Bezpečnosť pri streľbe jednotnou strelou

bezpecnost pri strelbe jednostnou strelou 0

Dnes sú na trhu pre tých, ktorí využívajú pri love na čiernu jednotnú strelu do brokovnice, rôzne konštrukcie a tvary podľa jednotlivých výrobcov nábojov. Nakoľko je jednotná strela pri svojom lete stabilizovaná šípovou stabilizáciou a nie rotačnou, ako tomu je pri guľových strelách, často sa preto v zadnej časti dopĺňajú ďalším ľahším dielom ( tento môže byť buď z plastu alebo plste ), ktorý zosilňuje stabilizáciu a zvyšuje presnosť streľby.

Jej veľká hmotnosť a veľký priečny prierez sú príčinou toho, že počas letu strely dochádza k rýchlemu poklesu rýchlosti a rýchlejšej strate energie. Preto sa jej použitie obmedzuje na vzdialenosti 35 až 50 metrov, kedy majú dobrú ranivosť a zastavovaciu schopnosť.

Na rôznych fórach alebo pri debatách medzi poľovníkmi sa porovnávajú jednotlivé jednotné strely od rôznych výrobcov. Porovnávanie sa prevádza len v dvoch rovinách – z hľadiska presnosti a z hľadiska ranivosti. Čo je vzhľadom na požadovaný výsledok úspešnej streľby pochopiteľné.

Jednému hľadisku sa však nevenuje taká pozornosť, akú si zasluhuje. A tým hľadiskom je bezpečnosť streľby jednotnou strelou. Veľakrát som už počul od poľovníkov a aj čítal v poľovníckej tlači, že jednotné strely nie sú citlivé na prekážky na dráhe svojho letu. Vzhľadom na rýchlu stratu energie je streľba s nimi bezpečnejšia a celoolovené strely nie sú tak náchylné k nebezpečným odrazom. Akosi sa zabúda na to, že jednotná strela má smrtiaci účinok na človeka pri priamej streľbe niekoľko sto metrov a aj pri maximálnom dostrele sa zachovávajú nebezpečné účinky.

Nemecký skúšobný ústav DEVA vykonal test streľby s rôznymi jednotnými strelami, kde testoval práve ich bezpečnosť tzn. správanie po dopade na rôzne prírodné materiály. Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť olovené aj bezolovnaté jednotné strely rôznej konštrukcie, ktoré boli použité pri teste. Pre test bol zvolený kaliber 12/70 a vzdialenosť streľby bola 35 m v zmysle „Langenhagener Norm“.

bezpecnost pri strelbe jednostnou strelou 1
Zdroj : Wild und Hund

 

Čo sa týka prírodných materiálov, tak boli použité bukové krovie, kmeň smreku, tvrdá a mäkká zem tzn. všetko s čím sa poľovníci môžu stretnúť pri streľbe jednotnou strelou. Z každého typu strely sa vystrelilo po 5-krát na každý materiál.


Bukové krovie

Imitáciu krovia vytvorila šestica bukových tyčiek ( každá s priemerom 12 mm, pre lepšiu predstavu ide o priemer, do ktorého môžeme umiestniť 2 malorážkové nábojnice ) pevne uchytených v posuvnom držiaku. Na tyčky sa strieľalo vždy pod pravým uhlom. A aké boli dosiahnuté výsledky ? Vo väčšine prípadov bol zaznamenaný odraz smerom doprava, len pri strelách B resp.  E boli zaznamenané odrazy aj doľava ( strela by sa odchýlila od priameho smeru vo vzdialenosti 10 m od miesta zásahu tyčky o vzdialenosť 18 resp. 21 cm ) a to v prípade, že strela zasiahla tyčku v rozsahu 1/4 až 1/2 jej priemeru. Najmenšie odrazy boli zaznamenané pri strele F. Najväčšiu výchylku od priameho smeru vo vzdialenosti 10 m od miesta zásahu tyčky by mala strela D t.j. cez 28 cm. Pokiaľ bola zasiahnutá tyčka v rozsahu väčšom ako 1/2 jej priemeru tak bol zaznamenaný odraz doprava, len pri strele A doľava. Čo sa týka zostatkovej hmotnosti strely, tak najväčší úbytok bol zaznamenaný pri strelách B resp. F t.j. 5,9 resp. 8,2 %. Pri strele E nebol zaznamenaný úbytok hmotnosti.


Kmeň smreku

V tomto prípade sa strieľalo na 50 cm dlhé špalíky smrekového dreva s priemerom v rozsahu 25 až 40 cm. Zaznamenával sa uhol odrazu pri uhloch dopadu strely t.j. 10° , 15°, 25° a 45°. Najväčšie odchýlky zaznamenala strela A a najmenšie strela F. Pri uhle dopadu strely 45° zostalo všetkých 5 zásahov striel B, D, E a F v špalíku, Pri strelách A a C len po 4 zásahoch zostalo v špalíku. Najväčšie úbytky na hmotnosti boli zaznamenané pri strelách A resp. C t.j. 10,7 resp. 32,7 % a pri strele E nebol zaznamenaný úbytok hmotnosti.


Tvrdá zem

Zaznamenával sa uhol odrazu pri uhloch dopadu strely t.j. 2,5° ( pre jednoduchšiu predstavu flinta vo výške 1,5 m a vzdialenosť streľby 35 m ) , 5°, 10° a 15°. Odrazy striel vykazovali skôr náhodný smer vychýlenia do strany čo mohlo súvisieť so štruktúrou ostreľovaného média. Pri náraste uhlu dopadu dochádzalo k nárastu odrazu smerom do výšky ( pri uhle dopadu 5° bol uhol odrazu väčší ako 10° a pri uhle dopadu 15° väčší ako 30° ) . Výsledky testu ďalej ukázali, že jednotná strela sa od tvrdej zeme odráža viac smerom do výšky ako do šírky, bez ohľadu na to, či je olovená alebo bezolovnatá. Najväčšie úbytky na hmotnosti boli zaznamenané pri strele C a uhle dopadu 5° resp. pri strele F a uhle dopadu 10° t.j. skoro 60% resp. 35%.


Mäkká zem

Aj v tomto prípade sa zaznamenával odrazu pri uhloch dopadu strely t.j. 2,5° , 5°, 10° a 15°. Najväčšie stranové výchylky boli dosiahnuté pri uhle dopadu strely 5° ( do 6° ), ale aj tu môžem hovoriť o náhodnom charaktere. Čo sa týka odrazu smerom do výšky, tu môžeme pozorovať podobný nárast ako u tvrdej zemi. Zaujímavosťou je, že všetky strely pri uhle dopadu 15° zostali v zemi a neodrazili sa. Najväčšie úbytky na hmotnosti boli zaznamenané pri strele C a uhle dopadu 5° t.j. cez 50%. Pri strele E nebol zaznamenaný úbytok hmotnosti.

Na tomto mieste mi dovoľte spomenúť ešte jedno nebezpečenstvo, ktorým môžu byť plastové vodítka oddeľujúce sa od samotnej strely veľmi skoro po opustení hlavne a asi majú pomerne značnú energiu. Pri streľbe v hustejšom poraste je preto potrebné počítať s možnosťou odrazu vodítka, čo môže viesť napr. vážnemu poraneniu oka.

Podľa môjho skromného názoru prínosom testu je, že sa overovalo správanie jednotných striel rôznych prevedení a konštrukcií pri náraze na bežné prírodné materiály. Je na každom, kto používa jednotnú strelu pri love, čo si z toho odnesie do praxe.

Autor: Ján Krnáč

 

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
kiri
kiri
6 years ago

Zase dobrá téma
Naozaj dobrá téma – len u nás – na našom maličkom Slovensku – ak si uvedomíte – kto a kde používa jednotné strely – tak je to problém – hlavne POHONU.
Nastavení do pohonu nestrieľajú, ak je pohon už blízko – a v tej dobe, kedy pohon príde na strelcov – sú väčšinou už všetky diviaky dávno ta het.
Takže sa týmto problémom budú zaoberať hlavne psíčkari a začínajúci poľovníci, ktorí povinne idú do pohonu – spoznať revír. Starí poľovníci ledva tak trafia na štandy – to mladí draci s brokovnicami poznajú veksle a kde čo leží. Starci len trpne čakajú, čo im draci priženú pred laufy. A ešte aj frflú, ak na nich nič nebežalo.
Nemecký skúšobný ústav DEVA je v inej situácii ako celé Slovensko – náš poľovný zákon nepozná toľko vecí – ktoré sú v Nemecku úplne logické. Jedným zo základov je, že v urbanizovaných katastroch sa NESMIE poľovať guľovnicou, ktorá má dostrel až 5km – typické také miesto je napr. Berlín so svojimi satelitnými sídliskami, ktoré sú posadené v lesoch, kde žije kopa diviakov a srnčieho, ktoré treba poľovne obhospodarovať, inak sa premnožia. U nás by to bola nepoľovná plocha – a kokotizmus je na svete – To v Nemecku nie je. U nás podobné je napr. Bratislavský lesopark, alebo podobné územia v Košiciach. Medzi panelákmi sa kľudne môže strieľať brokovnicou s jednotnou strelou. Nedávne špacírky diviakov v Karlovej Vsi – časť Dlhé diely pod konečnou trolejbusov je presne toto,. Lenže – čo robí Komora?…prečo na základe premnoženia neiniciuje niečo takéto?
Spí…spánkom spravodlivých.
V Nemecku bežné – tu je to nemožné…lebo prečo?…lebo hlúposť?
Kto ich nakope, aby sa trochu hýbali?
Brokovnica s drážkovanou hlavňou je vhodná na presnú ( guľovnicovú) streľbu do 100m s rozptylom do 5cm – a ťažká strela padá do 100m na zem. Guľovnica letí a letí…
Nemci riešili – a vyriešili – slovač nerieši – a teda nevyrieši – aspoň odkukať by mohli…ale aj na to sú asi neschopní. Tak načo ich platíme?
Načo by teda ľudia na Slovensku kupovali brokovnice s drážkovanou hlavňou, keď ich vôbec netreba? V lesoparku, kde behajú, bicyklujú a korčuľujú tisícky ľudí sa strieľa guľovnicami – spod televíznej veže dostrelíte do stredu Petržalky – a koho toto zaujíma?

kiri
kiri
6 years ago

Tento článok má 10 rokov, ale
mnohí si tu nájdu zdroj zaujímavých informácií – práve aj o bezpečnosti. Zaujímavá je poznámka redakcie pod článkom:
Autor dlhodobo žije v USA, preto nie sú jeho skúsenosti a postrehy a hlavne spôsob lovu zlúčiteľné s poľovníckou a streleckou legislatívou SR.
Teda – kde sú ONI – a kde sme my?
A prečo?
http://www.polovnictvo.com/modules.php?name=News&file=article&sid=591

sanchez
4 years ago

Toto videjko by sa hodilo aj do témy Zastavia strelu kulisy?
Cez čo všetko to letí – letí – a nezastaví.
https://www.youtube.com/watch?v=fqQjtBg7j2k