Dôležitá súčasť úspešnej streľby

ilustračné foto

Na tejto stránke sa už veľa popísalo či už o úspešnej streľbe, rôznych kalibroch ( niektorí doporučujú taký iní zase onaký ), čo sa deje v hlavni pri výstrele, spätnom ráze, ukazujú rôzne upravené flinty, ale o jednej dôležitej súčasti úspešnej streľby sa píše veľmi málo alebo skoro vôbec.

Niektorí ste už boli, iní ešte len si idú kúpiť flintu. Pri kúpe sa spoliehate buď na názor kolegu priateľa poľovníka, alebo na to čo ste si prečítali na internete. Vyberáte si kaliber flinty, náboje, remeň na flintu, púzdro na náboje a uspokojíte sa s tým, že sa vám flinta dobre drží. Ale to nestačí.

Dajte si ruku na srdce a priznajte sa, či ste venovali dostatočnú pozornosť rozmerom pažby flinty. Áno, poviete si, veď sa mi drží dobre. Ale skutočne len toto stačí, že sa vám drží dobre ?

Keď chodievate na strelecké preteky, môžete sa presvedčiť, alebo ste sa už presvedčili, či vám flinta dobre sedí. V revíri ste spokojný s výsledkami streľby, kusy padajú, ale na strelnici už nedosahujete takých výsledkov. Príčinu takéhoto stavu nehľadáte na správnom mieste. Príčina je ukrytá v dôležitej súčasti úspešnej streľby a tým je pažba. Pri tom nezáleží, do akej cenovej kategórie vaša flinta spadá.

Prvým krokom pre správne prispôsobenie pažby je naučiť sa zaujímať správnu streleckú polohu a odstrániť všetky chyby s tým súvisiace. Na pripojenom obrázku je možné vidieť, čomu je potrebné venovať náležitú pozornosť pri streleckej polohe so zalícenou flintou. Vzdialenosť medzi pravým palcom ( u strelcov ľavákov – ľavým palcom ) a špičkou nosa by sa mala pohybovať v rozsahu 2 – 6 cm v závislosti od streleckej disciplíny. Ideálnym kompromisom pre pažbu loveckej flinty je hodnota 4 cm.

A teraz sa pozrieme na tie niektoré základné rozmery pažby, ktoré sú dôležité pre úspešnú streľbu. O dĺžke pažby ( body 1, 10 a 11 ) sa tu nebudem rozpisovať, ale skôr upriamim vašu pozornosť na

Lomenie pažby

Poľovnícky náučný slovník, P.Hell a koletív uvádza – na brokových zbraniach prevýšenie roviny hornej plošiny nad horným bodom päty hlavišťa pažby, na guľových zbraniach prevýšenie zámernice.

Pre zjednodušenie prikladám názorný obrázok, kde lomenie pažby znázorňujú body 3 a 4.

Vzhľadom k tomu, že chrbát pažby nie je rovnobežný s plošinou ( viď obrázok – Oberkante Visierschiene ), uvádzam to takto z dôvodu zjednodušenia a lepšieho pochopenia, dochádza automaticky k zmene pohľadu, ak tvár nie je priložená k pažbe na rovnaké miesto. Výnimkou je pažba Monte Carlo, ktorú poznajú mnohí kolegovia poľovníci. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty bodov 3 a 4 pre rôzne strelecké disciplíny.

Je potrebné si uvedomiť, že výšková zmena lomenia napr. o 1 mm prináša pri streľbe na vzdialenosť 30 m zmenu skoro 10 cm na výšku. Alebo pri zmene pažby pre trap na loveckú môže pri streľbe na 30 m dôjsť k výškovej zmene až 1 m. Preto chybné výstrely na výšku sú často spôsobené práve nevhodným „lomením“ pažby.

Pomôckou na odstránenie spomínaných chýb môžu byť nastaviteľné pažby alebo nastaviteľné lišty.

Uhol pätky pažby ( Pitch )

Na hornom obrázku znázornený bodom 9, v niektorých odborných článkoch ide naopak o uhol, ktorý zviera pätka s Oberkante Visierschiene. Ak je ostrý, tak pri založení pažby do ramena sa bude ústie hlavne znižovať, opakom bude ak bude uhol tupý. V druhom prípade bude dochádzať nie len k vysokému výstrelu, ale pohyb zbrane nahor zvyšuje tlak pažby na tvár, čo môže spôsobiť modriny na tvári. Pri niektorých uhloch môže dôjsť k tomu, že pažba skĺzne do podpazušia. Je tiež veľmi dôležité, aby bola zabezpečená čo najväčšia kontaktná plocha medzi pätkou a ramenom. A to nie len z dôvodu prenesenia spätného rázu po výstrele na čo najväčšiu plochu, ale tiež z dôvodu zabránenia tvorby modrín. Vo všeobecnosti podľa odborných článkov by sa mal tento uhol pohybovať v rozsahu 5 – 6 0, alebo ak si to prepočítame podľa bodu 9 horného obrázku tak v rozsahu 94 – 950.

Vyhnutie pažby

Od vyhnutia pažby závisí správne zalícenie pažby. Na ľavom priloženom obrázku môžeme vidieť vyhnutie pažby doľava, neutrálne a doprava.

Vyhnutie pažby musí strelcovi zabezpečiť, že pri jemnom priložení tváre na pažbu bude os očí kolmá na os hlavne ( – ní ) flinty viď pravý obrázok hore. V žiadnom prípade nesmie dôjsť k nakláňaniu flinty alebo nakláňaniu hlavy ako je tomu na pravom obrázku dole.

Dalo by sa o pažbe ešte ďalej hovoriť, ale myslím si, že tieto základné informácie budú pre vás kolegovia poľovníci dostačujúce. Na záver mi dovoľte ešte pripomenúť, že v súvislosti s telesnými zmenami súvisejúcimi so starnutím, zbraň ktorá nám doteraz sedela nám zrazu môže priniesť množstvo problémov a streľba už nebude taká úspešná. Preto venujme pažbe takú pozornosť, akú si zasluhuje.

Autor: Ján Krnáč
Zdroj: www.dieflinte.de, www.jagdmag.de

2 Comments

 1. Jedna z prvých vecí, čo nám voľakedy povedali bolo
  …že existuje stará a miliónkrát poľovníckou praxou potvrdená múdrosť, že [b]hlaveň strieľa, ale pažba triafa[/b]
  A je to napísané v každej dobrej poľovníckej knihe.
  Je to extra dôležité pri brokovnici – od masového používania puškohľadov na guľovniciach si to verejnosť veľmi neuvedomuje, lebo málokto v tejto dobe strieľa bez optiky…a tam je to dosť cítiť.
  Pažby na kúpených puškách sú univerzálneho typu – iste nesedia polovici polovníckej verejnosti – ale zvyšuje to spotrebu nábojov a pod – takže je to celkom vítané.
  Kto sa nechá omerať a tak si nechá urobiť pažbu – je výnimka.

 2. Veľmi zaujímavý článok autora. Palec hore 🙂
  Je možné sa s autorom spojiť mailovo, resp. telefonicky napriamo?
  Veľmi pekne ďakujem.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.