Spoločné a poplatkové poľovačky, veterinárne služby, poradenské a právne služby poľovníkom, ťažba a preprava dreva, iné služby súvisiace s poľovníctvom, lesníctvom a prírodou