Chaty, lesy, pozemky, prenájom, posedy, krmelce, a výroba poľovníckych a lesníckych zariadení.