Akú kvalitu práce odvádza naša štátna ochrana prírody?

foto: volodo

Dovoľujem si dať na všeobecnú známosť zistenie, akú kvalitu práce odvádza naša štátna ochrana prírody, a prečo je zrejme jej vzťah k neštátnym vlastníkom taký ako je  vlastníctvo ,čiže Ústava SR sú pre nich irelevantné a preto sa najprv územne rozdrapujú a až potom sa zaujímajú na čích pozemkoch. Hoci podľa mnohých príkladov (napr. „čerstvé“ a  údajné karpatské pralesy), to skôr  vyzerá ,že sa o to  nezaujímajú vôbec.

Pre vysvetlenie uvádzam, že som na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadal o poskytnutie údajov o zastúpení štátnych resp.neštátnych pozemkov v našich tzv.národných parkoch. A ich odpoveď je skutočne hodná „úrovne“ ich práce:

„Štátna ochrana prírody nedisponuje informáciou, ktorú požadujete a preto nie je možné Vašej požiadavke vyhovieť.“

A vláda nič, parlament nič …. Len plno pseudoochranárskeho humbuku o ochrane prírody, o „zločinoch“ lesníkov ,poľovníkov a developerov ,ale takúto základnú informáciu ,oni vraj nemajú ,pardón , oni ňou nedisponujú !!!! Pýtam sa ,s akými faktami a podkladmi naša ochrana prírody pracuje , napr. pri návrhoch zonácie národných parkov,keď jej chýbajú takéto základné údaje. Popritom sa jedná o vlastnícko – právne údaje,  bez ktorých sa nikde vo vyspelom svete nepohne žiadny  verejno-spoločenský záujem (diaľnice, produktovody), každá aj tá najmenšia stavba – len slovenskí „ochranári“ nič nemusia ! Ak to takto robia s vedomím európskych orgánov prosím,je to smutné ale je to tak (už sa tým Britom nečudujem!).

Ale žijeme na Slovensku a kto sa má už potom zastať svojich občanov ak nie ich vlastný parlament pozostávajúci z nimi zvolených poslancov. Preto – ako občan tohto štátu – žiadam   kanceláriu NR SR , aby túto správu  postúpila všetkým poslancom, hlavne tým ktorí majú inak plné ústa rečí o  ľudských a občianskych právach, ale kto tu bašuje v prírode a na čích pozemkoch to ich už asi príliš nezaujíma. Bohužiaľ !

Každý lesník,poľnohospodár,investor či projektant musí vedieť doslova do jedného m2 na akých a čích pozemkoch hospodári, či akých a čích pozemkov sa môže jeho zámer dotýkať, len našu štátnu ochranu prírody to nezaujíma !!!!

Veď to je amatérizmus toho najhrubšieho zrna !!! Ale stále plné huby NATURY 2000 , bezzásahovosti, zonácie a pod. Skrátka : oni len vyhlásia chránené územie ,ale čo ďalej ,to nech zrejme niekto rieši .Ale kto to má riešiť ???? Ako im vôbec môže bez podkladov o vlastníctve pozemkov prejsť čo i len jeden jediný projekt chráneného územia ??!!

Žiadny div ,že neštátni vlastníci pozemkov v našich chránených územiach to pociťujú ako krivdu. Čudujem sa však len jednej jedinej veci : ako je množné, že v tomto ochranárskom marazme sa ešte nenašiel jediný vlastník, ktorý by požiadal štát o vyňatie jeho pozemkov z chráneného územia ?! Neverte, že Vám budú platiť újmu na hospodárení :Veď už teraz je to s tým platením na hunte! A keby aj platili : dokedy a na základe akých kritérií by sa odvodzovala cena ?!

Najpravdepodobnejšie je to, že ak by aj štát hradil újmu na hospodárení, určite ju nebude platiť večne a určite nie všetkým.Lebo toľko peňazí tento štát nemá a aj európske dotácie raz skončia .Napokon dôjde určite k tomu, že štát oznámi vlastníkovi ,že už platiť nebude a vráti mu pozemky naspäť do užívania (a to si dovoľujem tvrdiť, že by to bol ten lepší prípad).Štát Vám síce vráti lesné pozemky,ovšem určite ochudobnené o hospodárske dreviny, zarastené pionierskymi drevinami (lieska,rakyta … ), so zaniknutou lesnou dopravnou sieťou (bez zvážnic a približovacích liniek), so zanesenými priepustami a so zaniknutými objektami regulácií vodných tokov ,atď.

Jediným spravodlivým riešením voči majiteľom aj spoločnosti by bolo vykúpenie neštátnych pozemkov.Aj to sa dá ,lenže určite nie za cenu ako si to niektorí „ochranári“ predstavujú.Ich predstavy o cene sa totiž podobajú cenám uplatňovaným pri „vyvlastňovaní“ pozemkov pre iné verejno-spoločenské záujmy (diaľnice a pod.). Lenže to by nebol výkup ale len miernejším spôsobom realizované „znárodňovanie“ ! A to už raz tento národ zažil !

A dovolím si tvrdiť ,že Slovenská republika nikdy nebude mať na to ,aby vykúpila cca 130.000 až 150.000 ha (môj odhad) neštátnych lesných pozemkov len v tzv. národných parkoch za trhovú cenu.Takže jediná rozumná cesta je trvať na zrušení niektorých tzv.národných parkov a v tých NP , kde by pretrvával eminentný záujem štátu na ich zachovaní ,neštátne pozemky vykúpiť za trhovú cenu. Lebo náhrada újmy na hospodárení je len povestný neistý holub na streche, kým samostatné hospodárenie vlastníka je tým spoľahlivým vrabcom v hrsti .A toto by si mali uvedomiť všetci neštátni vlastníci pozemkov v chránených územiach. O to viac, že ako sa na každom kroku presviedčame ,štátna (ale aj tá európska) ochrana prírody vonkoncom nie je spoľahlivým partnerom !!!

Ing.Jaroslav Ďurík,
lesník v.v.,poľovník a bývalý profesionálny pracovník št.ochrany prírody

33 Comments

 1. Štát má veľký chaos a bordel v pozemkoch a veľký bordel v zákonoch ktoré by mali chrániť pôdu. Chcem sa dotknúť problémov poľnohospodárskej pôdy. Po 89 bola pôda vrátená vlastníkom, ale akým spôsobom ? Lány pôdy boli nedomysleným zákonom rozkúskované na neuveriteľné malé časti a deje sa to stále ďalej a ďalej. Keď mal pôvodný majiteľ napríklad 1 hektár pôdy a medzitým zomrel, tak túto časť zdedili jeho potomkovia, deti, vnuci a pravnuci. Podľa počtu dedičov sa tak jeden hektár rozkúskoval na časti po pár m2. Podaktorý svoje čiastky predaly a tak vznikol a vzniká neuveriteľný chaos v rozkúskovaní pôdy, aký nemá vo svete obdoby. Mnoho dedičov ani nevie že niekde majú po dedkovi zopár m2 pôdy. Takáto pôda potom leží ladom a ničí sa. Je priam neuveriteľné ako sa správame k pôde. Poobzerajte sa okolo seba, koľko je všade zarastenej buriny, krovín, ako sú zničené mnohé pasienky, lúky atď. Je to na dlhé písanie. Prepáčte mi ak som odbočil od vašej témy, ale nedalo mi. Som už starý a v mojich časoch bola pôda to najcennejšie čo sme maly. Je mi na zaplakanie, ako sa staráme o pôdu a ako štát priviera oči nad týmto stavom. J.U.

  • Nemáte celkom pravdu.Podľa novších prepisov už sú limity, pod ktoré nesmie klesnúť výmera pozemku, resp. dedičského podielu,a to osobitne u poľných a osobitne u lesných pozemkov.Výmery si treba pozrieť v zákone.Roztrieštenosť pozemkov zavinilo hlavne dedenie zo zákona vychádzajúceho na Slovensku z uhorského práva.V ČR sa do komunistickej éry dedilo podľa rímskeho práva ,keď nehnuteľnosti mohla zdediť len jedna osoba a preto je tam aj poriadok v krajine lepší.A poľnopôda neznámych vlastníkov leží ladom len tam, kde o jej užívanie nemá nikto záujem.Tam kde záujem je (družstvá, či väčšie súkromné subjekjty) , tam ju obvykle Slov.pozemkový fond záujemcovi bez problémov prenajme…

 2. Každý bývalý zamestnanec ŠOP vie, ze ona skutočne danými (požadovaným) informáciami nedisponuje. Sama si ich pýta od relevantných organizácií, ktoré majú v správe príslušný NP… Nechce sa mi veriť, ze bývalý zamestnanec toto nevie…

   • Nepracuje s tými údajmi samostatne, ale poskytne ich na vyziadanie MŽP SR (ktoré je metodicky garant), ak ich ministerstvo potrebuje a to tak, ze ich samo vyžiada od správcov NP. Aby bola informácia úplná, spolupracuje pri požiadavke ministerstva ešte s pozemkovym fondom. Fyzicka osoba si teda vyžiadala cez infozakon aktuálne údaje a nedomyslela, ze nemoze ŠOP ukolovať, môže iba žiadať dostupné info, pričom si mylne myslela, ze ich ŠOP ma v podobe ako to fyzicka osoba chce. Aktualizácia udajov/dat sa nerobí na požiadanie Fera alebo Zuzy z chotára. Je to niečo podobne, ako by sme sa pýtali povedzme úradu vlády, koľko zamestnancov ma (k určitému dátumu) finančná správa. Iste, môže to zistiť, no, danú informáciu bez dotazovania nemá. Mám zato, ze otázka bola zle položená, nie ze by bola hlúpa, to vôbec nie.

    • Lenže príslušná osoba vie , že sú tu aj iné (podľa Vás)“relevantné“ organizácie.Takže nezavádzajte.Viem takmer určite, že od MŽP ani od ŠOP (na ktorú ma mimochodom MŽP odkázalo) by som tie údaje nikdy nedostal !A všetci vieme prečo . Dôležité je ,že už sú na svete !

   • Lebo zistenie, že v našich národných parkoch len približná polovica pozemkov patrí štátu iste vyvolá odozvu.Oni s tými údajmi určite disponujú, lenže ten vysoký podiel neštátnych pozemkov im nijako nelichotí a zrejme preto to dôkladne tajili.Totiž právny stav , keď si štát uzurpuje právo bez súhlasu vlastníka vyhlasovať a prevádzkovať na súkromných pozemkoch chránené územie je minimálne slovenská špecialita !Prečo má väčšina štátov EÚ menší počet národných parkov a v relatívnom vyjadrení aj na oveľa menšej ploche ?! Je to obyčajná nespoľahlivá a parazitujúca chamraď ochranárska …

  • Bol som zamestnancom v časoch ,keď bolo všetko „naše spoločné“(1975 – 1982).(Ak Vám to niečo vôbec hovorí!)Pracoval som m.i. aj na inventarizácii pozemkov CHKO V.Fatra a my sme údaje čerpali zo základnej mapy ČSSR a súvisiacej evidencie pozemkov na vtedajšej Geodézii a kartografii.Vôbec nie od nejakých „relevantných“ organizácií ,pričom netuším čo mienite pod spojením „organizácie,ktoré majú v správe príslušný NP“ ,ak to nie je správa príslušného NP ?!. Pre doplnenie Vašich vedomostí uvádzam, že zákon ,ktorý vrátil vlastníctvo či užívacie práva pôvodným vlastníkom (zákon o pôde) vyšiel až v r.1990).Takže o tom ,aký bordel tam nastal po príchode odborne a praktickej práce neschopných a nepotrebných environmentalistov (ktorých naše „univerzity už dokázali doslova „na….ť“ celé tisíce) som začal len tušiť,keď som si všimol ,ako sa pri premene CHKO na NP snažili vyhýbať neštátnym pozemkom (napr.CHKO VF mala 60.000 ha a NP VF už len cca 40.000 ha a ešte aj tak asi polovica patrí neštátnym vlastníkom).A veľké podozŕenie som nadobudol v júni tohto roku, keď pani generálna riaditeľka úseku OPaK na min.ŽP mi na seminári o ochrane hlucháňa nevedela povedať ani len približné čísla o podiele neštátnych pozemkov v NP ,pričom nejaký ochranársky dobrák (chcejúc ma asi umlčať- a u pani GR si urobiť očko -vybľafol číslo 20 % – popritom skutočnosť je len u lesných pozemkov 50 %!!!) Takže vážený pane ,ohurujte Vašim okiadzaním niekoho, kto je ochotný Vám uveriť ,napr.-násť ročné,notebook ovládajúce detičky,ktoré sú už napriek svojmu veku a nulovým skúsenostiam (nemyslím tým tie drogové či sexuálne) presvedčené,že najväčšími nepriateľmi prírody sú poľovníci a lesníci …

   • Ako funguje sytem som popisal jednak na základe mojich vedomosti počas práce v oblasti, pričom som zavolal bývalým kolegom, aby som zistil co sa zmenilo/nezmenilo. Su aktuálne a správne. Podľa čísel Ste možno aj sedemdesiatnik, t. j. nezareagujem na invektivy.

    • Hovoríte o nejakom (ne)systéme vedenia evidencie plošných údajov u orgánov ochrany prírody,ako o správnom a aktuálnom ,pričom väčšina užívateľov tejto stránky nevie o čom hovoríte .Silou mocou sa snažíte tým ospravedlniť neospravedlniteľné. Keď teda tvrdíte, že vlastníctvo pozemkov je pre OP vedľajšia vec,tak načo sa vôbec verejne uvádza výmera chránených území ? Asi preto,lebo je to údaj pre OP dôležitý a nielen reprezentačný ,ale aj reprezentatívny . A o zvyšok svojej evidencie nech sa starajú tí (podľa Vašich slov) „relevantní“, čo pozemky (tiež podľa Vašich slov) „spravujú“.Čiže nech „držia hubu a krok“ ! Pekná a „demokratická“ hovadina – skutočne hodná Vás – súčasných tzv.ochranárov!Vieme koľko máme hektárov v CHÚ a čie je to – nuž na to sa vy…ť!Tomuto jednoducho neverím ,lebo nemôže byť žiadny problém údaje o vlastníctve vyseparovať z údajov katastra.V dnešnej dobe elektronickej evidencie stačí si to len u príslušného správcu katastra objednať.Peniaze predsa nemôžu byť problém – už ste ich pres…li viac a na iné ,väčšinou nepotrebné veci .Preto Vám asi ťažko uverí niekto čo problému trošku rozumie, že by ŠOP tými to údajmi nedisponovala.Určite disponuje ,lenže ….Dôvodom údajného „nedisponovania“ týmito údajmi bude zrejme niečo iné ,a Vy veľmi dobre viete čo to je. Skúste si odpovedať na jednu jedinú otázočku : prečo údaje o vlastníckom zastúpení pozemkov v chránených územiach nie sú verejne prístupné napr. na webových stránkach ?! Bol,alebo je to taký problém sprístupniť ich verejnosti ?! Technicky to predsa žiadny problém nepredstavuje ! Takže to môže mať len jednu jedinú príčinu.Zatajiť ako sa len dá, že naša ochrana prírody sa rozdrapuje v NP približne na polovici pozemkov ,ktoré nepatria štátu,bez súhlasu ich vlastníkov a teda je prinajmenšom veľmi pochybným nazývať ich národnými!Navyše bez súhlasu vlastníkov ! Áno som pomaly sedemdesiatnik a teda mám ,oproti Vám, určite nielen viac rokov ,ale aj skúseností.A to by ste mali rešpektovať, a nielen v mojom prípade.Takže utiekať sa k tomu, že na „invektívy“ (podľa Vás zrejme starca) nebudete odpovedať je veľmi „lacné“, ale hlavne neslušné východisko. Nehovoriac ani o tom, že ja som s invektívami v tomto prípade nezačal… Takže ,ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva…

 3. Sú aj iné otázky, o čom VIE ochrana prírody – ale nielenže to nerieši, ale ani o tom nehovoria. Neklamú – len nehovoria. Občas sa nájde niekto, kto sa ozve – ale občas to ujde dakde v Európe. Sú to veci, ktoré zdanlivo nesúvisia s poľovníctvom, ale opak je pravdou. Toto je exemplárny vzor tichej likvidácie. Na Slovensku sa veľmi potichu ne-RIEŠI napr. dlhodobá prítomnosť ženských pohlavných hormónov z chemickej výroby vo vode – v pitnej vode, v polievacej vode = aj v poľnohospodárskych produktoch, ktoré pochádzajú z tabletkovej ženskej antikoncepcie a bezo zmeny prechádzajú čističkami odpadných vôd a vracajú sa do podzemnej vody odkiaľ sú čerpané do pitnej vody. Najviac ohrozené sú veľké mestá – napr. Bratislava (ale všetky veľké mestá) a mestá na nížinách, ktoré čerpajú vodu z nízkopoložených studní – ako BA čerpá vodu zo štrkov Žitného ostrova – teda sú to miesta nižšie ako mesto samotné, kam stekajú vody z čističiek položených vyššie. Aby bolo jasno – v žiadnej norme na pitnú vodu nie je obsah týchto ženských pohlavných hormónov určný nejakou zakázanou či povolenou hranicou – čo teda znamená, že sa POVINNE nesleduje – ale všetci o tom vedia a mlčia. Inak by asi 60 – 70% tzv.pitnej vody bolo vlastne nepitnej – a čo s tým štát má urobiť??? Ta sa mlčí – a hormóny robia svoju prácu = nárast homosexualita, tiež rôznej pedofilnej tr.činnosti a iných sexuálnych deviácií je desivý. A aj preto je súčasný stav, že je veľmi tolerovaná. Nie každý môže piť vodu z lesa a podhoria. Poznám ľudí, ktorí si chodia vodu na pitie a varenie brať z lesných studničiek, kde je vlastne pramenistá voda a iba les nad studničkou a pôdou prefiltrovaná dažďová voda.
  O tomto utajenom, utajovanom a zamlčovanom probléme nájdete na nete dosť. Článok o vymieraní vtákov je vlastne ten istý problém – o vymieraní ľudí, cez zmeny v ich sexualite a najmä – rozmnožovaní – ako som minule písal o demografii na Slovensku – o vymieraní národa cez neplodnosti a neschopnosť sa normálne rozmnožovať.
  Vééééľké poučenie:
  Špačci nechtějí zpívat milostné písně samičkám, protože jsou „sjeté“ zbytky antidepresiv, která zůstávají v životním prostředí. V Británii zmizelo za poslední půlstoletí již 66 procent těchto pěvců !
  https://www.casopis-sifra.cz/spacci-nechteji-zpivat-milostne-pisne-samickam-protoze-jsou-sjete-zbytky-antidepresiv-ktera-zustavaji-v-zivotnim-prostredi-v-britanii-zmizelo-za-posledni-pulstoleti-jiz-66-procent-techto-pevcu/

  A ak sa o hormónoch vo vode už MUSÍ písať, tak sa to takto mlží – lebo nie je spôsob, ako z toho von. A ľudia sa upokojujú – ale veľmi dobre sa taja množstvá predaných antikoncepcií všetkého druhu – berie ich polovica žien v prechode a tretina v aktívnom sexuálnom veku – pozor – KAŽDODENNE. A v prírode sa samé neodbúravajú. Neuvádzajú sa žiadne konkrétne laboratórne výsledky.
  Takto vyzerá mlženie a upokojovanie na oficiálnych stránkach:
  https://www.zdravie.sk/clanok/48128/estrogeny-v-pitnej-vode-famy-alebo-realita

 4. Ako vidím, niekomu tu nevonia Sputnik – asi preto, že nepíše hlúposti. Tu je čerstvý príklad, o čom rusi píšu a čo sledujú aj v našej oblasti. Pre nedoslýchavých – môže to mať veľmi negatívny vplyv na export dreva, aby si nezsvinili svoje píly a odtiaľ sa to autami nezanieslo do ich lesov.
  Pôvodný článok je odkazovaný na Lidovky.cz.
  Táto téma sa bytostne týka aj Slovenska a jeho lesov. Ale je možné, že ak to píše Sputnik, treba to pohaniť. Takto pracujú demagógovia a kolaboranti s cudzou mocnosťou – ak nemôžu mať pravdu, tak s ňou bojujú spochybnením zdrojov.
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201901299067141-zmizi-lesy-kurovec-experti/
  Zmizí lesy? Vědci předpovídají Česku děsivý scénář
  ČR 12:29 29.01.2019(aktualizováno 16:01 29.01.2019)
  Lýkožravý hmyz ničí české lesy. Podle českých expertů v letošním roce země může přijít o 30-50 milionů kubíků dřeva, přičemž loni hmyz napadl 15 milionů kubíků. Informuje o tom portál Lidovky.cz.
  Podle ředitele státního podniku Lesy ČR Josefa Vojáčka současné šíření kůrovce nemá podobných příkladů z historie, a je silně podpořeno klimatickými podmínkami. Stromům nedostačuje vláha a škodilo jim také vedro, proto mají oslabenou imunitu a nemůžou úspěšně odolávat broukům či houbám. Problémům už čelí na Moravě, Vysočině, ve Slezsku, v Polabí a hmyz se šíří do Čech.
  „Loni došlo celoplošně k dokončenému vývoji tří generací brouka, místně i čtyř. To je situace, pro kterou budeme těžko hledat historické srovnání,“ řekl Josef Vojáček.
  Podle portálu Lidovky.cz k šíření kalamity přispěla i přeprava dřeva, kdy nákladní auta s napadeným dřevem jezdila na pilu na druhém konci země, což způsobilo rozšíření brouka.
  Letos ministerstvo zemědělství plánuje přidělit 1,15 miliardy na obnovu lesa, a zároveň povolí i pravidla pro boj s kůrovcem.

 5. Mravce = medvede mínus hlucháne
  Konkrétne prílišná ochrana medveďa má za následok úbytok hlucháňa. V lesoch bolo kedysi oveľa viac mravenísk. Počas mojej mladosti boli všade veľké mraveniská a dnes prejdete po lesoch a tie mraveniská už skoro vôbec nenájdete. Pretože premnožený medveď ich miluje a on ich zlikviduje. Ale mravenčie larvy a mravčeky sú v istej fáze vývoja hluchánich mláďat veľmi dôležitou súčasťou potravy. Takže keď nám medveď papá mraveniská, hladujú hlucháne. Takže všetko je o rovnováhe. Lesníci vedia ako to namiešať a keď to namiešajú správne, tak hlucháňa zachránime.
  viac:
  https://glob.zoznam.sk/rozhovor-exposlanec-prehovoril-o-tazbe-ohrozenom-hluchanovi-aj-o-korupcii/

 6. Asi aj na takéto myslel Jarik. V článku je aj videjko z yutubky.
  Neuveriteľné zábery zo slovenských lesov. Bratislava 19. februára 2019.
  Ich drancovanie nabralo gigantické rozmery. Zaujímavé je, že videjko v originále za youtube zverejnila Správa CHKO Kysuce. Pozrite aj originál videjko – spodný link.

  https://www.hlavnespravy.sk/neuveritelne-zabery-zo-slovenskych-lesov-ich-drancovanie-nabralo-giganticke-rozmery/1674245

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yrfr6es5pI8

 7. Priatelia, mnohí tu skáču, že ako zdroj používam Sputnik, čo je písaná forma stanice Russia sevodnia. lenže – preberajú mnohé témy, čo naše médiá ignorujú, lebo sú príliš horúce a nevyhovujú zlodejine, alebo sú príliš ekologické – vysoko nad činnosť zaplatených a „správne“ smerovaných aktivistov. Táto téma o úbytku hmyzu korešponduje s už spomínanou témou o úbytku vtákov a otravách vôd zbytkami liekov a hormónov.
  A slovenská ochrana prírody mlčí – lebo o tom nemá hovoriť. A ak chcete zničiť pôdohospodárstvo – zničte hmyz – a skončí aj pôdo- a aj poľno- hospodárstvo.
  Je smutné, že naši vlastní neinformujú – lebo by ohrozili to, kam to sami vedú, ale Rusov viacej trápi, že si nevážime našu vlastnú pôdu, na ktorej žijeme MY a budú aj naše deti. Pritom – základná správa je – ako je deklarované – od Reuters.
  Česko přichází o hmyz.Ekologové bijí na poplach © REUTERS /Denis Balibouse
  12:44 20.04.2019
  Před dvěma lety němečtí vědci zveřejnili analýzu, ve které uvedli, že počet hmyzu za 25 let klesl o čtvrtinu. Situace v České republice tato tvrzení potvrzuje – země přichází o brouky, motýly, čmeláky apod. Ekologové varují, že to může mít vážné ekologické následky. Píše portál iDNES.cz. Například už vyhynulo kolem 20 druhů motýlů, v ohrožení je dalších 70 druhů. Modrásek obecný a hnědásek osikový byli běžní po celém Česku, ale dnes je můžete potkat na málo místech země. Hnědáska například jen v Polabí. Vymírají také včely, až pětina druhů u nás už neexistuje, další dvě pětiny jsou na řadě. Nejedná se o medonosné včely, ale o divoké, které hrají důležitou roli v opylování. Podle odborníků v Evropě přes 80 % hlavních plodin, které jsou určeny k lidské spotřebě, je závislých na včelách. Snížení počtu hmyzu má následky nejen pro zemědělství, ale ohrožuje i populaci ptáků, pro které je hlavní potravou. Kvůli tomu už se výrazně snížila populace sáčka obecného, který ještě před několika lety patřil k nejrozšířenějším sovám v Česku. Základní příčinou vymírání hmyzu je podle článku intenzivní zemědělství, zasycení poli řepkou a kukuřicí. To vede k zmizení přirozených míst rozmnožení hmyzu (květnatých luk, mokřadů, remízků atd.), absence plevelů na monokulturních polích také zbavuje hmyz potřebných zdrojů pylu a nektaru.
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201904209687098-cesko-prichazi-o-hmyz-ekologove-biji-na-poplach/

 8. Česi začínajú nahlas hovoriť o tom, ako je zásadný problém zakrývaný štátom.
  Hormóny, liečivá, pesticídy a mikroplasty v PITNEJ ??? vode.
  Čo sa môže nazývať pitnou vodou?
  A čo je surová voda?
  Hospodárenie s dažďovou vodou – a vplyv zakrytých plôch – asfaltové parkoviská, tisíce kilometrov ciest, strechy skladov, logistických centier a málo vody v pôde.
  Je na tom Slovensko inak?…prečo sa toto nespomína pri posudzovaní vplyvov projektov na životné prostredie?

  Všechna česká voda obsahuje škodlivé látky, říkají vědci Akademie věd Marcel Mochet
  ČR 22:18 08.06.2019
  Kvalitní pitná voda je na území České republiky stále větším luxusem. Může za to průmysl, léčiva, pesticidy i drogy. O tom se píše v odborném stanovisku AVex, které bylo zpracováno Akademií věd České republiky pro členy obou komor českého parlamentu. Na případ poukázal portál lidovky.cz.
  Na území České republiky není, podle Akademie věd, možné najít vodu, jež by neobsahovala cizorodé látky. Vědci z toho důvodu navrhují investovat do nových technologií a měnit vyhlášky týkající se vody.
  „Voda jako koktejl látek. Je zcela mylné se domnívat, že dnes existuje voda, (…) která by nebyla koktejlem cizorodých látek. (…) Musíme zaměřit svou pozornost na eliminaci látek, které se ve vodě vyskytují ve velmi malých koncentracích, o to větší však mohou mít dopad na lidské zdraví (…). Je naše voda skutečně pitná? Obvyklá odpověď zní: pokud splňuje parametry dané vyhláškou, z pohledu legislativy jistě je. Pokud by ale měla být odpověď založena nikoli na naplnění příslušné normy, ale na znalosti věci, zcela jisti si být nemůžeme. Z tohoto pohledu je totiž pitná pouze ta voda, která neobsahuje žádné cizorodé látky,“ tvrdí Akademie věd České republiky.
  Státní zdravotní ústav označil stanovisko Akademie věd za poplašnou zprávu, obsahující nepřesné informace. „Ne cizorodá látka samotná, ale výhradně výše její dávky činí látku nejedovatou či jedovatou, respektive nebezpečnou pro zdraví,“ stojí v komentáři SZÚ, kde se dodává: „Hovořit v tomto případě paušálně o obsahu cizorodých látek je nadnesené a zavádějící.“ Akademie věd navrhuje, aby byla rozšířena ochranná pásma vodních zdrojů, ornou půdu nahrazovat pastvinami a zakázat umělá hnojiva. Experti Akademie věd tvrdí, že ve zdrojích surové vody rostou obsahy pesticidů, příkladem má být nádrž Švihov a Vrchlice. SZÚ ale tvrdí, že to není dokázáno. Akademie věd dále navrhuje zakázat nejvíce problematické pesticidní látky, jež se shromažďují v podzemních vodních zdrojích. Dále by se podle odborníků mělo investovat do technologických procesů na čištění odpadních vod. Cílem by mělo být odstranit obsahy léčiv a hormonů. Do vyhlášky stanovující hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu by mělo být dodáno více sledovaných látek. Seznam by měl být rozšířen o organické látky, léčiva a hormony. Státní zdravotní ústav tvrdí, že Akademie věd zveličuje problém a pochybuje o dostatečné odbornosti jejich vědeckých posudků. „Rozsáhlý výzkum Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR přítomnost mikroplastů v neupravené a částečně dokonce i v upravené vodě prokázal. Ústav veřejně zdůrazňuje, že mikropolutanty se mohou vyskytovat i v balených vodách,“ řekl ČTK Jan Martínek, tiskový mluvčí Akademie věd a dodal: „Reakce SZÚ je pro AV ČR potvrzením, že expertní stanoviska AVex dobře plní své poslání a tnou do živého.“
  Podle informací portálu Lidovky zveřejní Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR komentáře ke stanoviskům SZÚ na začátku příštího týdne.
  Problémy s vodou na území Česka
  Experti v posledních letech začínají upozorňovat na nedostatek vody na území České republiky. Poukazují na špatné hospodaření s dešťovou vodou. Té je podle expertů dostatečné množství, ale i díky rozvíjejícímu se průmyslu a velkým halám, jež se rozkládají na plochách mnoha tisíců metrů čtverečních, se nedokáže vsakovat do půdy. Rovněž poukazují na nedostatečnou infrastrukturu pro zachycování srážkové vody. Ta díky tomu rychle odtéká z povrchu pryč místo toho, aby se vsakovala.
  Za vzor státu, který kvalitně hospodaří s vodou, mnozí experti označují stát Izrael. Nehledě na to, že se Izrael nachází de facto na poušti, dokázal problémy s vodou vyřešit. Klíčovou technologií je v tomto případě odsolování mořské vody. Tato varianta ovšem není pro Česko přijatelná kvůli vnitrozemské poloze. Z toho důvodu je potřeba rozvíjet prostředky pro zadržování srážkové vody v krajině.
  Podle hydrologa Zbyňka Hrkala je v tomto případě klíčová i rychlost reakce státu a obyvatel na řešení problémů s vodou. Expert v této souvislosti ve svých vystoupeních poukazuje na velký byrokratický aparát státu znemožňující operativní řešení vznikající situace.
  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019060810098328-vsechna-ceska-voda-obsahuje-skodlive-latky-rikaji-vedci-akademie-ved/

 9. https://www.hlavnespravy.sk/cina-skupuje-ceske-drevo-ponuka-dobru-cenu-na-kvalitu-sa-nepozera/1835603
  Do Číny putuje najmä drevo vyťažené v dôsledku kôrovcovej kalamity. Čínska ekonomika je od dreva vysoko závislá, a navyše stále hľadá náhradu za medziročne viac než 40-percentný prepad dodávok z USA spôsobený obchodnou vojnou. “V Česku nie sme schopní toľko dreva spracovať, Čína je v tejto chvíli prakticky jeho bezodným odberateľom,” dodal Pacovský. V Česku sa podľa odhadov lesníkov môže tento rok vyťažiť pre problémy s kôrovcom až 50 miliónov kubíkov dreva, bežná ťažba sa pritom pohybuje okolo 16 miliónov kubíkov. Najviac surového dreva vyviezlo Česko tento rok do Rakúska, a to za 2,7 miliardy Kč. Do Nemecka putovalo drevo za takmer 1,5 miliardy Kč. Čína sa tak tento rok stala treťou najväčšou vývoznou destináciou čerstvo vyťažených, ľahko opracovaných stromov a podľa štatistík Českého štatistického úradu (ČSÚ) len tesne zaostáva za Nemeckom. Lesníci si pochvaľujú nenáročnosť čínskych klientov aj lepšie ceny.
  “Vzhľadom na prebytok dreva na európskom trhu je Čína vďaka svojej absorpčnej kapacite pre nás a celkovo pre všetkých exportérov zaujímavým obchodným partnerom,”

 10. Vážení kolegovia, tu je dôkaz o klamaní ľudstva cez vyrábanie paniky z CO2. Celé kvôty sú PODVOD a slúžia pre obchodovanie s nimi. Neriešia NIČ. Čítajte toto:
  https://www.euportal.cz/Articles/21613-cesti-vedci-presvedcive-argumentuji-ze-za-zmeny-klimatu-nemohou-emise-co2-ale-ubytek-zelene-co-kdyby-radsi-greta-thunbergova-a-studenti-kteri-stavkuji-za-klima-misto-poflakovani-sli-radeji-vysazovat-stromky-.aspx
  Čeští vědci přesvědčivě argumentují, že za změny klimatu nemohou emise CO2, ale úbytek zeleně. Co kdyby radši Greta Thunbergová a studenti, kteří stávkují za klima, místo poflakování šli raději vysazovat stromky?
  Autor: Radim Fiala | Publikováno: 27.8.2019
  global_warming V současnosti panuje módní globalistická teorie, že za globální oteplování a změny klimatu může CO2. Přitom čeští odborníci Jaroslav Šíma a Vladimír Kavka přesvědčivě argumentují, že za změny klimatu nemohou emise CO2, ale úbytek zeleně. Řešením tedy není nesmyslný boj proti CO2 poškozující brutálně naši ekonomiku a nahrávající solárním baronům a pobíračům dotací, ale vysazování více zeleně či případně projektů na udržování vody v krajině. Co kdyby radši Greta Thunbergová a studenti, kteří stávkují za klima, místo poflakování šli raději vysazovat stromky? 🙂 🙂 Jejich hypotéza vychází z představy, že zásadní příčinou takzvaného globálního oteplování nejsou lidmi produkované emise skleníkových plynů, ale právě celosvětový úbytek zeleně a tedy masivní ztráta jejího klimatizačního efektu. Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) došlo jen za posledních 20 let k redukci či likvidaci asi 350 milionů ha zelených ploch, což je pro srovnání plocha desetkrát větší než Německo nebo 44násobek rozlohy České republiky! Jedna izraelská studie z roku 2017 (The biomass distribution on Earth, Yinon M. Bar-On, Rob Phillips, and Ron Milo) dospěla k závěru, že za dobu existence lidstva, tedy za posledních 10 000 let, se množství zelené hmoty na zeměkouli snížilo na polovinu. Z toho ale z větší části právě v posledních sto až sto padesáti letech. Trend odlesňování, záborů půdy a jejího zornění je nezpochybnitelný, jedná se o obrovské plochy. Oba vědci též uvádějí, že co se týče skleníkového efektu, vůbec nejvíc se na něm ze 70 až 75 % podílí vodní pára. A o tu se prakticky nikdo nezajímá, i když právě ona může výrazně měnit fyzikální vlastnosti atmosféry. Zásadní význam se naopak nesmyslně přisuzuje CO2, tedy plynu, který se na skleníkovém efektu podílí z 20 až 25 %, ale jeho celkový podíl v atmosféře se za posledních 100 let zvýšil z 0,03 % na 0,043 %, což je mizivé číslo.
  Vysazování stromů doporučují i švýčarští vědci. Ti sice věří teorii, že globální oteplování způsobuje CO2, ale nově vysazená zeleň by velkou část CO2 pohltila, což je mnohem levnější než opatření poškozující ekonomiku. „Tohle je zdaleka nejlevnější řešení klimatické změny – tisíckrát levnější – a současně nejefektivnější,“ uvedl spoluautor práce Thomas Crowther, klimatolog ze Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu.
  https://ct24.ceskatelevize.cz/…/2863571-klimaticka-krize-ma…
  Hnutí SPD je všemi deseti pro rozumnou ochranu životního prostředí pro člověka, ale nesmí se jednat o šílenou iracionální ideologii a agendu. Hnutí za stávky proti změnám klimatu rozjela švédská školačka Greta Thunbergová. Jiná školačka ze Švédska se odmítala na stávce podílet a byla kvůli tomu ve škole šikanována učitelkou i spolužáky. To je jak v době komunismu, když se někdo odmítl účastnit svazácké agitace!
  https://www.parlamentnilisty.cz/…/Svedska-studentka-pry-odm…
  Hnutí SPD podporuje racionální ochranu životního prostředí pro člověka, ale boj proti emisím oxidu uhličitého je naprosto nesmyslný. Ke změnám teplot a klimatu na planetě vždy docházelo a dochází, ale hlavní odpovědnost nenese člověk a CO2, ale aktivita (a teplota) Slunce a vzdálenost Země od Slunce. V historii byly doby ledové i meziledové. Ve středověku za Karla IV. bylo tepleji a v Praze se pěstovalo víno, podobně jako nyní. Ale produkce takzvaných skleníkových plynů s tím neměla nic společného. Navíc CO2 není škodlivý plyn. Je to plyn důležitý pro fotosyntézu, čili díky němu je zaznamená i větší produkce plodin. Boj proti CO2 výrazně poškozuje ekonomiku Evropy. V rámci této politiky musíme nesmyslně pěstovat a dotovat řepku kvůli biopalivům, dotovat fotovoltaiku solárním baronům, musí se stavět domy „s nulovou spotřebou energie“, které prodražují možnost pořídit si vlastní bydlení, řepka olejka zamořuje krajinu alergeny a jejím pěstováním trpí půda i celá krajina.
  Ano, je nutné bojovat proti suchu. Ale finanční prostředky je nesmyslné dávat do omezování emisí CO2, ale je potřeba zamezit dalšímu zabírání půdy pro stavbu skladů i továren – je nutné, aby se pro výstavbu využily již zabetonované či asfaltované brownfieldy, nikoli zemědělská půda či půda, kde je zeleň. Je potřeba podpořit sázení stromků a zeleně, která by v krajině zadržovala vodu a vlhkost, a podpořit výstavbu jezírek a rybníčků. Stejně tak je třeba podpořit pěstování plodin, které zamezují erozi – čili je nutné zastavit dotování řepky. I v Německu již zjišťují, že ačkoli se snažili dělat ekologickou politiku, tak tato politika naopak škodí. Například některé větrné turbíny u větrných elektráren jsou až 250 metrů vysoké a hyzdí německou krajinu a zabíjí a plaší ptáky… I u nás se zabírala plodná zemědělská půda na stavbu fotovoltaických elektráren. Čili mnohdy fanatičtí radikální ekologové přírodě paradoxně škodí stejně tak, jako někteří radikální revolucionáři škodili obyčejným pracujícím – třeba když bolševici způsobili hladomor v Rusku.

 11. Čeští vědci přesvědčivě argumentují, že za změny klimatu nemohou emise CO2, ale úbytek zeleně. Řešením tedy není nesmyslný boj proti CO2 poškozující brutálně naši ekonomiku a nahrávající solárním baronům a pobíračům dotací, ale vysazování více zeleně či případně projektů na udržování vody v krajině.

  https://www.euportal.cz/Articles/21613-cesti-vedci-presvedcive-argumentuji-ze-za-zmeny-klimatu-nemohou-emise-co2-ale-ubytek-zelene-co-kdyby-radsi-greta-thunbergova-a-studenti-kteri-stavkuji-za-klima-misto-poflakovani-sli-radeji-vysazovat-stromky-.aspx

 12. A čo robí naša ochrana prírody a tomu príslušné Ministerstvo? Hraje falošnú hru ma otepľovanie a klimatickú núdzu. A ULIEVA cez TUNELY milióny spriateleným firmám na riešenie týchto akože problémov. A každý, kto im kazí tieto ulievky – tieto falošné hry – bude nepriateľ. Pritom existujú ľudia, ktorým sa toto hnusí – a hovoria toto na plný hlas.

  https://www.energie-portal.sk/Dokument/neexistuje-ziadny-stav-klimatickej-nudze-tvrdi-500-vedcov-a-odbornikov-105458.aspx

  CO2 predstavuje rastlinnú potravu, základ všetkého života na Zemi
  „Oxid uhličitý nie je znečisťujúca látka. Je to nenahraditeľný prvok všetkého živého na Zemi. Fotosyntéza je požehnaním. Vyšší obsah CO2 prospieva prírode, Zem sa stáva zelenšou. Rast množstva CO2 vo vzduchu podporuje pribúdanie rastlinnej biomasy na celom svete. Zvyšovaním úrody plodín prospieva tiež poľnohospodárstvu.“

  Zbytočné investície napr. do hnusných veterných turbín – ktoré zabíjajú nielen vtáky, ale aj lesnú zver padaním ľadu z vrtulí – viď vrtule na Rozbehoch v Malých Karpatoch. Ale odborník povie, že aj líšky sú súčasťou ekosystému a aspoň sa nažerú…
  Globálne otepľovanie nezvýšilo prírodné katastrofy
  „Neexistuje štatistické potvrdenie, že globálne otepľovanie zvyšuje intenzitu alebo frekvenciu hurikánov, záplav, mimoriadnych súch a podobných prírodných katastrof. Avšak opatrenia na znižovanie CO2 sú škodlivé a zároveň drahé. Napríklad veterné turbíny zabíjajú vtáky a netopiere, plantáže s palmovým olejom ničia biodiverzitu dažďových pralesov.“

 13. no tak som si pre srandu hodil do googla mena tych troch profesorov medzi signatarmi. Hlavna postava byvaly zamestnanec Shellu neskor seizmolog pre ropne spolocnosti. Druhy geolog co tvrdi, ze globalne oteplovanie prestalo pred 15 timi rokmi (preto mame najteplejsie leta teraz) a treti filozof. Fakt kapacity na zmenu klimy 😀

 14. Globální oteplování je hoax.
  Data o globálním oteplování jsou zfalšována vládou tak, aby zapadla do fikce o klimatické změně. Odpovědí je znovuzalesnění
  https://www.euportal.cz/Articles/21796-globalni-oteplovani-je-hoax-data-o-globalnim-oteplovani-jsou-zfalsovana-vladou-tak-aby-zapadla-do-fikce-o-klimaticke-zmene.aspx

  Odpovědí je znovuzalesnění
  To přináší jednoduché a zjevně fungující řešení pro tohle všechno. Chcete-li planetu ochladit, zaměřte své úsilí na znovuzalesnění. Chcete-li udržet vlhkost a udržet při životě půdu, tak potřebujete diverzifikované na rostlinách založené ekosystémy, ne nekonečné lány oseté monokulturami, jako řepkou k boji s globálním oteplováním.
  Lesy fungují jako houby, které nasají dešťovou vodu a pak ji navrací, když znovu tu vodu zvolna uvolňují zpět do vzduchu, čímž „zavlhčují“ atmosféru a udržují dostatečně vysokou míru vlhkosti, aby byl udržitelný život okolních trávníků, křovin a dalšího rostlinstva. Když vymýtíte lesy – jak se to děje všude po světě, aby se udělalo místo pro mechanizované zemědělství – tak v podstatě zdviháte i teploty odstraňováním přirozeného, na rostlinách spočívajícího zadržování vody a tudíž chladicího systému.
  Jinými slovy to, co nám zatím historie ukázala, je, že je to průmyslové zemědělství, co radikálně zvedlo kontinentální teploty a způsobilo „oteplování“ regionu. Tak proč Bílý dům s Obamou nevarují svět před nebezpečím průmyslového zemědělství?
  Odpovědí je: Protože neplní nic, co je pro tuto administrativu politicky důležité. Pro ni je daleko důležitější využít falešnou paniku před globálním oteplováním k zavírání čistých uhelných elektráren (kdy ty americké uhelné elektrárny jsou daleko čistší než ty čínské) a dohánět obyvatelstvo do stavu nevolnické poslušnosti taktikou hrůzy z nadcházející zkázy.

 15. podobna kvalitka a znoska polopravd ako predchadzajuci link pochadzajuci od lobistov tazobnych spolocnosti. Kiri fakt by ma zaujimalo ci si az tak velky pablb a veris tomu, alebo len trolujes?

 16. Slavo / Slavomír – mne vôbec nevadí, ako sa prezentuješ. Dokonca viem, kto je tu určite pablb – ale ja to nie som. Len ťa veľmi hnevá, že píšem k veci – čoho ty nie si schopný – viď tvoje príspevky – čo prínosné si doteraz napísal? Len napádaš a urážaš – ale – môžeš sa ukázať aký si a koho chlieb ješ – a proti komu ideš. Ak si napísal, že ZNOVUZALESŇOVANIE je znôška poloprávd pochádzajúca od lobistov – tak si sám lobista a ich platený troll. Je samozrejmé, že ideš aj proti komunite nás poľovníkov, lebo zalesňovanie je to, čo aj my potrebujeme – nie len strieľať a loviť – ale hlavne chovať. Ale to internetovým a panelákovým poľovníkom nie je jasné. Práve preto sa vypracováva plán lovu a chovu – a aby kde bolo chovať – je treba to pre chov správne životné prostredie. Ale to papblb ako ty asi nevie – tak sa aspoň uč a tíško šúchaj nohami.
  A ak by si nevedel – je to záujem aj tohto štátu. A keby si tam bol – videl by si, koľko ľudí sa zúčastnilo – a prišli z celého Slovenska. A aj celé rodiny s deťmi – tak im záleží, aby aj pablbi ako ty mali aj o 100 rokov stromy. Naozaj ťa tak dobre platia, že hovoríš proti nášmu národu a aj proti poľovníctvu?
  https://www.dobrenoviny.sk/c/173067/slovaci-chcu-buducu-sobotu-zasadit-v-tatrach-az-40-tisic-novych-stromov-pridajte-sa-aj-vy

 17. https://www.enviroportal.sk/clanok/enviro-v-tanap-e-sa-chystaju-zasadit-40-000-stromov-pridat-sa-moze-kazdy
  V TANAP-e sa chystajú zasadiť 40 000 stromov, pridať sa môže každý
  02.10 2019, TASR

  Zuberec, 1. októbra – V kalamitou a škodcami zničenej časti Západných Tatier – Roháčov sa tento víkend uskutoční verejné sadenie lesa. Pomôcť ozdraviť kúsok slovenských veľhôr môže každý, cieľom je vysadiť 40 000 stromov.
  ,,Zasadenie lesa predstavuje dlhodobé zmýšľanie, ktoré by sme mali uplatňovať aj v podnikateľskej oblasti…Príroda je pre nás inšpiráciou, ako robiť veci lepšie a dlhodobo. Preto ju chceme chrániť,“ priblížil filozofický rozmer podujatia Jaroslav Chrapko zo spoločnosti Dedoles, ktorá je iniciátorom aktivity.
  Verejné sadenie lesa sa začne v sobotu (5. 10.) od 9.00 h a trvať bude do nedele (6. 10.) večera. Uskutoční na pozemkoch Štátnych lesov TANAP-u v Látanej doline pod odborným dohľadom. Od hotela Primula, kde bude zázemie pre inštrukcie, občerstvenie i program, je na miesto sadenia zabezpečená pravidelná doprava elektrickým vláčikom. K hotelu premávajú pravidelné autobusové linky, alebo sa záujemcovia môžu dopraviť autom na záchytné parkovisko.
  V rámci podujatia sa uskutočnia aj sprievodné vzdelávacie aktivity na rozšírenie povedomia o lesoch ako pedagogika sadenia stromov i tvorivé dielne pre deti.

 18. kiri, zalesnovanie je super napad o tom sa nehodlam priet. Len to s cim to pospajali je znoska blbosti. Staci si kliknut na odkazy v tvojom samotnom clanku. Tam kde sa odvolavaju na grafy z NASA a tvrdia, ze aj podla NASA nie su dokazy o oteplovani sa pise nieco uplne ine a su tam aj dalsie grafy. Len to autor uz tak nejak zabudol spomenut a kiri mu to zozral aj s navijakom.

  To iste o tych tvojich 500 vedcoch a odbornikov. Cloveka to zaujme, ze ked 99% klimatologov naslo zhodu o oteplovani co za kapacity im protirecia. Staci 5 minut googlenia a zisti, ze ani jeden z inciatorov sa nevenuje klimatologii aurcite len zhodou nahod su prepojeny na tazobne spolocnosti ktore ich vydatne dotuju.

  A takto pristupujes aj k inym svojim zdrojom ty monokompozit kde bez vahania zozeries kazdu kravinu en nech co i len trochu podporuje tvoju verziu videnia sveta. Nie si schopny kritickeho myslenia a nedokazes posudit co je reklamna blbina a co moze byt realita

  niekedy mam pozit ze pre teba je doktor ako doktor a dal by si si slepe crevo operovat aj doktorovi prav

 19. Inak, obzvlášť čarovné mi prídu tie tvoje príspevky kde prvá časť tvrdí, že žiadne otepľovanie zeme nie je a v druhej ten istý príspevok pokračuje tým ako to otepľovanie zastaviť. Ty máš tie protirečiace príspevky asi rád. Ale zas čo sa čudovať. Veď ty dokážeš poprieť aj to čo si sám napísal ty diplomatická misia s AMO

 20. Slavo – tiež Slavomír a aj ostatní s totožným modus operandi – rozumiem tomu, že sa snažíte zaslúžiť si svoje žrádlo od tých, komu pokorne slúžite proti svojmu národu – ale musíte sa snažiť ešte viac. Asi teba a tvoju svorku teší práca tvojich súkmeňovcov v krajine najväčšej slobody. Toto sú tí, ktorí sú v línii tvojich – a vašich – názorov. Tento link je pre tvoju spokojnosť a aby som ťa nielen učil – ale aj potešil. Tak sa nauč, čo tá mladá aktivistka kričí do sveta a posúvaj ďalej. Lebo 500 vedcov ti je málo, českí vedci sú ti nič – tak táto stojí za celý svet.
  Již minulý čtvrtek proběhl v USA neuvěřitelný skandál během tiskové konference americké liberální kongresmanky, která do městské knihovny ve čtvrti Queens v New Yorku přišla povídat o své politické agendě a rovněž o ochraně klimatu. Kongresmanka za Demokratickou stranu Alexandria Ocasia-Cortez (aka A.O.C.) se již chystala zodpovědět dvě poslední otázky, když v tom se o slovo přihlásila mladá žena v bundě a spustila hysterickou kanonádu.
  Všechny klimatické procesy na snížení objemu CO2 jsou prý nedostatečné a ani kdyby prý ochránci klimatu vybombardovali Rusko, tak to nepovede k dostatečnému snížení počtu lidí na této planetě, a proto žena navrhla, že je potřeba začít jíst děti!

  https://aeronet.cz/news/video-musime-zacit-jist-deti-i-kdybyste-vybombardovali-rusko-nedojde-tim-k-dostatecnemu-snizeni-poctu-lidi-a-objemu-co2-na-teto-planete-klimaticka-aktivistka-v-new-yorku-ztropila-pozdvizeni/

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.