Dňa 29.11.2018 sa začalo na Slovensku medzirezortné pripomienkové konanie (ďalej len MPK) ku návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. Uvedená novela súčasného zákona má do právneho poriadku SR prevziať Smernicu Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853.

Táto smernica neproporčne a neodôvodnene obmedzuje občianske práva legálnych držiteľov zbraní v SR.(Česká republika napríklad túto smernicu z uvedených dôvodov napadla žalobou na Súdnom dvore EU.) Implementácia smernice EÚ nevratným spôsobom zasiahne do právneho poriadku SR s výrazne negatívnymi materiálnymi dopadmi.

V občianskom združení Legis Telum sme toho názoru, že plná implementácia smernice s jej zákazmi držby vybraných druhov zbraní Slovenskú republiku a jej občanov poškodí.

Text smernice umožňuje členským štátom, aby za využitia daných výnimiek zmiernili dopad jej prijatia na svojich občanov. V úvode spomenutý v MPK predložený návrh novely zákona ale tieto možnosti na prospech občanov SR nevyužíva a vo viacerých bodoch právnu úpravu sprísňuje nad rámec smernice EU ! Vzhľadom na tieto skutočnosti spracovalo a do MPK podalo Legis Telum o.z. vlastnú hromadnú pripomienku.

V nej predkladáme návrhy na zmenu a doplnenie textu návrhu novely zákona, ktoré plne využívajú možnosti implementácie smernice s najmenším možným negatívnym dopadom.

V tomto dokumente nájdete podrobný grafický návod popisujúci ako sa zaregistrovať na portály Elektronickej zbierky zákonov (Slov-Lex). Ako sa pod svojim novým účtom prihlásiť a ako v prebiehajúcom MPK nájsť, a podporiť náš návrh.

Podporu môže do 19.12.2018 vyjadriť každý občan SR bez ohľadu na to či je alebo nie je vlastníkom zbrojného preukazu (ďalej len ZP). Návrh novely po novom zadáva potrebu vlastnenia ZP i majiteľom v súčasnosti od 18rokov voľnopredajných zbraní.

Vaša vyjadrená podpora ku našej pripomienke bude zaväzovať predkladateľa, aby sa našimi pripomienkami v legislatívnom procese zaoberal.

 

Podporte aj vy hromadné pripomienky:

Prvá, obšírnejšia, týka sa komplet celej novely:
Druhá, týka sa vyňatia tlmičov, nočných videní a termovízií zo zakázaných doplnkov:

Tu je návod na registrovanie a podporenie vo formáte .pdf : Navod na SlovLEX

10 Comments

 1. Ak po kliknutí na uvedený link dostanete chybovú hlášku „The server sent HTTP status code 500: Internal Server Error“, tak sa neľakajte, ale skúste to neskôr. Ide len o preťaženie servera, kde sú pripomienky zavesené.

  • Pani, nie sú to dobre naformulované pripomienky a dôvod je nasledovný: dopady, dosahy, obmedzenia, diskriminácia atď., ktoré spomínate, nie sú ani dostatočne konkrétne, ani vyčíslené. Z tohto dôvodu budú (predpokladám) predkladateľom posúdené ako subjektívne. Skúste hlbšie. Ak sa dá, pridajte dobrú prax napr. v US. Verte, nekritizujem, naopak.

   • Ešte jedna vec, ak vám zamietnu (odbiju) zásadne pripomienky, nie je po všetkom. Požiadajte o rozporove konanie, musia vyhovieť. Ak by to tam nevyšlo, ani to nemusí byť záverečná. Ostáva rozhodnutie ministra. Ale to predbiehame, pointa je prepracovať pripomienky. Teraz ma ale napadlo ešte niečo. Ak je vaša taktika si nechať tromfy (ak ich mate/viete na formulovať) na rozporove konanie, nechajte pripomienky tak ako sú – ma to ale jedno veľké ale: táto taktika býva menej úspešná ako napísať pripomienky rovno dobre. Píšem ako ten, čo detailne pozná systém, nie ako ten, čo si myslí, že to vie.

 2. V piatok 14.12.2018 sa uskutočnila tlačová beseda pre médiá k tejto problematike. TA SR o nej informovalo na svojej stránke teraz.sk: http://www.teraz.sk/slovensko/stat-chce-zamedzit-zneuzivaniu-stre/367251-clanok.html

  „Vtipné“ je, že mnohopočetná, niekoľko desaťtisícová organizácia poľovníkov tam nemala žiadneho zástupcu. Aj podľa podpory oboch pripomienok je zrejmé, že o našu budúcnosť sa zaujíma len malý zlomok držiteľov ZP a poľovných lístkov. Ale keď im skončia zbrojáky o polovicu ich platnosti skôr, potom budú fňukať, že treba platiť za predĺženie, platiť za psychotesty… A teraz? Nič, ticho ako na pohrebe. Žiadna skupina strelcov nemá tak rozvetvenú a výkonnú organizáciu ako poľovníci. Keď sa predlžuje plán lovu, tak to aj posledný článok v organizácii vie v priebehu pár hodín. Ak ide o legislatívu a našu budúcnosť, tak nič…. Čo dodať? Len to, že „tak nám treba“.

  Máme ešte čas do 19.12.2018 na podporu pripomienok – šírte, zháňajte podporu.

  • Nuž ja som o ničom nevedel a ani sa nestaral (až tu som sa dozvedel, čo sa chystá) – však krmime SPK, ktorá sľubuje, že bude chránit a presadzovat oprávnené záujmy svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ochrane prírody a životného prostredia, ako aj pri ostatných činnostiach súvisiacich s poľovníctvom, poskytuje právne poradenstvo atd. SPK sa za nás určite postaví, minútu pred ukončením pripomienkového konania zašle pripomienky, ktoré nás zachránia. Určite na nich prave makaju. Alebo sa istotne mýlim a xxxú na nás… Nuž, nech je ako chce a ci sa to paci ci nepáči komu chce a nech napísal čo napísal, nech obhajoval co mu iní vyvrátili, spomedzi nás je v tejto konkrétnej oblasti najkompetentnejsi na radu Kiri (pracoval v oblasti, navrhoval legislatívu…). Za mňa prosím.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.