme: „…Dovoľujem si Vás zároveň informovať o tom, že dňa 21.12.2015 o 10.00 ráno sa v Liberálnom dome na Priemyselnej 16318/8 v Bratislave bude konať diskusia k tejto téme, na ktorej budú prítomní okrem iného aj p. Richard Sulík, Jaroslav Kuracina – zakladateľ a majiteľ spoločnosti Grand Power, s.r.o. a Boris Draškaba – predseda Predstavenstva Legis Telum. Všetci ste samozrejme vitaní.“

 12. Re. Lovec
  Lovec, súhlasím, treba ísť do petície. Dnes sú to automatické zbrane, zajtra poľovné..o 2 roky zakážu aj nože s čepeľou dlhšou ako 7 cm…jedno je si potrebné uvedomiť, EU má problém, má obrovský problém, ale len v dôsledku toho, že bežní ľudia ako my, sme jednoducho prestali myslieť. No a politici to dotiahli s naším nezáujmom a tichým súhlasom až tam, že musíme podpisovať petície. Ale ešteže máme čo podpisovať. Čo urobili politici, aby naša krajina prosperujúca a bezpečná krajina? Pramálo, a zlyhanie si idú vybíjať na nás… verte, že oni sa tak ľahko nevzdajú, budú bojovať. Prečítame si články v novinách o pytliactve , kvázi štatistiky o trestných činoch z horúcimi zbraňami, pár akože nezávislých vyjadrení dopredu vybratých ľudí, ktorí sa budú domáhať obmedzenia zbraní…Proste mediálny cirkus sa rozbehne.

 13. obrana seba a národa
  Vážení, vzhľadom na to, akým spôsobom vláda pristupuje k „riešeniu“ – napr. strelec z Devínskej mal psychotesty v poriadku a napriek tomu zaviedli povinné psychotesty = je to len ŠTÁTNE výpalníctvo – ide len o poplatky…
  A aj tento „odzbrojovací“ krok EÚ je obava o to, že ľud chytí zbrane a zjedná si poriadok – tohoto sa báli aj komunisti – po zrátaní počtu guľovníc a členov strany zistili, že je v ČSSR viac loveckých guľovníc ako členov KSČ – považujem z účelné aby ste si prečítali slobodu američanov – čo si môžu voči vláde dovoliť:
  Odzbrojenie má slúžiť ako opatrenie proti ozbrojeným nepokojom ľudu voči mocipánom. Mocipáni si pripravujú pôdu na odobratie slobôd.

  Americký štát odmieta utečencov: Nechceme ich, podáme žalobu na vládu!
  8.1.2016
  MONTGOMERY – Úrady amerického štátu Alabama zažalovali vo štvrtok federálnu vládu kvôli umiestňovaniu utečencov zo Sýrie. Oznámil to guvernér štátu Alabama Robert Bentley. Vláda prezidenta Baracka Obamu neposkytla podľa citovanej žaloby predstaviteľom štátu Alabama dostatok informácií o ani jednom z utečencov, ktorí majú prísť na jeho územie.

  Republikánsky guvernér Bentley spolu s ďalšími guvernérmi z iných štátov sa postavili proti prijímaniu sýrskych utečencov v reakcii na teroristické útoky v Paríži z 13. novembra, ku ktorým sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS). Bentley na obhajobu svojho konania uviedol, že Biely dom neodpovedal na ani jeden z troch listov, v ktorých žiadali o poskytnutie informácií o utečencoch posielaných do Alabamy. „Proces a spôsob akým Obamova administratíva a federálna vláda realizujú program prijímania utečencov bezohľadne vynecháva štáty,“ argumentoval Bentley, v noci nadnes ho citovala agentúra Reuters.

  Otázka teda znie – prečo by štáty nemohli zažalovať vedenie EU za ohrozenie bezpečnosti EÚ ???

  Prečo útočníci útočia na školy – a nie na policajné stanice?

  Lebo na školách nemajú zbrane !!!

  Na policajnej stanici áno – tam by paľbu opätovali – a to nechcú riskovať.

  Na Floride dovolili voľné nosenie zbraní – a okamžite sa znížila kriminalita – a každý sa na každého usmieva.

  Ťažšie sa ide útočiť na niekoho, o kom viete že je ozbrojený a pripravený.

 14. Treba sa odvolávať na toto v USA
  http://adam.cas.sk/clanky/22764/texas-sa-ozbrojil-znizia-viditelne-zbrane-zlocinnost.html/?utm_source=cas.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-adam-hp&utm_campaign=cross

  Texas sa ozbrojil: Znížia viditeľné zbrane zločinnosť?
  Včera 14.1.2016 17:32

  Pri mene štátu Texas väčšinu Európanov napadne predstava Divokého západu a drsných pištoľníkov. Teraz majú zbrane v rukách občanov znížiť kriminalitu.

  Texasania mali k zbraniam vždy blízko.
  Autor: trinixy.ru

  Od 1.1.2016 môžu Texasania so zbrojným pasom, ktorí absolvovali bezpečnostný kurz, na základe nového zákona nosiť strelné zbrane bez ich skrývania. Týka sa to približne jedného milióna obyvateľov. Zákon však povoľuje individuálnym majiteľom a spoločnostiam, aby zakázali nosenie zbraní vo svojich priestoroch. V tomto prípade sú však povinní mať príslušný zakazujúci znak mať jasne vystavený pri vchode. Výnimku nosenia však budú tvoriť napríklad súdy, štadióny, zábavné parky a niektoré bary. Zástancovia nového zákona predpokladajú, že to prispeje k zvýšeniu verejnej bezpečnosti.

  „Je to dobrá správa pre občanov, ktorí dodržiavajú zákony,“ citovala americká televízna stanica Fox News republikánsku političku Debbie Riddleovou. „Všade, kde dochádza k popieraniu práv vyplývajúcich z 2. dodatku, je zločinnosť na vzostupe. Ide o odstrašenie. Pokiaľ sa niekto rozhodne vylúpiť obchod, a vnútri sú ľudia so zbraňami po bokoch, možno si to rozmyslí,“ dodala. Druhý dodatok americkej ústavy zaručuje občanom držať a nosiť zbrane. „Zločinci sa neboja väzenia, boja sa toho, že budú postrelení,“ uviedol CJ Grisham, ktorý viedol kampaň za prijatie nového zákona.

  A čo Európa? Tú čaká presný opak. Európska únia totiž pripravuje smernicu na odzbrojenie civilistov s legálne držanými zbraňami.

 15. čítaj a pozri video
  http://www.securitymagazin.cz/sebeobrana/kdo-financuje-uplne-odzbrojeni-evropskych-obcanu-1404049254.html

  Kdo financuje úplné odzbrojení evropských občanů?
  Kdo financuje úplné odzbrojení evropských občanů?
  22 / 02 / 201620:00
  Z čeho a jak financují podivné organizace svoje podivné aktivity směřující k odzbrojení evropských občanů…A co vlastně namluvily svým sponzorům?
  Zakazující aktivisté infiltrovali Evropskou komisi, ale kdo to je, čí zájmy skutečně chrání? Proč chtějí odzbrojit i oběti islámského státu? Kdo je tato vlivná skupina?
  V prosinci jsme zveřejnili článek „Všechny střelné zbraně je potřeba zakázat! Všechny civilisty odzbrojit!“ V článku byli zmíněni aktivisté z organizací Small Arms Survey a Saferworld, kteří viní za všechno zlo na světě zbraně v rukou civilistů.
  Reálně hrozí, že budou všichni evropští občané odzbrojeni a jejich zbraně budou „znárodněny“. I o tom se diskutovalo na mezinárodní konferenci v Praze.

  Na serveru Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní – LEX byl zveřejněn další článek autora Ondřeje Turka, který se zamýšlí nad motivací těchto „aktivistů“ a především z čeho a jak financují svoje podivné aktivity směřující k odzbrojení evropských občanů…..“A co vlastně namluvili svým sponzorům, kteří se pak nestačí divit, co s jejich penězi SAS dělají.“ Autor popisuje nejen financování těchto organizací, ale i důsledky jejich počínání:
  Aktivisté, kteří požadují odzbrojení (nejen) evropských občanů jsou financováni EU
  „Aktivisté vyvíjejí tito činnost proti zájmům přibližně 25 milionů zákona dbalých občanů Evropské unie, kteří legálně vlastní střelné zbraně. Každý takový občan si platí svého aktivistu, který mu chce odebrat jeho legálně nabytou zbraň a připravit ho jak o možnost věnovat se svým koníčkům, tak i o možnost bránit sebe a svou rodinu,“ píše a hned doplňuje pozadí financování těchto „aktivistů“:
  „Financování obou aktivistických organizací je totiž poměrně neprůhledné. Saferworld má alespoň tolik slušnosti, aby o sobě zveřejnil účetní uzávěrku. Podle té pochází 78% dotací, ze kterých funguje, od vlád Velké Británie, Nizozemí, USA…, a samozřejmě Evropské Komise. Ta je rovnou jedním z nejštědřejších sponzorů – v roce 2014 přispěla Saferworldu 2,3 miliony liber a v roce 2015 takřka milionem a půl, tj. v přepočtu 80, resp. 49 miliony korun. To se pak aktivismus provozuje jedna báseň.
  Aktivisté ze Small Arms Survey jsou proti tomu velmi neprůhlední. Víme jen, že jim v roce 2012 dotací 300.000 EUR (cca. 8 milionů Kč) přispěla finská vláda. Ta samá finská vláda, která se teď návrhu na zákaz samonabíjecích zbraní z dílny SAS zoufale brání, protože ví, že by to pro Finsko, spoléhající na záložáky – dobrovolníky cvičící se svými samonabíjecími zbraněmi, byla bezpečnostní hrozba. Zbláznili se snad Finové a ti ostatní a sponzorovali svého nepřítele? Ne nutně. Small Arms Survey je totiž členitá organizace a těm, kdo ji financují, ukazuje vždy jen jednu svou tvář – tvář expertních mírotvůrců v zemích třetího světa.
  Princip je jednoduchý. Západ chce hlavně klid na obchod a proto nemá rád konflikty.
  Small Arms Survey hrají přesně na tuto notu: se svou aureolou „švýcarských vědců“ prohlásí, že je potřeba v nějaké zemi třetího či rozvojového světa vědecky prozkoumat „násilí se zbraněmi“. Na takové projekty dostane dotace, za které je schopna si najímat pozorovatele a dopisovatele i v těch nejzapadlejších koutech Afriky a Asie – a ti pak objíždí vesnice a dělají průzkumy veřejného mínění. Ptají se – „Proč tu bují násilí? Důvěřujete vládním bezpečnostním silám? Máte zbraně? A co by se muselo stát, abyste je odevzdali?“
  Výsledkem jsou sofistikované a po faktické stránce překvapivě docela objektivní zprávy, které politikům, diplomatům a skutečným mírotvůrcům přináší cenný vhled do společenské dynamiky rozvrácených zemí. Jsou to vlastně podrobné rešerše přímo z epicenter problémů, které dodávají „mírotvůrcům“ cenné informace, jak to tam funguje a proč se ti lidé mezi sebou pořád střílí. Finové svou dotaci věnovali právě na takový průzkum v rozvojových zemích – a pak se nestačili divit, jak se jim neziskovka odvděčila.
  Zprávy SAS z míst konfliktů jsou poměrně objektivní ve své faktické části, která jen suše a bez příkras agreguje „tvrdá data“, totéž v žádném případě neplatí pro část závěrečnou, jakoby analytickou.
  V té Small Arms Survey poměrně nepřekvapivě dělá dvě zcela fatální chyby. Z toho, co si sama zjistila, polovinu ignoruje a soustřeďuje se jen a pouze na svůj všelék – zákaz zbraní. A co se bezprostředně týká nás, svými průzkumy v rozvrácených zemích třetího světa je natolik deformovaná, že považuje i evropské, zákona dbalé držitele zbraní za stejně nebezpečné a nedůvěryhodné živly, jako lupiče dobytka a vrahy v Africe.“
  Autor uvádí na webu typický příklad „Aktivisté a „vina bílého muže“ za kalašnikovy“, který koresponduje s předchozím příkladem, kdy tito aktivisté požadují odzbrojení obětí Islámského státu, aby se nemohly bránit….A pokračuje:
  „Jenže vyspělé státy Evropy tyto problémy dávno neřeší. Policie a armáda tu svévolně nerozdává zbraně svým příbuzným a náš zákon o zbraních má celou řadu podmínek, které zbraně umožní legálně nabývat pouze zodpovědnými lidmi. Opilci o zbraně ze zákona musí přijít jako „nespolehliví“. Spory řešíme jako civilizovaní lidé a nemáváme žádnými zbraněmi, ani noži či páčidly, pod nosem kolemjdoucím. Na Západě sice mají i své vlastní ozbrojené „gangstery z ghetta“, jenže ti tu své zbraně mají naprosto nelegálně a žádný zákaz se jich nedotkne – jak dokazují mladiství gangsteři z Velké Británie, ozbrojení až po zuby i bezmála dvacet let po zákazu zbraní.“

  Stovky nelegálních Kalašnikovů a Glocků, zabavených každý měsíc, a ještě mnohem více těch, které zabaveny nejsou. V názorné ukázce tak Britové odzbrojili oběti – a vydali je napospas gangsterům. Přesně tak, jak si to přejí Small Arms Survey a jak to chce David Cameron a jeho ministryně vnitra Theresa May vylobbovat v celé EU.
  Celý článek včetně dalšího videa naleznete zde.

 16. Už je v EÚ precedens – dá sa na to odvolať
  http://www.securitymagazin.cz/sebeobrana/vedeli-jste-ze-madari-nejsou-trestani-za-zastreleni-lupice-ve-vlastnim-dome-1404049328.html

  Věděli jste, že Maďaři nejsou trestáni za zastřelení lupiče ve vlastním domě?
  Věděli jste, že Maďaři nejsou trestáni za zastřelení lupiče ve vlastním domě? Autor: Dollar Photo Club|Popisek: Ilustrační foto
  26 / 02 / 201616:00
  Od července 2013 platí v Maďarsku nekompromisní trestní zákoník hodně inspirovaný tím americkým. Maďaři se ale od té doby nemusí bát postihu za zastřelení lupiče ve vlastním domě.
  Před tímto datem na tom byli Maďaři stejně jako jsme nyní my, pokud došel lupič k úhoně, mohlo se jednat o trestný čin majitele nemovitosti. Nový zákon umožňujě například Maďarům, aby bránili majetek pomocí elektrického plotu, ten ale nesmí zabíjet.

  Povolená vražda

  Tento pojem znamená, že lidé mají možnost zastřelit ve svém vlastním domě útočníka, nebo více útočníků, kteří vniknou do cizí nemovitosti. Samozřejmě odpůrci namítají, že může docházet k omylům, ale uplynuly už téměř tři roky a žádný takový případ nenastal.
  A jak je to u nás?
  Když předseda výboru obrany David Kádner předložil svou koncepci „Můj dům, můj hrad“ letos v lednu, česká vláda to smetla ze stolu. Vládní odmítnutí zákona „Můj dům, můj hrad“ je čistě politické. Argument, že rozšíření institutu nutné obrany je zbytečně, neobstojí. Z mezinárodního srovnání jasně vyplývá, že řada států má přesně tento rozšířený institut pro ochranu obydlí, který se osvědčuje. Je to naopak ČR, kde lidé nemají dostatečnou právní ochranu v případě, že se rozhodnou bránit proti útočníkovi.

  „U poslanců ve Sněmovně očekávám mnohem vstřícnější stanovisko. Zejména v době zhoršující se bezpečnostní situace je potřeba dát lidem jednoznačné právo se bránit. Vláda v podstatě nemá věcné argumenty a vystačí si s tím, že ji návrh přijde zbytečný. My ho naopak považujeme za zásadní.[b] Zákon má myslet především na oběti, nikoli na zločince[/b],“ říká k návrhu zákona David Kádner.

 17. odzbrojenie= aby sa nedalo brániť!!!
  http://www.securitymagazin.cz/zpravy/video-na-gangy-severoafricanu-ve-francii-plati-jen-strelna-zbran-1404049443.html

  Na gangy severoafričanů ve Francii platí jen střelná zbraň

  Uživatel AmericaFuckYeah zveřejnil 28. října 2015 video, na kterém skupina zřejmě afrických přistěhovalců ohrožuje kolemjdoucí. Není sice zřejmé, kde přesně byly záběry pořízeny, ale podstatné je, jak zareaguje jeden z útočníků, když uvidí u muže střelnou zbraň.

  Páni – je vidieť ZÁMER odzbrojenia – aby občania nemohli využiť svoje právo na obranu pred tým, k čomu sú občania nútení. Zločinci vo vládach sa snažia URÝCHLENE zlikvidovať bielu rasu tak, ako napr. do Nemecka po II.vojne boli introdukovaní na rekonštrukčné práce Turci – a z nedostatku vlastných živých mužov sa nemky párili s týmito robotníkmi, čím bol nemecký ľud prekrížený na „dobrovoľnej“ báze – z nutnosti. Toto, čo sa tu deje teraz je veľmi podobné.
  Navyše – prebieha Masivní rasistická kampaň na Twitteru zaměřena na oplodňování bílých žen
  http://www.zvedavec.org/komentare/2016/03/6798-masivni-rasisticka-kampan-na-twitteru-zamerena-na-oplodnovani-bilych-zen.htm

 18. Prevrat v USA -toto nás ovplyvní
  aj pre toto rieši EU odzbrojenie svojich občanov – aby ich mohli lepšie utláčať a brať im ich slobody:

  protože americký lid je „znechucen a unaven kumpánovským kapitalismem“ – a ve státě jako jsou Spojené státy, kde je 50% občanů ozbrojeno, má takové varování svou váhu.

  celý – veľmi zaujímavý článok – o čom sa u nás vôbec nehovorí – cenzúrujú nám informácie – je tu:
  http://orgo-net.blogspot.sk/2016/03/na-donalda-trumpa-je-zamerena-mormonska.html

  pre záujemcov o zásadné informácie:
  http://orgo-net.blogspot.sk/2016/03/svobodozednarske-sily-donalda-trumpa-si.html

  http://orgo-net.blogspot.sk/2016/03/co-se-tyce-donaldatrumpa-zabiji-ho-nez.html

 19. Čo prichádza a čo nás čaká.
  PROČ JE ZAPOTŘEBÍ, ABYCHOM ZNALI ŠARÍU?

  ISLÁMŠTÍ UČENCI TVRDÍ: Islámské právo je dokonalé, univerzální a věčné.

  Právní normy Spojených států jsou dočasné, omezené a jednou skončí.

  Povinností každého muslima je řídit se Alláhovými zákony, šaríou.

  Americké právo vytvořil člověk, zatímco právo šaría je posvátné a pochází od jediného, skutečného boha –
  Alláha.

  ŠARÍA:
  Šaría je založena na principech, které lze najít v koránu a dalších islámských náboženských a politických textech.

  Americké právo a šaría nesdílejí žádné společné
  principy.

  V souladu s právem šaría:

  neexistuje svoboda vyznání,

  neexistuje svoboda slova,

  neexistuje svoboda myšlení,

  neexistuje svoboda uměleckého projevu,

  neexistuje svoboda tisku,

  neexistuje rovnost mezi lidmi – nemuslim, káfir, není nikdy roven muslimovi,

  neexistuje jednotná ochrana pro všechny lidi – spravedlnost je dvojí, jedny zákony platí pro muslimské muže a jiné pak pro ženy a nemuslimy,

  neexistují rovnocenná práva pro ženy,

  ženy mohou být fyzicky trestány,

  nemuslimové nemají právo nosit zbraně,

  neexistuje demokracie, neboť demokracie znamená, že nemuslim je rovný muslimovi,

  ústava státu je člověkem vytvořený dokument nevědomosti, džáhilíje, proto musí být podřízen právu šaría,

  židé a křesťané jsou dhimmí – třetiřadí občané,

  všechny vlády musí následovat právo šaría,

  na rozdíl od obecného práva, šaría není výkladová, ani nesmí být měněna,

  neexistuje zde zlaté pravidlo chování (tj. čiň ostatním, co chceš, aby oni činili tobě).

 20. jako Hitler: Chtějí nám brát naše legálně držené zbraně
  Aj česi riešia to isté – a pomenovávajú tento jav úplne presne:

  Nacisté Sobotka a Chovanec se chovají jako Hitler: Chtějí nám brát naše legálně držené zbraně!

  Vláda se chystá odzbrojit občany – chtějí nám brát naše legálně držené zbraně! Ministerstvo vnitra předložilo do Sněmovny vládní návrh zákona, kdy navrhuje zajistit bezpečnost občanů ČR tím, že je odzbrojí a zbaví svobody.

  Ano, slyšíte dobře. Na základě tohoto návrhu bude nově policii umožněno, aby Vám vtrhla domů i bez rozhodnutí soudů a odebrala Vám legálně drženou zbraň na základě, cituji „důvodného podezření z jejího zneužití“. Návrh zákona také obsahuje ustanovení, aby byl zbrojní průkaz vydáván pouze na pět let – místo současných deseti, což s sebou ponese samozřejmě pro žadatele mimojiné také další vícenáklady. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) tyto návrhy odmítá.
  Je vidět, že ministerstva této vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL mají kuráž a ráznost – ale jenom vůči vlastním slušným občanům, kteří dodržují všechna pravidla – v tomto případě mnoho formalit potřebných pro legální držení zbraně. Říkám to s plnou odpovědností, protože jsem sám držitelem dvou zbraní, jelikož jsem členem Českého střeleckého svazu a sportovního střeleckého klubu Davida Kosteleckého, olympijského vítěze v Pekingu, a chodím pravidelně střílet disciplínu trap.

  Což takhle aby tato vláda spíše než praktiky policejního státu proti vlastním řádným občanům zvážila uzavření hranic před cizími občany, kteří se nezákonně derou na naše území? Což takhle aby tato vláda místo perzekuování legálních držitelů zbraní zakročila proti těm nelegálním, kdy sami zástupci vlády ve Sněmovně veřejně řekli, že není problém v České republice koupit načerno i samopal?

  Lidé, kteří se rozhodli páchat zločiny s pomoci zbraní, kašlou na zákony, které omezují držení zbraní. Tu „bouchačku“ si seženou kdekoliv za rohem a jediný, kdo se ocitne beze zbraně, bude náš slušný občan, kterému se naše vlastní zákony ze všech sil snaží odebrat jak právo mít legálně drženou střelnou zbraň, tak i právo na sebeobranu jako takovou. Přičemž policejní statistiky hovoří jasně – kriminalita cizinců na našem území stoupá.

  zdroj:
  http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=163377

 21. zastaviť teror? – noste zbrane!
  Interpol prohlásil, že jediný způsob, jak zastavit teroristické útoky, je umožnit občanům nosit zbraně

  http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/interpol-prohlasil-ze-jediny-zpusob-jak-zastavit-teroristicke-utoky-je-umoznit-obcanum-nosit-zbrane.html

  Je vidět, že situace je opravdu vážná. Budeme chodit po zuby ozbrojení? Interpol prohlásil, že jediný způsob, jak zastavit teroristické útoky, je umožnit občanům nosit zbraně.

  Mezi profesionály na bezpečnost panuje „hrozný pesimismus“ pro rok 2016. Jak dlouho by dokázali džihádisté v Charlie Hebdo, Westagenebo Bombaji(a při mnoha budoucích teroristických útocích) zabíjet, kdyby byli obklopeni ozbrojenými občany? Interpol prohlásil, že jediný způsob, jak zastavit podobné útoky, je umožnit občanům nosit zbraně.
  Teroristická skupiny islámský stát prováděla a provádí nábor nových bojovník z Evropy, které proškoluje s cílem poslat je zpět do jejich domovských zemí k provedení útoků. „Mají potřebné falešné dokumenty, jazykové znalosti, znají místa útoků, řada z nich je vyzbrojena. Je třeba si přiznat, že jsme zahlceni podobnými informacemi. Někteří z těchto vyškolených teroristů se už vrátili zpět domů.“

  interpol-prohlasil-ze-jediny-zpusob-jak-zastavit-teroristicke-utoky-je-umoznit-obcanum-nosit-zbrane
  Nedávné zatčení džihádistů, kteří se vrátili z bojů v Sýrii a Iráku, jenom potvrzuje obavy tajných služeb. „Mění se i jejich profily. Jsme svědky návratu ultraradikálních mladíků, kteří mají bojové zkušenosti, které získali v bojích po boku IS. Dříve se vraceli lidé, kteří dodatečně uznali svojí chybu a kteří si jí uvědomili až pozdě. Teď přichází teroristé, kteří jsou odhodlaní zaútočit za každou cenu.“

  Yves Trotignon, bývalý analytik francouzské tajné služby DGSI uvedl, že dnes jsou teroristé mnohem rychlejší a efektivnější než kdykoliv dřív, když ještě útočili teroristé z Al-Káidy. Po útoku na Bataclan se naučili, že nemají používat k vzájemnému dorozumívání mobilní telefony, které mohou být sledovány. Jsou inteligentní, rychle se učí, vstřebávají nové informace, teď už také vědí, že by je výbušniny mohly prozradit, že zanechaly spoustu stop. Zjistili také, že se „osvědčily“ pistole a útočné pušky. Také vědí, že nám trvalo dlouho, dvě a půl hodiny, než jsme přešli k protiakci.“

  „Několikanásobný a simultánní teroristický útok je součástí nejhoršího scénáře pro rok 2016,“ řekl Trotignon. Na závěr tvrdí, že mezi profesionály na bezpečnost panuje „hrozný pesimismus“ pro rok 2016. „Možná, že budeme říkat, že rok 2015 byl jen zkouška,“ dodal závěrem.

  Interpol prohlásil, že jediný způsob, jak zastavit podobné útoky, je umožnit občanům nosit zbraně (jedinou alternativou je „výjimečně přísná ostraha“ na všech místech, kde se schází mnoho lidí – což je samozřejmě naprosto nerealistické). Když jsou zbraně v ilegalitě, pak je mají jen násilní kriminálníci, fanatičtí džihádisté a přepracovaná, málo početná policie.

  Pokud se Vám nezdá, že by bylo dobré, aby občané legálně drželi zbraně: Švýcarsko má velmi liberální zbraňové zákony a zároveň jeden z nejnižších počtů vražd na světě.

  Generální tajemník Interpolu Ronald Noble prohlásil, že v současné době jsou Spojené státy a zbytek demokratického světa na rozcestí, co se týká jejich bezpečnosti.

  Ve svém interview pro ABC News byl Noble ještě více přímočarý a své výroky namířil na svoji vlast.

  „ Zeptejte se sami sebe: kdyby se ten Westgateský teroristický útok stal v Denveru, Coloradu…kdyby se stal v Texasu, dokázali by ti chlápci strávit celé hodiny a dny náhodným střílením lidí? Nejsou ozbrojení občané nyní s rostoucí hrozbou terorismu ještě důležitější, než byli v minulosti? T o je to, o čem je nutné diskutovat.“

  Má Interpol pravdu, když tvrdí , že jediný způsob, jak zastavit teroristické útoky, je umožnit občanům nosit zbraně? Nebo se svět změní v divoký západ?

  Zdroj: http://www.securitymagazin.cz/legislativa/interpol-dovolit-obcanum-nosit-na-verejnosti-zbrane-je-nejefektivnejsi-prevence-teroristickych-utoku-1404044002.html

 22. Nikým nevolená bruselská komisia
  Bruselští protektoři pokračují v omezování naší svobody. Tentokrát jde o zbraně

  27. DUBEN 2016

  http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/bruselsti-protektori-pokracuji-v-omezovani-nasi-svobody-tentokrat-jde-o-zbrane.html

  To, co jsme očekávali, je zde. Bruselští „protektoři“ využili teroristické útoky k tomu, aby opět o něco více omezili svobodu jednotlivce. A tak zpřísnili pravidla pro prodej nefunkčních zbraní mezi sběrateli. Čímž tedy zasadili tvrdou ránu všem teroristům světa, kteří si nemohou jít koupit znehodnocený sběratelský kousek a zprovoznit ho, ale budou se muset obrátit na starý dobrý černý trh a zakoupit zde plně funkční zbraň. Jsem zvědav, jestli bruselští myslitelé nedojdou tak daleko, že vydají nařízení, podle kterého každý terorista bude muset jít, minimálně tři dny předem, ohlásit, že hodlá spáchat teroristický čin.

  bruselsti-protektori-pokracuji-v-omezovani-nasi-svobody-tentokrat-jde-o-zbrane

  Bylo by to spíše k smíchu, pokud by tento nápad opět neohrožoval a neomezoval slušné lidi. V tomto případě sběratele, kteří většinou o tomto nařízení nevědí. A tak se řídí, v dobré víře, českými právními předpisy, podle kterých takové zbraně nepodléhají registraci a lze s nimi volně obchodovat. A ani ve snu je nenapadne, že porušují nařízení EU, které vyžaduje „nový a důkladnější způsob znehodnocování zbraní“. Znehodnocení zbraní, které odpovídá českým zákonům, již není vyhovující. A tak každý sběratel, který by takovouto zbraň nabídl k prodeji nebo ji chtěl někomu darovat, se od 8. dubna 2016 vystavuje nebezpečí postihu za nedovolené ozbrojování. Za tento čin může být podle nového trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), který tresty v oblasti nedovoleného ozbrojování zpřísnil, potrestán odnětím svobody až na dva roky.

  A co je na tom všem snad úplně nejhorší? Že toto nařízení nikým nevolené Evropské komise je v České republice přímo závazné a není třeba čekat, až ho český parlament do našeho zákona včlení. Takže ta zmínka v úvodu o „protektorech“ z Bruselu není nijak přehnaná…

  viz http://narodnidemokracie.cz/bruselsti-protektori-pokracuji-v-omezovani-nasi-svobody-tentokrat-jde-o-zbrane/

 23. Nikým nevolená bruselská komisia
  Bruselští protektoři pokračují v omezování naší svobody. Tentokrát jde o zbraně

  27. DUBEN 2016

  http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/bruselsti-protektori-pokracuji-v-omezovani-nasi-svobody-tentokrat-jde-o-zbrane.html

  To, co jsme očekávali, je zde. Bruselští „protektoři“ využili teroristické útoky k tomu, aby opět o něco více omezili svobodu jednotlivce. A tak zpřísnili pravidla pro prodej nefunkčních zbraní mezi sběrateli. Čímž tedy zasadili tvrdou ránu všem teroristům světa, kteří si nemohou jít koupit znehodnocený sběratelský kousek a zprovoznit ho, ale budou se muset obrátit na starý dobrý černý trh a zakoupit zde plně funkční zbraň. Jsem zvědav, jestli bruselští myslitelé nedojdou tak daleko, že vydají nařízení, podle kterého každý terorista bude muset jít, minimálně tři dny předem, ohlásit, že hodlá spáchat teroristický čin.

  bruselsti-protektori-pokracuji-v-omezovani-nasi-svobody-tentokrat-jde-o-zbrane

  Bylo by to spíše k smíchu, pokud by tento nápad opět neohrožoval a neomezoval slušné lidi. V tomto případě sběratele, kteří většinou o tomto nařízení nevědí. A tak se řídí, v dobré víře, českými právními předpisy, podle kterých takové zbraně nepodléhají registraci a lze s nimi volně obchodovat. A ani ve snu je nenapadne, že porušují nařízení EU, které vyžaduje „nový a důkladnější způsob znehodnocování zbraní“. Znehodnocení zbraní, které odpovídá českým zákonům, již není vyhovující. A tak každý sběratel, který by takovouto zbraň nabídl k prodeji nebo ji chtěl někomu darovat, se od 8. dubna 2016 vystavuje nebezpečí postihu za nedovolené ozbrojování. Za tento čin může být podle nového trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), který tresty v oblasti nedovoleného ozbrojování zpřísnil, potrestán odnětím svobody až na dva roky.

  A co je na tom všem snad úplně nejhorší? Že toto nařízení nikým nevolené Evropské komise je v České republice přímo závazné a není třeba čekat, až ho český parlament do našeho zákona včlení. Takže ta zmínka v úvodu o „protektorech“ z Bruselu není nijak přehnaná…

  viz http://narodnidemokracie.cz/bruselsti-protektori-pokracuji-v-omezovani-nasi-svobody-tentokrat-jde-o-zbrane/

 24. Kotleba o odzbrojovaní občanov
  http://www.securitymagazin.cz/zpravy/kotlebova-strana-o-odzbrojovani-obcanov-europskej-unie-1404051147.html

  Kotlebova strana o odzbrojovaní občanov Európskej únie
  Kotlebova strana o odzbrojovaní občanov Európskej únie Autor: http://www.naseslovensko.net/
  14 / 06 / 201606:30
  O snahe Európskej únie odzbrojiť občanov ,sme písali už vo viacerých článkoch, o tejto nezmyselnej snahe, ktorej cieľom je oficiálne boj proti terorizmu, sa vyjadrila aj Kotlebová strana Ľudová strana Naše Slovensko na svojej oficiálnej stránke.
  Prečítajte si aj:
  Evropská unie se bojí vlastních občanů, tak je dnes odzbrojila

  Ľudová strana Naše Slovensko je proti odzbrojeniu občanov Európskej únie, vo svojom článku okrem iného píše:
  ,,Slušní ľudia, ktorých už teraz polícia nedokáže ochrániť pred cigánskymi extrémistami, by boli vydaní napospas ďalším kriminálnikom bez akejkoľvek možnosti účinnej obrany.“

  Kotlebová strana si myslí, že Ficova vláda nenašla dostatok odvahy na to, aby hájila záujmy svojich občanov, po vzore Česka či Poľska.
  ,,Kým Česko a Poľsko novelu celkom odmietli, ako absurdnú a nezmyselnú, Slovensko zastúpené ministrom vnútra Kaliňákom žiadalo len „zmenu“. Ficova vláda tak opäť raz nenašla dostatok odvahy na to, aby nekompromisne hájila záujmy našich občanov voči Bruselskému diktátu!“

  Na záver článku, Kotlebova strana vyčíta sľuby štandartných strán ako Smer, SNS, Most-Híd, ako ochránia Slovensko.
  ,,Čo je však najhoršie – to všetko sa deje s tichým súhlasom súčasnej vlády SMERu, SNS, Siete a Mostu-Híd! Kým pred voľbami mali plné ústa rečí o tom, ako ochránia Slovensko, dnes Bruselu ustupujú a pomáhajú tak realizovať jeho zvrhlé plány na odzbrojenie slušných ľudí! Keď vám jedného dňa vtrhne domov horda nebezpečných ozbrojených imigrantov či cigánskych extrémistov a vám ostanú na obranu len holé ruky, potom si spomeňte na to, komu môžete za to poďakovať…“

  ZDROJ: http://www.naseslovensko.net/

 25. Veľmi dobre!!!
  http://www.securitymagazin.cz/legislativa/cesti-drzitele-zbrani-se-nepodridi-diktatu-bruselu-a-zbrane-dobrovolne-nevydaji-1404051199.html

  Čeští držitelé zbraní se nepodřídí diktátu Bruselu a zbraně dobrovolně nevydají[

  Silné emoce v ČR i v okolních zemích vyvolává příprava unijních zákonů, které mají zcela zásadně omezit majitele legálně držených palných zbraní. Těch je jen v Česku mezi lidmi okolo 400 tisíc.
  Server parlamentnilisty.cz zveřejnil 15. června rozhovor s viceprezidentem Sdružení Lex na ochranu práv majitelů zbraní Jakubem Smetánkou, kterého se ptal na to, zda po přijetí příslušných zákonů národními parlamenty bude docházet například k násilným konfiskacím zbraní bez náhrady.
  Evropská komise navrhuje zákaz vlastnit většinu moderních lehkých palných zbraní, tedy i běžné pistole a pušky. V pátek 10. června o tomto návrhu jednali ministři vnitra jednotlivých států EU. Nová závazná směrnice by se u nás velmi dotkla sportovních střelců, myslivců, ale i dalších držitelů těchto zbraní, kteří je mají buďto pro svou zábavu, jako své hobby, nebo i pro sebeobranu či výkon svého zaměstnání. Jednalo by se o statisíce lidí. Česká vláda i parlament podobnou legislativní normu rezolutně odmítly. Ne všichni se ale měli možnost s návrhem této směrnice seznámit, mohl byste ji stručně přiblížit, čeho by se vlastně týkala?
  Zde je na místě podotknout, že páteční rozhodnutí Rady ministrů EU je pouze jedním z prvních kroků k finálnímu znění a nelze tedy vyloučit další úpravy znění návrhu. Nicméně zatím by se mělo jednat, podle současného znění novelizačního zákona, o automatické zbraně, které byly upraveny na poloautomatické zbraně, o krátké poloautomatické zbraně na 20 a více nábojů a také o zásobníky k těmto zbraním.
  Dále by směrnice zakazovala držení dlouhých poloautomatických zbraní na 11 a více nábojů, včetně zásobníků. A toto zásadní omezení by mělo platit i pro poloautomatické dlouhé zbraně, které jsou původně vyrobeny ke střelbě z ramene, jež mohou být zkráceny na délku méně než 60 centimetrů bez ztráty funkčnosti, a to sklopením nebo zasunutím pažby nebo odejmutím pažby bez použití nástrojů.
  Ministr vnitra Milan Chovanec byl jednat o této směrnici v minulém týdnu v Lucemburku s dalšími ministry členských zemí EU. Jaký byl z toho vlastně výstup? Bude tato kontroverzní norma spíše schválena, anebo ji většina zemí zavrhla? Jak na ni reagují střelecké spolky v cizině, nemáte o tom nějaké informace?
  Páteční Rada ministrů schválila směrnici. Proti tomuto rozhodnutí vystoupili ministři ČR a Polska. Zástupci Slovenska a Malty měli výhrady. Následujícím krokem legislativního procesu je jednání Evropského parlamentu a jeho výborů. Poté bude velmi pravděpodobně následovat takzvaný trialog (tedy jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí) a jeho výstupem bude znění, které bude velmi pravděpodobně finální a členské státy zahájí implementaci, tedy zavedení do praxe.
  Stran reakcí zájmových spolků je situace různorodá a komplikovaná. Zjednodušeně lze říci, že olympijské sporty, a tedy i jejich spolky nejsou současným zněním příliš ohroženy, a tedy i jejich aktivita tomu odpovídá.
  Naopak sporty mimo tento okruh jsou ohroženy zásadně – ze sportů například Praktická střelba (IPSC, International Practical Shooting Confederation), EPP (Evropský policejní parkur), IDPA (International Defensive Pistol Association – obranná střelba). Toto vše jsou moderní dynamické sportovní disciplíny, při kterých závodník za pohybu řeší kombinaci několika terčů a neterčů (terče je žádoucí trefit, neterče je žádoucí netrefit) a tyto disciplíny jsou zpravidla stříleny výše zmíněnými kategoriemi zbraní.
  V Čechách tak bude ohrožen i stále více populární LOS, tedy Lidová obranná střelba, která je svou podstatou odvozena od těchto dynamických disciplín a její snahou je bezpečným způsobem napodobovat reálné sebeobranné situace a učit tak širší střeleckou veřejnost těmto obranným dovednostem. Tyto spolky jak u nás, tak v zahraničí dělají vše proto, aby pro legitimní účely nebylo právo slušných lidí na držení zbraně ohroženo. Příkladem takových sdružení může být například slovenská organizace Legis Telum či bavorská BBS či celoněmecký svaz BDS.
  Jen tak pro zajímavost lze ještě doplnit, že například v IPSC má ČR celou řadu špičkových sportovců. Jména jako Adam Tyc, Václav Vinduška, Miroslav Kameníček či Martina Šerá vévodí předním místům evropských a světových mistrovství a pravidelně vozí medaile.
  V Česku, jak je obecně známo, získat zbrojní průkaz není vůbec jednoduché. Naše legislativa je v tomto ohledu velmi přísná. Uchazeč musí mít prověření ohledně trestné činnosti i některých přestupků, což znamená, že může být klidně odmítnut i z důvodu, když třeba jen jednou za poslední tři roky před žádostí špatně zaparkoval. Dále uchazeč musí mít kladné doporučení od lékaře. Co si tedy o návrhu Evropské komise vlastně myslíte? Nebylo by spíše cestou, aby země, které nemají tak přísné podmínky pro držení zbraní, si raději novelizovaly své vlastní zákony a nezaváděly nesmyslné zákazy plošně do všech zemí EU?
  Jednotlivé státy se mohou vzájemně inspirovat, nicméně otázky bezúhonnosti a spolehlivosti by si měl řešit každý stát vlastní legislativou, neboť se nejedná o problematiku mezistátního rozsahu. Každý stát má svou vlastní mnohdy dost odlišnou historii držení zbraní a nakládání s nimi. Navíc historie držení zbraní je většinou odvozena od leckdy složité či tragické historické zkušenosti.
  A lze proto pochopit nevoli v těchto státech podřídit se nesmyslně drakonickým úpravám. Obzvláště pak, když v mnoha těchto „kverulantských“ zemích jsou systémy držení zbraní nastaveny velmi kvalitně a zkušenost s držiteli jsou vesměs pozitivní. Pochopitelně je rozumné stanovit společná pravidla pro přeshraniční transfer, tedy obchod, cestování se zbraní, účast na mezinárodních závodech a podobně.
  Velkým příznivcem zmíněné normy je Francie, kde se loni uskutečnily děsivé teroristické útoky. Myslíte si, že navrhovatelé kontroverzní legislativy se domnívají, že teroristé si půjdou koupit zbraň do „krámu na rohu“? Nebo co je mohlo přimět k takovým úvahám? Naopak mnoho lidí spíše argumentuje tím, že slušnému člověku se tak vezme šance se podobným napadením bránit. Jaký máte na to názor?
  Domníváme se, že francouzské požadavky jsou emotivní, symbolické reakce na zmíněné události a samozřejmě ničemu nezabrání, protože teroristé si opatřují zbraně z jiných zdrojů. Naopak by omezily nejen možnosti sebeobrany, ale i další legitimní účely držení zbraní, třeba sběratelství nebo sport.
  V tomto směru jsme rádi, že v České republice zaznívá z různých směrů a postů názor, že za současné nevyzpytatelné bezpečnostní situace plné asymetrických hrozeb, je zcela legitimní a rozumné, aby měli slušní občasné možnost se bránit, a to s palnou zbraní v ruce.
  Je na místě se ptát, zda není čas některé prvky izraelského, švýcarského nebo finského modelu držení zbraní a sebeobrany implementovat do zemí střední a východní Evropy.
  České ruční palné zbraně jsou ve světě proslulé, například pistole České zbrojovky z Uherského Brodu. Nedotkl by se zákaz i výrobců zbraní, kterému by i jinak značně poklesly zakázky? Zabýval se vůbec někdo tím, jaký by měla zmíněná směrnice dopad na zaměstnanost? Vždyť kromě přímých výrobců zbraní by to mohlo mít také negativní důsledky i na další společenská odvětví, například rekreační. V každém trochu větším českém městě funguje alespoň jedna střelnice, a to nehovořím o tisících myslivců… Co vy na to?
  V ČR dělalo dopadovou studii jak Ministerstvo vnitra, tak Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Dopady na průmyslovou výrobu by podle těchto studií byly katastrofální. Škody na historických sbírkách ani nelze kvantifikovat.
  Bohužel navrhovatel, tedy Evropská komise, svou vlastní dopadovou studii nepředložila, byť na to byla zástupci členských států i Evropského parlamentu několikrát upozorněna. Na současné podobě směrnice vidíme, kterým členským státům se podařilo jejich dopadové studie do konečného výsledku zapracovat, a kterým ne.
  Kdyby byla tato legislativní norma skutečně nakonec schválena řídícími orgány EU, dovedete si představit, jak by se vůbec realizovala. To by musely statisíce majitelů zbraní za desítky tisíc korun je odevzdat povinně státu? Co by ten s nimi pak udělal? A dostali by za ně jejich vlastníci nějakou náhradu?
  O finální podobě směrnice nebo případných konfiskacích je předčasné hovořit. Upřímně, tu realizaci si představit ani nedovedeme, neboť již nyní máme silné signály od veřejnosti, že ty zbraně neodevzdají.
  Držitelé zbraní nenesou na teroristických útocích žádný podíl, takže návrh Komise je celkem pochopitelně vnímán jako šikanózní. Lze tedy pochopit stoupající nevoli občanů, kteří si plní své velmi přísné zákonné podmínky, se této směrnici podřídit.
  Uvažovali jste už o způsobu, jak se proti tomuto nesmyslnému nařízení bránit, kdyby opravdu došlo k jeho zavedení do legislativy? Oslovili byste například evropský soud anebo existují i jiné možnosti?
  Pochopitelně zvažujeme další postupy a varianty pro případ, že skutečně legislativním procesem EU návrh projde v této drakonické podobě. A o těch myšlenkách jednáme s partnery i zástupci státu. Nicméně bylo by ode mne netaktické a předčasné o nich hovořit. Především proto, že než se dočkáme finální podoby schválené směrnice, tak ještě uplyne hodně času.
  Autor: parlamentnilisty.cz

 26. RE: Výzva občanom SR k obrane našej občianskej slobody
  http://www.securitymagazin.cz/zpravy/elitni-cesky-policista-obcan-ma-pravo-se-pri-utoku-branit-i-legalne-drzenou-strelnou-zbrani-nemuzeme-byt-vsude-1404051165.html

  Elitní český policista: „Občan má právo se při útoku bránit i legálně drženou střelnou zbraní. Nemůžeme být všude“

  29 / 06 / 201622:30
  Šéf české protiteroristické jednotky (URNA) Libor Lochman uvedl v rozhovoru pro server aktualne.cz, že by lidé měli mít právo se sami bránit, protože policisté nemohou být všude.

  EU prý v tomto směru jedná absolutně hloupě.
  Rozhovor s elitním policistou včera zveřejnil server aktualne.cz.

  „Problém je v tom, že policie nemůže být všude, a nikdy ani nebude. Natož protiteroristické jednotky. Nemůže se tedy postavit teroristům, když to lidé ve smrtelném ohrožení nejvíce potřebují. Takový požadavek je absolutně nereálný.
  Jako policista proto říkám, že občan má právo se při útoku bránit. Pokud tudíž splní nezbytné podmínky – v Česku mimochodem dost přísné – k získání zbrojního průkazu, tak by měl mít právo nosit střelnou zbraň na svou ochranu.“

  Evropská komise, s odvoláním na listopadové teroristické útoky v Paříži, požaduje bezprecedentní osekání práv majitelů střelných zbraní.

  A to i přesto, že tyto teroristické útoky byly provedeny nelegálně drženými automatickými zbraněmi, nikoli legálně drženými poloautomaty.

  Bývalý šéf Interpolu už před několika lety řekl:

  Jak dlouho by dokázali džihádisté v Charlie Hebdo, Westage nebo Bombaji (a při mnoha budoucích teroristických útocích) zabíjet, kdyby byli obklopeni ozbrojenými občany?

  Ronald Noble prohlásil, že „jediný způsob, jak zastavit podobné útoky, je umožnit občanům nosit zbraně (jedinou alternativou je „výjimečně přísná ostraha“ na všech místech, kde se schází mnoho lidí – což je samozřejmě naprosto nerealistické). Když jsou zbraně v ilegalitě, pak je mají jen násilní kriminálníci, fanatičtí džihádisté a přepracovaná, málo početná policie.“

  K tomuto bezprecedentnímu kroku Evropské komise, kdy budou doslova odzbrojeni všichni občané EU, uvedl Libor Lochman:

  „Statistiky vypovídají jednoznačně: jen minimum zločinů je spácháno s pomocí legálně držených střelných zbraní. Organizovaný zločin, ale i teroristé mají zbraně, které si opatřili na černém trhu. Anebo třeba právě zločinem. Proč by měli mít zbrojní průkaz? Nepotřebují ho. Pokud sebereme poloautomatické (jinak také samonabíjecí) zbraně občanům, kteří prošli přísným řízením, než je získali, tak z nich děláme obyčejné ovce.

  Občané mají právo na sebeobranu střelnou zbraní. Jestli někdo navrhuje zákon či normu, abychom zbraně lidem odebírali, dopouští se obrovského nesmyslu.“

  Mimochodem nedělní masakr v gay klubu v Orlandu, kde útočník zabil téměř padesát lidí, vedl k výraznému růstu cen akcií amerických výrobců střelných zbraní.

  Cena akcií největšího amerického výrobce pistolí Smith & Wesson v pondělí vzrostla o téměř sedm procent. Akcie konkurenta Sturm, Ruger and Company posílily dokonce o 8,5 procenta.

  Demokraté včetně prezidenta Obamy okamžitě však začali v reakci na masakr volat po zpřísnění kontroly nad prodejem a držením střelných zbraní. „Dovolujeme nebezpečným lidem kupovat zbraně a to se musí změnit,“ uvedl demokratický senátor Richard Durbin.

 27. Čo si sudca môže dovoliť – a nebojí sa BOHA???
  http://www.nwoo.org/2016/07/22/muz-ve-finsku-uvrzen-do-vezeni-za-neprimerenou-sebeobranu-proti-prepadeni-jeho-domu/

  Muž ve Finsku uvržen do vězení za „nepřiměřenou sebeobranu“ proti přepadení jeho domu

  Levicové Finsko uvrhlo muže do žaláře za to, že se uchýlil „k nepřiměřené sebeobraně“ při odražení přepadení jeho domova.
  Vlastník domu ve Finsku byl odsouzen ke čtyřem letům žaláře a těžké pokutě poté, co zahnal útok tří vetřelců, kteří se mu pokusili vyloupit dům.
  Ti zloději mezitím dostali mírnější vězeňský rozsudek a ještě od své oběti dostanou odškodnění.

  V dubnu 35 letý muž z města Hyvinkää jen 50 km severně od finské metropole Helsinek slyšel klepání na přední dveře jeho předměstského domu a spěchal otevřít.
  Jakmile odemkl, vrazili dovnitř tři cizinci třímající baseballové pálky a střelnou zbraň a vrhli se na něj.
  Muž ustoupil do kuchyně, kde naše nůž a s tím už vetřelce, dva muže a ženu, přemohl.

  Jediný muž ozbrojený jen nožem odrazil tři ozbrojené loupežníky se střelnou zbraní.

  Místo aby dostal medaili a na jeho počest se konala slavnost, byl odsouzen do vězení.

  Soud strávil téměř čtyři měsíce přezkoumávání případu, aby přišel s neočekávaným rozsudkem.

  Vlastník domu byl odsouzen za tu „nepřiměřenou sebeobranu a pokus o zabití,“ hlásí zprávy z Helsinek. Odsedí si nepodmíněný trest čtyř let a dvou měsíců, které musí strávit ve vězení. Ten muž bude rovněž útočníkům na sebe muset zaplatit odškodnění s celkovým postihem 21 000 € (567 000 Kč). Tyto zprávy neuvádí informace o vážnosti zranění, jaká ti pachatelé přepadení domu utrpěli, je však známo, že tu událost přežili.

  I ti útočníci jsou odsouzeni za trestný čin přepadení domu s násilným útokem, leč však jejich trest zdaleka není tak přísný.

  Všichni tři dostali rok a dva měsíce podmíněného rozsudku, což je ve Finsku podle případu podobné podmíněnému odkladu trestu nebo domácímu vězení. Pachatelé si rozsudek odbudou mimo vězení, ale budou muset dodržovat přísný vězeňský řád.

  To trio bylo rovněž odsouzeno, aby vlastníkovi domu zaplatilo odškodnění, ale pokuta jich všech dohromady byla přisouzena na výši 3 000 € (51 000 Kč).

  Ten soudce ale snad už mohl těm lupičům dát i dům tohoto muže, konec konců, oni jsou přeci jasnými oběťmi.

  Proto v US se vší vážností říkají, že když tě postihne vloupání, tak to máš postřílet.

  Chris Menahan
  Information Liberation, RT
  July 21, 2016

  Zdroj: http://www.prisonplanet.com/finland-man-thrown-in-prison-for-using-excessive-self-defense-against-home-invaders.html

 28. Proti nelegální zbrani je zbraň legální
  http://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/nasi-nejvetsi-silou-je-soucit-rika-merkelova-ne-proti-nelegalni-zbrani-je-zbran-legalni.html

  Naší největší silou je souci – říká Merkelová.

  Ne.

  Proti nelegální zbrani je zbraň legální

  Odzbrojení Němci byli konfrontováni se silou nelegálně držené palné zbraně. Obranou proti důsledkům činů lidí s takovou zbraní je prý otevřenost a soucit ostatních. Není. Proti nelegální zbrani je potřeba postavit zbraň legální.
  Odzbrojit civilisty už zkoušeli na evropském kontinentu Josef Stalin, Adolf Hitler nebo Benito Mussolini.

  Jaký je stav v Německu dnes?

  Pokud máte povolení k držení palné zbraně, nesmíte ji nosit pro svou obranu. Můžete ji pouze(!) vlastnit či přepravovat a to výhradně v uzamčené schránce. Pokud byste ji chtěli nosit, museli byste si požádat, prokázat, že vám jde reálně o život či zdraví (doložit, že vám například někdo už věrohodně vyhrožoval smrtí) a vyčkat schválení státní mocí. Museli byste také uzavřít pojištění odpovědnosti a hlavně, vážení, byste museli pracovat v určité profesi. Pokud nejste profesionální politik, právník, soudce, klenotník nebo zaměstnanec vybrané bezpečnostní agentury (ne všech), máte jako běžný občan prostě smůlu.

  Naprostá většina žádostí civilistů je státní mocí zamítána. Tolik k legálně drženým palným zbraním

  (více o vývoji německé legislativy od druhé světové války najdete zde).

  U zbraní ostatních na tom nejste o moc lépe.

  Pokud se chcete bránit útočníkům v Německu, zbývá vám v podstatě jen pepřový sprej. Nemám, co bych dodal.

  No a pak tu máme palné zbraně držené nelegálně, jako byla ta v Mnichově. Jeden ze svědků dokonce vypověděl, že s útočníkem se zbraní v ruce mluvil přibližně dvě minuty, než začal střílet. Jemu se podařilo utéct, jiní tu šanci nedostali. A jak už to u násilných trestných činů, které mají své mrtvé a tím i mediální publicitu, bývá, vylezou politici s prohlášeními. „Nikdo si nepřeje stát, který bude na všechno absolutně dohlížet, a který by byl potřeba pro zajištění absolutní bezpečnosti,“ sdělil národu šéf úřadu kancléřky Merkelové Peter Altmaier. Jistě, ono to taky doposud nešlo, nejde to ani dnes a nepůjde to nikdy. Absolutní bezpečnost si nezajistí ani ten, kdo palnou zbraň pro svou obranu nosí, jen má větší šanci. O tom to je. A kancléřka Merkelová? Místo vzkazu ve smyslu „uvolníme držení zbraní civilisty, protože už z principu není v silách státní moci zajistit vaši absolutní bezpečnost“, k čemuž měl podle mě ve Francii přistoupit místo prázdných řečí po teroristickém útoku i prezident Hollande, přišla se slovy „naší největší silou je otevřenost a soucit“.

  Kéž by se místo těch slov o soucitu a otevřenosti proti důsledkům podobných útoků stala největší silou prostě zase přirozená síla. Kéž by se útočník s nelegální zbraní v ruce stal cílem civilistů, kteří ve své ruce drží zbraň legální. Znovu je na místě zopakovat, že v České republice máme jeden z nejlepších zbraňových zákonů pro civilisty na světě. Podle hodnocení žebříčku Global Peace Index, který vydává každoročně Institute for Economics and Peace, jsme desátým nejbezpečnějším místem mezi 162 státy. Nenechme si to vzít harmonizací práva EU a nadiktováním pravidel většinovým hlasováním Německa, Francie a dalších států, které občany v minulosti odzbrojily. A pokud by k tomu mělo dojít, přičemž právo držet a nosit zbraň pro ochranu nejen svého života a zdraví považuji za jeden ze základních projevů respektu státní moci k občanským svobodám, pak ať chcete nebo ne, jedinou cestou je czexit. Všechno ostatní je jen o míře ohnutí hřbetu, ale ohnutí to bude v každém případě.

  Autor: František Matějka
  Zdroj:http://frantisekmatejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=538747

 29. Omezení držení zbraní? Ne, inspirujme se u Izraele
  25.7.2016

  http://www.securitymagazin.cz/sebeobrana/chalupa-ano2011-omezeni-drzeni-zbrani-ne-inspirujme-se-u-izraele-1404051849.html

  Chalupa (ANO2011): Omezení držení zbraní? Ne, inspirujme se u Izraele

  …omezení držení zbraní?

  1. Legislativa ČR, pokud jde o zbraně a střelivo, včetně jejich evidence, je objektivně jedna z nejlepších na světě.

  2. Pokud se tedy minimálně v Evropě má něco na této legislativě měnit, pak bych ze strany Evropské komise očekával alespoň minimální úsilí se zorientovat v tom, kde to v Evropě funguje a kde nikoliv, a využil bych těch nejlepších zkušeností k nápravě obecnějšího stavu.

  3. Jednoznačně trvám (a budu trvat) na tom, že měnit ano,ale v žádném případě u nás, v ČR.

  4. Velmi podrobně jsem se zabýval zkušenostmi státu Izrael a v podstatě nemohu než konstatovat – ano, Izrael nám má být vzorem.

  5. Samozřejmě je nutné učinit mnohem více pro to, aby legální držitelé zbraní byli tvrdě, před vydáním zbrojního pasu, přezkoušeni a aby byli schopni tyto zbraně efektivně a správně (v souladu se zákonem) používat = znamená to, mimo jiné, i to, že budou mít i kde cvičit, střílet…..
  Čeští držitelé zbraní se nepodřídí diktátu Bruselu a zbraně dobrovolně nevydají

  Do jisté míry rozumím a respektuji názor, že daňový poplatník nechce vlastnit zbraň a nechce ji použít ke své sebeobraně, chce mít „ruce v kapsách“ a dívat se, jak se kolem hemží vycvičení policisté a eventuálně armáda, kterou si ze svých daní draze platí.

  To je zcela legitimní osobní rozhodnutí, teoreticky správné – nicméně pro zastánce tohoto postoje i smrtelně nebezpečné. Proč? Protože ani PČR, ani AČR tyto záruky bohužel neposkytuje a ještě dlouho poskytovat nebude, proč si nalhávat něco jiného (důvody jsou rozsáhlé a dlouhotrvající a nejsou řešitelné pouhým „lusknutím prstu“, nicméně ujišťuji, že v tomto smyslu i politicky usilovně pracujeme :-).

  V osobní rovině je to tedy skutečně na individuálním rozhodnutí, rozhodně ale odmítám ambici tento přístup aplikovat jako vládní politiku, ne v této době a za našich současných státních bezpečnostních (ne)schopností.

  Pro úplnost a představu:
  v ČR je cca 80 tisíc myslivců vlastních zbraně, což je asi osmkrát více bojovníků (ve smyslu toho jak často zbraň používají a především umějí „trefit“) než má armáda a odhaduji cca 4 x více než PČR.

  v ČR je celkem cca 350 tisíc držitelů zbrojního průkazu…

  Problém je:
  za 1) v nelegálním obchodu se zbraněmi (kdopak za tím asi vězí?)

  za 2) v obchodu s nelegálně získanými zbraněmi (např. vykradené ukrajinské a libyjské zbrojní sklady)
  za 3) v technologických možnostech, kdy si v podstatě, při určité vybavenosti, mohu zbraň přes její znehodnocení zprovoznit nebo si dnes vyrobím smrtící střelnou zbraň i na 3D tiskárně

  za 4) o možnosti si podomácku vyrobit trhavinu ani nemluvě – a myslím, že právě EK např. zamítla možnost zpřísněné evidence obchodu s červeným fosforem!!! = rozpor mezi pokryteckými proklamacemi, realitou a rozumem

  za 5) pokud se rozhodnu někoho fyzicky zlikvidovat, mám celou řadu dostupných legislativně nijak neošetřených možností (nože, kuše, luky, kámen, propisovačka, ruka…….pytel hnojiva s cukrem a kuličkami z ložisek, se zápalkou vyrobenou ze suříku a hliníku – koupím v obchodě + mobil….a bude VELKÝ MALÉR….)

  Nedomyšlený návrh evropské směrnice o zbraních = skutečně efektivní cesta nevede zákazy všeho možného, to se v podstatě ani nedá, ale v tom, že budeme schopni, každý, ať už jednotlivě či kolektivně se bránit, reagovat a „velkému maléru“ zabránit právě tím, že budeme vědět, umět a budeme mít kdykoliv po ruce i potřebný „nástroj“, taková je moje filosofie…..

  Dle mého názoru se ze strany EU (EP, EK, ER) opět postupuje tou politicky nejsnadnější, nejméně kontroverzní cestou (neopodstatněné zákazy a omezení na jedné straně a laxnost tam, kde to naopak opodstatněné je), místo toho, aby se řešili skutečně zásadní otázky, systémově, související s naší bezpečností.

  Evropská unie se bojí vlastních občanů, tak je dnes odzbrojila

 30. prezident-zeman-povedal: ludia-by-sa-mali-ozbrojit-Ľudia so zbrojným preukazom si budú musieť zvyknúť na to, že zbraň nebudú mať ako suvenír doma v skrini, ale že v prípade, keď to bude potrebné, ju budú musieť použiť, povedal Zeman.
  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/400647-zeman-ludia-by-sa-mali-ozbrojit-postavme-ploty-a-deportujme-migrantov/

  Zeman: Ľudia by sa mali ozbrojiť. Postavme ploty a deportujme migrantov

  ČTK | 31.07.2016 13:57

  Český prezident Miloš Zeman chce kvôli hrozbe terorizmu rýchle deportácie odmietnutých žiadateľov o azyl. Odsudzovať útoky je lacné, jediné riešenie je zbaviť sa príčin. Českí občania by sa podľa Zemana mali ozbrojovať, aby mohli v nutnej situácii zbraň použiť.

  Český prezident Miloš Zeman.
  Autor: Ivan Majerský, Pravda

  Povedal to v rozhovore pre blesk.cz.
  Prezident sa tiež vyslovil za aktívnu ochranu hraníc, pri veľkej migračnej vlne by sa „nebránil ani plotu“. Pražský hrad ako možný cieľ útoku dostane podľa Zemana na bezpečnostné opatrenia od ministerstva obrany 100 miliónov korún.

  Zeman uviedol, že je potrebné počítať s tým, že vo vysokom počte prichádzajúcich utečencov je určité percento džihádistov. „Riešenie vidím v deportácii všetkých tých, ktorí nezískajú v príslušnej krajine azyl. Tých, ako je známe, je väčšina,“ povedal prezident. Chce tiež deportovať „fanatických imámov, ktorí v mešitách rozsievajú nenávisť“.

  Odsudzovať spätne teroristické útoky, keď k nim dôjde, je podľa Zemana lacné a povrchné. „Jediné riešenie je zbaviť sa príčin, touto príčinou bohužiaľ sú ilegálni migranti,“ uviedol. Migráciu Zeman označil za organizovanú inváziu a dodal, že utečenci nemajú v Európe záujem hľadať prácu, ale chcú sociálne dávky.

  Kvôli bezpečnosti je potrebné pracovať na aktívnej ochrane hraníc, uviedol. „Tie môže chrániť armáda, polícia, môžu to byť aj elektronické väzenské zariadenia. Ja by som sa sám v prípade veľkej migračné vlny ani tomu plotu nebránil,“ povedal Zeman. Prezident sa tiež vyslovil za to, že by sa občania mali kvôli terorizmu vyzbrojovať. „Tu sú ľudia, ktorí majú legálne držanú zbraň, museli prejsť veľmi náročnými skúškami,“ povedal.

  Ľudia so zbrojným preukazom si budú musieť zvyknúť na to, že zbraň nebudú mať ako suvenír doma v skrini, ale že v prípade, keď to bude potrebné, ju budú musieť použiť, povedal Zeman. „Skôr som bol proti držaniu príliš veľkého počtu zbraní, po tých útokoch si to už nemyslím,“ uviedol Zeman v súvislosti s udalosťami, ktoré sa v minulých týždňoch stali v Nemecku a Francúzsku.

  Pražský hrad dostane od ministerstva obrany 100 miliónov na bezpečnostné opatrenia. Je totiž podľa Zemana možným cieľom teroristického útoku, podobne ako ďalšie miesta, kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí. „Nebudem hovoriť, na aké opatrenia peniaze pôjdu, aby som teroristom neuľahčilo prácu,“ uviedol Zeman.

 31. Na texaských univerzitách bylo povoleno nošení střelných zbraní. Obrana před útoky šílených střelců
  http://www.securitymagazin.cz/sebeobrana/na-texaskych-univerzitach-bylo-povoleno-noseni-strelnych-zbrani-obrana-pred-utoky-silenych-strelcu-1404051985.html

  Na texaských univerzitách bylo povoleno nošení střelných zbraní. Obrana před útoky šílených střelců

  02 / 08 / 2016 07:30

  Osoby starší jednadvaceti let mohou na základě nového zákona amerického státu Texas nosit na území univerzitních kampusů střelné zbraně.

  Austin (USA) – Podle příznivců norma pomůže zabránit útokům střelců na vysoké školy, podle odpůrců se ale texaské vzdělávací instituce staly vstupem zákona v platnost méně bezpečnými, informovala agentura Reuters.
  „Ozbrojen a nebezpečný“- v Texasu sílí protimuslimské nálady

  Legálně držené zbraně budou moci lidé starší 21 let nosit na univerzitách pouze v případě, že nebudou na první pohled viditelné. Pokud je schovají například pod oděv, budou s nimi nově moci například i do učeben.

  Nový zákon vstoupil v platnost v pondělí, tedy v den, kdy si Texas připomněl 50. výročí střelby na univerzitě v Austinu, při kterém 25letý Charles Whitman zabil 16 lidí.

  Interpol: dovolit občanům nosit na veřejnosti zbraně je nejefektivnější prevence teroristických útoků

  Podle zastánců nové normy si střelci jako cíl svých útoku vybírají často univerzity či kina právě proto, že na těchto místech nečekají odpor ozbrojených osob.

  Nová možnost nošení zbraní tak podle nich učiní z univerzit bezpečnější místa.

  Proti zákonu vystoupila řada univerzitních profesorů, podle kterých vytvoří kombinace mládí, střelných zbraní a často nevázaného života studentů z vysokých škol naopak místa nebezpečná. Studenti se zbraněmi by mohli na akademické půdě vyvolat podle profesorů navíc atmosféru strachu, v níž se budou někteří bát vyjádřit svůj názor.

  Trump lituje, že nikdo v Orlandu neměl pistoli, aby střelce zabil

  Soukromé vysoké školy dostaly v novém zákoně výjimku. Většina z nich ji podle agentury Reuters využila a nošení zbraní na svých kampusech nepovolila.

  Nošení zbraní ukrytých pod oděvem či jinak skrytých umožňuje na území vysokoškolských zařízení celkem osm států americké unie. (Zdroj: ČTK)

  S ozbrojením občanů ČR souhlasí prezident Miloš Zeman: „Lidé se zbrojním průkazem si budou muset zvyknout na to, že zbraň nebudou mít jako suvenýr doma ve skříni, ale že v případě, kdy to bude nutné, ji budou muset použít. Dřív jsem byl proti držení příliš velkého počtu zbraní, po těch útocích si to už nemyslím,“ uvedl v souvislosti s událostmi, které se v minulých týdnech staly v Německu a Francii.

 32. Střelné zbraně se ve velkém prodávají nelegálně na Darknetu. Pořídil si je i útočník z Mnichova. Ale Evropská komise chce dál odzbrojovat držitelé zbrojních průkazů a majitele legálně držených střelných zbraní.
  Ostuda Evropské komise: Střelec z Mnichova koupil zbraně na Darknetu, nelegálně, bez problémů

  Střelné zbraně se ve velkém prodávají nelegálně na Darknetu. Pořídil si je i útočník z Mnichova.

  Ale Evropská komise chce dál odzbrojovat držitelé zbrojních průkazů a majitele legálně držených střelných zbraní.

  Berlín – Střelec z Mnichova, který v červenci v nákupním středisku zabil devět lidí a poté spáchal sebevraždu, zaplatil za zbraň a náboje 4350 eur (118 tisíc korun), uvedlo dnes na tiskové konferenci státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem. Prodejce zbraní policie v úterý zatkla. K muži se dostala díky jeho předchozím obchodům. Prodával zbraně 62letému účetnímu i 17letému studentovi.
  Útok neměl politický motiv a nešlo ani o teroristický čin. Na tiskové konferenci to 23. července řekl mnichovský policejní ředitel Hubertus Andrä. Podle něj z dosavadního vyšetřování ani nevyplývá, že měl útočník napojení na uprchlíky nebo radikály z takzvaného Islámského státu (IS).

  Osmnáctiletý David Ali Sonboly, který v Mnichově vraždil, se podle vyšetřovatelů s jedenatřicetiletým prodejcem zbraní sešel dvakrát. Poprvé od něj 20. května za 4000 eur koupil na Slovensku vyrobenou pistoli Glock 17 a 100 nábojů, podruhé 18. července 350 nábojů za 350 eur. Prodej domluvili přes takzvaný Darknet, obtížně přístupnou, anonymní část internetu využívanou mimo jiné k nelegálním obchodům.
  Nový návrh Směrnice o nabývání a držení zbraní je o 80 % lepší než ten původní

  Darknetu nezaměstnaný ilegální obchodník se zbraněmi využíval běžně. V minulosti tak v hesenském Marburgu, kde ho v úterý zatkla speciální jednotka policie, směnil zbraně a náboje s 62letým účetním ze Severního Porýní-Vestfálska. Zbraň a náboje v červenci prodal také teprve 17letému studentovi z Hesenska.
  Když pak pokoj studenta, který žije u rodičů, v noci na 3. srpna prohledala policie, našla celý arzenál zbraní, mimo jiné pistoli typu Walther PK 380, čtyři revolvery, tři další zbraně různých kalibrů i pět kilo střelného prachu. Vyšetřovatelé ale nemají žádné indicie, že by se je mladík chystal použít.
  Evropská unie se bojí vlastních občanů, tak je dnes odzbrojila

  Díky těmto obchodům, na které policie přišla, se vyšetřovatelům podařilo navázat kontakt s prodejcem zbraní. Domluvila s ním fingovaný obchod, když předstírala zájem o dvojici zbraní a nábojů v hodnotě 8000 eur (asi 216 tisíc korun).
  Jedenatřicetiletého muže, který už v předchozí komunikaci připustil, že Sonbolymu prodal zbraň, policie zatkla v úterý. Obchodník měl přitom u sebe pro osobní ochranu ilegálně drženou střelnou zbraň.
  Muž vyšetřovatele posléze navedl k dalším zbraním, které v bedně zakopal poblíž dálnice u Kolína nad Rýnem. Policisté v bedně skutečně našli zbraně, včetně poloautomatických, a munici. V úterý také podle státního zástupce Alexandera Badleho zatkli mužovu jedenatřicetiletou přítelkyni. Posléze ji ale propustili, protože se nedomnívají, že by byla do obchodu přímo zapletena.
  Zbraně nepatří do rukou legálních držitelů zbrojních průkazů?

  Sonboly, Němec s íránskými kořeny, vraždil 22. července u mnichovského nákupního centra Olympia. Vyšetřovatelé už dříve uvedli, že byl příznivcem krajní pravice a vybíral oběti, které vypadaly jako přistěhovalci. Nyní server Spiegel Online napsal, že střelec po útoku zamířil do blízkého domu. Na jeho schodišti potkal několik obyvatel, na které ale nezaútočil. Posléze se skryl v garáži domu, kterou po delší době opustil. Když pak narazil na policisty, zastřelil se.

  „Všechny střelné zbraně je potřeba zakázat! Všechny civilisty odzbrojit!“

  Na základě těchto informací se jenom potvrzuje, že návrh Evropská komise na „odzbrojení“ vlastních občanů je neskutečně „pitomý“ – s tímto návrhem přišli bruselští úředníci jen několik dnů (!) po teroristických útocích v Paříži 13. listopadu.
  Všechny související články a příslušnou legislativu naleznete pod tagem: STŘELNÉ ZBRANĚ nebo v sekci LEGISLATIVA

  http://www.securitymagazin.cz/zpravy/ostuda-evropske-komise-strelec-z-mnichova-koupil-zbrane-na-darknetu-nelegalne-bez-problemu-1404052239.html

 33. Americký soud zrušil zákaz vysokoškolských profesorů. Studenti mají právo bránit se střelnými zbraněmi
  Precedens – dá sa na to odvolať a dôvodiť týmto rozsudkom

  http://www.securitymagazin.cz/sebeobrana/americky-soud-zrusil-zakaz-vysokoskolskych-profesoru-studenti-maji-pravo-branit-se-strelnymi-zbranemi-1404052347.html

  Americký soud zrušil zákaz vysokoškolských profesorů. Studenti mají právo bránit se střelnými zbraněmi

  Soud v americkém Texasu zrušil zákaz nošení zbraní na přednášky na univerzitě, který vyhlásili vysokoškolští profesoři.
  Osoby starší jednadvaceti let mohou na základě nového zákona amerického státu Texas nosit na území univerzitních kampusů střelné zbraně. Podle příznivců norma pomůže zabránit útokům střelců na vysoké školy, uvedla agentura Reuters začátkem srpna.
  Legálně držené zbraně mohou lidé starší 21 let nosit na univerzitách pouze v případě, že nebudou na první pohled viditelné. Pokud je schovají například pod oděv, budou s nimi nově moci například i do učeben.
  Tři profesoři Texaské univerzity se nicméně zákazu vzepřeli a vydali zákaz nosit zbraně na jejich přednášky protože „možnost používat zbraně ohrožuje akademickou svobodu.“ Podle soudu však neprokázali, že by jejich krok byl pro školu podstatným přínosem. Texasští zákonodárci naopak jednali zcela v rámci svých pravomocí, uvedl soudce.
  „Neexistuje jednoduše žádné zákonný důvod odepírat právoplatným a zákon dodržujícím majitelům zbraní stejnou možnost bránit se, jakou mají lidé v ostatních částech Texasu,“ prohlásil v reakci na výrok soudu republikánský ministr spravedlnosti Texasu Ken Paxton. Zdroj: idnes.cz, reuters.com
  Nošení zbraní ukrytých pod oděvem či jinak skrytých umožňuje na území vysokoškolských zařízení celkem osm států americké unie.

 34. odzbrojenie = drastické zvýšenie kriminality
  Málo známá fakta o zbraních

  11.11.2016 Komentáře Témata: Společnost338 slov
  1. Za posledních 20 let Ameriku zaplavily zbraně, ale poměr vražd, spáchaných se střelnou zbraní, se snížil o 39%, a další trestné činy klesly o 69%.
  2. Téměř všechny případy masových vražd ve Spojených státech se staly v zónách, kde byl zákaz vstupu se zbraní.

  3. Spojené státy jsou světovým lídrem v počtu zbraní na osobu. Řadí se ve světovém žebříčku na 28. místo v počtu vražd na 100 000 obyvatel.

  4. Index násilných trestných činů ve Spojených státech klesl ze 757,7 na 100 000 lidí v roce 1992 až na 386,3 v roce 2011. Index vražd klesl z 9,3 na 4,7 na 100 000 obyvatel.

  5. V USA jsou zbraně používány osmdesátkrát častěji spíše z důvodu předejít spáchání trestného činu, než jej spáchat.

  6. Navzdory tvrdé zbrojní legislativě je počet násilných trestných činů ve Velké Británii čtyřikrát větší, než počet násilných trestných činů, spáchaných ve Spojených státech.

  7. V roce 2015 bylo ve Velké Británii spácháno 2 034 násilných trestných činů na 100 000 obyvatel.

  8. Ve Spojených státech byl index 466.

  9. Ve Velké Británii je počet obětí pachatelů znásilnění o 125% větší než v USA.

  10. Ve Velké Británii je počet obětí útoků o 133% větší než v USA.

  11. Velká Británie je na druhém místě v Evropské unii, pokud jde o měřítko všeobecné kriminality.

  12. V Austrálii se vlivem zákazu zbraní zvýšil počet vražd o 19% a loupeží o 69%.

  13. Chicago je město s velmi tvrdou zbrojní legislativou, kde se počet vražd každoročně zvyšuje přibližně o 10 až 15%. Chicago je dnes nejnebezpečnějším městem na světě.

  14. V americkém městě Kennesaw byli místní obyvatelé povinni se samy ozbrojit. V důsledku toho míra kriminality ve městě klesla za 23 let o 50% a loupeží o 89%.

  15. Ve 20. století vůdčí představitelé všech zemí světa zabili více než 170 milionů lidí. Jak? Odzbrojili je.

  Little-known facts about weapons vyšel 8. listopadu 2016 na pravdareport.com. Překlad v ceně 113 Kč Zvědavec.

  http://www.zvedavec.org/komentare/2016/11/7087-malo-znama-fakta-o-zbranich.htm

 35. Prečo sme pre teroristov mäkké ciele?
  http://www.armadninoviny.cz/mekke-cile-proc-jsme-pro-teroristy-tak-atraktivni3f.html
  Měkké cíle: proč jsme pro teroristy tak atraktivní?
  Datum přidání 05.12.2016 Rubrika rubrika: Události komentáře 1 komentářů autor autor: Lukáš Kotek
  Měkké cíle. Toto sousloví slýcháme v posledních letech velmi často. Mnohdy se jeví jako magické zaklínadlo popisující prakticky kterékoliv místo kolem nás, které je ohroženo, byť minimálně, možným fyzickým útokem. Alespoň tak se to může jevit občanům, kteří nejsou s touto problematikou blíže seznámeni. Co to tedy jsou ony propírané „měkké cíle“ a proč o nich slýcháme v dnešní době více než dříve? Na toto se vám pokusím odpovědět v následujícím textu.
  Co jsou měkké cíle?
  Co si konkrétně pod pojmem „měkký cíl“ můžeme představit? Veškeré cíle, které jsou typické výskytem velkého počtu civilního obyvatelstva a zároveň neschopností se případnému útočníkovi efektivně bránit. Můžeme zde zmínit obchodní centra, obchodní jednotky, školy, hromadné dopravní prostředky, ale také například náboženské svatostánky nebo turistická místa.
  Přímým opakem Soft Targets jsou Hard Targets. Ty představují zabezpečené lokality, jako jsou elektrárny, vojenské areály a objekty a jiné. Je nasnadě, aby se Hard Targets v kontextu svého významového opaku překládaly jako „tvrdé cíle“. Toto však není v rámci zažité praxe zvykem (spíše se jedná o výjimečné označení) a užívá se spojení „prvky kritické infrastruktury“.
  V závěru této kapitoly bych zdůraznil, že měkké cíle jsou vymezeny pouze ve vztahu k terorismu a násilnému útoku. Některé měkké cíle mohou být (a jsou) ve skutečnosti velmi dobře zabezpečené, ale proti jinému druhu hrozeb.
  Vezměme si za příklad některé z nákupních center. Tyto obchodní domy jsou pokryty hustou sítí bezpečnostních kamer a strážní zde provádějí pravidelnou pochůzkovou činnost. Tato opatření jsou však zaměřena na ochranu majetku. Jsou tak dobře chráněny proti případným krádežím nepoctivých návštěvníků, nikoliv už proti útočníkovi, který se rozhodne do tohoto centra přijít s palnou zbraní a způsobit maximální ztráty na životech.
  Proč je problematika měkkých cílů tak aktuální?
  Pokud se podíváme na fenomén teroristických útoků na území Evropy a USA za posledních 16 let (tedy od milníku pro boj s terorismem – útoku na World Trade Center v New Yorku 11. 9. 2001), zjistíme, že nejčastějším cílem útočníků jsou nákupní centra, metra, letiště, vlaky, autobusy, oslavy v ulicích měst, mírové pochody, kluby, kempy, školy, vlaky .
  Toto jsou jen některé z cílových aktiv, na které teroristé útočí. Tyto cíle jsou pouze výtažkem z evropských incidentů, situace na jiných kontinentech je však obdobná. Rusko a Turecko zažilo v posledních letech rovněž vlnu teroristických útoků, v některých případech však s jinou vstupní motivací útočníků, než je tomu v Evropě.
  Co však mají tyto útoky společné? V době svého útoku se zde vyskytovalo množství osob a dané lokace nebyly chráněny proti násilnému útoku. Ztráty na životech tak byly velmi vysoké vzhledem k tomu, že útočník byl zastaven až příliš pozdě, nebo v případě sebevražedných atentátů vůbec. Toto je z pohledu teroristů ideální situace.Jejich útoky nemají ambice zničit přímo kritické prvky svého nepřítele (například státu). Jejich cílem je šířit strach v obyvatelstvu, podrýt autoritu a ochromit důvěru vůči vládnoucí vrstvě, destabilizovat státní aparát.Při výběru cílů hraje roli ještě jeden důležitý faktor – symboličnost. Pro útočníky je nanejvýš důležité, aby úspěšný útok vyvolal šok mezi cílovým obyvatelstvem a mediální pozornost, která pomůže šířit obavy a strach.Z tohoto důvodu si teroristé ve většině případů vybírají zástupné cíle, které nemají samy o sobě žádnou důležitost pro strukturu nepřítele. Militantní fundamentální islamisté si za cíl vybírají často cíle, které reflektují „zlo západní kultury“. Místa zastupující konzumní způsob života západní kultury, který není založen na víře v Boha, ale na principech humanistické filosofie.Tímto jsme si tedy odpověděli na otázku, proč je problematika měkkých cílů nyní tak aktuální. Na základě bezpečnostní situace na Blízkém východě a Africe dochází k otevření nové fronty ve válce s terorismem – Evropě.
  Zde jsou realizovány útoky islámskými radikály, kteří útočí výhradně právě na Soft Targets, a to z těchto důvodů:
  + Je zde vysoká koncentrace osob
  + Nejsou dostatečně chráněna proti násilným útokům
  + Jsou mediálně zajímavá
  + Symbolicky zastupují hodnoty západní společnosti
  Ve spojitosti s těmito útoky je vhodné zmínit fenomén „terorismu osamělých vlků“. Tento aspekt terorismu je velmi nebezpečným faktorem. Jedná se o útoky jednotlivců, kteří nenáleží ke konkrétní teroristické organizaci, i když ve většině případů se k nim hlásí.Tito sympatizanti jsou součástí společnosti, na kterou realizují svůj útok. Jejich čin je motivován nespokojeností se současnou politicko-společenskou situací, na což se snaží útokem upozornit, případně svým konáním podpořit mateřskou organizaci, která se těmto cílům systematicky věnuje.
  Je důležité rozlišit „osamělého vlka“ a teroristu, který byl do společnosti infiltrován. Druhý jmenovaný je totiž svou organizací vycvičen a instruován. Je podporován ve své infiltraci do cílové destinace, kde se začlení do společnosti. Zde se stává takzvanou „spící buňkou“, která je aktivována předem domluveným sledem událostí nebo konkrétním způsobem a signálem.Oproti tomu je „osamělý vlk“ osoba, která jedná zcela individuálně bez propojení s teroristickou organizací, je pouze na něm, aby si zajistil vědomosti, vybavení a výzbroj nutnou k provedení útoku. Jejich modus operandi je zcela v jejich režii bez zásahu vnějších autorit.
  Tento fenomén v sobě skrývá velké riziko. Tento druh útočníků se totiž vynořuje přímo ze společnosti, nejedná se o žádného vnějšího aktéra. Zatímco u teroristů, kteří by se chtěli do cílové lokace teprve dostat, je šance, že budou včas zadrženi, „osamělí vlci“ jsou již na místě.

  Znají místní podmínky, nebudí podezření, nejsou nijak napojeni na teroristické organizace. Jejich útoky se těžko predikují a jsou velmi efektivní, co se demoralizace obyvatelstva týče. Přestože se v kontextu posledních událostí mluví zejména o „osamělých vlcích“ ovlivněné ideologií Islámského státu, jsou známy také útoky proti-islámské.Tito osamělí vlci se tak stávají velmi nebezpečnou hrozbou, která je zřejmě spjata s konfliktem křesťansko-židovské tradice s islámským světem. Dosud v Evropě konflikt tohoto typu a rozsahu nebyl a teprve nyní se postupně ukazují veškeré aspekty, které k tomuto střetu náleží.Nestačí tedy bojovat s teroristy pouze v místech jejich původu a operačního zázemí, je nanejvýš nutné paralelně s příčinami útoků v Evropě řešit také hrozby, které vyvstávají na základě inspirace a motivace právě těmito teroristickými skupinami. Tito inspirovaní útočníci totiž mohou zaútočit prakticky kdykoliv a kdekoliv, k jejich „aktivaci“ je pouze stačí cíleně ovlivňovat teroristickou propagandou, což v době internetové globalizace není sebemenší problém.
  Jaká jsou tedy možná opatření?
  Téma zabezpečení měkkých cílů je velmi prioritním bezpečnostním tématem. Bohužel na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Těmito opatřeními se zabývají bezpečnostní složky států, mnohdy však pouze na teoreticko-analytické úrovni.Konkrétní opatření poskytují zejména aktéři z privátního sektoru bezpečnosti. Tyto společnosti na základě analýzy útoků nabízejí jistá řešení, individuálně zpracovaná pro daný měkký cíl. Úspěšnost takových opatření však nelze s určitostí ověřit.Z hlediska efektivity a pořizovacích nákladů se jeví jako nejefektivnější způsob zabezpečení takzvaná „low-cost varianta“. Tedy varianta s filosofií „maximální zabezpečení, ale za nízké vstupní náklady“. Pro upřesnění si řekněme, že „high-cost varianta“, ta, která neřeší výši nákladů, ale cílí na maximální efektivitu bezpečnostního opatření, v jistém smyslu dělá z referenčního objektu „Hard Target“ (viz výše).V tom smyslu, že implementujeme nejmodernější bezpečnostní systémy, jako jsou bezpečnostní rentgenové rámy, biometrické přístupové systémy, režimy vstupu, ozbrojenou ostrahu objektu a podobně. Je zřetelné, že takováto opatření nejsou pro mnohé měkké cíle realizovatelné (například kostely nebo obchodní centra).Z řešení některých měkkých cílů lze vyvodit, že opatření proti násilným útokům je složeno ze dvou základních částí. Tím prvním je metodický rámec. Jeho součástí je širší seznámení s osobami, které jsou nejvíce ohroženi (zaměstnanci objektu klasifikovaného jako měkký cíl), seznámení s problematikou terorismu, zejména hrozbou útoku na daný referenční objekt.V rámci této edukace by mělo proběhnout zejména obeznámení s metodou detekce podezřelého chování, znaky, které útočníci mohou vykazovat, postupy, které musí být dodrženy v případě útoku, znalost únikových cest v různých směrech a také umění situaci správně ohlásit na tísňovou linku.Spekulativní součástí těchto znalostí je také znalost sebeobrany, případně profesní obrany (v případě pracovníků bezpečnostního průmyslu). Ta by totiž mohla hrát v některých situacích klíčovou roli. Za příklad dejme útok nožem, který by v případě jisté dovednosti zaměstnance a jisté míry pohotovosti, nemusel mít žádné oběti na životech.
  Druhou pólem těchto typů opatření je technické vybavení. Zde záleží na kompetentním bezpečnostním posouzení objektu a zpracování bezpečnostní analýzy. Na základě těchto výstupů ze vstupních informací dochází k instalaci technických prvků. Zde můžeme uvést různá detekční zařízení (např. bezpečnostní rámy), ochranné bariéry (neprůstřelná skla), ale také prostředky pro osobní ochranu a sebeobranu, jako jsou chemické obranné prostředky (obranný sprej), úderné obranné prostředky (teleskopický obušek), balistické vesty.
  Seznam zdrojů a původní článek na Security Outlines

 36. Kto za nás horí a kto chce kaziť plány organizátorom imigrantského zaplavovania.
  V podstate sa asi dobre stalo, lebo toto len a len zvýši počet najedovaných voličov – a následné víťazstvo v voľbách normálnym demokratickým postupom. Páni poslanci sa ukázali – pred voľbami si treba toto uvedomiť.

  http://www.securitymagazin.cz/zpravy/kotlebova-lsns-neuspela-s-uvolnenim-podminek-drzeni-strelnych-zbrani-1404054038.html

  Krajně pravicová strana Kotleba-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) neuspěla ve slovenské Sněmovně s návrhem na zmírnění podmínek pro držení střelných zbraní. Svůj návrh zdůvodnila tím, že podle ní došlo v zemi ke zhoršení bezpečnostní situace.
  Bratislava (zpravodaj ČTK) – „Nejjednodušší možností, jak občanům poskytnou efektivnější zbraně na ochranu jejich životů, zdraví, majetku, je poskytnout jim možnost na tento účel využívat nejen střelné zbraně krátké, ale i střelné zbraně dlouhé,“ uvedl během jednání sněmovny poslanec LSNS Stanislav Drobný.
  Komu slouží omezení legálních zbraní?

  Podle stávajícího zákona může veřejnost na Slovensku používat dlouhé zbraně, jako například brokovnice a malorážky, pouze na sportovní účely nebo při lovectví.
  LSNS předsedy Banskobystrického kraje Mariana Kotleby pro svůj návrh při hlasování nezískala potřebnou podporou poslanců jiných stran.
  Slovensko v minulosti podmínky držení zbraní spíše zpřísňovalo. Naposledy loni země změnila pravidla vlastnictví deaktivovaných zbraní, které byly upraveny například z funkčních pistolí a samopalů. Tyto takzvané expanzní zbraně, kterým lze po jistých úpravách obnovit schopnost střelby ostrými náboji, v minulosti kupovali na Slovensku i cizinci. Podle nepotvrzených informací si je v zemi pořídili i teroristé, kteří loni zaútočili v Paříži na redakci Charlie Hebdo.
  Dodavatel zbraně pro mnichovského střelce prý nakupoval i v ČR a na Slovensku

  Slovensko v Evropě patří k zemím, ve kterých je počet registrovaných zbraní v přepočtu na obyvatele spíše nízký, byť zájem o koupi zbraní v zemi pod Tatrami se zvyšuje.

 37. Návrat III. Říše. Fungují zákazy zbraní?
  Obvyklá cesta do otroctví je, že vám nejdřív seberou zbraně, pak majetek, a nakonec vám řeknou, abyste drželi hubu a dělali, že se vám to líbí. James A. Donald – novinář

  Evropská komise, která není schopna, ani ochotna udělat něco pro zvýšení bezpečnosti svých občanů, navrhuje jejich odzbrojení, a tím faktické zhoršení jejich bezpečnosti.

  http://www.czechfreepress.cz/emil-kalabus/navrat-iii-rise-funguji-zakazy-zbrani.html

 38. Páni, táto vážna téma neskončila podpísaním petície
  Zločinci se nebojí vězení, bojí se toho, že budou postřeleni

  A práve toto môže robiť problém tajným službám pri organizovaní útokov pod falošnou vlajkou. Pozrite si videjko – je to síce fail – ale presne ukazuje, čo sa môže stať, keď sú ľudia ozbrojení – môžu pokaziť svinstvá organizované tajnou mocou proti svojim obyvateľom, aby sa dosiahli určité ciele pri ovládaní populácie. A preto treba národ ODZBROJIŤ: Bráňte svoje slobody!
  Podle údajů texaského ministerstva pro vnitřní bezpečnost bylo pouze 0,3 procent zločinů se zbraní spácháno držiteli zbrojního průkazu

  http://www.securitymagazin.cz/survival/v-texasu-chteji-snizit-zlocinnost-povoluji-viditelne-noseni-zbrani-i-ve-skolach-1404045551.html

  videjko – čo sa deje v Izraeli v obchode – moooc poučné – prečo útočníci útočia na školy? Lebo sú tam neozbrojení – na policajnej stanici by bol ihneď odpor.

  https://www.youtube.com/watch?v=GsZy-LH39WM
  shopping in Israel everyone have guns.!!!!

 39. vysvetlenie ako je to vo Švajčiarsku a Texase so zbraňami
  Pred pár rokmi som na výstave IWA v Norimbergu zožral Jarovi Kuracinovi všetky pagáče -len sa usmieval – mal ich naozaj výborné. Tento rozhovor ma neprekvapil – Jaro mal vždy a- a má doteraz – čistú hlavu a vie, čo hovorí. A nemusí si dávať servítku pred hubu.
  Nejaký výňatok z rozhovoru – a s týmto sa dá len a len súhlasiť. Ešte doplním Jarové slová – na Floride nedávno uzákonili úplne voľné nosenie zbraní, lebo tam bola tak vysoká kriminalita, že americký štát si už naozaj nevedel rady. Dnes zaznie výstrel – a 10 000 ľudí okolo vytiahne zbrane a mieri – to je silná káva pre ZLOČIN, lebo nevie, odkiaľ príde paľba – teda ODVŠADE – kým príde Polícia – je už dostrieľané. Dnes sa na Floride všetci na seba usmievajú, lebo ak nie – riskujete, že na vás vytiahne celé okolie minimálne pištoľ, ak nie krátku brokovnicu.
  Jaro píše:
  Švajčiarsko vie za pár hodín zmobilizovať celé obyvateľstvo. Každý muž dokáže v priebehu šiestich hodín nastúpiť ako vojak. Polícia nezabráni kriminalite, policajt je len štatista, niekto, kto príde zapísať, že sa niečo stalo. Ak sa niečo deje, polícia tam nie je. Filozofia vo Švajčiarsku je podobná ako v Texase – o bezpečnosť sa starajú občania. Na dedine bude ťažko niekto robiť „vilomeniny“, keď je v každej chyži flinta. Spoluobčania umravnia každého, kto by chcel spáchať niečo zlé. Všetci si uvedomujú, že každý je ozbrojený. Takto to funguje aj v Texase, kde sa autá pred reštauráciami vôbec nezamykajú, ľudia sú veľmi, až neprirodzene zdvorilí. Najprv som to nechápal, až kým mi to nevysvetlil môj americký partner, že skús byť nezdvorilý k niekomu, kto má na sto percent pri sebe zbraň.
  zdroj je tu:
  http://www.extraplus.sk/clanok/zbrojar-hovoriaci-nahlas

  Nedal som tento článok kvôli politickým názorom ani mojim, a ani Jarovým. Je to jeho sloboda, ako hovorí. Dosť však verím, že veľmi dobre vie, o čom tam hovorí.

  • RE: vysvetlenie ako je to vo Švajčiarsku a Texase so zbraňami
   Neviem ako to funguje vo Švajčiarsku alebo v bláznivom Texase 🙂 , ale vôbec sa mi nepáči myšlienka samosúdov, ľudových súdov. Kto sa bude v takýchto prípadoch vydávať za sudcu, kto ponesie zodpovednosť za omyl ? Len preto, lebo sa komunite znepáči čin inej komunity, tak ju vystrieľame ? Uvedomujete si čo ste napísali ? Nie samosúdy, ale fungujúce a spravodlivé súdnictvo budujme. Trvajme na tom, aby sme mali kvalitných sudcov a nie vychvaľujeme bláznivý Texas !

 40. a pod toto by ste sa podpísal aj reálnym menom?
  Alebo takéto píšete len pod ochranou nicku?

  1 – neviem, komu píšete – či je to odkaz p.Kuracinovi – ako autorovi myšlienky, alebo mne, čo som myšlienku sprístupnil.
  2 – okrem vás tu nikto nepísal o nejakých samosudcoch, či ľudových súdov. Teda – len otáčate význam – práve v zmysle zločinu. Ale to robíte vy Iskander.
  3 – nikto nevravel o komunite proti komunite – to je vaše zavádzanie a hnusná demagógia.
  4 – spravodlivé súdnictvo je vec po. A o tom sa tu nehovorí – tu sa hovorí o práve sa brániť. A to práva dáva ústava. Tak ste to výrazne nepochopil.
  5 – sudcov máme kvalitných, len ich štát má málo – preto sú zavalení. Viď p. Harabín – jeho kvalita je v tom, že celá súdna rada sa snaží – a on ich s prehľadom a nadhľadom utiera do smútku a bezmocnosti, lebo on je kvalitný a protivníci nie.
  6. Ak si myslíte, že občan sa nemá brániť – bránite základným občianskym právam občanov a ste proti občianskym slobodám v tomto štáte.

  Ostatným rozumným veľmi doporučujem čítať toto:
  http://www.securitymagazin.cz/komentare/proc-by-proboha-mel-doma-nekdo-mit-utocnou-pusku-1404056668.html

 41. 3.9.2017 13:30 Danko chce ústavne chrániť právo na nosenie zbraní
  https://www.aktuality.sk/clanok/517954/danko-chce-ustavne-chranit-pravo-na-nosenie-zbrani/

  Danko chce ústavne chrániť právo na nosenie zbraní
  Do ústavy ich treba podľa Danka dávať preto, že ústava je jediný dokument, do ktorého vieme dostať ochranu práv a slobôd, v ktorých sa cítime slabo a nekomfortne vo vzťahu k EÚ.
  Právo na nosenie zbraní by malo byť zakotvené v Ústave SR. Myslí si to predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko. „Pripravujeme novelu na právo nosenia zbraní,“ povedal Danko v dnešnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.
  Vyzdvihol nedávnu novelu ústavy, ktorou SNS presadila ústavnú ochranu pôdy, oceňuje aj ochranu vody. Ochranu nosenia zbraní treba podľa neho tiež. Všetky tieto zmeny sa podľa Danka týkajú aj Európskej únie (EÚ).
  Do ústavy ich treba podľa Danka dávať preto, že ústava je jediný dokument, do ktorého vieme dostať ochranu práv a slobôd, v ktorých sa cítime slabo a nekomfortne vo vzťahu k EÚ.
  „My rešpektujeme členstvo v EÚ, robíme všetko preto, aby sme boli pri významných štátoch. Ale vznikajú veci, ako je legislatíva, ktorá sa môže dotknúť našich poľovníkov. A keď právo na nosenie zbraní alebo ochranu pôdy či vody nedostaneme do ústavy, tak v tom kontexte v rámci fungovanie v EÚ vznikajú problémy,“ vysvetlil.

 42. Táto téma sa bude pripomínať stále. Zbraňové amnestie boli načasované tak, aby sa stiahli z obehu neidentifikovateľné zbrane, ktoré by sa dali použiť napr. na obranu proti migrantom. A teraz sa to, čomu sa hovorilo SLOBODA, ide okliešťovať – ale už nie vládou SR, ale nariadeniami nevoleného orgánu – orgánu záhadného a všeriadiaceho – Európskej komisie. Je to step by step – krok po kroku. Aj USA riešia problém zbraní medzi ľuďmi – a začali sa im množiť útoky dávkou strieľajúcimi zbraňami – aby sami ľudia „CHCELI“ či „ŽIADALI“ obmedzenie ich predaja. Tak im bolo vyhovené. Lebo boli zorganizované protestné pochody. Lebo ani jedna strana nechcela vziať túto agendu do svojich rúk – tak toto je iný „demokratický“ nástroj na zmenu zákona – vychádza od masy..ale len to, čo sa im hodí a chce. Nuž – masírovanie masy.
  Naval flintu, občane. Nařízení EU prý bude tvrdší, než se čekalo. A už se to blíží

  https://zemavek.sk/naval-flintu-obcane-narizeni-eu-pry-bude-tvrdsi-nez-se-cekalo-a-uz-se-to-blizi/

 43. Tu je niečo o občianskej slobode – o obrane domova. Myslíte, že takéto dačo je reálne aj na Slovensku?

  https://www.securitymagazin.cz/security/muze-prepadli-doma-utocnici-ten-jim-odpovedel-palbou-z-kalasnikova-1404062429.html

  Muže přepadli doma útočníci, ten jim odpověděl palbou z kalašnikova
  Jeden texaský dům byl svědkem přepadení, když se do něj pět zlodějů vloupalo. To ještě netušili, co je čeká.
  Majitel domu se totiž zachoval zcela chladnokrevně a proti nezvaným hostům spustil palbu ze svého kalašnikova. Tři z nich zabil namístě, další dva zranil.
  Podle serveru Daily Mail byl jeden muž nalezen před domem, další dva se pokusili s těžkými zraněními ujet, ale auto narazilo do sloupu, kde byl nalezen druhý útočník. Třetímu se podařilo z auta dostat, ale na útěku se zhroutil a zemřel posléze na střelná poranění v nemocnici.
  Policie potvrdila, že 20letý majitel domu se ve vyhrocené situaci bránil. Ten nebyl v incidentu zraněn a později vypověděl, že se s muži zná.
  Podle serveru Daily Mail chtěla povedená pětice zlodějů s nasazenými lyžařskými maskami dům vykrást, ale netušila, že pohotový majitel si to nenechá v žádném případě líbit. V Texasu vlastní zbraň téměř každý obyvatel a místní zákony umožňují se efektivně proti takovým přepadením bránit. Zdroj: Daily Mail

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.