Zastavia strelu kulisy ?

obr0 cl zastavia strelu kulisy

V niektorých predchádzajúcich článkoch sa rozoberali otázky napr. streľby v zime, streľby vs.kukuričné pole, streľbu cez viazaničku z vetvičiek ( Kde je pravda ), čo v konečnom dôsledku vyústilo k otázke, kde končí naša zodpovednosť. Jeden prípad ale ešte nebol rozobraný. 

Možno sa bude niekomu zdať banálnym, ale z pohľadu našej zodpovednosti má svoju dôležitosť pri streľbe. „Zjednodušene“ môžeme prirovnať lov zveri k „hre v divadle“. Toto prirovnanie som si dovolil použiť len z dôvodu jednoduchého a zrozumiteľného opisu situácie. Hercami je lesná zver a poľovníci a okolitá príroda to sú „divadelné kulisi“. A ide o to, či tieto „kulisy“ dokážu zastaviť strelu, ktorá opustila hlaveň. Situácia na ktorú sústredíme našu pozornosť bude streľba na snehu a konkrétne, ako sa správa strela pri prechode snehom.

Že o čom to vlastne chcem písať ? Načo to bude komu dobré ?

Prečítajte si tento článok a potom si zvážte, načo to komu bude dobré. Lov v prírode sa neodohráva v uzavretom divadelnom prostredí, kde na javisku sú len herci a kulisy. Skutočný lov prebieha v prírode a tam nás často prekvapia napr.turisti, cyklisti, motorkári a v zimnom období bežkári na lyžiach. A práve v súvislosti s tým ide o vyššie spomenutú zodpovednosť. 

obr1 cl zastavia strelu kulisyV článku budú zhrnuté výsledky jednoduchého testu, ktorý bol prezentovaný v odbornom poľovníckom časopise WILD UND HUND. Testovacia streľba sa vykonala na strelnici v objekte vojenského výcvikového tábora na zasneženom vresovisku. Na strelnici bola snehová pokrývka s hrúbkou 40 cm a jednalo sa o tri dni starý sypký sneh prašan bez zhutnenia. Ako je možné vidieť na pripojenom obrázku ( zdroj www.wildundhund.de ) streľba prebiehala ležmo. V smere streľby bol na vzdialenosti 10 m odhrabaný sneh. Za cieľovou plochou boli s odstupom 1 metra zastrčené do snehu papierové kartóny. Boli vystrelené po tri rany z každého testovaného náboja. Z dôvodu zabezpečenia homogenity a nenarušenia snehových podmienok došlo len k nepatrným zmenám čo sa týka opory zbrane a streleckej pozície. Pre streľbu bol zvolený aj u našich poľovníkov obľúbený univerzálny kaliber 8 x 57 IS.

Čo sa týka munície, tak tu boli vybraní traja typický predstavitelia konštrukčných typov

  • variabilne reagujúca poloplášťová strela
  • deformačná strela
  • bezolovnatá kompaktná strela

Ako zástupca prvého konštrukčného typu bola vybraná strela Hornady Custom Interlock 12,7 g  s jednodielnym oloveným jadrom v tombakovom plášti. Druhý konštrukčný typ bol zastúpený olovenou strelou Sako Hammerhead 13 g a tretí konštrukčný typ zastupovala strela Jaguar Classic 9,9 g. Nebudem tu uvádzať balistické charakteristiky uvádzaných striel, ktoré uvádzajú výrobcovia na svojich web stránkach.

A teraz sa spoločne pozrieme na dosiahnuté výsledky. Na pripojených obrázkoch ( zdroj www.wildundhund.de ) môžeme vidieť stav v akom boli strely po vytiahnutí zo snehu ( zľava – Hornady, Sako a Jaguar ).obr2 cl zastavia strelu kulisy

Čo sa týka strely Hornady Custom Interlock tak táto sa v snehu zastavila až po ca 3 metroch tesne pred alebo na papierovom kartóne. Zvyšková váha strely dosiahla 98 % váhy nevystrelenej strely. Výrobcom udávaná ( uvedené na www.wildundhund.de ) zostatková váha strely dosahuje hodnotu 75 %. Zvyškové črepiny sa v snehu nepodarilo nájsť.

V prípade strely Sako Hammerhead udáva výrobca zostatkovú váhu ≥ 98 % a deformáciu do 2,5 násobku kalibru ( uvedené na www.wildundhund.de ). Strela sa v snehu zastavila tesne pred papierovým kartónom vo vzdialenosti 4 metrov. Zostatková váha strely bola síce v rozsahu 97 – 98 %, ale smerová výchylka v rozsahu 10 – 20 cm / 4 m bola pravidlom.

Strela Jaguar Classic vykazovala smerovú stabilitu pri všetkých troch výstreloch a hĺbka prieniku v snehu bola ca 3,5 metra. Pri dvoch výstreloch bola zostatková váha 95 %, pričom stopy črepín z nich bolo možné vidieť na ďalšom kartóne, ktorý bol vzdialený uvádzaný 1 meter. Pri jednom výstrele bola zostatková váha strely 99 %.

Ako môžeme vidieť snehová prekážka pôsobila na uvedené strely  „ nežne ako bavlna“, ale hĺbka penetrácie striel bola ≥ 3 metre. Aj keď sa to môže zdať niekomu bezpečné, je potrebné si však uvedomiť, že záveje alebo zasnežené hrebene s takýmito rozmermi sú skôr zriedkavosťou ako pravidelnosťou.

Preto aj pri streľbe v zime dôkladne zvažujme aké máme „kulisy“ za zverou a urobme všetko s najvyššou mierou zodpovednosti, aby prípadnou našou nezodpovednosťou netrpela nie len poľovnícka etika ale rovnakou mierou nebola vystavovaná ostatná poľovnícka verejnosť pranierovaniu zo strany verejnosti.

Nechcem tu nikoho poučovať, ale mojou snahou je jednoduchou formou poukázať na možné riziká hraničiace s trestnoprávnym konaním , s ktorými sa môžeme pri výkone práva poľovníctva stretnúť.

A pretože o nich budeme niečo vedieť, môžeme im jednoduchšie predchádzať.

Autor: Ján Krnáč

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
kiri
4 years ago

Niekto tiež skúša, či strom ochráni človeka a zastaví strelu.
https://www.youtube.com/watch?v=KZgzuso-wCU