Akú kvalitu práce odvádza naša štátna ochrana prírody?

foto: volodo

Dovoľujem si dať na všeobecnú známosť zistenie, akú kvalitu práce odvádza naša štátna ochrana prírody, a prečo je zrejme jej vzťah k neštátnym vlastníkom taký ako je  vlastníctvo ,čiže Ústava SR sú pre nich irelevantné a preto sa najprv územne rozdrapujú a až potom sa zaujímajú na čích pozemkoch. Hoci podľa mnohých príkladov (napr. „čerstvé“ a  údajné karpatské pralesy), to skôr  vyzerá ,že sa o to  nezaujímajú vôbec.

Pre vysvetlenie uvádzam, že som na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadal o poskytnutie údajov o zastúpení štátnych resp.neštátnych pozemkov v našich tzv.národných parkoch. A ich odpoveď je skutočne hodná „úrovne“ ich práce:

„Štátna ochrana prírody nedisponuje informáciou, ktorú požadujete a preto nie je možné Vašej požiadavke vyhovieť.“

A vláda nič, parlament nič …. Len plno pseudoochranárskeho humbuku o ochrane prírody, o „zločinoch“ lesníkov ,poľovníkov a developerov ,ale takúto základnú informáciu ,oni vraj nemajú ,pardón , oni ňou nedisponujú !!!! Pýtam sa ,s akými faktami a podkladmi naša ochrana prírody pracuje , napr. pri návrhoch zonácie národných parkov,keď jej chýbajú takéto základné údaje. Popritom sa jedná o vlastnícko – právne údaje,  bez ktorých sa nikde vo vyspelom svete nepohne žiadny  verejno-spoločenský záujem (diaľnice, produktovody), každá aj tá najmenšia stavba – len slovenskí „ochranári“ nič nemusia ! Ak to takto robia s vedomím európskych orgánov prosím,je to smutné ale je to tak (už sa tým Britom nečudujem!).

Ale žijeme na Slovensku a kto sa má už potom zastať svojich občanov ak nie ich vlastný parlament pozostávajúci z nimi zvolených poslancov. Preto – ako občan tohto štátu – žiadam   kanceláriu NR SR , aby túto správu  postúpila všetkým poslancom, hlavne tým ktorí majú inak plné ústa rečí o  ľudských a občianskych právach, ale kto tu bašuje v prírode a na čích pozemkoch to ich už asi príliš nezaujíma. Bohužiaľ !

Každý lesník,poľnohospodár,investor či projektant musí vedieť doslova do jedného m2 na akých a čích pozemkoch hospodári, či akých a čích pozemkov sa môže jeho zámer dotýkať, len našu štátnu ochranu prírody to nezaujíma !!!!

Veď to je amatérizmus toho najhrubšieho zrna !!! Ale stále plné huby NATURY 2000 , bezzásahovosti, zonácie a pod. Skrátka : oni len vyhlásia chránené územie ,ale čo ďalej ,to nech zrejme niekto rieši .Ale kto to má riešiť ???? Ako im vôbec môže bez podkladov o vlastníctve pozemkov prejsť čo i len jeden jediný projekt chráneného územia ??!!

Žiadny div ,že neštátni vlastníci pozemkov v našich chránených územiach to pociťujú ako krivdu. Čudujem sa však len jednej jedinej veci : ako je množné, že v tomto ochranárskom marazme sa ešte nenašiel jediný vlastník, ktorý by požiadal štát o vyňatie jeho pozemkov z chráneného územia ?! Neverte, že Vám budú platiť újmu na hospodárení :Veď už teraz je to s tým platením na hunte! A keby aj platili : dokedy a na základe akých kritérií by sa odvodzovala cena ?!

Najpravdepodobnejšie je to, že ak by aj štát hradil újmu na hospodárení, určite ju nebude platiť večne a určite nie všetkým.Lebo toľko peňazí tento štát nemá a aj európske dotácie raz skončia .Napokon dôjde určite k tomu, že štát oznámi vlastníkovi ,že už platiť nebude a vráti mu pozemky naspäť do užívania (a to si dovoľujem tvrdiť, že by to bol ten lepší prípad).Štát Vám síce vráti lesné pozemky,ovšem určite ochudobnené o hospodárske dreviny, zarastené pionierskymi drevinami (lieska,rakyta … ), so zaniknutou lesnou dopravnou sieťou (bez zvážnic a približovacích liniek), so zanesenými priepustami a so zaniknutými objektami regulácií vodných tokov ,atď.

Jediným spravodlivým riešením voči majiteľom aj spoločnosti by bolo vykúpenie neštátnych pozemkov.Aj to sa dá ,lenže určite nie za cenu ako si to niektorí „ochranári“ predstavujú.Ich predstavy o cene sa totiž podobajú cenám uplatňovaným pri „vyvlastňovaní“ pozemkov pre iné verejno-spoločenské záujmy (diaľnice a pod.). Lenže to by nebol výkup ale len miernejším spôsobom realizované „znárodňovanie“ ! A to už raz tento národ zažil !

A dovolím si tvrdiť ,že Slovenská republika nikdy nebude mať na to ,aby vykúpila cca 130.000 až 150.000 ha (môj odhad) neštátnych lesných pozemkov len v tzv. národných parkoch za trhovú cenu.Takže jediná rozumná cesta je trvať na zrušení niektorých tzv.národných parkov a v tých NP , kde by pretrvával eminentný záujem štátu na ich zachovaní ,neštátne pozemky vykúpiť za trhovú cenu. Lebo náhrada újmy na hospodárení je len povestný neistý holub na streche, kým samostatné hospodárenie vlastníka je tým spoľahlivým vrabcom v hrsti .A toto by si mali uvedomiť všetci neštátni vlastníci pozemkov v chránených územiach. O to viac, že ako sa na každom kroku presviedčame ,štátna (ale aj tá európska) ochrana prírody vonkoncom nie je spoľahlivým partnerom !!!

Ing.Jaroslav Ďurík,
lesník v.v.,poľovník a bývalý profesionálny pracovník št.ochrany prírody

72 Comments

 1. Štát má veľký chaos a bordel v pozemkoch a veľký bordel v zákonoch ktoré by mali chrániť pôdu. Chcem sa dotknúť problémov poľnohospodárskej pôdy. Po 89 bola pôda vrátená vlastníkom, ale akým spôsobom ? Lány pôdy boli nedomysleným zákonom rozkúskované na neuveriteľné malé časti a deje sa to stále ďalej a ďalej. Keď mal pôvodný majiteľ napríklad 1 hektár pôdy a medzitým zomrel, tak túto časť zdedili jeho potomkovia, deti, vnuci a pravnuci. Podľa počtu dedičov sa tak jeden hektár rozkúskoval na časti po pár m2. Podaktorý svoje čiastky predaly a tak vznikol a vzniká neuveriteľný chaos v rozkúskovaní pôdy, aký nemá vo svete obdoby. Mnoho dedičov ani nevie že niekde majú po dedkovi zopár m2 pôdy. Takáto pôda potom leží ladom a ničí sa. Je priam neuveriteľné ako sa správame k pôde. Poobzerajte sa okolo seba, koľko je všade zarastenej buriny, krovín, ako sú zničené mnohé pasienky, lúky atď. Je to na dlhé písanie. Prepáčte mi ak som odbočil od vašej témy, ale nedalo mi. Som už starý a v mojich časoch bola pôda to najcennejšie čo sme maly. Je mi na zaplakanie, ako sa staráme o pôdu a ako štát priviera oči nad týmto stavom. J.U.

  • Nemáte celkom pravdu.Podľa novších prepisov už sú limity, pod ktoré nesmie klesnúť výmera pozemku, resp. dedičského podielu,a to osobitne u poľných a osobitne u lesných pozemkov.Výmery si treba pozrieť v zákone.Roztrieštenosť pozemkov zavinilo hlavne dedenie zo zákona vychádzajúceho na Slovensku z uhorského práva.V ČR sa do komunistickej éry dedilo podľa rímskeho práva ,keď nehnuteľnosti mohla zdediť len jedna osoba a preto je tam aj poriadok v krajine lepší.A poľnopôda neznámych vlastníkov leží ladom len tam, kde o jej užívanie nemá nikto záujem.Tam kde záujem je (družstvá, či väčšie súkromné subjekjty) , tam ju obvykle Slov.pozemkový fond záujemcovi bez problémov prenajme…

 2. Každý bývalý zamestnanec ŠOP vie, ze ona skutočne danými (požadovaným) informáciami nedisponuje. Sama si ich pýta od relevantných organizácií, ktoré majú v správe príslušný NP… Nechce sa mi veriť, ze bývalý zamestnanec toto nevie…

   • Nepracuje s tými údajmi samostatne, ale poskytne ich na vyziadanie MŽP SR (ktoré je metodicky garant), ak ich ministerstvo potrebuje a to tak, ze ich samo vyžiada od správcov NP. Aby bola informácia úplná, spolupracuje pri požiadavke ministerstva ešte s pozemkovym fondom. Fyzicka osoba si teda vyžiadala cez infozakon aktuálne údaje a nedomyslela, ze nemoze ŠOP ukolovať, môže iba žiadať dostupné info, pričom si mylne myslela, ze ich ŠOP ma v podobe ako to fyzicka osoba chce. Aktualizácia udajov/dat sa nerobí na požiadanie Fera alebo Zuzy z chotára. Je to niečo podobne, ako by sme sa pýtali povedzme úradu vlády, koľko zamestnancov ma (k určitému dátumu) finančná správa. Iste, môže to zistiť, no, danú informáciu bez dotazovania nemá. Mám zato, ze otázka bola zle položená, nie ze by bola hlúpa, to vôbec nie.

    • Lenže príslušná osoba vie , že sú tu aj iné (podľa Vás)“relevantné“ organizácie.Takže nezavádzajte.Viem takmer určite, že od MŽP ani od ŠOP (na ktorú ma mimochodom MŽP odkázalo) by som tie údaje nikdy nedostal !A všetci vieme prečo . Dôležité je ,že už sú na svete !

   • Lebo zistenie, že v našich národných parkoch len približná polovica pozemkov patrí štátu iste vyvolá odozvu.Oni s tými údajmi určite disponujú, lenže ten vysoký podiel neštátnych pozemkov im nijako nelichotí a zrejme preto to dôkladne tajili.Totiž právny stav , keď si štát uzurpuje právo bez súhlasu vlastníka vyhlasovať a prevádzkovať na súkromných pozemkoch chránené územie je minimálne slovenská špecialita !Prečo má väčšina štátov EÚ menší počet národných parkov a v relatívnom vyjadrení aj na oveľa menšej ploche ?! Je to obyčajná nespoľahlivá a parazitujúca chamraď ochranárska …

  • Bol som zamestnancom v časoch ,keď bolo všetko „naše spoločné“(1975 – 1982).(Ak Vám to niečo vôbec hovorí!)Pracoval som m.i. aj na inventarizácii pozemkov CHKO V.Fatra a my sme údaje čerpali zo základnej mapy ČSSR a súvisiacej evidencie pozemkov na vtedajšej Geodézii a kartografii.Vôbec nie od nejakých „relevantných“ organizácií ,pričom netuším čo mienite pod spojením „organizácie,ktoré majú v správe príslušný NP“ ,ak to nie je správa príslušného NP ?!. Pre doplnenie Vašich vedomostí uvádzam, že zákon ,ktorý vrátil vlastníctvo či užívacie práva pôvodným vlastníkom (zákon o pôde) vyšiel až v r.1990).Takže o tom ,aký bordel tam nastal po príchode odborne a praktickej práce neschopných a nepotrebných environmentalistov (ktorých naše „univerzity už dokázali doslova „na….ť“ celé tisíce) som začal len tušiť,keď som si všimol ,ako sa pri premene CHKO na NP snažili vyhýbať neštátnym pozemkom (napr.CHKO VF mala 60.000 ha a NP VF už len cca 40.000 ha a ešte aj tak asi polovica patrí neštátnym vlastníkom).A veľké podozŕenie som nadobudol v júni tohto roku, keď pani generálna riaditeľka úseku OPaK na min.ŽP mi na seminári o ochrane hlucháňa nevedela povedať ani len približné čísla o podiele neštátnych pozemkov v NP ,pričom nejaký ochranársky dobrák (chcejúc ma asi umlčať- a u pani GR si urobiť očko -vybľafol číslo 20 % – popritom skutočnosť je len u lesných pozemkov 50 %!!!) Takže vážený pane ,ohurujte Vašim okiadzaním niekoho, kto je ochotný Vám uveriť ,napr.-násť ročné,notebook ovládajúce detičky,ktoré sú už napriek svojmu veku a nulovým skúsenostiam (nemyslím tým tie drogové či sexuálne) presvedčené,že najväčšími nepriateľmi prírody sú poľovníci a lesníci …

   • Ako funguje sytem som popisal jednak na základe mojich vedomosti počas práce v oblasti, pričom som zavolal bývalým kolegom, aby som zistil co sa zmenilo/nezmenilo. Su aktuálne a správne. Podľa čísel Ste možno aj sedemdesiatnik, t. j. nezareagujem na invektivy.

    • Hovoríte o nejakom (ne)systéme vedenia evidencie plošných údajov u orgánov ochrany prírody,ako o správnom a aktuálnom ,pričom väčšina užívateľov tejto stránky nevie o čom hovoríte .Silou mocou sa snažíte tým ospravedlniť neospravedlniteľné. Keď teda tvrdíte, že vlastníctvo pozemkov je pre OP vedľajšia vec,tak načo sa vôbec verejne uvádza výmera chránených území ? Asi preto,lebo je to údaj pre OP dôležitý a nielen reprezentačný ,ale aj reprezentatívny . A o zvyšok svojej evidencie nech sa starajú tí (podľa Vašich slov) „relevantní“, čo pozemky (tiež podľa Vašich slov) „spravujú“.Čiže nech „držia hubu a krok“ ! Pekná a „demokratická“ hovadina – skutočne hodná Vás – súčasných tzv.ochranárov!Vieme koľko máme hektárov v CHÚ a čie je to – nuž na to sa vy…ť!Tomuto jednoducho neverím ,lebo nemôže byť žiadny problém údaje o vlastníctve vyseparovať z údajov katastra.V dnešnej dobe elektronickej evidencie stačí si to len u príslušného správcu katastra objednať.Peniaze predsa nemôžu byť problém – už ste ich pres…li viac a na iné ,väčšinou nepotrebné veci .Preto Vám asi ťažko uverí niekto čo problému trošku rozumie, že by ŠOP tými to údajmi nedisponovala.Určite disponuje ,lenže ….Dôvodom údajného „nedisponovania“ týmito údajmi bude zrejme niečo iné ,a Vy veľmi dobre viete čo to je. Skúste si odpovedať na jednu jedinú otázočku : prečo údaje o vlastníckom zastúpení pozemkov v chránených územiach nie sú verejne prístupné napr. na webových stránkach ?! Bol,alebo je to taký problém sprístupniť ich verejnosti ?! Technicky to predsa žiadny problém nepredstavuje ! Takže to môže mať len jednu jedinú príčinu.Zatajiť ako sa len dá, že naša ochrana prírody sa rozdrapuje v NP približne na polovici pozemkov ,ktoré nepatria štátu,bez súhlasu ich vlastníkov a teda je prinajmenšom veľmi pochybným nazývať ich národnými!Navyše bez súhlasu vlastníkov ! Áno som pomaly sedemdesiatnik a teda mám ,oproti Vám, určite nielen viac rokov ,ale aj skúseností.A to by ste mali rešpektovať, a nielen v mojom prípade.Takže utiekať sa k tomu, že na „invektívy“ (podľa Vás zrejme starca) nebudete odpovedať je veľmi „lacné“, ale hlavne neslušné východisko. Nehovoriac ani o tom, že ja som s invektívami v tomto prípade nezačal… Takže ,ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva…

 3. Sú aj iné otázky, o čom VIE ochrana prírody – ale nielenže to nerieši, ale ani o tom nehovoria. Neklamú – len nehovoria. Občas sa nájde niekto, kto sa ozve – ale občas to ujde dakde v Európe. Sú to veci, ktoré zdanlivo nesúvisia s poľovníctvom, ale opak je pravdou. Toto je exemplárny vzor tichej likvidácie. Na Slovensku sa veľmi potichu ne-RIEŠI napr. dlhodobá prítomnosť ženských pohlavných hormónov z chemickej výroby vo vode – v pitnej vode, v polievacej vode = aj v poľnohospodárskych produktoch, ktoré pochádzajú z tabletkovej ženskej antikoncepcie a bezo zmeny prechádzajú čističkami odpadných vôd a vracajú sa do podzemnej vody odkiaľ sú čerpané do pitnej vody. Najviac ohrozené sú veľké mestá – napr. Bratislava (ale všetky veľké mestá) a mestá na nížinách, ktoré čerpajú vodu z nízkopoložených studní – ako BA čerpá vodu zo štrkov Žitného ostrova – teda sú to miesta nižšie ako mesto samotné, kam stekajú vody z čističiek položených vyššie. Aby bolo jasno – v žiadnej norme na pitnú vodu nie je obsah týchto ženských pohlavných hormónov určný nejakou zakázanou či povolenou hranicou – čo teda znamená, že sa POVINNE nesleduje – ale všetci o tom vedia a mlčia. Inak by asi 60 – 70% tzv.pitnej vody bolo vlastne nepitnej – a čo s tým štát má urobiť??? Ta sa mlčí – a hormóny robia svoju prácu = nárast homosexualita, tiež rôznej pedofilnej tr.činnosti a iných sexuálnych deviácií je desivý. A aj preto je súčasný stav, že je veľmi tolerovaná. Nie každý môže piť vodu z lesa a podhoria. Poznám ľudí, ktorí si chodia vodu na pitie a varenie brať z lesných studničiek, kde je vlastne pramenistá voda a iba les nad studničkou a pôdou prefiltrovaná dažďová voda.
  O tomto utajenom, utajovanom a zamlčovanom probléme nájdete na nete dosť. Článok o vymieraní vtákov je vlastne ten istý problém – o vymieraní ľudí, cez zmeny v ich sexualite a najmä – rozmnožovaní – ako som minule písal o demografii na Slovensku – o vymieraní národa cez neplodnosti a neschopnosť sa normálne rozmnožovať.
  Vééééľké poučenie:
  Špačci nechtějí zpívat milostné písně samičkám, protože jsou „sjeté“ zbytky antidepresiv, která zůstávají v životním prostředí. V Británii zmizelo za poslední půlstoletí již 66 procent těchto pěvců !
  https://www.casopis-sifra.cz/spacci-nechteji-zpivat-milostne-pisne-samickam-protoze-jsou-sjete-zbytky-antidepresiv-ktera-zustavaji-v-zivotnim-prostredi-v-britanii-zmizelo-za-posledni-pulstoleti-jiz-66-procent-techto-pevcu/

  A ak sa o hormónoch vo vode už MUSÍ písať, tak sa to takto mlží – lebo nie je spôsob, ako z toho von. A ľudia sa upokojujú – ale veľmi dobre sa taja množstvá predaných antikoncepcií všetkého druhu – berie ich polovica žien v prechode a tretina v aktívnom sexuálnom veku – pozor – KAŽDODENNE. A v prírode sa samé neodbúravajú. Neuvádzajú sa žiadne konkrétne laboratórne výsledky.
  Takto vyzerá mlženie a upokojovanie na oficiálnych stránkach:
  https://www.zdravie.sk/clanok/48128/estrogeny-v-pitnej-vode-famy-alebo-realita

 4. Ako vidím, niekomu tu nevonia Sputnik – asi preto, že nepíše hlúposti. Tu je čerstvý príklad, o čom rusi píšu a čo sledujú aj v našej oblasti. Pre nedoslýchavých – môže to mať veľmi negatívny vplyv na export dreva, aby si nezsvinili svoje píly a odtiaľ sa to autami nezanieslo do ich lesov.
  Pôvodný článok je odkazovaný na Lidovky.cz.
  Táto téma sa bytostne týka aj Slovenska a jeho lesov. Ale je možné, že ak to píše Sputnik, treba to pohaniť. Takto pracujú demagógovia a kolaboranti s cudzou mocnosťou – ak nemôžu mať pravdu, tak s ňou bojujú spochybnením zdrojov.
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201901299067141-zmizi-lesy-kurovec-experti/
  Zmizí lesy? Vědci předpovídají Česku děsivý scénář
  ČR 12:29 29.01.2019(aktualizováno 16:01 29.01.2019)
  Lýkožravý hmyz ničí české lesy. Podle českých expertů v letošním roce země může přijít o 30-50 milionů kubíků dřeva, přičemž loni hmyz napadl 15 milionů kubíků. Informuje o tom portál Lidovky.cz.
  Podle ředitele státního podniku Lesy ČR Josefa Vojáčka současné šíření kůrovce nemá podobných příkladů z historie, a je silně podpořeno klimatickými podmínkami. Stromům nedostačuje vláha a škodilo jim také vedro, proto mají oslabenou imunitu a nemůžou úspěšně odolávat broukům či houbám. Problémům už čelí na Moravě, Vysočině, ve Slezsku, v Polabí a hmyz se šíří do Čech.
  „Loni došlo celoplošně k dokončenému vývoji tří generací brouka, místně i čtyř. To je situace, pro kterou budeme těžko hledat historické srovnání,“ řekl Josef Vojáček.
  Podle portálu Lidovky.cz k šíření kalamity přispěla i přeprava dřeva, kdy nákladní auta s napadeným dřevem jezdila na pilu na druhém konci země, což způsobilo rozšíření brouka.
  Letos ministerstvo zemědělství plánuje přidělit 1,15 miliardy na obnovu lesa, a zároveň povolí i pravidla pro boj s kůrovcem.

 5. Mravce = medvede mínus hlucháne
  Konkrétne prílišná ochrana medveďa má za následok úbytok hlucháňa. V lesoch bolo kedysi oveľa viac mravenísk. Počas mojej mladosti boli všade veľké mraveniská a dnes prejdete po lesoch a tie mraveniská už skoro vôbec nenájdete. Pretože premnožený medveď ich miluje a on ich zlikviduje. Ale mravenčie larvy a mravčeky sú v istej fáze vývoja hluchánich mláďat veľmi dôležitou súčasťou potravy. Takže keď nám medveď papá mraveniská, hladujú hlucháne. Takže všetko je o rovnováhe. Lesníci vedia ako to namiešať a keď to namiešajú správne, tak hlucháňa zachránime.
  viac:
  https://glob.zoznam.sk/rozhovor-exposlanec-prehovoril-o-tazbe-ohrozenom-hluchanovi-aj-o-korupcii/

 6. Asi aj na takéto myslel Jarik. V článku je aj videjko z yutubky.
  Neuveriteľné zábery zo slovenských lesov. Bratislava 19. februára 2019.
  Ich drancovanie nabralo gigantické rozmery. Zaujímavé je, že videjko v originále za youtube zverejnila Správa CHKO Kysuce. Pozrite aj originál videjko – spodný link.

  https://www.hlavnespravy.sk/neuveritelne-zabery-zo-slovenskych-lesov-ich-drancovanie-nabralo-giganticke-rozmery/1674245

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yrfr6es5pI8

 7. Priatelia, mnohí tu skáču, že ako zdroj používam Sputnik, čo je písaná forma stanice Russia sevodnia. lenže – preberajú mnohé témy, čo naše médiá ignorujú, lebo sú príliš horúce a nevyhovujú zlodejine, alebo sú príliš ekologické – vysoko nad činnosť zaplatených a „správne“ smerovaných aktivistov. Táto téma o úbytku hmyzu korešponduje s už spomínanou témou o úbytku vtákov a otravách vôd zbytkami liekov a hormónov.
  A slovenská ochrana prírody mlčí – lebo o tom nemá hovoriť. A ak chcete zničiť pôdohospodárstvo – zničte hmyz – a skončí aj pôdo- a aj poľno- hospodárstvo.
  Je smutné, že naši vlastní neinformujú – lebo by ohrozili to, kam to sami vedú, ale Rusov viacej trápi, že si nevážime našu vlastnú pôdu, na ktorej žijeme MY a budú aj naše deti. Pritom – základná správa je – ako je deklarované – od Reuters.
  Česko přichází o hmyz.Ekologové bijí na poplach © REUTERS /Denis Balibouse
  12:44 20.04.2019
  Před dvěma lety němečtí vědci zveřejnili analýzu, ve které uvedli, že počet hmyzu za 25 let klesl o čtvrtinu. Situace v České republice tato tvrzení potvrzuje – země přichází o brouky, motýly, čmeláky apod. Ekologové varují, že to může mít vážné ekologické následky. Píše portál iDNES.cz. Například už vyhynulo kolem 20 druhů motýlů, v ohrožení je dalších 70 druhů. Modrásek obecný a hnědásek osikový byli běžní po celém Česku, ale dnes je můžete potkat na málo místech země. Hnědáska například jen v Polabí. Vymírají také včely, až pětina druhů u nás už neexistuje, další dvě pětiny jsou na řadě. Nejedná se o medonosné včely, ale o divoké, které hrají důležitou roli v opylování. Podle odborníků v Evropě přes 80 % hlavních plodin, které jsou určeny k lidské spotřebě, je závislých na včelách. Snížení počtu hmyzu má následky nejen pro zemědělství, ale ohrožuje i populaci ptáků, pro které je hlavní potravou. Kvůli tomu už se výrazně snížila populace sáčka obecného, který ještě před několika lety patřil k nejrozšířenějším sovám v Česku. Základní příčinou vymírání hmyzu je podle článku intenzivní zemědělství, zasycení poli řepkou a kukuřicí. To vede k zmizení přirozených míst rozmnožení hmyzu (květnatých luk, mokřadů, remízků atd.), absence plevelů na monokulturních polích také zbavuje hmyz potřebných zdrojů pylu a nektaru.
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201904209687098-cesko-prichazi-o-hmyz-ekologove-biji-na-poplach/

 8. Česi začínajú nahlas hovoriť o tom, ako je zásadný problém zakrývaný štátom.
  Hormóny, liečivá, pesticídy a mikroplasty v PITNEJ ??? vode.
  Čo sa môže nazývať pitnou vodou?
  A čo je surová voda?
  Hospodárenie s dažďovou vodou – a vplyv zakrytých plôch – asfaltové parkoviská, tisíce kilometrov ciest, strechy skladov, logistických centier a málo vody v pôde.
  Je na tom Slovensko inak?…prečo sa toto nespomína pri posudzovaní vplyvov projektov na životné prostredie?

  Všechna česká voda obsahuje škodlivé látky, říkají vědci Akademie věd Marcel Mochet
  ČR 22:18 08.06.2019
  Kvalitní pitná voda je na území České republiky stále větším luxusem. Může za to průmysl, léčiva, pesticidy i drogy. O tom se píše v odborném stanovisku AVex, které bylo zpracováno Akademií věd České republiky pro členy obou komor českého parlamentu. Na případ poukázal portál lidovky.cz.
  Na území České republiky není, podle Akademie věd, možné najít vodu, jež by neobsahovala cizorodé látky. Vědci z toho důvodu navrhují investovat do nových technologií a měnit vyhlášky týkající se vody.
  „Voda jako koktejl látek. Je zcela mylné se domnívat, že dnes existuje voda, (…) která by nebyla koktejlem cizorodých látek. (…) Musíme zaměřit svou pozornost na eliminaci látek, které se ve vodě vyskytují ve velmi malých koncentracích, o to větší však mohou mít dopad na lidské zdraví (…). Je naše voda skutečně pitná? Obvyklá odpověď zní: pokud splňuje parametry dané vyhláškou, z pohledu legislativy jistě je. Pokud by ale měla být odpověď založena nikoli na naplnění příslušné normy, ale na znalosti věci, zcela jisti si být nemůžeme. Z tohoto pohledu je totiž pitná pouze ta voda, která neobsahuje žádné cizorodé látky,“ tvrdí Akademie věd České republiky.
  Státní zdravotní ústav označil stanovisko Akademie věd za poplašnou zprávu, obsahující nepřesné informace. „Ne cizorodá látka samotná, ale výhradně výše její dávky činí látku nejedovatou či jedovatou, respektive nebezpečnou pro zdraví,“ stojí v komentáři SZÚ, kde se dodává: „Hovořit v tomto případě paušálně o obsahu cizorodých látek je nadnesené a zavádějící.“ Akademie věd navrhuje, aby byla rozšířena ochranná pásma vodních zdrojů, ornou půdu nahrazovat pastvinami a zakázat umělá hnojiva. Experti Akademie věd tvrdí, že ve zdrojích surové vody rostou obsahy pesticidů, příkladem má být nádrž Švihov a Vrchlice. SZÚ ale tvrdí, že to není dokázáno. Akademie věd dále navrhuje zakázat nejvíce problematické pesticidní látky, jež se shromažďují v podzemních vodních zdrojích. Dále by se podle odborníků mělo investovat do technologických procesů na čištění odpadních vod. Cílem by mělo být odstranit obsahy léčiv a hormonů. Do vyhlášky stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu by mělo být dodáno více sledovaných látek. Seznam by měl být rozšířen o organické látky, léčiva a hormony. Státní zdravotní ústav tvrdí, že Akademie věd zveličuje problém a pochybuje o dostatečné odbornosti jejich vědeckých posudků. „Rozsáhlý výzkum Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR přítomnost mikroplastů v neupravené a částečně dokonce i v upravené vodě prokázal. Ústav veřejně zdůrazňuje, že mikropolutanty se mohou vyskytovat i v balených vodách,“ řekl ČTK Jan Martínek, tiskový mluvčí Akademie věd a dodal: „Reakce SZÚ je pro AV ČR potvrzením, že expertní stanoviska AVex dobře plní své poslání a tnou do živého.“
  Podle informací portálu Lidovky zveřejní Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR komentáře ke stanoviskům SZÚ na začátku příštího týdne.
  Problémy s vodou na území Česka
  Experti v posledních letech začínají upozorňovat na nedostatek vody na území České republiky. Poukazují na špatné hospodaření s dešťovou vodou. Té je podle expertů dostatečné množství, ale i díky rozvíjejícímu se průmyslu a velkým halám, jež se rozkládají na plochách mnoha tisíců metrů čtverečních, se nedokáže vsakovat do půdy. Rovněž poukazují na nedostatečnou infrastrukturu pro zachycování srážkové vody. Ta díky tomu rychle odtéká z povrchu pryč místo toho, aby se vsakovala.
  Za vzor státu, který kvalitně hospodaří s vodou, mnozí experti označují stát Izrael. Nehledě na to, že se Izrael nachází de facto na poušti, dokázal problémy s vodou vyřešit. Klíčovou technologií je v tomto případě odsolování mořské vody. Tato varianta ovšem není pro Česko přijatelná kvůli vnitrozemské poloze. Z toho důvodu je potřeba rozvíjet prostředky pro zadržování srážkové vody v krajině.
  Podle hydrologa Zbyňka Hrkala je v tomto případě klíčová i rychlost reakce státu a obyvatel na řešení problémů s vodou. Expert v této souvislosti ve svých vystoupeních poukazuje na velký byrokratický aparát státu znemožňující operativní řešení vznikající situace.
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019060810098328-vsechna-ceska-voda-obsahuje-skodlive-latky-rikaji-vedci-akademie-ved/

 9. https://www.hlavnespravy.sk/cina-skupuje-ceske-drevo-ponuka-dobru-cenu-na-kvalitu-sa-nepozera/1835603
  Do Číny putuje najmä drevo vyťažené v dôsledku kôrovcovej kalamity. Čínska ekonomika je od dreva vysoko závislá, a navyše stále hľadá náhradu za medziročne viac než 40-percentný prepad dodávok z USA spôsobený obchodnou vojnou. “V Česku nie sme schopní toľko dreva spracovať, Čína je v tejto chvíli prakticky jeho bezodným odberateľom,” dodal Pacovský. V Česku sa podľa odhadov lesníkov môže tento rok vyťažiť pre problémy s kôrovcom až 50 miliónov kubíkov dreva, bežná ťažba sa pritom pohybuje okolo 16 miliónov kubíkov. Najviac surového dreva vyviezlo Česko tento rok do Rakúska, a to za 2,7 miliardy Kč. Do Nemecka putovalo drevo za takmer 1,5 miliardy Kč. Čína sa tak tento rok stala treťou najväčšou vývoznou destináciou čerstvo vyťažených, ľahko opracovaných stromov a podľa štatistík Českého štatistického úradu (ČSÚ) len tesne zaostáva za Nemeckom. Lesníci si pochvaľujú nenáročnosť čínskych klientov aj lepšie ceny.
  “Vzhľadom na prebytok dreva na európskom trhu je Čína vďaka svojej absorpčnej kapacite pre nás a celkovo pre všetkých exportérov zaujímavým obchodným partnerom,”

 10. Vážení kolegovia, tu je dôkaz o klamaní ľudstva cez vyrábanie paniky z CO2. Celé kvôty sú PODVOD a slúžia pre obchodovanie s nimi. Neriešia NIČ. Čítajte toto:
  https://www.euportal.cz/Articles/21613-cesti-vedci-presvedcive-argumentuji-ze-za-zmeny-klimatu-nemohou-emise-co2-ale-ubytek-zelene-co-kdyby-radsi-greta-thunbergova-a-studenti-kteri-stavkuji-za-klima-misto-poflakovani-sli-radeji-vysazovat-stromky-.aspx
  Čeští vědci přesvědčivě argumentují, že za změny klimatu nemohou emise CO2, ale úbytek zeleně. Co kdyby radši Greta Thunbergová a studenti, kteří stávkují za klima, místo poflakování šli raději vysazovat stromky?
  Autor: Radim Fiala | Publikováno: 27.8.2019
  global_warming V současnosti panuje módní globalistická teorie, že za globální oteplování a změny klimatu může CO2. Přitom čeští odborníci Jaroslav Šíma a Vladimír Kavka přesvědčivě argumentují, že za změny klimatu nemohou emise CO2, ale úbytek zeleně. Řešením tedy není nesmyslný boj proti CO2 poškozující brutálně naši ekonomiku a nahrávající solárním baronům a pobíračům dotací, ale vysazování více zeleně či případně projektů na udržování vody v krajině. Co kdyby radši Greta Thunbergová a studenti, kteří stávkují za klima, místo poflakování šli raději vysazovat stromky? 🙂 🙂 Jejich hypotéza vychází z představy, že zásadní příčinou takzvaného globálního oteplování nejsou lidmi produkované emise skleníkových plynů, ale právě celosvětový úbytek zeleně a tedy masivní ztráta jejího klimatizačního efektu. Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) došlo jen za posledních 20 let k redukci či likvidaci asi 350 milionů ha zelených ploch, což je pro srovnání plocha desetkrát větší než Německo nebo 44násobek rozlohy České republiky! Jedna izraelská studie z roku 2017 (The biomass distribution on Earth, Yinon M. Bar-On, Rob Phillips, and Ron Milo) dospěla k závěru, že za dobu existence lidstva, tedy za posledních 10 000 let, se množství zelené hmoty na zeměkouli snížilo na polovinu. Z toho ale z větší části právě v posledních sto až sto padesáti letech. Trend odlesňování, záborů půdy a jejího zornění je nezpochybnitelný, jedná se o obrovské plochy. Oba vědci též uvádějí, že co se týče skleníkového efektu, vůbec nejvíc se na něm ze 70 až 75 % podílí vodní pára. A o tu se prakticky nikdo nezajímá, i když právě ona může výrazně měnit fyzikální vlastnosti atmosféry. Zásadní význam se naopak nesmyslně přisuzuje CO2, tedy plynu, který se na skleníkovém efektu podílí z 20 až 25 %, ale jeho celkový podíl v atmosféře se za posledních 100 let zvýšil z 0,03 % na 0,043 %, což je mizivé číslo.
  Vysazování stromů doporučují i švýčarští vědci. Ti sice věří teorii, že globální oteplování způsobuje CO2, ale nově vysazená zeleň by velkou část CO2 pohltila, což je mnohem levnější než opatření poškozující ekonomiku. „Tohle je zdaleka nejlevnější řešení klimatické změny – tisíckrát levnější – a současně nejefektivnější,“ uvedl spoluautor práce Thomas Crowther, klimatolog ze Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu.
  https://ct24.ceskatelevize.cz/…/2863571-klimaticka-krize-ma…
  Hnutí SPD je všemi deseti pro rozumnou ochranu životního prostředí pro člověka, ale nesmí se jednat o šílenou iracionální ideologii a agendu. Hnutí za stávky proti změnám klimatu rozjela švédská školačka Greta Thunbergová. Jiná školačka ze Švédska se odmítala na stávce podílet a byla kvůli tomu ve škole šikanována učitelkou i spolužáky. To je jak v době komunismu, když se někdo odmítl účastnit svazácké agitace!
  https://www.parlamentnilisty.cz/…/Svedska-studentka-pry-odm…
  Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Navíc CO2 není škodlivý plyn. Je to plyn důležitý pro fotosyntézu, čili díky němu je zaznamená i větší produkce plodin. Boj proti CO2 výrazně poškozuje ekonomiku Evropy. V rámci této politiky musíme nesmyslně pěstovat a dotovat řepku kvůli biopalivům, dotovat fotovoltaiku solárním baronům, musí se stavět domy „s nulovou spotřebou energie“, které prodražují možnost pořídit si vlastní bydlení, řepka olejka zamořuje krajinu alergeny a jejím pěstováním trpí půda i celá krajina.
  Ano, je nutné bojovat proti suchu. Ale finanční prostředky je nesmyslné dávat do omezování emisí CO2, ale je potřeba zamezit dalšímu zabírání půdy pro stavbu skladů i továren – je nutné, aby se pro výstavbu využily již zabetonované či asfaltované brownfieldy, nikoli zemědělská půda či půda, kde je zeleň. Je potřeba podpořit sázení stromků a zeleně, která by v krajině zadržovala vodu a vlhkost, a podpořit výstavbu jezírek a rybníčků. Stejně tak je třeba podpořit pěstování plodin, které zamezují erozi – čili je nutné zastavit dotování řepky. I v Německu již zjišťují, že ačkoli se snažili dělat ekologickou politiku, tak tato politika naopak škodí. Například některé větrné turbíny u větrných elektráren jsou až 250 metrů vysoké a hyzdí německou krajinu a zabíjí a plaší ptáky… I u nás se zabírala plodná zemědělská půda na stavbu fotovoltaických elektráren. Čili mnohdy fanatičtí radikální ekologové přírodě paradoxně škodí stejně tak, jako někteří radikální revolucionáři škodili obyčejným pracujícím – třeba když bolševici způsobili hladomor v Rusku.

  • Ale slovenským kryptokomunstickým poľnohospodárom (bývalé JRD a ŠM) stále zavadzia aj ten najmenší kríček,aj tá najmenšia mokraď …Všetko by najradšej vytrhali buldozérmi a bagrami. Pre našich „súdruhov“ predsedov a riaditeľov agropodnikov je lán ,ktorý nemá aspoň 30 ha len roličkou ,na ktorej obrábanie niekoľko desiatok ton ťažkými mechanizmami vraj ekonomicky doplácajú . A ozaj ,ako je to s krízou nášho poľnohospodárstva “ ?! Veď tie nové veľkokapacitné mašiny asi nebudú zadarmo ? Neprispievajú im na ich nákup a na výstavbu nových družstevných megastavieb, (a tým aj na devastáciu našej prírody)tak náhodou štátne i EÚ dotácie? Mali by sme sa o to zaujímať podrobnejšie ,veď sú to aj naše peniaze.Nemecký , rakúsky či švajčiarsky farmár pracuje v súlade s prírodou na roliach o výmere jednotlivých kultúr max.okolo 5 ha a so (stále funkčnými) ,niekedy až 40-50 rokov starými, ale ľahkými mechanizmami ,kým naši potrebujú traktory a adaptéry o váhe a spotrebe menšieho tanku .A národ im, to žerie .Myslím, že po ochrane prírody tu máme ďalšieho obrovského parazita vyciciavajúceho naše spoločné fondy …Nič nového ,je to len ďalšia mafia ,ktorá však bola mafiou od násilného zakladania družstiev v 50-tych rokoch min.stor.

 11. Čeští vědci přesvědčivě argumentují, že za změny klimatu nemohou emise CO2, ale úbytek zeleně. Řešením tedy není nesmyslný boj proti CO2 poškozující brutálně naši ekonomiku a nahrávající solárním baronům a pobíračům dotací, ale vysazování více zeleně či případně projektů na udržování vody v krajině.

  https://www.euportal.cz/Articles/21613-cesti-vedci-presvedcive-argumentuji-ze-za-zmeny-klimatu-nemohou-emise-co2-ale-ubytek-zelene-co-kdyby-radsi-greta-thunbergova-a-studenti-kteri-stavkuji-za-klima-misto-poflakovani-sli-radeji-vysazovat-stromky-.aspx

 12. A čo robí naša ochrana prírody a tomu príslušné Ministerstvo? Hraje falošnú hru ma otepľovanie a klimatickú núdzu. A ULIEVA cez TUNELY milióny spriateleným firmám na riešenie týchto akože problémov. A každý, kto im kazí tieto ulievky – tieto falošné hry – bude nepriateľ. Pritom existujú ľudia, ktorým sa toto hnusí – a hovoria toto na plný hlas.

  https://www.energie-portal.sk/Dokument/neexistuje-ziadny-stav-klimatickej-nudze-tvrdi-500-vedcov-a-odbornikov-105458.aspx

  CO2 predstavuje rastlinnú potravu, základ všetkého života na Zemi
  „Oxid uhličitý nie je znečisťujúca látka. Je to nenahraditeľný prvok všetkého živého na Zemi. Fotosyntéza je požehnaním. Vyšší obsah CO2 prospieva prírode, Zem sa stáva zelenšou. Rast množstva CO2 vo vzduchu podporuje pribúdanie rastlinnej biomasy na celom svete. Zvyšovaním úrody plodín prospieva tiež poľnohospodárstvu.“

  Zbytočné investície napr. do hnusných veterných turbín – ktoré zabíjajú nielen vtáky, ale aj lesnú zver padaním ľadu z vrtulí – viď vrtule na Rozbehoch v Malých Karpatoch. Ale odborník povie, že aj líšky sú súčasťou ekosystému a aspoň sa nažerú…
  Globálne otepľovanie nezvýšilo prírodné katastrofy
  „Neexistuje štatistické potvrdenie, že globálne otepľovanie zvyšuje intenzitu alebo frekvenciu hurikánov, záplav, mimoriadnych súch a podobných prírodných katastrof. Avšak opatrenia na znižovanie CO2 sú škodlivé a zároveň drahé. Napríklad veterné turbíny zabíjajú vtáky a netopiere, plantáže s palmovým olejom ničia biodiverzitu dažďových pralesov.“

 13. no tak som si pre srandu hodil do googla mena tych troch profesorov medzi signatarmi. Hlavna postava byvaly zamestnanec Shellu neskor seizmolog pre ropne spolocnosti. Druhy geolog co tvrdi, ze globalne oteplovanie prestalo pred 15 timi rokmi (preto mame najteplejsie leta teraz) a treti filozof. Fakt kapacity na zmenu klimy 😀

 14. Globální oteplování je hoax.
  Data o globálním oteplování jsou zfalšována vládou tak, aby zapadla do fikce o klimatické změně. Odpovědí je znovuzalesnění
  https://www.euportal.cz/Articles/21796-globalni-oteplovani-je-hoax-data-o-globalnim-oteplovani-jsou-zfalsovana-vladou-tak-aby-zapadla-do-fikce-o-klimaticke-zmene.aspx

  Odpovědí je znovuzalesnění
  To přináší jednoduché a zjevně fungující řešení pro tohle všechno. Chcete-li planetu ochladit, zaměřte své úsilí na znovuzalesnění. Chcete-li udržet vlhkost a udržet při životě půdu, tak potřebujete diverzifikované na rostlinách založené ekosystémy, ne nekonečné lány oseté monokulturami, jako řepkou k boji s globálním oteplováním.
  Lesy fungují jako houby, které nasají dešťovou vodu a pak ji navrací, když znovu tu vodu zvolna uvolňují zpět do vzduchu, čímž „zavlhčují“ atmosféru a udržují dostatečně vysokou míru vlhkosti, aby byl udržitelný život okolních trávníků, křovin a dalšího rostlinstva. Když vymýtíte lesy – jak se to děje všude po světě, aby se udělalo místo pro mechanizované zemědělství – tak v podstatě zdviháte i teploty odstraňováním přirozeného, na rostlinách spočívajícího zadržování vody a tudíž chladicího systému.
  Jinými slovy to, co nám zatím historie ukázala, je, že je to průmyslové zemědělství, co radikálně zvedlo kontinentální teploty a způsobilo „oteplování“ regionu. Tak proč Bílý dům s Obamou nevarují svět před nebezpečím průmyslového zemědělství?
  Odpovědí je: Protože neplní nic, co je pro tuto administrativu politicky důležité. Pro ni je daleko důležitější využít falešnou paniku před globálním oteplováním k zavírání čistých uhelných elektráren (kdy ty americké uhelné elektrárny jsou daleko čistší než ty čínské) a dohánět obyvatelstvo do stavu nevolnické poslušnosti taktikou hrůzy z nadcházející zkázy.

 15. podobna kvalitka a znoska polopravd ako predchadzajuci link pochadzajuci od lobistov tazobnych spolocnosti. Kiri fakt by ma zaujimalo ci si az tak velky pablb a veris tomu, alebo len trolujes?

 16. Slavo / Slavomír – mne vôbec nevadí, ako sa prezentuješ. Dokonca viem, kto je tu určite pablb – ale ja to nie som. Len ťa veľmi hnevá, že píšem k veci – čoho ty nie si schopný – viď tvoje príspevky – čo prínosné si doteraz napísal? Len napádaš a urážaš – ale – môžeš sa ukázať aký si a koho chlieb ješ – a proti komu ideš. Ak si napísal, že ZNOVUZALESŇOVANIE je znôška poloprávd pochádzajúca od lobistov – tak si sám lobista a ich platený troll. Je samozrejmé, že ideš aj proti komunite nás poľovníkov, lebo zalesňovanie je to, čo aj my potrebujeme – nie len strieľať a loviť – ale hlavne chovať. Ale to internetovým a panelákovým poľovníkom nie je jasné. Práve preto sa vypracováva plán lovu a chovu – a aby kde bolo chovať – je treba to pre chov správne životné prostredie. Ale to papblb ako ty asi nevie – tak sa aspoň uč a tíško šúchaj nohami.
  A ak by si nevedel – je to záujem aj tohto štátu. A keby si tam bol – videl by si, koľko ľudí sa zúčastnilo – a prišli z celého Slovenska. A aj celé rodiny s deťmi – tak im záleží, aby aj pablbi ako ty mali aj o 100 rokov stromy. Naozaj ťa tak dobre platia, že hovoríš proti nášmu národu a aj proti poľovníctvu?
  https://www.dobrenoviny.sk/c/173067/slovaci-chcu-buducu-sobotu-zasadit-v-tatrach-az-40-tisic-novych-stromov-pridajte-sa-aj-vy

 17. https://www.enviroportal.sk/clanok/enviro-v-tanap-e-sa-chystaju-zasadit-40-000-stromov-pridat-sa-moze-kazdy
  V TANAP-e sa chystajú zasadiť 40 000 stromov, pridať sa môže každý
  02.10 2019, TASR

  Zuberec, 1. októbra – V kalamitou a škodcami zničenej časti Západných Tatier – Roháčov sa tento víkend uskutoční verejné sadenie lesa. Pomôcť ozdraviť kúsok slovenských veľhôr môže každý, cieľom je vysadiť 40 000 stromov.
  ,,Zasadenie lesa predstavuje dlhodobé zmýšľanie, ktoré by sme mali uplatňovať aj v podnikateľskej oblasti…Príroda je pre nás inšpiráciou, ako robiť veci lepšie a dlhodobo. Preto ju chceme chrániť,“ priblížil filozofický rozmer podujatia Jaroslav Chrapko zo spoločnosti Dedoles, ktorá je iniciátorom aktivity.
  Verejné sadenie lesa sa začne v sobotu (5. 10.) od 9.00 h a trvať bude do nedele (6. 10.) večera. Uskutoční na pozemkoch Štátnych lesov TANAP-u v Látanej doline pod odborným dohľadom. Od hotela Primula, kde bude zázemie pre inštrukcie, občerstvenie i program, je na miesto sadenia zabezpečená pravidelná doprava elektrickým vláčikom. K hotelu premávajú pravidelné autobusové linky, alebo sa záujemcovia môžu dopraviť autom na záchytné parkovisko.
  V rámci podujatia sa uskutočnia aj sprievodné vzdelávacie aktivity na rozšírenie povedomia o lesoch ako pedagogika sadenia stromov i tvorivé dielne pre deti.

 18. kiri, zalesnovanie je super napad o tom sa nehodlam priet. Len to s cim to pospajali je znoska blbosti. Staci si kliknut na odkazy v tvojom samotnom clanku. Tam kde sa odvolavaju na grafy z NASA a tvrdia, ze aj podla NASA nie su dokazy o oteplovani sa pise nieco uplne ine a su tam aj dalsie grafy. Len to autor uz tak nejak zabudol spomenut a kiri mu to zozral aj s navijakom.

  To iste o tych tvojich 500 vedcoch a odbornikov. Cloveka to zaujme, ze ked 99% klimatologov naslo zhodu o oteplovani co za kapacity im protirecia. Staci 5 minut googlenia a zisti, ze ani jeden z inciatorov sa nevenuje klimatologii aurcite len zhodou nahod su prepojeny na tazobne spolocnosti ktore ich vydatne dotuju.

  A takto pristupujes aj k inym svojim zdrojom ty monokompozit kde bez vahania zozeries kazdu kravinu en nech co i len trochu podporuje tvoju verziu videnia sveta. Nie si schopny kritickeho myslenia a nedokazes posudit co je reklamna blbina a co moze byt realita

  niekedy mam pozit ze pre teba je doktor ako doktor a dal by si si slepe crevo operovat aj doktorovi prav

 19. Inak, obzvlášť čarovné mi prídu tie tvoje príspevky kde prvá časť tvrdí, že žiadne otepľovanie zeme nie je a v druhej ten istý príspevok pokračuje tým ako to otepľovanie zastaviť. Ty máš tie protirečiace príspevky asi rád. Ale zas čo sa čudovať. Veď ty dokážeš poprieť aj to čo si sám napísal ty diplomatická misia s AMO

 20. Slavo – tiež Slavomír a aj ostatní s totožným modus operandi – rozumiem tomu, že sa snažíte zaslúžiť si svoje žrádlo od tých, komu pokorne slúžite proti svojmu národu – ale musíte sa snažiť ešte viac. Asi teba a tvoju svorku teší práca tvojich súkmeňovcov v krajine najväčšej slobody. Toto sú tí, ktorí sú v línii tvojich – a vašich – názorov. Tento link je pre tvoju spokojnosť a aby som ťa nielen učil – ale aj potešil. Tak sa nauč, čo tá mladá aktivistka kričí do sveta a posúvaj ďalej. Lebo 500 vedcov ti je málo, českí vedci sú ti nič – tak táto stojí za celý svet.
  Již minulý čtvrtek proběhl v USA neuvěřitelný skandál během tiskové konference americké liberální kongresmanky, která do městské knihovny ve čtvrti Queens v New Yorku přišla povídat o své politické agendě a rovněž o ochraně klimatu. Kongresmanka za Demokratickou stranu Alexandria Ocasia-Cortez (aka A.O.C.) se již chystala zodpovědět dvě poslední otázky, když v tom se o slovo přihlásila mladá žena v bundě a spustila hysterickou kanonádu.
  Všechny klimatické procesy na snížení objemu CO2 jsou prý nedostatečné a ani kdyby prý ochránci klimatu vybombardovali Rusko, tak to nepovede k dostatečnému snížení počtu lidí na této planetě, a proto žena navrhla, že je potřeba začít jíst děti!

  https://aeronet.cz/news/video-musime-zacit-jist-deti-i-kdybyste-vybombardovali-rusko-nedojde-tim-k-dostatecnemu-snizeni-poctu-lidi-a-objemu-co2-na-teto-planete-klimaticka-aktivistka-v-new-yorku-ztropila-pozdvizeni/

 21. kiri

  takto ti to poviem. Medzinarodna vedecka scena sa drvivou vacsinou zhoduje na jednom, klima sa otepluje a ma na to vplyv cinnost cloveka a to konkretne spalovanie fosilnych paliv. Ano, mozno sa mylia a pravdu ma tych par percent co tvrdi opak ako napr ten tvoj slavny link na 500 vedcov ktory su len uuuuplnou nahodou na vyplatnych paskach taziarskych spolocnosti a o klime vedia hovno lebo su z inych vednych odborov. Mozno maju pravdu aj tie tvoje dalsie clanky ktore sem pastujes zo zdrojov ktore su propagandistickymi hlasnymi trubami jednej nemenovanej Hornej Volty s atomovymi zbranami ktora ma cely rozpocet a fungovanie postavene na tom, ze robi benzinku pre vyspely svet. A to pominiem, ze tie clanky su manipulativne, vyberaju si zo serioznych studii len nejaku cast ktora sa im hodi a zvysok kde tie seriozne studie rozvadzaju dosledky a co sa im nehodi ignoruju.

  Ale co najhorsie sa moze stat ak sa myli ta vacsina vedeckej komunity a uskutocnime opatrenia? Minieme nejake peniaze naviac a zanechame tu pre nase deti o nieco menej zniceny a zdravsi svet. To za nejaku tragediu neberiem.

  No ak sa mylia sarlatani co ich sem kopirujes tak tu budeme mat rozsiahle neobyvane casti sveta kde su momentalne miliardy ludi ktory tam sediet nezostanu no budu hladat zdroje inde. Obrovske prirodne katastrofy a vojny o zdroje kde druha svetova bude len selankou proti tomu co pride a to vsetko len pre momentalne o nieco pohodlnejsie zitie sucasnej generacie na ukor tych ostatnych.

 22. Slavo – aj Slavomír – chápem, že ti kazím kruhy, ale otepľovanie akože ľudskou činnosťou je len zástierka pre vládnuce Elity. Otepľovanie je realita – či sa človek bude snažiť, alebo nie. Slúži na vykrádanie rozpočtov štátov do súkromných firiem – teda TUNELOVANIE verejných financií firmám, ktoré sú od strán, čo tvoria vládu. Áno, otepľovanie je – ale bude aj ochladzovanie. Cyklicky sa to strieda. Ale to sme sa (podaktorí) učili na dejepise – preto nás neojebkajú. Slavo – aj Slavomír – nože vysvetli – AKOU Činnosťou ľudí nastali DOBY ĽADOVÉ – a následné oteplenie po nich? Koľko bolo vtedy ľudí a aká bola ich činnosť? Ako ovplyvnili nakláňanie zemskej osi – raz od Slnka a raz zase k Slnku? Vieš, aké katastrofické oteplenie nastalo po skončení doby ľadovej pre 11 500 rokmi? Vieš, že do tej doby ľudia žili na Sahare, kde bolo počasie ako teraz v Európe? Po ustúpení ľadovcov sa ľudia roztiahli do Európy a zo Sahary sa stala púšť. Čo pre takéto oteplenie urobili ľudia? No zhola nič – tak ako dnes si robí Zem svoje – tak aj vtedy. Človek sa môže len presunúť. Až sa divím, akých vecí si schopný, keď sa skrývaš za nejakou prezývkou. Lebo inteligentný si – ale ako s tým narábaš? Nie je ti trápne zo seba robiť hlupáka?
  https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDadov%C3%A1_doba_(ve%C4%BEk%C3%A1)

 23. nie kiri, kruhy mi nekazis. Odpovedam na tvoje bludy co siris len z jedneho dovodu – „nad hlupostou sa vyhrat neda, no bojovat treba“.

  A bud si isty, ze na dejepise som pozor daval, nieco malo viem aj o prirode, ale naozaj sa necitim dostatocne fundovany aby som protirecil konsenzu vedekcych spiciek tohoto sveta ktore tvrdia tak nejak nieco ine ako sarlatani ktorymi nas tu zasobujes ty. A uz len vzhladom na potencialne dosledky omylu jednej ci druhej strany si vyberam tu stranu ktora tvrdi, ze nejake opatrenia robit treba kym nebude neskoro.

  PS: aka velka populacia zila vtedy na zemi a delila sa o tie obmedzene zdroje?

 24. K čomu slúžia fámy o globálnom otepľovaní ? Som takisto zástancom názoru ,podľa ktorého o našej Zemi- a vesmíre vôbec- vieme stále jedno veľké guľové… Myslím, že nezanedbateľným dôkazom čomu slúžia tieto fámy je už len to medzinárodné obchodovanie s kvótami na znečisťovanie ovzdušia ,ktoré nám pred časom predviedlo naše MŽP ,organizačne zastrešujúce ďalšiu pásomnicu, ktorou je naša tzv. ochrana prírody. Tá sa stará o hlavne o ochranu predátorov a bezzásahové územia (samozrejme ,že len v lesoch, lebo tam ekosystémy ešte ako tak fungujú -lenže vôbec nie zásluhou ochrany prírody !). Samozrejme, že tému zvyšovania výmery lesov znovuzalesňovaním ignorujú, pretože ich cieľom je dovŕšiť svoju parazitáciu na práci slovenských lesníkov zničením ich profesného stavu a prevzatím nielen ich aghendy ,ale aj tvrdo vybojovaných a všade vo vyspelom svete uznávaných pozícií. A sprostá, hlavne mladá a mestská panelákovo-nootebooková Slovač im to aj žerie. Lenže len tak dlho sa môže chodiť so džbánom po vodu ,kým sa ucho neutrhne a každé klamstvo raz výjde na povrch …Nedovolím si tvrdiť, že znovuzalesnením globálne otepľovanie zvládneme.Ale nech už ho spôsobuje hocičo ,jeho negatívne dôsledky tým môžeme určite aspoň zmierniť…Keď nič iné ,tak určite tým nemôžeme nič pokaziť…Samozrejme okrem predstáv našich tzv. poľnohospodárov (lepšie povedané „poľnodevastátorov“), ktorí za ideál krajiny považuje holú plochu bez akejkoľvek dreviny ,na ktorej sa nevídanou rýchlosťou pohybujú ich superťažké stroje a adaptéry…

  • Dost divne, zacat prispevok tym, ze globalne oteplovanie je hoax a neskor v tom istom prispevku tvrdit, ze ho znovuzalesnovanie to „neexistujuce“ globalne oteplovanie moze pomoct zvladnut.
   Ale inak suhlas, zalesnovat by sa malo, najma ked europa ako taka ma nadprodukciu potravin ktore koncia aj v spalovniach a v globale tolko polnohospodarskej plochy nepotrebuje.

   PS: slusna paranoja mysliet si, ze medzinarodna vedecka scena sa dohodla na sireni nejakej famy kvoli tomu aby u nas niekto defraudoval statne peniaze cez MZP

   • Nepovedal som, že glob.otepľ.je hoax. Nepopieram jeho existenciu ,len spochybňujem antropické momenty ,ktoré sa obvykle uvádzajú ako jeho príčiny. Každý názor (vrátane tých vedeckých) má svojich oponentov .Alebo nie ?! Takže na šírení fámy sa nedohodla medzinárodná vedecká scéna ,ale len časť vedcov. A názor tej časti vedeckej obce, ktorá zvýrazňuje antropické príčiny otepľovania viac vyhovuje tým politikom, ktorí potrebujú cicať štátne rozpočty (uznávam ,koniec koncov furt lepšie ako dávať peniaze na zbrojenie). A preto tento názor tendenčne dominuje v médiách (lebo politici tie médiá ovládajú) ,vrátane tých našich. Alebo je to vždy náhoda ,že pokiaľ sa napr.televíznej debaty zúčastňuje ekológ (vrátane tých ,ktorí ekológiu ,alebo ani príbuzné odvetvie neštudovali- napr.“ekológ“ Lukáč ako elektrotech.inžinier,čiže amatér )tak vždy dostane od moderátora nepomerne viac priestoru než napr.lesník či poľovník – hoci tento vždy disponuje patričným vzdelaním a praxou, ktorým vždy (aká náhoda!) moderátor nezabudne čo najčastejšie skákať do reči, odoberať im slovo a pod. Alebo si naozaj myslíte, že tí, ktorí chceli (a stále chcú privatizovať to posledné čo je ešte štátne ,čiže št.lesy) nie sú tí istí čo vlastnia a ovládajú médiá, vrátane tých verejných. Nebodaj ste taký naivný a veríte dokonca v nezávislosť žurnalistov ,osobitne tých slovenských… ?!
    )

    • mensi problem je, ze na „sireni famy“ sa dohodla relevantna vacsina vedcov medzi ktorymi sa nachadzaju ludia ktory sa venuju tomuto vednemu odboru a su to vedecke spicky. Oponenti naproti tomu su v mensine, casto z inych vednych odborov a ako napr v tej slavnej 500 clenej grupe su nejak podozrivo prepojeny na spolocnosti taziace fosilne paliva. Nahoda? Nemyslim. Tak ako nie je nahoda, ze ked sa tu pozrie clovek na linky o dokazoch, ze je to HOAX tak netreba vela rozumu a reseru aby zistil, ze to je manipulacia s faktami kde sa prinajlepsom hovoria polopravdy.

     Ale ano, pripustam, ze ja ta vacsina sa moze mylit no potencialne nasledky tohoto omylu ma nedesia tak ako potencialne nasledky omylu tych 500 taziarov.

     Ohladom Slovenska, alebo aj celkovo zneuzivania tejto temy na rozkradanie. Za prve toto je globalny problem, nie problem SR a zuzovat to na zneuzivanie temy u nas je hlupost a uplne ina tema. Za druhe, to ze sa zdroje aj rozkradaju je prirodzena ludska vlastnost. Vsade kde su peniaze sa kradne a ak to z tohoto dovodu vyhlasime za hoax tak touto logikou mozeme za HOAX oznacit kludne aj zdravotne problemy a zrusit zdravotnictvo. „Je to len medialna masaz aby vplyvny ludia mohli cez zdravotne sluzby vytiahnut peniaze od statu. Ludia v skutocnosti chory nebyvaju“ A skor ako niekto zacne dokazovat rozkradanie v zdravotnictve a splietat nieco o utajenych liekoch na rakovinu z dovodu zisku. Zamyslite sa, i keby to bola pravda je to dovodom zrusit zdravotnictvo a tvarit sa ze ludia chory nie su? Len preto, ze niekto system aj zneuziva? (a to teraz nemyslim teba, ze to vytiahnes)

     • Ja predsa netvrdím, že sú dohodnutí. Ja tvrdím len to, že je to názor proti názoru a politickí vykrádači štátnych rozpočtov si vyberajú tie , ktoré im viac vyhovujú. A čo sa týka zdravotníctva : nejeden lekár mi potvrdil, že neexistuje zdravý človek, môže byť len zle vyšetrený pacient. Navyše (podľa Vás zrejme tiež hoax) fámy o farmaceutickom priemysle hovoria, že žiadna takáto firma nedá na trh absolútne účinný ,resp.viac účinný liek než liek menej účinný , pretože oni nepotrebujú aby sa ľudia vyliečili. Oni nepotrebujú ľudí zdravých, oni potrebujú ľudí permanentne chorých a chorľavých ,lebo len tí sú zárukou ich zisku. Podobne štáty vyvážajúce ropu nepotrebujú ,aby bol nájdený alternatívny zdroj energie a určite sa vo svojej zákulisnej politike o to všetkými možnými spôsobmi snažia. Na tieto témy už bolo natočených toľko filmov a napísaných toľko románov, že to už nemôže byť hýbanie sa lístočkov vo vetre ,ale vyvaľovanie celých stromov v orkáne …Dôvera je pekná vec, ale každý sa dá kúpiť a politikom, právnikom a ani novinárom sa veriť naozaj nedá…Nie, že by si navzájom nekonkurovali.Lenže aj z nich vyhrávajú hlavne tí, ktorí vedia najlepšie oklamať voliča…

     • jarik

      esteze si pochopil pointu. Sam pisem, ze sa v zdravotnictve kradne tak ho ideme teraz na podobnom principe akym utocis na boj proti oteplovaniu zrusit? Co ak je zdravtnictvo len zamienka a to co ti tvrdia lekari, ze neexistuju zdravy ludia je len klamstvo lebo dostavaju vsimne od farmaloby?

      Ze to je blbost nam predsa nemoze vadit a podme vylievat s vanickou aj dieta.

      PS: firma ktora by vynasla ucinny liek na nejaku zavaznu chorobu by bola tazko za vodou. Nepotrebovala by ho drzat pod zamkom a zarabat na menej ucinnych liekoch lebo by odstavila komplet konkurenciu. Uz teraz su schopne pytat aj 400 tis. za liecebnu davku ak nemaju konkurenciu a dostavaju ju.

 25. Prispejem troškou do mlyna. Tiež si myslím, že kiri a jarik majú pravdu. Nie že by nebolo otepľovanie – ale rozhodne nie tak, ako je to PREDKLADANÉ. Celá fáma – či hoax je v tunelovaní rozpočtov štátov pre vládam spriateľených podnikateľov na práce a technológie, ktoré nie sú potrebné. Pritom sa nerobí to, čo by naozaj pomohlo. Teda – jasný TUNEL ! Pozrite si toto video,kde miliardár vysvetľuje, prečo to ?otepľovanie? nie je pravda – ak by to bola – banky by neposkytovali investície – a oni poskytujú. Takže jedno sa omieľa a v médiách rezonuje – aby sa blbci nachytali – sory slavo – ale finančný svet dokazuje niečo úúúplne iné! A v tom videu je pomenovaný človek, ktorý toto klamstvo vymyslel – viceprezident Al Gore! Slavo – si hlásna trúba a veríš chiméram – a si odtrhnutý od reality – alebo ako kiri píše – je to tvoja práca, možno platená – potom sa to dá pochopiť, ale ak to robíš z presvedčenia, tak si naozaj mimo realitu. Len prihrávaš podvodníkom – to je akoby si sám bol podvodník.
  Tu je videjko – od 4 minúty je povedané to podstatné. Na začiatku videjka je jedna ženská, ktorá je tiež hlásnou trúbou, ale chlap jej to vysvetlí. A kto toto nepochopí – je úplný debil.
  Miliadár vysvetľuje, prečo je globálne otepľovanie podvod.
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=275&v=VmiF9fkq4h8
  Alebo aj tu:
  https://www.infovojna.sk/article/video-americky-miliardar-vysvetluje-preco-je-globalne-oteplovanie-podvod

  • OK chlapci ja to teda necham tak. Zdrojom ako infovojna sa mi naozaj nechce konkurovat. Este si pustite Danikena a chodte hladat stopy po pristavani mimozemstanov lebo ten tiez dokaze vselico „hodnoverne“ vysvetlit pricom satci ignorovat fakty ktore tak nejak nezapadaju.

   To ze Pena argumentuje nespravne, ma tam fakticke chyby a spravanie biznismanov ktory rataju zisky na max 2-3 desatrocia dopredu nie je nijak relevantne k tomu, ako to tu bude vyzerat o 100-150 rokov.

   Mimochodm, pamatam si za mojich destkych cias, ze sme sa bezne sankovali, lyzovali u nas v dedine. S dcerou teraz kvoli snehu chodim 50 km na sever a cestou minam 2 medzitym zavrete vleky ktore sa neoplatilo drzat lebo sneh na lyzovanie tam nemavaju ani 2-3 dni do roka.

 26. Ešte poznámka – slavo – PS: slusna paranoja mysliet si, ze medzinarodna vedecka scena sa dohodla na sireni nejakej famy kvoli tomu aby u nas niekto defraudoval statne peniaze cez MZP – je to inak – to nie medziárodná vedecká scéna sa dohodla na šírení fámy – tých 500 vedcov sú OPOSIT predsa, čo si tu zhadzoval – vedci sa nedohodli – to sa dohodli ELITY, ktoré dosadzujú ministrov do vlád a tá majú úlohy, ako z rozpočtov krajín zarobiť peniaze = ukradnúť = vytunelovať cez projekty pre firmy ich strán verejné peniaze. Ukradnúť už nie je čo – iba verejné peniaze z rozpočtov krajín! Toto ti kiri hovorí – len to buď nechápeš, alebo nesmieš pochopiť, či dopustiť pochopenie. Načo sú dosadení ministri do vlád? Aby našli spôsob, ako prachy z rozpočtu ukradnúť. Keby šéf PPA na Slovensku začal hovoriť – zbláznili by ste sa tu všetci.

  • a kolko promile tvori tych 500 vedcov v porovnani s tymi co tvrdia opak? Preco gro tych 500 vedcov tvoria ludia ktory sa klimatickym zmenam odborne nevenuju, namaju v tej oblasti ziaden kredit a iste len uplnou nahodou su na vyplatnych paskach taziarskych spolocnosti.

   To, ze sa na tejto teme prizivuju iste individua a defrauduju majetok je tak nejak irelevantne, lebo to nijak nepopiera oteplovanie.

   Kokso, ja sa fakt necudujem, ze ma verejnost polovnikov za ***** ked to tu citam. Ta absencia kritickeho myslenia a aspon letmeho resersovania svojich zdrojov v zmysle qui bono je zarazajuca.

 27. Tak toto je dačo pre Slava/Slavomíra. Ak bude vychádzať jeho hrozivé otepľovanie, tak tu zanedlho máme z Egypta cez moria a hore Dunajom v Ipli, Hrone, Váhu, Malom Dunaji a Morave krokoušov. Ale – ako pozerám tak pozerám – asi by mi to vôbec nevadilo. Guľovnicou to ide dobre odloviť – a mäsko – no kukááájte – ružovučké a mäkkučké – až mňam. Ešte kožtička na čižmy a klobúk – a budeme ako Krokodíl Dundee. Možno požerú kus diviakov s Africkým morom – to im iste neublíži – ich sa to nechytá…samé výhody – už aby to oteplenie prišlo. Slavo/Slavomír – v takom prípade si s tebou – či s vami – pripijem na to oteplenie. Normálne som sa začal tešiť. A v druhom linku sa dočítate, ako to chutí. Tá rozrábka a kuchynská úprava je moc dobrá. Aj koreniny – recept je dobrý. A aj nože sa mi páčia.
  Thajské jedlo – Obrovský Krokodíl Výstrižok krokodíl mäso kebab Bangkok Thailand
  https://www.youtube.com/watch?v=d3Q9nzvrXZQ
  Tak toto je dobré čítanie o krokodílej farme. Síce už asi nefunguje, ale aj cesta sa našla – úprava porážky – spôsob a detaily.
  https://www.vitalia.cz/clanky/prvni-farma-na-krokodyli-maso-u-nas-nabizela-steaky/

 28. A naši ochranári mlčia. Ktože ich platí? Koho jedlo jedia? Komu slúžia?
  http://svobodnenoviny.eu/george-soros-se-ukazal-jako-hlavni-sponzor-skupin-stavkujicich-za-klima/

  CO2 je rostlinné krmivo, základ celého života na Zemi CO2 není znečišťující látkou. Je nezbytné pro veškerý život na Zemi. Fotosyntéza je požehnáním. Více CO2 je prospěšné pro přírodu, ekologizaci Země: další CO2 ve vzduchu podporuje růst globální rostlinné biomasy. CO2 je také dobré pro zemědělství, zvyšování výnosů plodin po celém světě.

  • odhliadnuc od mizernej a trapnej grafiky ktora uz tak nejak zas zaraduje tvoje zdroje tam kam patria – dezinfoweb by ma zaujimala logika ohladom toho CO2. To akoze zeleni sa napr v minulom storoci zle darilo? Ved koncentracia CO2 bola vtedy ovela nizsia tak lesy mali cele starocia pred industrializaciou chradnut a teraz by vsetko malo rast ako z vody, pardon CO2. Skoda len, ze nam nejak posledne roky chyba voda a mame nadmerne teplo. Cim to len moze byt?

   • Globálnym otepľovaním. Kedy si už všimneš, že nikto Ti neberie ,že je to fakt ,s ktorým sa musíme zmieriť.My len rozporujeme jeho príčiny.Ty (a Tvoja platforma)tvrdíš, že za to môže človek, my tvrdíme, že nakoľko vieme hov.no o vesmíre a silách, ktoré hýbu vesmírom a Zemou ako jednou z planétok z nepoznaného a obrovského množstva galaxií ,že to tak nemusí byť a ,že táto téma je zneužívaná zlodejmi, ergo politikmi. Zdá sa, že pre fotosyntézu máme všetko ,možno okrem tej vody, ale hlavne okrem toho čo tú fotosyntézu realizuje. A to je asimilačná základňa ,čiže zeleň, hlavne lesy, ktorá však všade v rozvojových krajinách ubúda…

    • hovor za seba a nie za kiriho. A pozri si jeho odkazy a tvrdenia kde spochybnuje i oteplovanie. Ak suhlasis so zdrojmi, vecami tam prezentovanymi a „logicky“ ti ta argumentacia sedi OK. Len potom odpovedz, ako to ze zeleni sa darilo a velmi dobre i pri nizkej koncentracii CO2? Ved podla logiky v clanku co sem dal Kiri mali chradnut.

     Lebo tu nejde o to co sposobuje to oteplovanie. Tam s tebou suhlasim, ze naozaj nie je 100% iste kto ma pravdu. Pre mna je rozhodujucim faktom ktory tabor podporit potencialny nasledok omylu druhej strany + pochybujem, ze ktokolvek z nas na tejto stranke je fundovanym celosvetovo uznavanym odbornikom na danu temu a i ked nejaky zakladny prehlad a dovolim si tvrdit pomerne slusny mam tak nebudem zo „zakladnou skolou“ v danom odbore infantilne spochybnovat odbornikov. Tak ako si s internetovymi znalostami a prirodovedou zo ZS nebudem diagnostikovat a liecit rakovinu savom.

     Lebo tu to nie je o vymene faktov v diskusii, ale o sireni pochybnych hoaxov z pochybnych zdrojov a od pochybnych „odbornikov“ ktory v danej oblasti nepracuju.

 29. Toto povedal švedsky ucitel svojim studentom na margo strajku proti klimatickym zmenam vedenymi manipulovanou Gretou.Všetkým študentom, ktorí sa zapojili v štrajku za zmenu klímy.Tak teraz počúvajte: –
  Ste prvá generácia, ktorá požaduje a trvá na tom, aby bola klimatizácia v školských triedach. Chcete televízor v každej triede a vaše triedy sú vybavené počítačmi.Väčšinu dňa a noci trávite na svojich osobných elektronických zariadeniach vymieňaním a šírením zbytočných nezmyslov.Väčšina z vás nechodí peši ani nejazdí do školy na bicykloch, ale príde na maminom súkromné aute / SUV, ktoré zaťažujú cesty a zhoršujú dopravnú špičku.Ste vôbec najväčšími konzumentmi spotrebného tovaru a sústavne nakupujete drahé luxusné predmety, aby ste zostali trendy.Vaša zábava pochádza z elektronických zariadení, ktoré si vyžadujú energiu na výrobu a údržbu.Ľudia, ktorí vedú vaše protesty, sú tí istí ľudia, ktorí trvajú na umelom nafúknutí rastu populácie prostredníctvom prisťahovalectva, čo zvyšuje potrebu energie, výroby a dopravy. Čím viac ľudí máme, tým viac lesov sa vyrúbe a viac životného prostredia sa zničí.Takže moji milí … čo takto:
  Povedať svojim učiteľom, aby vypli klimatizáciu.
  Ísť do školy pešo alebo na bicykli.
  Vypnúť zariadenia a prečítať si knihu.
  Namiesto nákupu rýchleho občerstvenia si pripraviť sendvič.

  Nie, nič z toho sa nestane, pretože ste sebecké, slabo vzdelané bytosti, inšpirované dospelými vo vašom okolí, ktorí túžia po pocite, že majú „ušľachtilý cieľ“, zatiaľ čo sa oddávajú západnému luxusu a bezprecedentnej kvalite života.

  Takže pre mnohých ľudí, ktorí by radšej nič nepovedali, by sme niektorí z nás chceli niečo povedať. Odložte svoj mobilný telefón a čítajte nižšie 🙂

  Skôr ako budete znova protestovať, zobuďte sa, dospejte a držte hubu, až kým si nie ste istí faktami.

 30. Aj keď nesúhlasím so všetkým čo si k tejto téme v minulosti napísal, uznávam – toto bolo na komoru. Každý chce meniť svet, najmä svet druhého, svoj nie…

 31. Slavo, odkazuješ jarikovi, aby nehovoril za kiriho – pritom len vyjadril svoj názor. Toto je tvoj spôsob obviňovania? Nevieš stráviť, že mýtus otepľovania slúži na projekty, ktoré sú en tunelom na peniaze vyzbierané od ľudí z daní – teda verejné financie – na bohatnutie elít. Tak dobre – ako kiri kdesi písal – každý tvoj výpad je dôvodom na nové protiargumenty, ktoré by sa inak možno zabudli, alebo mnohí by netušili. Tak čítaj – a uč sa. Ešte si mladý, naučíš sa, ako to bolo a prečo to tak je.
  https://www.casopis-sifra.cz/eko-jenom-jako-vice-penez-za-lepsi-svet-aneb-co-maji-spolecneho-zakaz-zarovek-ozonova-dira-solarni-elektrarny-a-hokejkovy-graf/
  Vrcholem (dez)informační kampaně kolem freonů byly zkazky o stádech osleplých ovcí. Prý kvůli oslabené ozónové vrstvě a zesílenému UV záření ztrácejí ovečky v Chile zrak. Brzy se ale ukázalo, že příčinou nemoci byla infekce. To ale nebrání médiím tuto lež občas připomenout v souvislosti s freony. Stejnou lež opakoval ve své knize Na misce vah i vrchní klimatický obchodník (a podvodník) Al Gore, který celou oteplovací hysterii odstartoval filmem Nepříjemná pravda, navzdory svému názvu plným manipulací a omylů. Oliver Schein z Univerzity Johna Hopkinse v Baltimoru, který mýtus o slepotě zvířat uvedl na pravou míru, si později stěžoval, že když se svým týmem do Punta Renas v Chile dorazil, musel odrážet dotírání televizních štábů z celého světa. Jakmile ale zjistil, že k žádné slepotě kvůli poškozené ozónové vrstvě nedochází, novináři utekli. „Nejzajímavější je, že všechna velká média se rozhodla uvěřit a tisknout příběh o tom, jak Západ ničí atmosféru. Když se ale ukázalo, že pro tyto zkazky nelze najít důkaz, nikdo to otisknout nechtěl.“ S novináři se to totiž má jako s vědci (čest výjimkám) – plní jen zadání shora.
  Jeho slova zcela jistě byla adresována i profesoru Watsonovi. Ten za svou aktivní roli v boji proti freonům povýšil a za prezidenta Billa Clintona a jeho viceprezidenta Al Gora, který na boji proti klimatickým změnám vydělává miliardy, byl jmenován předsedou Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN.

  Právě během Watsonova šéfování a působení na univerzitě ve východní Anglii propukl skandál, kdy vyšlo díky uniklým mailům a dokumentům najevo, že klimatologové upravují data a manipulují s nimi tak, aby podpořili svoji teorii. Ikonickým v aféře známé pod názvem Climategate, na niž narážel ve svém vyjádření James Lovelock, se stal především takzvaný hokejkový graf, jenž do té doby sloužil jako základní stavební kámen teorie rozhodujícího vlivu lidské činnosti na růst teplot na zeměkouli.Klimatolog Michael Mann rekonstruoval vývoje teploty na severní polokouli od středověku do současnosti a došel společně s kolegy Raymondem Bradleym a Malcolmem Hughesem k závěru, že lidská činnost má od rozvoje průmyslu velký podíl na zrychleném oteplování. Rekonstrukce teplot zhmotněná do grafu ve tvaru hokejky, znázorňujícího prudký růst teplot v moderní průmyslové době, se stala jedním z pilířů zprávy Mezivládního panelu pro změny klimatu z roku 2001 a řídila a dodnes se jím řídí klimatická agenda požadující omezování emisí oxidu uhličitého.

  Aby graf vyšel tak, jak si vědci předsevzali, že vyjít má, Michael Mann zatajil a „ztopil“ data, která by mu výsledný tvar zkazila. Z dějin například vymazal středověké oteplení či malou dobu ledovou a tvrdil, že rok 1998 je nejteplejší za tisíc let. Mezi nejhlasitější kritiky klimatického podvodu, který dodnes kryje většina korporátních médií, patřil bývalý profesor geografie Timothy Ball, jenž o Mannovi řekl, že nepatří na univerzitu, ale do vězení. Mann, místo aby se stáhl a počkal, až se na podvod zapomene, však Bella zažaloval kvůli „poškození osobnostních práv“. A to neměl dělat. Soudní spor, v němž uražený vědec požadoval po svém kritikovi miliony, se táhl téměř devět let a letos v srpnu přišlo – bez většího zájmu médií – konečně rozuzlení. Nejvyšší soud kanadské provincie Britská Kolumbie Mannovu žalobu zamítl a zároveň mu uložil úhradu veškerých soudních výdajů, a to i na straně pana Bella. Soud totiž v rámci dokazování požadoval, aby Mann předložil podklady, ze kterých spolu s kolegy při sestavování studie s hokejkovým grafem vycházel. To ale profesor odmítl, čímž de facto potvrdil slova žalovaného. Je to pro něj jen o chloupek menší ostuda, než kdyby svou hokejku i se všemi tabulkami a podklady ukázal, a vyšlo tak přímo najevo, že podváděl.

  • sanchez, skus sa naucit citat s pochopenim. Jarika ktory suhlasi s tym, ze globalne oteplovanie som len upozornil nech hovori len za seba ak tvrdi, ze nik globalne oteplovanie v tejto diskusii nepopiera.

   A tak nejak je to aj so zvyskom tvojho dlheho statusu

 32. …odhliadnuc od mizernej a trapnej grafiky ktora uz tak nejak zas zaraduje tvoje zdroje tam kam patria – dezinfoweb…a pod. Slavo – tu je jedna zásadná odpoveď na tvoj prístup – a POZOR – autorom nie som ja – ja ťa len učím tým, že ti ju sprístupním. Tak čítaj, ako to je s dezinformáciami a dezinfowebom – tvojim obľúbeným a dobre poznaným. Ak nevieš predýchať a prekonať odlišný názor – treba ho označiť za DEZINFORMÁCIU – to by malo fungovať. A tento ti to naformuloval – a platí to na všetky situácie:
  Marek Vašut: Odlišné názory dnes niektorí označujú za fake news. Je to spiatočka do komunistických pomerov

  https://www.hlavnespravy.sk/marek-vasut-odlisne-nazory-dnes-niektori-oznacuju-za-fake-news/1951136

 33. kiri

  aj pokazene hodiny 2x za den ukazuju spravny cas. A je obrovsky rozdiel medzi opacnym nazorom potvrdenym relevantnymi argumentami a manipulujucou fake news zamlcujucou schvalne fakty ktore jej protirecia. Ako ked si clovek vyhladal original data z ktorych cerpali tebou nalinkovane clanky a porovnal ich s tym ako ich prezentovali aj hlavne spravy tak sa nestacil divit. Odkaz na NASA vyzera predsa tak doveryhodne a vacsina ludi uz nepatra dalej.

 34. Pred 4200 rokmi – asi globálne oteplenie – možno freóny? alebo iné skleníkové plyny?…alebo výfuky z dieselov? Alebo slniečkári?
  Již dávno jsme měli podezření, že v té době došlo ke klimatické katastrofě, která současně zahubila nejen Sumery, ale i staroindickou a egyptskou civilizaci,“ řekla Stacy Carolinová z Oxfordské univerzity.

  https://cz.sputniknews.com/svet/201812268802104-vedci-zmizeni-sumerska-civilizace/?utm_source=https://www.facebook.com/&utm_medium=short_url&utm_content=kurg&utm_campaign=URL_shortening

 35. OK, bullshit teda…ale úspech je, že je to – ako píšeš – zaujímavá téma, ktorá ťa zaujala. Tak študuj – snáď sa dačo naučíš. Študuj teda o tomto – je to vysvetlenie, o ktorom sa dnes tvrdo mlčí – lebo by to kazilo celosvetové tunelovanie verejných financií = vyzbieraných daní – pre súkromné firmy na to založené.
  Aby bolo jasno: V každom prípade patrí posledný milión rokov medzi najintenzívnejšie obdobia klimatických zmien, aké Zem zažila asi za posledných sto miliónov rokov.
  Milankovičove cykly – odborníkom známe – politikom je to jedno! Podstatné je kradnúť bezodne!

  Striedanie teplejšieho a studeného počasia je zákonité a trvá milióny rokov a opakuje sa. Teraz je trochu teplejšie – ale čo bude, ak sa začne ochladzovať?

  Pre priemerné striedanie prísne technicky vymedzených glaciálov a interglaciálov (tradičné glaciály a interglaciály ako würm, kromer a podobne sú totiž vymedzené tradične a skoro vždy zahŕňajú viacero „technických“, teda skutočných glaciálov/interglaciálov označovaných spravidla ako MIS/OIS) existuje tzv. Milanovićov cyklus (najprv cca. 40 tisíc rokov, potom cca. 100 tisíc rokov), ktorý možno sledovať od 2,588 miliónov rokov až dodnes.

  Podľa tohto odpozorovaného cyklu, glaciály spočiatku trvali asi 40 tisíc rokov, ale v čase pred jedným miliónom rokov sa presadil cyklus, ktorého glaciál trval v priemere 100 tisíc rokov a interglaciál asi 20 tisíc rokov. Za kolísaním podnebia pravdepodobne stoja zmeny vzájomnej polohy Slnka a Zeme. Ak sme od Slnka ďalej alebo inak natočení, dostáva celá Zem alebo jej časť iné množstvo tepelnej energie. Tieto zmeny sú malé, asi 1-3 % odchýlky, ale napriek tomu menia smery vetrov aj oceánskeho prúdenia. V podnebí mávajú malé zmeny ďalekosiahle dôsledky. Spočiatku sa teda uplatňoval silnejší, ale kratší parameter obežnej dráhy Zeme trvajúci asi 40 tisíc rokov, ale medzitým narástli ľadové čiapočky do takej veľkosti, že počas krátkeho teplejšieho obdobia nestačili ustúpiť. Teplotná zotrvačnosť spôsobila, že sa zvýšenou mierou začal uplatňovať slabší, ale dlhší parameter obežnej dráhy, ktorý trvá sto tisíc rokov. Tento parameter sa týka tvaru obežnej dráhy Zeme okolo Slnka. Táto dráha sa totiž mení z takmer kruhovej na eliptickú a v závislosti od vzdialenosti Zeme od Slnka sa mení aj množstvo energie dopadajúce na zemský povrch. V každom prípade patrí posledný milión rokov medzi najintenzívnejšie obdobia klimatických zmien, aké Zem zažila asi za posledných sto miliónov rokov.
  https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDadov%C3%A1_doba_(%C4%8Das%C5%A5_%C5%A1tvrtoh%C3%B4r)

  Aha aký objav!?!
  https://www.topky.sk/cl/13/1842275/Vedci-sa-na-Antarktide-prevrtali-k-ladu-staremu-dva-miliony-rokov-a-narazili-na-sokujuci-objav

  • zakladny problem je, ze miesto tych tisicok rokov ktore spominas sa sa nam celosvetova klima teraz meni v radoch desiatok rokov a to je trochu rozdiel nemyslis? Kym v pripade tisicok rokov trvajucej zmene sa flora/fauna prisposobila tak pri takejto rychlej zmene sancu nebude mat.

   A nebavime sa o nejakych lokalnych zmenach. Ono je dost mozne, ze vplyvom globalneho a doraz davam na GLOBALNEHO oteplovania sa do europy castejsie a na dlhsie moze valit arkticky vzduch a najblizsich par desatroci tu mozeme mat tuhe a dlhe zimy. Alebo aj nie tych vplyvov je tam vela a nie vsetky vies predpovedat.

   Pointa ale je, ze pojde o lokalne ochladenie a v globale sa zem bude oteplovat coraz viac a coraz rychlejsie bez toho aby sme sa mali sancu prisposobit.

 36. Musím zareagovať. Čo mňa najviac hnevá je to, že vraj za zhoršenú klímu môžeme všetci. No ja teda neviem, ale nemali by aktivisti naháňať najskôr veľkých producentov znečistenia ? Napr. také letecké spoločnosti, zbrojný piemysel, armáda, výrobcovia ropných a chemických látok??? My spodina to máme platiť a hajzeľ čo sedí na miliardách sa rehoce.

  • a ako si to predstavujes? Tak aby to ten producent tovaru sluzieb tak ci tak nepreniesol do cien a nezaplatil si to v konecnom dosledku zas ty? Ostatne oni v zavislosti na krajine a vyrabanom tovare aj platia vid Slotova miliarda sem, miliarda tam kde to predaval prave priemyselnej vyrobe.
   Jedina cesta ako toho „hajzla“ dostat je ten jeho tovar nekupovat a sediet doma miesto dovolenky v egypte. Lenze ako kiri snad jediny raz trefne nalinkoval clanok o tom ucitelovi co sa prihovaral ziakom – lachsie sa prikazuju obmedzenia inym ako ich aplikovat na sebe.

 37. Realita je takáto – a slniečkári len klamú a klamú – chcú ešte zarobiť na obyčajných ľuďoch. Dajte si pozor na týchto zradcov – ale nechajte ich hovoriť, nech viete, kto sú a kde bývajú.

  http://www.nwoo.org/2019/12/08/mala-klimaticka-predpoved-globalni-oteplovani-konci/

  Skutečné globální ochlazení (nový Bondův cyklus), které je takříkajíc za dveřmi, nás brzy názorně a prakticky přesvědčí o tom, kde děláme chybu. Na pochopení důsledků a přípravu k přežití máme „pouhých“ cca 100 let. Tak je nepromarněme.

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.