Celoročné povolenie na lov zveri na poľovnícku sezónu 2019/2020

od Liptovská poľovačka
Uverejnené: 23/05/2019 (viac ako 10 mesiacov)
2,000€
Lokalita
Liptovský Mikuláš

Ponúkame Vám možnosť zakúpenia celoročného povolenia na lov zveri na celú poľovnícku sezónu 2019/2020 v peknom poľovnom revíry na Liptove, a to v nasledovných balíkoch:

Balík 1 zahŕňa: lanštiak, diviača, jelenica, jelienča, srna, srnča, škodná. Paušálna cena: 2000,- EUR

Balík 2 zahŕňa: Jeleň I. VT, Jeleň II. VT, Jeleň IV. VT, jelenica, jelienča, Srnec I. VT, Srnec II. VT, Srnec III. VT, srna, srnča, Diviak, lanštiak, diviača, škodná. Paušálna cena: 6000,- EUR.

Pre všetky vyššie uvedené balíky je samozrejmosťou možnosť zakúpenia diviny z ulovených kusov zveri.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na tel. č.: +421911137830 alebo na e-mail: liptovskapolovacka@gmail.com, kde Vám taktiež budú poskytnuté bližšie informácie.

8 Comments

 1. Celé slovenské poľovníctvo sa uberá veľmi zlým smerom. O poľovné revíri, ktoré boli po dobu niekoľko desaťročí racionálne poľovnícky obhospodarované, prichádzajú poľovnícke združenia a spoločnosti práve v období, kedy im končia zmluvy o prenájme na PR. Všetko sa to deje veľmi premysleným spôsobom za účinnej a výdatnej pomoci štátnych úradníkov, ktorí posúvajú informácie našim novodobým zbohatlíkom, ktorí sa rozhodli, že na doplnenie svojho image potrebujú už len poľovný revír. Samozrejme, že tu zohrávajú hlavnú úlohu PENIAZE!!! Prázdne reči o tom, že pôvodní členovia PZ, PS sa nedokážu plnohodnotne starať o poľovný revír, sú vyložené sprostosti a nepravdy! Cenníky, ktoré sa objavujú na weboch a ponúkajú celoročné poľovačky alebo predaj povolení na lov zveri v pokútne získaných poľovných revíroch za vysoké až astronomické ceny, majú týmto „poľovníckym podnikateľom“ postupne nahradiť úplatky, ktoré pre získanie poľovného revíru vynaložili. Samozrejme, že vylepšenie svojho „osobného vreckového“ je tiež jeden z motívov takto konajúcich „tiež poľovníkov“. Veľakrát títo poľovníci sú vlastníkmi poľovných lístkov a zbrojných preukazov len veľmi krátku dobu a o poľovníctve nemajú žiadne relevantné vedomosti, pretože aj kurzy poľovníctva do roku 2018 absolvovali u takých OPK, kde sa dalo s ich účasťou a výsledkami účinne manipulovať a švindľovať! Samozrejme, že sa necítia, pretože ich vlastná cenotvorba pri predaji odstrelu alebo povolení na lov zveri je poriadne pritiahnutá za vlasy. Je zarážajúca aj skutočnosť, že:
  Pokiaľ by tento spôsob predaja odstrelu a povolení na lov zveri uplatňovali vo vlastných súkromných revíroch, tak to ber čert!! Tragédia je to, že ide väčšinou o poľovné revíry prenajaté, kde je výrazný podiel „štátu“ (Lesy SR a SPF), a de facto na „našom spoločnom“ majetku nás „beztrestne tieto poľovnícke hyeny okrádajú!! Tento spôsob je potrebné verejne potierať a poukazovať na nekalé praktiky takýchto poľovníckych špekulantov a aj niektorých štátnych úradníkov, pretože to je jediný spôsob ako sa dopracovať ku zmenám. Pozdravujem skutočných poľovníkov!

 2. Pozdravujem Vás páni!

  v prvom rade si dovolím poukázať na to, že ,,verejne“ hodnotiť, škatuľtovať, vopred titulovať a predovšetkým posudzovať odbornosť a charakter ľudí napriek absolútne žiadnej znalosti konkrétnych osôb a s tým súvisiacich okolností, a to iba napriek uverejnenému inzerátu … to je nielenže odvážne, ale vyslovene scestné a drzé.

  Ale rozumiem tomu, že pod rúškom internetovej anonymity a slobody prejavu prezentovať Vaše osobné postoje (prameniace často z osobných frustrácií) bez akejkoľvej zodpovednosti niesť za svoje slová, hodnotenia aj následky, je predovšetkým na Slovensku úplne bežné. … Zároveň som ale presvedčený o tom, že pri osobnej, ale skutočne verejnej odbornej diskusii so mnou na nejakej odbornej konferencii, Okresnom úrade prípadne súde, by Vaše postoje boli zrazu otočené o 180% a takto odvážne by ste sa určite neprezentovali.

  Skúsim sa vyjadriť v čo najkratšom rozsahu. Z časti zdieľam názor vyššie uvedeného komentujúceho ,,ET“. Ale keďže sa pohybujem v poľovníckych kruhoch od malého chlapca, vyrastal som v poľovníckej rodine, môj starý otec, prastarý otec boli minimálne polovicu ich poľovníckeho života poľovní hospodári, resp. predsedovia poľovníckych združení, a predovšetkým sa zaoberám touto problematikou dlhodobo aj pracovne (právne), môžem Vám aj ja za seba povedať, že slovenské poľovníctvo, keď to zovšeobecním, sa za ostatné obdobie začalo meniť (a ešte sa len v nasledujúcom období meniť bude), a to v určitých oblastiach k horšiemu (keď to porovnám aj s okolitými zahraničnými krajinami). Zároveň si treba povedať, že každá oblasť Slovenska je aj v poľovníctve špecifická. Iné pomery, či už spoločenské alebo sociálne sú na ukrajinských hraniciach, iné na Orave, Kysuciach, iné na Liptove (Vysoké, Nízke Tatry), iné na Hornej Nitre a iné na južnom Slovensku (taktiež je rozdiel Malé Karpaty a žitný ostrov alebo oblasť Veľkého Krtíša). Čo sa zároveň premieta aj do poľovníctva.

  Ale musím zdôrazniť, že prípad, kde sa v inzeráte uvedená povolenka predávala nie je vonkoncom prípad, na ktorý narážajú ľudia nadomnou (žiadny revír prenajatý od štátu resp. od štátu kúpený odstrel alebo za dohody so SPF, Lesmi SR, ale normálne združenie, kde poľujú miestni vlastníci poľovných pozemkov).

  Som presvedčený o tom, že za úpadok poľovníctva na SK – predovšetkým morálny zodpovedajú hlavne politici a taktiež celospoločenská situácia (tú môžme zmeniť iba tak, že začneme od seba). Ako momentálne všade okolo nás je možné vidieť celospoločenský úpadok morálky, tak to isté sa deje aj v poľovníctve.

  Niekedy bolo trendom hrať tenis, neskôr sa to preklopilo na golf a v súčasnosti je trendom poľovať, byť poľovník. To je jednoducho fakt. Však si iba zoberte, koľko poslancov NR SR je poľovníkov. Tým pádom zároveň majetnejší ľudia chcú zapadnúť, chcú byť trendy, chcú mať nejaký koníček, ktorým by sa mohli aj prezentovať bez ohľadu na to, že nevidia v tom nijaký hlbší zmysel, nevedia prečo sa to reálne robí, na čo a kvôli čomu to je, ako to má vyzerať, koľko to má rokov, či je to chovné, výradové alebo lovné atď. …hlavne že si strelí, že je trofej, fotka, zážitok … To, že SPK vytvára podmienky pre kreovanie takýchto poľovníkov netreba ani spomínať. Ale samozrejme aj takýto ľudia potom vedia poľovníctvu neskôr prepadnúť a stanu sa z nich skutoční poľovníci, odborníci, chovatelia. Všetko závisí iba od mentálnej výbavy jednotlivca.

  To že vládne strany netransparentným, podivným, neobjektívnym spôsobom dlhodobo prenajímajú pre ,,ich ľudí“ a na nich napojené finančné skupiny (jednej skupine pri poslednom predaji odstrelum malo ísť min. 10 revírov) poľ. revíry alebo predávajú v nich odstrel, v ktorých majú nadpolovičnú väčšinu vlastníckej štruktúry, resp. niekedy ani to nie, je proste skutočnosť a dokázateľný fakt. Napriek tomu, že politici to kvalitne zatĺkajú a nikto za to reálne nenesie zodpovednosť. Ale aj v takýchto revíroch sú užívatelia, kde sa loví, strieľa ,,hlava nehlava“ a potom to po 10- 15 rokoch hospodárenia zjavne vidno, že tam moc toho neostalo a potom sú taktiež užívatelia, ktorý hospodária a starajú sa príkladne. Nie je možné globalizovať, že tí majetnejší sú tí zlí a iba tí ,,chudobní“ sú tí dobrí. To ako niektorí ,,chudobnejší“ za všetkým vidia iba kilá mäsa a náklady na výkon ich poľovníctva taktiež na to prepočívajú, je taktiež nesporné.

  Je potrebné si uvedomiť, že inzerát bol cielený na určitú skupinu ľudí (poľovníkov). Keď to pre ostatných zaujímavé nie je, tak to prirodzene neriešim a hotovo. Je to ako keď by som si prezeral inzerciu šteniat poľovných psov a subjektívne sa mi šteňatá nepáčili alebo cena za ne by sami zdala vysoká, tak logicky hneď nebudem urážať ich majiteľa resp. predávajúceho, že čo to za škaredé šteňatá predáva a ešte k tomu tak draho :-). Ale vyššie uvedení komentujúci to majú zjavne nastavené inak.

  Môžno aj Vy sa v budúcnosti budete správať odlišne, keď budete chcieť revír skutočne zveľadovať, budete musieť platiť skutočné nájomné za revír (nie tých pár centov ako je ešte z minulosti obvyklé) a tie peniaze vlastníkom aj reálne vyplácať (nie len v prípade ako to niektorí majú, iba ak si vlastníci pýtajú 🙂 a pod.) a zároveň znásať skutočné škody zverou. Potom si niektorí potom zrazu uvedomíte, že náklady na prevádzku revíru sú vyššie ako ste si predstavovali. … Potom sa mi kľudne ozvite, ako ste to riešili, ak ešte vôbec budete poľovať.

  Zároveň si myslím, že v inzeráte uvedené ceny nie sú vonkoncom prestrelené. Však si pozrite cenník štátnych lesov (čo stojí zlatý jeleň, kanec, srnec a x-ďalších s lovom spojených poplatkov) a hneď budete v obraze. Preto ak niekto môže počas roka streliť – 3 srnce, 3 jelene, diviaky, kance atď. bez ohľadu na to, akej bodovej hodnoty to bude samozrejme za dodržania ďaľších kritérií chovnosti a VT (pritom hostia pominulé roky ulovili vždy medailové trofeje – jelene, srnce, kance), nie je nejaká neprimeraná alebo prestrelená cena.

  Zrkadlom toho je aj to, že už viac rokov ku nám chodia a spokojní sa vracajú tí istí poľovnícki hostia (aj zahraniční). A keďže sme mali priestor ešte pre 1-2 poľ. hostí, dali sme jednoducho inzerát. A logicky každý z Vás, keby sa na to pozrel aj z obchodnej roviny, keď niečo predávate, chcete za to v rámci možností získať čo najviac.

  Lovu a lesu zdar!

 3. No a máš to… pekne, jasne, ako na tanieri .Zabudnite na časy keď sa poľovnícke veci riešili na OV či KV KSS a chudobe sa lepili oči tzv.ľudovým poľovníctvom (aby páni „súdruhovia“ mohli poľovať peknúčko zadarmo a často aj bez poľovných lístkov).Je však jeden spôsob ako si udržať revír a právo výkonu poľovníctva pre podielnikov aspoň na dostatočne veľkých pozemkoch pozemkových spoločenstiev (urbáre, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá a pod.)a popritom by bol úplne v súlade so situáciou v EÚ. Len treba maličkosť : zmenšiť najmenšiu povolenú výmeru revíru na 500 ha (čo platilo do r.1993)…alebo aspoň na 1.000 ha v jeleních chov.oblastiach…

 4. To prehnane,očo sa naši otcovia starali teraz to niaky zbohatlíci zneužívajú a obohacuju sa,(má flintu a nerozozná chovné ľudí od vyradovych a ide polovat hlavne sa rozťahovať peniazmi,to nie si poľovníci,,

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.