Skutočne má návrat vlka pozitívny účinok na zníženie hustoty populácie vysokej ?

obr.: pixabay.com

Pri pohľade na suchozemské ekosystémy, ktoré sú súčasťou základnej jednotky prírody, môžeme pozorovať, že tieto sú formované vzájomným pôsobením procesov zhora nadol a zdola nahor. Čo sa týka rozsahu kontroly zhora nadol veľkými mäsožravcami, tak tento závisí od environmentálnej produktivity. V prípade veľkých, relatívne nenarušených ekosystémoch boli početné účinky vyvolané mäsožravcami na populácii raticovej zveri preukázané. Nejasnosti okolo podobnej úlohy mäsožravcov v systémoch ovládaných ľuďmi neboli doteraz dostatočne preskúmané. Táto situácia viedla k tomu, že snahy o ochranu vlka boli a ešte stále sú spojované s názorom predloženým laickej verejnosti, že prítomnosť vlka zabezpečí znižovanie populácie raticovej zveri v Európe.

Nedávno publikovaná medzinárodná štúdia v časopise Journaj of Applies Ecology, spracovaná ekológmi voľnej žijúcej zveri z univerzity vo Freiburgu skúmala faktory, ktoré ovplyvňujú populáciu jelenej zveri v určitej oblasti. Vo svojej práci zhromaždili výskumníci údaje o hustote populácie jelenej zveri z viac ako 492 študijných miest v 28 európskych krajinách. Zistilo sa, že faktory, ktoré preukázateľne ovplyvňujú hustotu raticovej zveri sú nasledujúce :

  • index čistej primárnej produktivity ako ukazovateľ dostupnosti potravy (Melis et al., 2009; Oksanen et al., 1981)
  • prítomnosť veľkých šeliem (vlk sivý, rys európsky, medveď hnedý) (Jedrzejewska & Jedrzejewski, 2005; Ripple et al., 2014)
  • poľovníctvo ( lov zveri ) ako nástroj managementu, ktorý môže potlačiť hustotu populácie jelenej zveri (Hothorn & Müller, 2010)
  • index ľudského vplyvu ako meradlo činností využívania pôdy človekom, ktoré zahŕňa infraštruktúru, zastavané plochy a využitie pôdy, a teda slúži ako ukazovateľ vplyvy ľudskej činnosti na krajinu zdrojov. Ľudské aktivity v oblasti využívania pôdy môžu podporiť nárast hustoty populácie raticovej zveri, a to pozitívnym prispievaním ku kŕmnej biomase a produktivite prostredníctvom produkcie krmovín, lesníctva a zvyšovania pasienkov (Haberl a kol., 2007; Muhly a kol., 2013). Boli vyjadrené obavy z kaskádového vplyvu raticovej zveri na krajinu vegetácia (Côté et al., 2004; Demarais et al., 2012) a šírenie chorôb (Gortázar et al., 2007) takých, že silný poľovnícky tlak sa často považuje za nevyhnutný.
  • funkčná úloha veľkých šeliem ( Kuijper et al., 2019)
  • stav ochrany študovanej lokality, ktorý súvisí s prirodzenosťou a množstvom ľudských zásahov v oblasti (pozri van Beeck Calkoen et al., 2020)

Súčasne boli zahrnuté aj kritické faktory – percento pokrytia stromami, letné sucho a drsnosť zimy – ovplyvňujúce prežitie raticovej zveri ( Borowik a kol., 2013; Forchhammer a kol., 1998).

Nakoľko ľudia ovplyvňujú predátora aj jeho korisť rôznymi spôsobmi, je možné ekologické dopady veľkých mäsožravcov do značnej miery modifikovať. V predmetnej štúdii kvantifikovali interaktívne účinky ľudskej činnosti a prítomnosti veľkých mäsožravcov na hustotu populácie jelenej zveri a ako ich vplyvy ovplyvňovali a menili sa s produktivitou prostredia.

Výsledky ukázali, že pri absencii veľkých mäsožravcov sa hustota jelenej zveri menila pozdĺž gradientu produktivity bez jasného vzoru. Hoci sa zistil lineárny vzťah s produktivitou v prítomnosti všetkých troch druhov veľkých mäsožravcov, nebol tento vzťah štatisticky významný. Navyše, lov zveri mal silnejší účinok ako prítomnosť všetkých veľkých mäsožravcov pri znižovaní hustoty jelenej zveri a hustota jelenej zveri sa zvyšovala so zvyšujúcou sa intenzitou využívania pôdy človekom. Tento výsledok je v súlade s inými štúdiami, ktoré ukazujú, že lov zveri je často hlavnou príčinou úmrtnosti voľne žijúcej raticovej zveri v Európe (Apollonio et al., 2010), ktoré sú výsledkom aktívneho obhospodarovania raticovej zveri s cieľom znížiť škody spôsobené na porastoch v lesoch a poľnohospodárskej pôde (Hothorn & Müller, 2010).
Táto štúdia poskytuje dôkazy o dominantnej úlohe, ktorú zohrávajú ľudia (t. j. poľovníctvo, činnosti spojené s využívaním pôdy) v porovnaní s veľkými mäsožravcami pri znižovaní hustoty jelenej zveri v európskych krajinách, v ktorých dominuje človek.

Súčasne jej výsledky dávajú do úplne iného svetla prebiehajúcu diskusiu o návrate vlka do strednej Európy. K tomu prof. Dr. Marco Heurich, profesor ekológie a biológie ochrany prírody na Fakulte životného prostredia a prírodných zdrojov Univerzity vo Freiburgu a iniciátor štúdie poznamenáva nasledujúce :

 “Náš výskum ukazuje, že návrat takej veľkej šelmy, akou je samotný vlk, nemá zásadný vplyv na výskyt jelenej zveri. V strednej Európe totiž prevládajú vplyvy človeka jednak nepriamo cez zásahy do biotopu jelenej zveri, ako aj priamo prostredníctvom lovu zveri.” 

Okrem toho je úmrtnosť vlkov v krajinách strednej Európy veľmi vysoká, najmä v dôsledku cestnej premávky, čo ešte viac obmedzuje ich vplyv na populácie koristi konštatuje prof. Dr. Heurich.

Spracoval : Ing. Ján Krnáč

 

 

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
kiri
2 months ago

Voľakedy nás učili, že prítomnosť veľkých šeliem podstatne zvyšuje kvalitu trofejí – najmä jeleních. Aby sa zabránilo úbytku jeleních, ponúkala sa vlkom diviačia – teda chov diviakov spolu s jeleňou zvyšoval hodnotu – a CENU ! trofejí jelenej a zároveň diviačia slúžila ako hlavná potrava. Samozrejme – sanitárnym spôsobom lovili aj kusy jelenej. Hlavným porovnávateľom ( bolo to v dobe socializmu) bolo Bulharsko a jeho svetove úplne NAJ trofeje – lovené najmä Todorom Živkovom. Pokiaľ neprišlo – po perestrojke – k tomu, že na Novom Zélande začala pôsobiť za ruské peniaze firma, čo genetickými manipuláciami tvorí takmer mutácie ( jedno pracovisko funguje aj pri Bratislave) tak nemali bulharské jelene konkurenciu – a bolo nám to prezentované ako dôsledok koexistencie jeleňa, diviaka, vlka a medveďa – kedy pritomnosť pachu veľkých šeliem nútil jelení organizmus cez stresové hormóny byť aj rýchly, opatrný a ešte viac vyzbrojený ( parohy). Samozrejme – kvalitná výživa v nedotknutom PRA-lese, kde Bulhari si nedovolili ukradnúť nič, lebo by ich bohovsky strestal Živkov a jeho ochranka osobne. Živkov bol neskutočný nimród a to by mu poškodili jeho ego a to nikto neriskoval. Podobne Causescu. Teda aj životné prostredie bolo dokonalé – čisté, prírodné a nijako zlým neovplyvnené. Je teda možné, že dakto aj tu túži po veľkých jeleních trofejach a ide cestou zvyšovania prítomnosti veľkých šeliem, aby to zvýšilo hodnotu trofejí. Títo ľudia možno túžia po vlastných trofejach, alebo už majú firmy, ktoré ich budú predávať. vehementnosť s ktorou sa tento proces deje síce ľudia vidia, ale nevedia na čo sa dívajú. Vedľajšie škody- útoky a pod len tvrdia hru a zvyšujú cenu. A nie je to proces krátkodobý – pôjde o desiatky rokov, kým genetika zaúraduje. Takže – tí teraz mladší možno zaregistrujú nárast bodovej hodnoty jeleních trofejí na Slovensku a bude to prezentované ako zlepšujúca sa starostlivosť cez ochranu prírody. Problémom však je, že Slovensko je relatívne malé a husto obývané na takéto prístupy – ale nastúpi donucovanie – teda väčšina bude zákonmi donútená prijať záujmy menšiny pod pláštikom ochrany prírody – a to vidíte, že už funguje. Užitoční idioti na správnych miestach to zabezpečia a možno ani nevedia, o čo ide. A aj tí, čo sa ozývajú to robia opatrne, aby sa síce ozvali, ale aby až priveľmi nekazili biznis.
https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/polovnictvo/video-vlk-dravy-verzus-clovek-alebo-com-ochranari-mlcia

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 months ago

V uvádzanej štúdii medzi spomínanými 28 európskymi štátmi je aj Slovensko.

kiri
2 months ago

Aby sme si ešte priblížili – a nezabudli – o čom sa bavíme – aké sú kde počty a výskyt vlkov.
https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2009/Brezen—2009/VLCI-V–EUROPE

A toto je dva roky dozadu. Kto je proti vlastným?
https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/europarlament-sa-snazi-oslabit-ochranu-vlka/

kiri
2 months ago

Keď sa bavíme o vlkoch a aj o ostatnej zveri – kedy sa povie, že za KOĽKO z tohoto ( 100%) môže zle postavený Zákon o poľovníctve – s jeho nezmyselnými ustanoveniami, s jeho ustanoveniami zodpovedajúcimi stavom diviakov zo 60-tych rokov 20 storočia – čo už pred 40 rokmi boli nedostatočné – teda neúčinné a už vtedy zákon nereagoval na stúpajúce stavy? Prečo sa napr. NEPRIKÁZALO používanie svetla ( napr. z bezpečnostných dôvodov) pre všetkých poľovníkov? Kto bol vtedy pri moci – kto to mohol – a mal – urobiť a neurobil? Menujme tých, čo nesplnili svoje povinnosti – však dozadu to vieme vyskúmať. Či to boli politici na významných hospodárskych funkciách ( Vnútro – vnútorná bezpečnosť!, Živ.prostredie, Pôdohospodárstvo, alebo naši funkcionári, čo silno nekričali?, alebo veterinári – čo neupozorňovali?, alebo páni podnikatelia – členovia či majitelia dvoch – troch revírov, čo nestíhali plniť Plán lovu a chovu, klamali vo výkalníctve a tak to vznikalo?
A ak vznikli štátu ŠKODY – prečo to nezačne vážne vyšetrovať a od spoluvinníkov žiadať náhrady?
Či paplášov sa NEPATRÍ vyšetrovať?
A ani papaláš-kámoš potom neurobil nič zlé?…lebo je svedok?
………………………………………………………………………………………………………

Tu je článok z r. 2021 – a je tu jedna téza. Možno funguje na jednej svorke – alebo majú dôkaz že na mnohých? Je to účelovo používaná vysoko-školená lož? Chráni si takto vysoko školený zoológ svoj piesoček na výskum?

„V posledných rokoch sa u nás legálne lovilo ročne menej ako 50 vlkov, čo v podstate nemohlo ohroziť početnosť populácie. Lov však spôsoboval rozvrat svoriek, čo mohlo mať za následok lokálne zvyšovanie škôd na hospodárskych zvieratách,“ vysvetľuje odborník. 
Prečo? Rozbitá svorka, ktorá prišla o svojich členov ľudským zavinením, je zložená z dvoch či troch jedincov (namiesto šiestich či deviatich). V takomto skromnom počte má menšiu šancu uloviť veľkú korisť – jeleňa či diviaka. Vyhliadne si preto ľahšie dostupnú korisť, napríklad hospodárske zvieratá. 

https://vedanadosah.cvtisr.sk/priroda/od-1-juna-je-vlk-na-slovensku-nedotknutelny-co-o-nom-vieme/

Ľuboš
Ľuboš
2 months ago
Reply to  kiri

Aby poľovali všetci držitelia poľovných lístkov, aby bol zabezpečený rozumný spôsob selektívneho odstrelu a udržateľný stav voľne žijúcej zveri, aby sa aspoň zachovali stavy bažanta obyčajného, zajaca poľného, alebo zachránila jarabica, prepelica poľná, aby chov poľovného psa nebol luxus, aby ….., treba konečne ešte viac rozšíriť Poľovnícky zákon aspoň na 300 a viac strán, nech ho nikto nečíta a zriadiť konečne ešte aspoň dve-tri povinné Komory, nech má kto klamať a okrádať občanov poľovníkov a ich rodiny. A treba samozrejme zvýšiť počet funkcionárov, prezidentov, viceprezidentov, tajomníkov, hovorcov, vedúcich kancelárii, referentov a aj povinné poplatky, aby sme mohli mať aj naďalej, naše od roku 2010 povinné, Komorové funkcionárske poľovníctvo.

kiri
2 months ago

A treba si spomenúť, že autor článku p. Krnáč sa venuje problému vlka už dlhodobo.
https://www.horar.sk/2023/06/08/dalsie-zamlcane-problemy-spojene-s-ochranou-vlka/

Ľuboš
Ľuboš
2 months ago
Reply to  kiri

Vlk nie je problém. Povinné komorové poľovníctvo a poľovnícky biznis pre vyvolených a loajálnych je problém.

kiri
2 months ago

A ďalší článok o vlkovi.
Doporučujem prečítať AJ:
Ochrana a manažment veľkých šeliem na Slovensku – podnadpis:
Programy starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku.
Sú tam zaujímavé informácie o rozlohách, mapky, prehľad vyplatených náhrad škôd medveďa a vlka, fotky…skúsme, či bude fungovať link. Tento PDF súbor sa dá bez problémov stiahnuť do počítača a mať ho doma na štúdium. Je to slušný študijný materiál – či tak, či inak.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://beskydy.selmy.cz/data/docs/Antal.pdf

https://www.horar.sk/2021/08/06/pravna-ochrana-vlka-nie-je-management-vlka/

Peter Baca
2 months ago
Reply to  kiri

Hallo Kiri
davnejsie si pisal o anglickych rook nabojoch ,mam na predaj styri rook rifle jagdhofpb@gmail.com

kiri
2 months ago
Reply to  Peter Baca

Pozdravujem Peter, ja tieto fyzicky nezbieram, ale skús pohľadať či ponúknuť tu:
https://naboje.org/novinky
Napíš – pozri dátum 5.10.2023 – Ing.Boris Lizoň ,má tam tel aj mail.
Alebo amyburza.cz, či armybazar.cz – nájdeš viaceré stránky. Tiež starožitnosti – tam sú asi vyššie ceny.