Núdzové usmrtenie zveri – 2 časť

V predchádzajúcej časti o núdzovom usmrtení zveri sme si povedali niečo aj o tom, kam umiestniť strelu. Pripomínam, že v takýchto prípadoch je potrebné zo strany strelca dodržiavať nie len všetky právne náležitosti, ale tiež urobiť všetko pre to, aby zver zbytočne dlho netrpela. Prvá časť sa zaoberala situáciou v lese. Ale ako postupovať, keď je potrebné núdzovo usmrtiť zver napr. zrazenú, ktorá zostane ešte živá ležať na asfaltovej ceste.

A aký to len môže byť problém, myslia si niektorí čitatelia pri čítaní tohto článku. Niektorí by použili nôž ( Ale ovládajú túto techniku všetci, tak aby ju mohli rýchlo previesť ? ) a niektorí zase poľovnú zbraň. V skutočnosti však budeme držať v rukách tzv. horúci zemiak. Daná situácia je charakterizovaná prítomnosťou cudzích ľudí napr. takých, ktorí si chcú nafotiť zrazenú zver ( nech sused vidí ) a strelec sa dostáva do situácie, kedy existuje nebezpečenstvo zranenia osôb a s tým spojené trestnoprávne dôsledky. V skutočnosti si môžeme vybrať medzi morom a cholerou alebo použitím krátkej alebo dlhej zbrane ( odhliadnuc od zákonných ustanovení ).

Klasické poľovné flinty majú pri dostreľovacej vzdialenosti energiu v rozsahu 2500 – 5000 J, čo je v prípade verejných komunikácií veľké potencionálne riziko. V tomto prípade veľkú úlohu zohráva nie len energia strely ale tiež jej samotná konštrukcia. V odbornej nemeckej poľovníckej tlači ( Wild und Hund, 2013 ) boli prezentované výsledky testu v takomto prostredí, s ktorými sa môžete teraz oboznámiť. Cieľom testu bolo zistiť, k čomu dochádza pri streľbe na asfaltovú vozovku.

Cieľ tvorila kartónová krabica, ktorá mala smerom k strelcovi polkruhový výrez a bola od neho vzdialená 5m. Úlohou krabice bolo spoľahlivé stanoviť nie len veľkosť ale tiež smer letu samotnej strely, jej fragmentov a fragmentov asfaltu. Na krabici bol položený drevený klátik.

Strelec mal k dispozícii nasledujúce kalibre a strelivo :

  • 308 Win. S & B Exergy 11,7 g
  • 8 x 57 IS LFB Nachsuche 11,3 g
  • 8 x 57 IS Brenneke TIG 12,8 g
  • 9,3 x 62 RWS EVO 18,8 g

Pri testovaných strelách sa priemer krátera na asfaltovej ceste pohyboval v rozsahu 3 – 4 cm, čo je možné vidieť na prvom obrázku.

Na ďalšom obrázku môžete pozorovať veľkosť a smer fragmentov a je jasne vidieť, ako sa jednotlivé fragmenty rozložili skoro po celej šírke steny kartónovej krabice. Je na škodu testu, že nebolo možné presne stanoviť veľkosť energie fragmentov. Ale vo všeobecnosti sa dá uplatniť jednoduché pravidlo „ veľký fragment / strata hmotnosti = vysoké riziko“

Ako sme už vyššie spomenuli, svoju úlohu pri núdzovom usmrtení zveri na asfaltovej ceste zohráva aj samotná konštrukcia strely. Celoplášťová strela – zostáva tvarovo aj hmotnostne stabilná a odrazená strela sa vyznačuje vysokou zostatkovou hmotnosťou s vysokou energiou. Čiastkovo fragmetačné strely ( Nossler Patition, RWS H-Mantel ) – zvyšková hmotnosť sa pohybuje v rozsahu 40 – 70 % s dostatočnou energiou. Nebezpečie hrozí aj od fragmentov.  Deformačné strely ( RWS Evolution ) – čím rýchlejšia a výraznejšia je deformácia, tým je zvyšková energie nižšia. Klasické poloplášťové strely – reagujú v závislosti na odpore tela zveri. Vzhľadom na nestabilnú konštrukciu nie je možné vykalkulovať potenciálne riziko.

Pre zachovanie autenticity výsledkov testu bolo názvoslovie striel prevzaté z prezentovaných výsledkov testu a preložené s využitím Peter Thomann : Jagdbuchsenmunition, Aufbau und Verwendung ( http://www.stoeberhundgruppe stoeberhundgruppe-suedholstein.de )

Pri núdzovom usmrtení zveri na asfaltovej ceste je potrebné si neustále uvedomovať, nie len kde sa nachádza zver ale tiež, kde sa nachádza nebezpečná zóna a oblasť črepín viď priložený obrázok.

Pri vyššie uvedenej streľbe je potrebné bezpodmienečne dodržiavať nasledujúce podmienky :

– obmedziť takéto situácie na minimum
– pri vzniku takejto situácie si musí strelec zadefinovať splnenie troch základných kritérií :
1. vnútorné zabezpečenie : obozretný pomocný personál vybavený reflexnou vestou a ochrannými okuliarmi
2. zabezpečenie okolia : miesto je zabezpečené z oboch strán výstražnými svetlami alebo výstražnými trojuholníkmi, všetky osoby okrem strelca
sú za ním a premávka je zastavená
3. Ochrana zveri : rýchla a bezbolestná smrť. Ak nie sú zabezpečené prvé dve kritériá, náboj musí zostať v hlavni

– streľbu prevádzať na vzdialenosť > 1m a pod uhlom streľby < 450
– vyvarovať sa opakovaniu ( dupľovaniu ) streľby

V článku ( Wild und Hund, 2013 ) sa ďalej odporúča používať v takýchto situáciách krátku zbraň a bezplášťovú strelu s dutou špičkou a práve polícia v Nemecku disponuje takýmito zbraňami.

Autor: Ján Krnáč
Obrázky zdroj : Wild und Hund, 2013

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
OTAKAR
OTAKAR
8 years ago

RE: Núdzové usmrtenie zveri – 2 časť
Zdravím p. Krnáč, článok ma celkom zaujal. Máte pravdu, nudzové dostrelenie zveri, hlavne ak sa na mieste nachádzajú náhodní diváci, je ošemetná a aj nebezpečná záležitosť. Celkom isto odporúčam divákov vyhnať čo najďalej, kľudne aj 100 a viac metrov. Ak sa na mieste nachádza privolaná policajná hliadka, je potrebné ich vyzvať, aby prítomných divákov riešili oni. Osobne by som v takejto situácii riešil nôž ako dostreľovanie. Zver by bolo dobré najskôr odtiahnuť z asfaltu mimo cestu. Horšie by bolo, ak by sa k zranenej zveri nedalo dostať do blízkosti, napr.poranený diviak, jeleň či medveď vie byť poriadne nebezpečný. Zákon o poľovníctve neumožňuje použitie krátkej zbrane, čo mi príde ako nelogické. No ale tých nelogických vecí máme v zákone o poľovníctve požehnane.

lovec
lovec
8 years ago

Ilustračné video
Ilustračné video – POZOR – nič príjemné na pohľad, nič pre slabšie nátury. Zrazený jelienok, diaľnica v USA: https://www.youtube.com/watch?v=sgcydozPEqk

kiri
kiri
8 years ago

Núdzové !!!
Ako hovorí nadpis a popis podmienok – jedná sa o NÚDZOVÉ usmrtenie – teda toto nespadá pod poľovačku! Neriadi sa zákonom o poľovníctve. Ak ho niekto na to použije – je to jeho RIZIKO a aj ZODPOVEDNOSŤ. Dostrelenie zveri pri poľovačke je INÁ situácia – núdzové usmrtenie zveri – je iná situácia – nemiešajte slivky s banánmi – a NEMÝĽTE ĽUDÍ.

Ak je napr na ceste zrazená zver – musí sa zistiť od koho pochádza – aj z dôvodov poistenia škôd – ale veď to viete, že pri nehode sa volá Polícia a tá privolá majiteľa – či majiteľov revíru/revírov okolo – a zisťuje sa od svedka – odkiaľ zver prišla = ten je zodpovedný. A tomu pripadá táto povinnosť – väčšinou je to hospodár, ktorý to robí, lebo je tam privolaný z titulu jeho funkcie. A ten by mal byť vyškolený – resp. ovládať príslušnú vyhlášku Spoločenstva, ktorou sa toto riadi. Info u Veterinárnej správy – kto nevie a je zodpovedný. Aj polícia sa dosť bráni toto vykonať, lebo má len krátke zbrane – ale nie preto, že Zákon o poľovníctve to zakazuje – toto je predsa situácia typu Krajná núdza predsa – to spadá pod vyšší zákon – nie pod poľovníctvo – tá zver nebola poľovaná, keď skočila pod auto. V každom prípade – treba privolať zodpovedného a ten to má riešiť. Nie len tak svojvoľne hocikto, kto je poruke.
Problémom vždy je – zistiť komu zver patrí. Náš zákon je nedokonalý v tom, že hovorí, komu patrí zver po ulovení – ale nikdy nehovorí, komu patrí zver ŽIVÁ. A preto sú De Jure následky zrážky na cesta, ktorá nie je poľovným revírom také, aké sú. Až po zistení odkiaľ to skočilo je určený zodpovedný. Štát túto zodpovednosť nechce.
Iná situácia je, ak ja ceste napr. zrazený pes. Ale ani to nie je poľovačka a dostrelenie zvere pri zakončení poľovačky.
Je jasné, že dostrelenie by malo byť nie na tvrdom podklade, ale na mäkkom, aby strela mala kam bezpečne vniknúť. Je dôležité o tejto téme hovoriť – a zaradil by som ju aj do prednášok a skúšok z Poľovníctva – z hľadiska bezpečnosti – aby si ľudia uvedomili, že je tu veľké riziko a nemôže to robiť hocikto len tak. Preto sú tieto články dobré a aj diskusia, aby sa to neustále opakovalo a vtĺkalo do hlavy. Podobná problematika je – a iste častejšia – bezpečné dostrelenie pri poľovačke – najmä pri spoločných, kde ja viacej strelcov, honcov a psov – a hlavne veľa kibicov a okukovačov. Tam hrozí ešte väčšie riziko.
V Nemecku boli voľakedy na dostrelenie povolené krátke zbrane a doporučované náboje s rýchlo sa rozkladajúcimi strelami – napr. s dutinou. Súčasný ich stav nepoznám – či si to ponechali alebo akceptovali nariadenie spoločenstva – al toto platí o poľovačke.
Núdzové usmrtenie je iná kategória. A asi je každému jasné, že ešte žijúci medveď na koľajniciach je iné ako diviača. No kto by ho odtiahol na mäkké podložie? To sa musí vyriešiť rovno tam. Nuž a ak strojvodca povie, že šiel rovno po koľajach – a neskočil ani z jednej strany – je zábava.

magister32
magister32
8 years ago

RE: Núdzové usmrtenie zveri – 2 časť
Náš zákon o poľovníctve je plný nezmyslov a anachronizmov. Zodpovední zaspali dobu.

kiri
kiri
7 years ago

Ešte zostáva dodať
že existujú aj niektoré predpisy.

C 2. Postupy usmrcovania zvierat
C 2.1 Základné pojmy:
Usmrtenie – je akýkoľvek zámerne vyvolaný proces, ktorý spôsobí zvieraťu smrť v súlade s požiadavkami ustanovenými v nariadení Rady a príslušných zákonov a vyhlášok
Núdzové usmrtenie – je usmrtenie zvierat, ktoré sú zranené alebo majú chorobu spojenú so silnou bolesťou alebo utrpením a ak neexistuje iná možnosť zmiernenia tejto bolesti a utrpenia
C.2.2.Mechanické metódy usmrcovania
uvádzam výňatok:
Hovädzí dobytok (mimo býka a teliat) Ústie zbrane sa umiestni v pravom uhle k čelnej kosti v mieste, ktoré je v polovici vzdialenosti medzi najvyšším bodom lebky a spojnicou očí, alebo omračovací prístroj sa musí umiestniť a nasmerovať tak, aby sa zabezpečilo preniknutie
projektilu mozgovou kôrou; u hovädzieho dobytka je správne umiestnenie prístroja na čele, v
priesečníku pomyselných spojníc oka a základne protiľahlého rohu a nasmerovaním k foramen ovale, u kôz a u oviec je správne postavenie prístroja kolmo na temeno hlavy so smerovaním medzi oblúky sánky,
Býci Ústie sa umiestni v pravom uhle k čelnej kosti v mieste, ktoré je v polovici vzdialenosti
medzi najvyšším bodom lebky a spojnicou očí, pričom sa prikladá veľmi pevne k čelu, maximálne 1 cm od okraje valu prebiehajúceho stredom lebky.
Strelná zbraň s voľným projektilom – závažné a nezvratné poškodenie mozgu spôsobené
nárazom a prienikom jedného alebo viacerých projektilov – pre všetky druhy zvierat –
použitie iba na otvorených priestranstvách prednostne u farmových zvierat alebo na pastvách
s dodržaním požiadaviek nariadenia vlády SR 202/2014 Z. z.
Kľúčové parametre : pozícia výstrelu, sila a kaliber náboja, typ projektilu. Prevádzkovateľ
sám určí kľúčové parametre.
Minimálne požiadavky na kaliber zbrane a dopadovú energiu ak nie je v posudku znalca
uvedené inak .
Zbraň ráže v mm (kaliber v inch Vzdialenosť/dopadová E
Typ strely: celoplášťový, poloplášťový
Druh do 40 m/2 000 J nad 40 m/2 000 J
bizón 10,41 (0,41) 11,18 (0,44)
kôň, hov. dob 9,65 (0,38) 9,65 (0,38)
raticová zver 6,1 (0,24) 7,00 (0,28)

zdroj:
http://www.svssr.sk/dokumenty/zvierata/SOP.pdf

kiri
kiri
7 years ago

Tu tabuľku to tu trochu rozhodilo
Podľa nariadenia rady – čo som kritizoval v rozhovoroch veterinárom ešte počas môjho pôsobenia na MPVŽ – sú tie kalibre úplne “ostrovné” – teda nie kontinentálne, ale aj tak nastal nejaký posun, lebo tie (guľové) kalibra 0,24 – teda napr. 243Win – tam myslím pôvodne ani neboli, tak ako tam neboli poloplášťové strely. len celoplášťové. V dobe preberania týchto nariadení som to považoval za výraznú hlúposť. Medzi veterinármi vtedy nebol ani jeden poľovník, takže netušili čo tie čísla znamenajú. Nuž a v dobe, kedy sa 9,3×62 a 9,3x74R považovali za najsilnejšie, čo sa tu používa – čo sa týka priemeru strely – a predstava, že týmto sa bude dostrelovať! – ufff…ale odlovovať na farmách – také farmy môžu mať tie vo vyhláške menované vlastné bitúnky – s celoplášťom týchto ráží….dosť ma to iritovalo. Len nebolo kto by počúval.
Nakoniec – pokiaľ mám info, aj zubre, čo boli odlovené v Topoľčiankach boli strieľané 300Win Mag a vraj nejaký p.Gašparovič strelil jedného vylezený na tej drevenej ohrade obyčajnou 308čkou…

Takže – na bizóna – ergo zubra – na 40m sa vyžaduje náboj s energiou 200J do 40m a ráž minimálne 0,41 !…čo 9,3mm je LEN 0,366…takže oficiálne nie je použiteľná !!!…čo je teda dobrá kravina…akiste súhlasíte…
A to sme ešte neskončili – na bizóna – ergo zubra – je nad 40m potrebný náboj s energiou 2000J – ale už ráže 0,44 – teda 11,18 !
Na koňa, či hovädo je požadovaný či do 40 či nad 40m náboj s energiou 2000J ale ráže 0,38 – 9,65mm…čomu nestačí ani 9,3mm a ani 375 napr.HaH…a vraj je jedno, či celoplášť alebo poloplášť !
Na raticovú zver – teda všetku poľovnú zver – do 40m od 0,24 – teda napr. 243Win – ale pozor – v tej vzdialenosti 2000J – a nad 40m už POZOR – min 7mm a tiež 2000J…

Prečo je to ale dôležité? Ak by sa dačo stalo a vážne by to niekto vyšetroval – strelec, čo nedodrží tieto Nariadenia Rady môže byť súdený ako ten, čo nedržal platné Európske nariadenia…takže aj preto nechcú policajti dostreľovať – a nechávajú to na krku poľovníkom…ktorí ani len nemtušia, čo vlastne riskujú…akože sa zatiaľ nič nestalo?…ale ak by – a posudzovalo by sa to krok za krokom…tak iste tušíte, ako by to dopadlo.
Takže bitúnky na farmách sú týmto pokryté, a asi nikto nevie, čo by sa táto norma – ako jediná existujúca – nepoužila aj pre iné prípady…ak by sudca rozhodol – tak by to tak platilo – lebo by sa možno odrazil od niečoho, čo je zákonne upravené..

A to nehovorím, že napr. dostreľovanie medveďa – čo nie je raticová – tam ani nieje…napr. kamzík je raticová – ak by ho zrazilo auto – no problem…aj kozoroh…či koza bezoárová – ak by na Slovensku žili – je raticová…ale čo aj vlk?…či rys?
Nemá oporu? Ako by to bolo posudzované? Bolo by stačilo za raticová dopísať napr : a iná…ale nie je…
S tým medveďom – ak je farma, dke sa chvajú takéto zvery – môže priťahovať aj predátorov…a vlezie na farmu – uloví tam a ak ho začne dakto naháňať na napr. Pajere a zrazí ho – a zostane ležať na farme – jedná sa o farmu ! – čo teda potom?
Pritom takýchto schválených fariem je na Slovensku pomerne dosť – tak ako medveďov v tých oblastiach…
Pozrite tu:
http://www.svssr.sk/zvierata/Zoznamy_schvalene.asp?cmd=resetall&Zoznamy=ostatne&Sekcia=37&Cinnost=0&Podsekcia=0

kiri
kiri
7 years ago

Aká náhoda…a čo je to? Núdzové usmrtenie? A …alebo konanie v krajnej núdzi-či nutná obrana? Páni – máte zbrojné preukazy – ako by ste túto situáciu vyhodnotili?
Do školy vtrhol postrelený diviak, zasiahnuť musel poľovník
16.1.2017 18,10hod
PRAHA – V uliciach severočeského mesta Litoměřice sa odohrala naháňačka ako z filmu. Policajti tam prenasledovali postreleného diviaka, ktorého sa napokon podarilo dolapiť až na miestnej základnej škole.
Zviera si prerazilo cestu do školy cez sklenené okno a zneškodnil ho tam až privolaný poľovník. S odvolaním sa na políciu o tom dnes informoval spravodajský server Novinky.cz. Policajtom pomáhali pohyb zvieraťa monitorovať svedkovia, ktorí volali na tiesňovú linku. Postrelený diviak prebehol niekoľkými ulicami až k základnej škole vo východnej časti Litoměříc, ktorej okolie počas incidentu preventívne uzavreli.
Diviaka sa nakoniec podarilo zavrieť do školskej šatne, kde ho zneškodnil poľovník. Udalosť sa zaobišla bez zranení, škody na majetku školy budú vyčíslené až neskôr. Bezprostredne nebolo jasné, kto diviaka pôvodne postrelil.

kiri
kiri
7 years ago

No a vyvstávajú otázky
Napr
– aká zbraň na takúto situáciu?
Lebo toto už nie je poľovačka..či je to ešte poľovačka?…platí či neplatí ustanovenie, čo platí pre právnu situáciu poľovačka?
Teraz technické a BEZPEČNOSTNÉ otázky:
– ak puška – tak s optikou? či bez?
– aký náboj na takúto situáciu?….vyrába nejaká zbrojovka náboj na takúto situáciu? – streľba v uzavretom priestore a s tvrdými – strely odrážajúcimi – stenami a podlahou?

Napr pre bezpečné zasahovanie napr. vo väzniciach sa robia neplášťované celoolovené projektily poteflónované, alebo strely, čo sa nárazom na tvrdä prekážku trieštia na prach – vyrába napr. aj Hornady…
Ako by v prípade, že sa strieľajúci zraní odrazenou strelou alebo ostrými črepinami napr. kachličiek či dlažby? Neobvinili by ho z trestného činu (samo) ublíženia na zdraví nedbanlivosti? Ako sa k tomu postaví zdravotná poisťovňa – kto a ako bude hradiť náklady na liečbu?
Napr. mohol ho veterinár uspať – vôbec nemusel strieľať v uzavretej miestnosti – po 6 mesiacoch by sa sudca sa toto opýtal a na základe toho rozhodne…hmm?

KUKO44
KUKO44
7 years ago

článok o diviakovi
Neviem prečo situáciu riešil poľovník ??? To len preto, lebo sa jednalo o diviaka ? V článku sa nepíšu žiadne podrobnosti, takže ani si neviem predstaviť ako by strieľal guľovnicou v budove ! Ak strieľal krátkou zbraňou, tak to bol nepovolený spôsob lovu, ak dlhou zbraňou, tak, tak isto sa jednalo o nepovolený spôsob., lebo lov zveri je v obci zakázaný. Vňbec to nemal riešiť poľovník, ale buď veterinár, alebo policajt ako krajnú núdzu.

kiri
kiri
7 years ago

RE: Núdzové usmrtenie zveri – 2 časť
Kuko – správne – nejde o lov.
Myslíme si, že je to jednanie v krajnej núdzi – so všetkým, čo sa na to vzťahuje..
Ale – najprv to bude posudzovať vyšetrovateľ – na jeho záveroch to bude posudzovať prokurátor – a na záver to s konečnou platnosťou posúdi sudca – okresného súdu a potom nad ním sudca krajského súdu – podľa odvolania.
Takže názor (nadržaného) strelca- poľovníka a okamihy – sekundy jeho posudzovania nie sú podstatné – sudca má od boha (?) právo to posudzovať nie sekundy, ale dni a týždne – a potom vynesie rozsudok – on NEMUSÍ posudzovať v sekundách….systém je v tom krásny, že konečný verdikt príde za pol roka…
No a teraz sa zamyslime, v ktorých združeniach sú ľudia takto pripravovaní?…na akých školeniach pre pokročilých poľovníkov sa toto preberá?….keď to tak či tak posúdi – vždy iný sudca?…v inom čase? A nikto nevie ako? Ani iný sudca to nemôže posúdiť tak, ako ten sudca, ktorému to ešte len bude pridelené. A ani ten ešte na začiatku nevie ako to posúdi – prečo?…lebo paragraf je AŽ dvakrát pokrútený. A ani výklad policajta nie je podstatný – prečo?…lebo vykladať zákon môže len a len zákonodarca. Ani sudca nie – ten len podľa zákona súdi – ale nevykladá ho.
A policajt nevykladá – len zabezpečuje výpovede, svedkov a stopy. Posudzuje len sudca. A nad sudcom len vyšší – a zase sudca. Kto teda vie dopredu povedať ako to dopadne? Asi nikto. Ale čo treba – je urobiť všetko preto, aby sa nikomu nič nestalo a nevznikla škoda.
Teraz jedna kacírska myšlienka pre zábavu – dá sa aj tak – hodiť diviakovi kukuricu namočená v liehu, počkať kým zaspí a ožratého ho odniesť…presne tak, ako voľakedy potulní chlapci chytali v zime bažantov..

kiri
4 years ago

Staršia vec – príklad núdzového usmrtenia.
Zaujímavé sú okolnosti – koľko z toho bolo vyvolané…osadníkom a jeho psami?
https://www.topky.sk/cl/10/1341587/Osadnikov-nahanal-zraneny-diviak–Zene-rozrezal-nohu–museli-ho-odstrelit-