Streľba na prieseku (nie) je pre každého

strelba na prieseku

Kto z kolegov poľovníkov by neobľuboval spoločné poľovačky na diviaky. Stretnúť sa so starými a nájsť si nových známych, vymieňať si lovecké skúsenosti a hlavne schuti si zastrieľať. Zbadať utekajúceho diviačika pomedzi stromy alebo po lúke, dostatočne predsadiť a po stlačení kohútika vidieť, ako sa kus zlomí a následne zhasne. No nie všetci strelci majú takéto šťastie na výber štandu.

Pri pohľade na nejaké to video z poľovačky na diviaky a situáciu, kedy strelec na prieseku nestihne vystreliť alebo netrafí prebiehajúcu zver, si nejeden z poľovníkov „uľaví“. Jednoducho babrák, ja na jeho mieste, tak by cez priesek neprešiel ani jeden kus. Potom o pár dní bude pozvaný na spoločnú poľovačku na diviaky, príde na miesto a vytiahne si z klobúka nejaké číslo štandu. Zavedú ho na príslušný štand a na mieste zistí, že je to na prieseku. Z jednej strany húština, z druhej strany húština a v strede pár metrov voľného priestoru, cez ktorý bude prebiehať zver. Teší sa ako si zastrieľa, veď sa považuje za dobrého strelca a ak bude mať šťastie, uloví veľa diviakov. Ale výsledok streľby nebude zodpovedať jeho vrúcnej túžbe po bohatom úlovku. Buď nestihne na zver vystreliť alebo ju jednoducho netrafí.

Ako je to vlastne so streľbou na zver na priesku ?

Už pri rozmiestňovaní štandov by si mal vedúci lovu položiť jednoduchú otázku, či štandy na prieseku môžu priniesť vytúžený úspech a či sú nutné. Doterajšie skúsenosti so zverou v prieseku hovoria jednoznačnou rečou, táto cez priesek rýchlo prebieha a nezastavuje sa na ňom. Naopak strelec na prieseku by mal pred výstrelom zver najprv správne „ prečítať“ a až potom prípadne strieľať ( pred poľovačkou boli účastníci oboznámení, na čo sa môže strieľať ). Vo väčšine prípadov nestíha urobiť ani jedno ani druhé – prečítať aj strieľať. Riziko zlyhania streľby je na takýchto štandoch neúmerne vysoké. Situácia je o trochu lepšia v prípade, keď cez priesek prebieha črieda, v ktorej sú diviačatá alebo lanštiaky. Tam sa strelec môže pripraviť dopredu na to čo príde a tiež uspieť pri streľbe aspoň na posledné kusy.

Ako sa však hovorí, nič nie je také, ako sa na prvý pohľad môže zdať a preto ani priesek nie je ako priesek. Rozhodujúcim faktorom pre úspešnú streľbu je jeho šírka. Cez lesný priesek 5, 6 alebo 8 metrov široký, na okraji ktorého diviak krátko zasekne a zisťuje nebezpečenstvo, prebehne za menej ako dve sekundy. Strelec v tak krátkom čase nie len že nestačí prečítať zver, ale nestihne ani vystreliť, aj keby bol hneď v streleckej polohe a kus čakal. Podľa odborníkov strelecké štandy na prieseku so šírkou pod 12 metrov nemajú prakticky zmysel.

Štandy na prieseku by mali byť prideľované výhradne skúseným a spoľahlivým strelcom, ktorí dokážu rýchlo zver posudzovať a rýchlo reagovať, ale čo je veľmi dôležité jasne poznajú svoje hranice a nestrieľajú na viac ako 20 alebo 30 krokov. K tomu sa musí ešte pridružiť poriadna dávka šťastia. Musia nie len dokonale ovládať svoju flintu, ale tiež technickú aj praktickú stránku „hodeného“ výstrelu. Kto nespĺňa tieto podmienky, mal by vedúceho poľovačky požiadať o iný pre neho vhodnejší štand.

Typ flinty nie je príliš dôležitý, nakoľko viac ako jeden krát na rovnaký kus sa nevystrelí. Pažba flinty musí strelcovi zabezpečiť rýchle založenie do pleca a zacielenie na zver. Kohútik by mal fungovať priamo, bez akejkoľvek dodatočnej manipulácie pred streľbou. Úplne nevhodný je napináčik.

Výhodu majú strelci, ktorý strieľajú cez mechanické mieridlá. Na rozdiel od strelcov, ktorí strieľajú cez puškohľady, pri mechanických mieridlách nedochádza či už k obmedzeniu zorného poľa a minimálnej vzdialenosti pre sledovanie alebo problému paralaxa. Pri probléme paralaxa ide o to, že uhol medzi osou puškohľadu a osou hlavne s klesajúcou vzdialenosťou miesta zásahu rastie. Jednoducho si to môžete v praxi overiť tak, že zamierite os hlavne na nejaký blízky predmet napr. vo vzdialenosti 20 m a potom sa pozrite cez puškohľad. Zistíte, že cez puškohľad mierite nad tento predmet. Niektoré puškohľady bývajú vybavené korekciou objektívu, označovanú ako korekcia paralaxy, ale toto umožňuje eliminovať len chybu zamerania cieľa v prípade vyosenia oka mimo optickú sústavu puškohľadu.

Nie všetky mechanické mieridlá sú však vhodné na streľbu v prieseku. Veľkým nedostatkom viacerých mechanických mieridiel je, že sú veľmi tenké. Zárezy v cieľniku sú príliš úzke a muška príliš jemná. Toto by mohlo byť poľovníckej verejnosti aj známe, ale menej známa je tá skutočnosť, ktorou je vzdialenosť cieľnika od oka strelca. Skúste si odmerať na vašej vzdialenosti túto vzdialenosť a ak to bude 40 cm, tak je to v poriadku. Ak je cieľnik umiestnený blízko očí strelca, tento nebude v takej polohe aby ostro videl. Mnohí strelci si potom myslia, že majú problém s očami, ale v skutočnosti je to len zlým umiestneným cieľnika. No aj tvar cieľnika zohráva svoju úlohu. Vhodný cieľnik je strechovito skosený, čím zakrýva cieľ čo najmenej, s dostatočne širokým zárezom, ktorý by mal byť zo strany oka ešte farebne zvýraznený. Muška by mala byť tiež farebne zvýraznená s optimálnou hrúbkou.

Komu nevyhovuje streľba s mechanickými mieridlami, môže využiť kolimátor. Neexistuje žiadne zväčšenie, zorné pole nie je obmedzené, ale vyžaduje si to mať otvorené obidve oči. Na trhu sú dva typy otvorené alebo tubusové kolimátory. Otvorené kolimátory sú lacnejšie, ale sú viac náchylnejšie k mechanickému poškodeniu a musia sa častejšie čistiť. Naproti tomu tubusové bývajú opatrené odklápacími krytkami a tieto sú vhodné do prostredia kde hrozí väčšia nečistota. Výhodou kolimátora je lepšia možnosť streľby na cieľ na temnejšom pozadí, kde je niekedy možné vidieť len siluetu. Základnou podmienkou úspešného využívania kolimátora je nastrelenie.

Sú ešte dve oblasti, ktorým je potrebné pri streľbe na prieseku venovať pozornosť. A tým sú vhodná munícia ale hlavne nie dodržiavanie bežnej bezpečnosti pri streľbe, ale zabezpečenie a dodržiavanie bezpečnosti na viac ako len 100 %. V oblasti munície je dobré mať na pamäti, že pri nízkych teplotách sa rýchlosť horenia prachovej náplne znižuje z dôvodu zvyšovania spotreby tepla na zahriatie a zapálenie zŕn prachu. V dôsledku čoho dochádza k zníženiu počiatočnej rýchlosti, čo sa prejaví na umiestnení zásahu. O tomto sa viac dočítate v článkoch na tejto web stránke – Vplyv rôznych teplôt na zbraň a náboje a Streľba v zime . Doporučuje sa preto používať ľahšie strelivo s vysokou úsťovou rýchlosťou, dostatočnou energiou na usmrtenie zveri a vhodnou konštrukciou kompenzovať nižšiu hmotnosť. Ľahšie strely nespôsobujú tak veľký spätný ráz a vzniká tu priestor pre strelca na prípadné zdupľovanie, ak je na to čas.

Čo sa týka tej bezpečnosti, tak tá musí byť zameraná nie len na duriace psy, ktoré sa môžu pohybovať v blízkosti bežiacej zveri ( aj o tomto je na tejto web stránke článok – Vízia tunela ) , ale aj na prichádzajúcich honcov a ďalších kolegov strelcov, ktorí majú v blízkosti zaujaté štandy. Strela sa môže spôsobiť priestrel, alebo pri chybnom výstrele kedy minie telo zveri sa odrazí napr.od stromu, tvrdej zeme alebo skaly a môže niekomu spôsobiť až smrteľný zásah. To sú všetko veci, ktoré sa musia zvážiť nie len pri výbere štandu, ale musí ich zvážiť aj samotný strelec na štande.

Už viackrát som o tom písal vo svojich článkoch a to o vysokej miere zodpovednosti pri streľbe. V článkoch na tejto web stránke – Kde končí naša zodpovednosť, píšem, že strelec je zodpovedný za strelu až do momentu, keď táto dopadne bezpečne na zem, alebo uviazne napr. v kmeni stromu. Uvedomujem si, že moje neustále poukazovanie na vysokú mieru zodpovednosti pri streľbe, môže niekomu liesť na nervy, ale niektoré prípady z praxe poukazujú na opodstatnenosť neustále si ju pripomínať. Ako sa bežne hovorí, musíme ju nie len dostať do krvi, ale musíme ju plne uplatňovať v streleckej praxi.

Viem, že by som mal napísať niečo aj o samotnom strelcovi, ale to je oblasť ktorá je založená na sebapoznaní. A tu môžeme naraziť na už tak mnohokrát preceňovanie streleckých schopností jedinca. O jednom nešváre dnešnej doby akým je závisť ( on dostal štand na prieseku a ulovil pár kusov a ja som dostal štand v lese a ani som len nevidel bežať zver a za čo som potom zaplatil toľké peniaze ?) , radšej nebudeme hovoriť.

Autor: Ján Krnáč

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
4 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
kiri
kiri
6 years ...

Pán Krnáč – zase to máte za jedna !
Dlhšie som čakal, čo kto k tomuto článku napíše. Dnes je 21. jún 2017 – a od uverejnenia 31.5 2017 k takejto vážnej téme nikto nič. Asi ten článok zabolel – trafil v behu na prieseku rovno do duše!
Článok nakusol viacero okruhov problémov.
K technickým by sa dalo radiť, ktorý lovec má koľko natrénované na strelnici streľbu na pohyblivý cieľ. Podľa množstva výskytu strelníc na našom maličkom Slovensku myslím, že mizivé percento. Teda – všetko by to boli len náhody – a skúšky. Nie sme na tom ako severania, kde je táto disciplína predmetom skúšky a aj preskúšania. Takíto ľudia potom veľa nereklamujú na výsledku, lebo vedia, kde urobili chybu a čo musia natrénovať. Kto reklamuje – väčšinou by ihneď stíchol, keby mu organizátor poľovačky (po neúspešnej poľovačke) dal príležitosť ukázať svoje strelecké umenie na strelnici na pohyblivý cieľ pred viacerými poľovníkmi.
…………………………………
Ďalšia vec je, aké technické podmienky nastavuje organizátor poľovačky – čo však vyplýva z požiadaviek klientov. Či si chcú prísť nazabíjať tony zveri – alebo či sa vyžívajú vo svojej dokonalosti v ovládaní zbrane. Tým, prvým vyhovujú široké prieseky – tým severanom tie užšie, kde sa ukáže, čo naozaj s puškou dokážu. Usadiť sa na posede a oprieť na tri body a vymierovť a tváriť sa, že toto je poľovka – hmm – toto pri streľbe na prieseku – čo je bojová streľba – to sa moc tu na Slovensku nenosí. Tu sa každý túži hrať na odstreľovača, ale všetci títo by v reále s týmto prístupom veľmi rýchlo skončili. Dobrý strelec s brokovnicou má lepšie výsledky v predsadení ako “špecialista” pri streľbe zo stola na papierový nehýbajúci sa cieľ.
………………………………….
Problém prečítania zveri – kto vie o poľovníctve trochu viac, ako len základný kurz vie, že sa v každom pláne lovu a chovu PLÁNUJE AJ ODSTREL PRASNÍC – normálne tak, ako z každej kategórie!
[b]Nuž a neplánuje sa to na poľovačku z posedu ! – tam sa to má jasne prečítať! Tak načo sa to plánuje?
No predsa na SPOLOČNÉ POĽOVAČKY !!! – kde sa v behu a rýchlosti bežne stáva, že sa prasnica odstrelí – najmä ak je stádo psami a pohybom rozbité a utekajú nekoordinovane! – bez zachovávania sociálnej štruktúry![/b]
Takže pýtať pokuty za odstrel bachýň na spoločnej poľovke je nielen porušením finančnej disciplíny štátu – pokuty môže stanovovať len ZÁKON a nie nejaký výbor poľovného združenia! Za takéto vážne porušenie finančnej disiplíny štátu má okamžite prísť kontrola z Min.Financií a má sa zrušiť zmluva!! Lebo pokuta sú príjmom štátneho rozpočtu a nie poľovného združenia – a ak ich PZ neodvedie – je to jasný daňový únik! Každý kto zaplatil takúto pokutu to môže spätne ohlásiť. Je to úplne nezákonné a tí, ktorí to vyžadujú zneužívajú svoju verejnú funkciu a riskujú nielen svoju poľovku, ale aj zbrojný preukaz a čistý register trestov. Pri takomto VÁŽNOM prekročení zákona by ich nepodržala pred NAKA ani SPZ , ani Komora a ani spolučlenovia.
…………………………
K zodpovednosti strelca – je to jasné – ALE ! – existuje – a vyšetrovateľ by iste skúmal, ako organizátor poľovačku zorganizoval, ako mal ošetrený a zorganizovaný pohon, aké boli bezpečnostné zóny – či boli nejako v teréne vyznačené, ako boli strelci poučení – akým spôsobom sa vydávali povely a pod. Organizátor poľovačky je za poľovačku trestne zodpovedný VŽDY! Toto sa veľmi podceňuje. Videl som to na mnohých poľovkách priamo v pohone. Nie raz sme sa stretli vedľa seba na 300m všetci cudzí – nie domáci – to by sa vyšetrovateľ potešil! A raz sa mi stalo ( niekde na myjavských kopaniciach) , že pohon išiel úplne inam, ako stáli strelci – od seba preč. To síce nie je trestné, ale bolo to jasné porušenie povinností organizátora a aj bezpečnosti.
………………………………….
A zakončenie – sebapoznanie a sebareflexia – prečo vlastne kto poľuje a prečo je ochotný platí za veľký poľovnícky úspech ? Prečo je lovec nespokojný sám so sebou ak ostatní nevidia jeho úspech a reklamoval by to, čo zaplatil a nemal možnosť zastreliť zver? Nedopriali mu úspech? To vlastne organizátor mu nedoprial úspech? V tom je tiež poľovačka pánske huncútstvo – že sa pred ostatnými ukáže jeho podstata.

Silný článok – asi preto nikto nič doteraz nenapísal.
Ja osobne – Ďakujem pán Krnáč. Máte výborné postrehy.

volodo
volodo
6 years ...

RE: Streľba na prieseku (nie) je pre každého
To: Kiri, dobrý komentár.

To: All, zhovárali sme sa s p. Krnáčom na tému diskusií pod článkami viac krát. Z môjho pohľadu ako autora tejto stránky chcem len napísať, že venujeme čas a svoje peniaze na to, aby sme čitateľom prinášali zaujímavé a poučné informácie a čitatelia sa k článkom skoro nevyjadrujú, čo mi je osobne ľúto. Naša stránka nie je komerčná a jej chod stojí mnoho financií a času. Nikto z čitateľov si za informácie nemusí platiť, ako je to napr. v prípade kúpy časopisu. Mnohí si články len prečítajú a ani len autorovi nepoďakujú za jeho námahu. Je tu naozaj veľa článkov, na ktorých ich autori strávili mnoho času, aby ich napísali a čitateľ si len prečíta a ide preč. Možno je to v tejto dobe tak, dostaneš niečo zadarmo, ale poďakovať zabudneš …

Privítal by som viac komentárov pod článkami. Komentár môže článok doplniť, upresniť a tým môže byť vypovedacia hodnota článku ešte vyššia.

Krnac
Krnac
6 years ...

RE: Streľba na prieseku (nie) je pre každého
Najprv mi dovoľte poďakovať všetkým, v prvom rade autorovi tejto stránky za jeho ochotu a snahu ponúknuť poľovníckej verejnosti priestor na ich vzdelávanie a prezentovanie vlastných skúseností a námetov na ďalšiu diskusiu a tým, čo si prečítali články alebo prispeli komentárom. Vážení čitatelia tejto stránky, dovoľte mi Vás touto cestou keď nie požiadať tak poprosiť, nezahadzujte šance na prezentovanie vlastných názorov na problematiku článkov, podeľte sa so skúsenosťami s kolegami a konečne otvorte Vaše poľovnícke srdcia.

kiri
kiri
6 years ...

toto som myslel
keď som písal o nácviku streľby na pohyblivý cieľ a spomínal som severanov a ich nácvik. Toto je ich bojová streľba a ich národný šport. To sa u nás nenosí – a necvičí. Ani nie je veľmi kde.

https://www.youtube.com/watch?v=bFaCT7EVpQI

https://www.youtube.com/watch?v=G5m67_2NNnA

https://www.youtube.com/watch?v=-YyiCE307Uw

A toto je streľba na medveďa – prvé rany na stojaceho – ďalšie na behu na strelca útočiaceho.

https://www.youtube.com/watch?v=Uiv8n9hzUYM

https://www.youtube.com/watch?v=wT0r8m-eU0M

No a tu je záber na techniku prebíjania…čo dodať? Mladý chlapec, čo dá do smútku celé naše maličké slovensko. Obávam sa, že všetci slovenskí “odstreľovači” by plakali krvavé slzy – ale od jedu. Myslím, že nikto by s ním do streleckého súboja pred svedkami nemal odvahu ísť.
A o tomto hovorím, keď hovorím o streleckom umení severanov – oni toto vedia všetci. Lebo to cvičia.
O tomto je streľba na prieseku.

https://www.youtube.com/watch?v=HOast__5V24