Aspekty loveckej bezpečnosti

obr.: pixabay.com

Riziko, že lovecká strela môže „zablúdiť“ je veľmi vážne. Preto je dôležité aby pri každej streľbe zohrávala najväčšiu prioritu lovecká ( strelecká ) bezpečnosť. Okrem zodpovedného správania poľovníka ( strelca ) sú tu ešte ďalšie dôvody ako napr. načasovanie výstrelu, čo je jeden z rozhodujúcich dôvodov pre bezpečnosť.

Dôležité je, aby strelec zakalkuloval čas výstrelu. Je to podobné, ako keď vodič motorového vozidla musí reagovať na vzniknuté nebezpečenstvo na ceste. Ide o reakčný čas, ktorý uplynie od doby, keď vodič motorového vozidla zistí nebezpečenstvo až po dobu, keď začne brzdiť. Ak má dostatočnú brzdnú vzdialenosť, tak je všetko v poriadku a vyhne sa nebezpečenstvu kolízie. Rovnako aj poľovník ( strelec ) by mal vždy kalkulovať s tým, že medzi jeho rozhodnutím vystreliť na zver a prechodom strely ústím flinty je časová diferencia, ktorá v istých prípadoch môže ovplyvniť loveckú ( streleckú ) bezpečnosť. Lovec ( strelec ) by mal byť schopný stanoviť čas letu strely, ktorý uplynie od chvíle, keď strela opustí ústie flinty až po zásah zveri. V balistike sa to označuje ako čas streľby.

Na tomto mieste je potrebné uviesť, že nejde o jednu časovú hodnotu, ale o časový úsek, ktorý je zložený z niekoľkých častí :

  1. Reakčný čas strelca
  2. Čas, ktorý uplynie od aktivácie spúšte flinty a úderom úderníka na zápalku
  3. Čas od nárazu úderníka na zápalku až po dobu, kedy strela opustí ústie hlavne
  4. Čas letu strely až k cieľu

Našu pozornosť upriamime na časť 1) reakčný čas strelca, ktorý je geneticky podmienený a nedá sa priamo rozvíjať tréningom, pričom ostatné časti sú podmienené konštrukciou spúšťacieho mechanizmu flinty alebo samotnou strelou. Čím si pohyb vyžaduje viac svalových partií, tým sa reakčný čas predlžuje. Každému je jasné, že keď manipulačný pohyb zabezpečujú len svaly v prstoch bude reakčný čas kratší, ako keď do manipulačného pohybu budú zapojené horné aj dolné končatiny, prípadne celé telo.

Medzi elementy, ktoré ovplyvňujú reakčný čas patria napr.

Pohlavie – u mužov boli namerané kratšie reakčné časy ako u žien, čo je spôsobené prirodzeným vývojom, ale tieto rozdiely boli rádovo v desatinách milisekúnd.

Vek – od detstva do dvadsiateho roku života sa reakčný čas ženám a mužom skracuje, potom sa s pribúdajúcim časom pomaly predlžuje. Od päťdesiateho až šesťdesiateho roku života sa rapídne zväčšuje.

Aktuálny stav strelca – fyzický a psychický stav. Či nemá strelec zníženú pozornosť v dôsledku užívania drogy, alkoholu, hormónov ako adrenalínu alebo v dôsledku stresu.

Vizuálny podnet – v tomto prípade ide o citlivosť zraku. Ľudské oko je najcitlivejšie zelenú, žltú a potom na červenú farbu. Preto ak bude podnet zelenej farby, bude reakcia rýchlejšia ako pre modrú farbu. Rovnako stúpa rýchlosť reakcie so zvyšujúcim sa kontrastom medzi podnetmi. Svoju úlohu zohráva aj uhol pozorovania. Ak sa bude podnet nachádzať v periférnom videní oka, reakčný čas sa predlžuje.

Akustický podnet – čo je dané citlivosťou ľudského ucha. Podobne ako tomu bolo pri vizuálnom podnete platí, že čím väčší je kontrast medzi podnetmi, tým sa reakčný čas skracuje. Vplyv na reakčný čas má aj to, či akustický podnet prijíma strelec jedným alebo obidvoma ušami.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené približné časy jednotlivých častí časového úseku

Na porovnanie reakčný čas po vizuálnom podnete – stlačenie tlačidla je 0,18 – 0,20 s, úhyb hlavy dozadu resp. stranou je 0,23 – 0,26 s resp. 0,23 – 0,28 s.

Časový rozdiel medzi rozhodnutím o streľbe a kedy strela opustí ústie flinty alebo dopadom strely na cieľ má z hľadiska bezpečnosti dva možné dôsledky. Na jednej strane sa môže zver pohybovať v čase streľby, čo v závislosti od vzdialenosti streľby môže viesť k zlému zásahu alebo dokonca k chybnému výstrelu. Chybné výstrely pri väčších vzdialenostiach zvyšujú pravdepodobnosť odrazov.

Na druhej strane pri nátlačke sa poľovník ( strelec ) vyhne nábehu spôsobenému reakčným časom , pokiaľ je možné sledovať zver flintou. Ústie flinty sa bude pohybovať rovnakou rýchlosťou ako zver.

Ak sa strelec pri rozhodovaní o streľbe priblíži k okraju voľnej streleckej oblasti, môže sa stať, že síce rozhodnutie o streľbe bude v povolenom rozsahu, ale samotný výstrel bude len v obmedzenom priestore ( viď priložený obrázok- zdroj Jagd in Bayern 2019 )

Horný obrázok znázorňuje pohľad poľovníka ( strelca ) pri rozhodnutí strieľať, stredný obrázok pohľad v čase, keď strela opustila ústie flinty a spodný obrázok povolený sektor streľby s dodatočným zakázaným pásmom. Pretože sa toto v minulosti nebralo vždy do úvahy, dochádzalo k nehodám. V závislosti od rýchlosti zveri a vzdialenosti streľby vo voľnej prírode dodatočné zakázané pásmo môže dosiahnuť až 16 m.

Kolegovia poľovníci, skúste sa nad tým aspoň zamyslieť, aby zbytočne nedochádzalo k nehodám.


Autor:  Ing. Ján Krnáč

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
0 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments