Akú kvalitu práce odvádza naša štátna ochrana prírody?

foto: volodo

Dovoľujem si dať na všeobecnú známosť zistenie, akú kvalitu práce odvádza naša štátna ochrana prírody, a prečo je zrejme jej vzťah k neštátnym vlastníkom taký ako je  vlastníctvo ,čiže Ústava SR sú pre nich irelevantné a preto sa najprv územne rozdrapujú a až potom sa zaujímajú na čích pozemkoch. Hoci podľa mnohých príkladov (napr. „čerstvé“ a  údajné karpatské pralesy), to skôr  vyzerá ,že sa o to  nezaujímajú vôbec.

Pre vysvetlenie uvádzam, že som na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám žiadal o poskytnutie údajov o zastúpení štátnych resp.neštátnych pozemkov v našich tzv.národných parkoch. A ich odpoveď je skutočne hodná „úrovne“ ich práce:

„Štátna ochrana prírody nedisponuje informáciou, ktorú požadujete a preto nie je možné Vašej požiadavke vyhovieť.“

A vláda nič, parlament nič …. Len plno pseudoochranárskeho humbuku o ochrane prírody, o „zločinoch“ lesníkov ,poľovníkov a developerov ,ale takúto základnú informáciu ,oni vraj nemajú ,pardón , oni ňou nedisponujú !!!! Pýtam sa ,s akými faktami a podkladmi naša ochrana prírody pracuje , napr. pri návrhoch zonácie národných parkov,keď jej chýbajú takéto základné údaje. Popritom sa jedná o vlastnícko – právne údaje,  bez ktorých sa nikde vo vyspelom svete nepohne žiadny  verejno-spoločenský záujem (diaľnice, produktovody), každá aj tá najmenšia stavba – len slovenskí „ochranári“ nič nemusia ! Ak to takto robia s vedomím európskych orgánov prosím,je to smutné ale je to tak (už sa tým Britom nečudujem!).

Ale žijeme na Slovensku a kto sa má už potom zastať svojich občanov ak nie ich vlastný parlament pozostávajúci z nimi zvolených poslancov. Preto – ako občan tohto štátu – žiadam   kanceláriu NR SR , aby túto správu  postúpila všetkým poslancom, hlavne tým ktorí majú inak plné ústa rečí o  ľudských a občianskych právach, ale kto tu bašuje v prírode a na čích pozemkoch to ich už asi príliš nezaujíma. Bohužiaľ !

Každý lesník,poľnohospodár,investor či projektant musí vedieť doslova do jedného m2 na akých a čích pozemkoch hospodári, či akých a čích pozemkov sa môže jeho zámer dotýkať, len našu štátnu ochranu prírody to nezaujíma !!!!

Veď to je amatérizmus toho najhrubšieho zrna !!! Ale stále plné huby NATURY 2000 , bezzásahovosti, zonácie a pod. Skrátka : oni len vyhlásia chránené územie ,ale čo ďalej ,to nech zrejme niekto rieši .Ale kto to má riešiť ???? Ako im vôbec môže bez podkladov o vlastníctve pozemkov prejsť čo i len jeden jediný projekt chráneného územia ??!!

Žiadny div ,že neštátni vlastníci pozemkov v našich chránených územiach to pociťujú ako krivdu. Čudujem sa však len jednej jedinej veci : ako je množné, že v tomto ochranárskom marazme sa ešte nenašiel jediný vlastník, ktorý by požiadal štát o vyňatie jeho pozemkov z chráneného územia ?! Neverte, že Vám budú platiť újmu na hospodárení :Veď už teraz je to s tým platením na hunte! A keby aj platili : dokedy a na základe akých kritérií by sa odvodzovala cena ?!

Najpravdepodobnejšie je to, že ak by aj štát hradil újmu na hospodárení, určite ju nebude platiť večne a určite nie všetkým.Lebo toľko peňazí tento štát nemá a aj európske dotácie raz skončia .Napokon dôjde určite k tomu, že štát oznámi vlastníkovi ,že už platiť nebude a vráti mu pozemky naspäť do užívania (a to si dovoľujem tvrdiť, že by to bol ten lepší prípad).Štát Vám síce vráti lesné pozemky,ovšem určite ochudobnené o hospodárske dreviny, zarastené pionierskymi drevinami (lieska,rakyta … ), so zaniknutou lesnou dopravnou sieťou (bez zvážnic a približovacích liniek), so zanesenými priepustami a so zaniknutými objektami regulácií vodných tokov ,atď.

Jediným spravodlivým riešením voči majiteľom aj spoločnosti by bolo vykúpenie neštátnych pozemkov.Aj to sa dá ,lenže určite nie za cenu ako si to niektorí „ochranári“ predstavujú.Ich predstavy o cene sa totiž podobajú cenám uplatňovaným pri „vyvlastňovaní“ pozemkov pre iné verejno-spoločenské záujmy (diaľnice a pod.). Lenže to by nebol výkup ale len miernejším spôsobom realizované „znárodňovanie“ ! A to už raz tento národ zažil !

A dovolím si tvrdiť ,že Slovenská republika nikdy nebude mať na to ,aby vykúpila cca 130.000 až 150.000 ha (môj odhad) neštátnych lesných pozemkov len v tzv. národných parkoch za trhovú cenu.Takže jediná rozumná cesta je trvať na zrušení niektorých tzv.národných parkov a v tých NP , kde by pretrvával eminentný záujem štátu na ich zachovaní ,neštátne pozemky vykúpiť za trhovú cenu. Lebo náhrada újmy na hospodárení je len povestný neistý holub na streche, kým samostatné hospodárenie vlastníka je tým spoľahlivým vrabcom v hrsti .A toto by si mali uvedomiť všetci neštátni vlastníci pozemkov v chránených územiach. O to viac, že ako sa na každom kroku presviedčame ,štátna (ale aj tá európska) ochrana prírody vonkoncom nie je spoľahlivým partnerom !!!

Ing.Jaroslav Ďurík,
lesník v.v.,poľovník a bývalý profesionálny pracovník št.ochrany prírody

11
Komentáre

  Upozorni ma  
Upozorniť na
Ján Uhrecký
Host
Ján Uhrecký

Štát má veľký chaos a bordel v pozemkoch a veľký bordel v zákonoch ktoré by mali chrániť pôdu. Chcem sa dotknúť problémov poľnohospodárskej pôdy. Po 89 bola pôda vrátená vlastníkom, ale akým spôsobom ? Lány pôdy boli nedomysleným zákonom rozkúskované na neuveriteľné malé časti a deje sa to stále ďalej a ďalej. Keď mal pôvodný majiteľ napríklad 1 hektár pôdy a medzitým zomrel, tak túto časť zdedili jeho potomkovia, deti, vnuci a pravnuci. Podľa počtu dedičov sa tak jeden hektár rozkúskoval na časti po pár m2. Podaktorý svoje čiastky predaly a tak vznikol a vzniká neuveriteľný chaos v rozkúskovaní pôdy, aký nemá vo svete obdoby. Mnoho dedičov ani nevie že niekde majú po dedkovi zopár m2 pôdy. Takáto pôda potom leží ladom a ničí sa. Je priam neuveriteľné ako sa správame k pôde. Poobzerajte sa okolo seba, koľko je všade zarastenej buriny, krovín, ako sú zničené mnohé pasienky, lúky atď. Je to na dlhé písanie. Prepáčte mi ak som odbočil od vašej témy, ale nedalo mi. Som už starý a v mojich časoch bola pôda to najcennejšie čo sme maly. Je mi na zaplakanie, ako sa staráme o pôdu a ako štát priviera oči nad týmto stavom. J.U.

Jarik
Host
Jarik

Nemáte celkom pravdu.Podľa novších prepisov už sú limity, pod ktoré nesmie klesnúť výmera pozemku, resp. dedičského podielu,a to osobitne u poľných a osobitne u lesných pozemkov.Výmery si treba pozrieť v zákone.Roztrieštenosť pozemkov zavinilo hlavne dedenie zo zákona vychádzajúceho na Slovensku z uhorského práva.V ČR sa do komunistickej éry dedilo podľa rímskeho práva ,keď nehnuteľnosti mohla zdediť len jedna osoba a preto je tam aj poriadok v krajine lepší.A poľnopôda neznámych vlastníkov leží ladom len tam, kde o jej užívanie nemá nikto záujem.Tam kde záujem je (družstvá, či väčšie súkromné subjekjty) , tam ju obvykle Slov.pozemkový fond záujemcovi bez problémov prenajme…

Martin
Host
Martin

Každý bývalý zamestnanec ŠOP vie, ze ona skutočne danými (požadovaným) informáciami nedisponuje. Sama si ich pýta od relevantných organizácií, ktoré majú v správe príslušný NP… Nechce sa mi veriť, ze bývalý zamestnanec toto nevie…

Axiom
Host
Axiom

A prečo ŠOP s nimi nedisponuje ?

Martin
Host
Martin

Nepracuje s tými údajmi samostatne, ale poskytne ich na vyziadanie MŽP SR (ktoré je metodicky garant), ak ich ministerstvo potrebuje a to tak, ze ich samo vyžiada od správcov NP. Aby bola informácia úplná, spolupracuje pri požiadavke ministerstva ešte s pozemkovym fondom. Fyzicka osoba si teda vyžiadala cez infozakon aktuálne údaje a nedomyslela, ze nemoze ŠOP ukolovať, môže iba žiadať dostupné info, pričom si mylne myslela, ze ich ŠOP ma v podobe ako to fyzicka osoba chce. Aktualizácia udajov/dat sa nerobí na požiadanie Fera alebo Zuzy z chotára. Je to niečo podobne, ako by sme sa pýtali povedzme úradu vlády, koľko zamestnancov ma (k určitému dátumu) finančná správa. Iste, môže to zistiť, no, danú informáciu bez dotazovania nemá. Mám zato, ze otázka bola zle položená, nie ze by bola hlúpa, to vôbec nie.

Jarik
Host
Jarik

Lenže príslušná osoba vie , že sú tu aj iné (podľa Vás)“relevantné“ organizácie.Takže nezavádzajte.Viem takmer určite, že od MŽP ani od ŠOP (na ktorú ma mimochodom MŽP odkázalo) by som tie údaje nikdy nedostal !A všetci vieme prečo . Dôležité je ,že už sú na svete !

Jarik
Host
Jarik

Lebo zistenie, že v našich národných parkoch len približná polovica pozemkov patrí štátu iste vyvolá odozvu.Oni s tými údajmi určite disponujú, lenže ten vysoký podiel neštátnych pozemkov im nijako nelichotí a zrejme preto to dôkladne tajili.Totiž právny stav , keď si štát uzurpuje právo bez súhlasu vlastníka vyhlasovať a prevádzkovať na súkromných pozemkoch chránené územie je minimálne slovenská špecialita !Prečo má väčšina štátov EÚ menší počet národných parkov a v relatívnom vyjadrení aj na oveľa menšej ploche ?! Je to obyčajná nespoľahlivá a parazitujúca chamraď ochranárska …

Jarik
Host
Jarik

Bol som zamestnancom v časoch ,keď bolo všetko „naše spoločné“(1975 – 1982).(Ak Vám to niečo vôbec hovorí!)Pracoval som m.i. aj na inventarizácii pozemkov CHKO V.Fatra a my sme údaje čerpali zo základnej mapy ČSSR a súvisiacej evidencie pozemkov na vtedajšej Geodézii a kartografii.Vôbec nie od nejakých „relevantných“ organizácií ,pričom netuším čo mienite pod spojením „organizácie,ktoré majú v správe príslušný NP“ ,ak to nie je správa príslušného NP ?!. Pre doplnenie Vašich vedomostí uvádzam, že zákon ,ktorý vrátil vlastníctvo či užívacie práva pôvodným vlastníkom (zákon o pôde) vyšiel až v r.1990).Takže o tom ,aký bordel tam nastal po príchode odborne a praktickej práce neschopných a nepotrebných environmentalistov (ktorých naše „univerzity už dokázali doslova „na….ť“ celé tisíce) som začal len tušiť,keď som si všimol ,ako sa pri premene CHKO na NP snažili vyhýbať neštátnym pozemkom (napr.CHKO VF mala 60.000 ha a NP VF už len cca 40.000 ha a ešte aj tak asi polovica patrí neštátnym vlastníkom).A veľké podozŕenie som nadobudol v júni tohto roku, keď pani generálna riaditeľka úseku OPaK na min.ŽP mi na seminári o ochrane hlucháňa nevedela povedať ani len približné čísla o podiele neštátnych pozemkov v NP ,pričom nejaký ochranársky dobrák (chcejúc ma asi umlčať- a u pani GR si urobiť očko -vybľafol číslo 20 % – popritom skutočnosť je len u lesných pozemkov 50 %!!!) Takže vážený pane ,ohurujte Vašim okiadzaním niekoho, kto je ochotný Vám uveriť ,napr.-násť ročné,notebook ovládajúce detičky,ktoré sú už napriek svojmu veku a nulovým skúsenostiam (nemyslím tým tie drogové či sexuálne) presvedčené,že najväčšími nepriateľmi prírody sú poľovníci a lesníci …

Martin
Host
Martin

Ako funguje sytem som popisal jednak na základe mojich vedomosti počas práce v oblasti, pričom som zavolal bývalým kolegom, aby som zistil co sa zmenilo/nezmenilo. Su aktuálne a správne. Podľa čísel Ste možno aj sedemdesiatnik, t. j. nezareagujem na invektivy.

Jarik
Host
Jarik

Hovoríte o nejakom (ne)systéme vedenia evidencie plošných údajov u orgánov ochrany prírody,ako o správnom a aktuálnom ,pričom väčšina užívateľov tejto stránky nevie o čom hovoríte .Silou mocou sa snažíte tým ospravedlniť neospravedlniteľné. Keď teda tvrdíte, že vlastníctvo pozemkov je pre OP vedľajšia vec,tak načo sa vôbec verejne uvádza výmera chránených území ? Asi preto,lebo je to údaj pre OP dôležitý a nielen reprezentačný ,ale aj reprezentatívny . A o zvyšok svojej evidencie nech sa starajú tí (podľa Vašich slov) „relevantní“, čo pozemky (tiež podľa Vašich slov) „spravujú“.Čiže nech „držia hubu a krok“ ! Pekná a „demokratická“ hovadina – skutočne hodná Vás – súčasných tzv.ochranárov!Vieme koľko máme hektárov v CHÚ a čie je to – nuž na to sa vy…ť!Tomuto jednoducho neverím ,lebo nemôže byť žiadny problém údaje o vlastníctve vyseparovať z údajov katastra.V dnešnej dobe elektronickej evidencie stačí si to len u príslušného správcu katastra objednať.Peniaze predsa nemôžu byť problém – už ste ich pres…li viac a na iné ,väčšinou nepotrebné veci .Preto Vám asi ťažko uverí niekto čo problému trošku rozumie, že by ŠOP tými to údajmi nedisponovala.Určite disponuje ,lenže ….Dôvodom údajného „nedisponovania“ týmito údajmi bude zrejme niečo iné ,a Vy veľmi dobre viete čo to je. Skúste si odpovedať na jednu jedinú otázočku : prečo údaje o vlastníckom zastúpení pozemkov v chránených územiach nie sú verejne prístupné napr. na webových stránkach ?! Bol,alebo je to taký problém sprístupniť ich verejnosti ?! Technicky to predsa žiadny problém nepredstavuje ! Takže to môže mať len jednu jedinú príčinu.Zatajiť ako sa len dá, že naša ochrana prírody sa rozdrapuje v NP približne na polovici pozemkov ,ktoré nepatria štátu,bez súhlasu ich vlastníkov a teda je prinajmenšom veľmi pochybným nazývať ich národnými!Navyše bez súhlasu vlastníkov ! Áno som pomaly sedemdesiatnik a teda mám ,oproti Vám, určite nielen viac rokov ,ale aj skúseností.A to by ste mali rešpektovať, a nielen v mojom prípade.Takže utiekať sa k tomu, že na „invektívy“ (podľa Vás zrejme starca) nebudete odpovedať je veľmi „lacné“, ale hlavne neslušné východisko. Nehovoriac ani o tom, že ja som s invektívami v tomto prípade nezačal… Takže ,ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva…

kiri
Člen
kiri

Sú aj iné otázky, o čom VIE ochrana prírody – ale nielenže to nerieši, ale ani o tom nehovoria. Neklamú – len nehovoria. Občas sa nájde niekto, kto sa ozve – ale občas to ujde dakde v Európe. Sú to veci, ktoré zdanlivo nesúvisia s poľovníctvom, ale opak je pravdou. Toto je exemplárny vzor tichej likvidácie. Na Slovensku sa veľmi potichu ne-RIEŠI napr. dlhodobá prítomnosť ženských pohlavných hormónov z chemickej výroby vo vode – v pitnej vode, v polievacej vode = aj v poľnohospodárskych produktoch, ktoré pochádzajú z tabletkovej ženskej antikoncepcie a bezo zmeny prechádzajú čističkami odpadných vôd a vracajú sa do podzemnej vody odkiaľ sú čerpané do pitnej vody. Najviac ohrozené sú veľké mestá – napr. Bratislava (ale všetky veľké mestá) a mestá na nížinách, ktoré čerpajú vodu z nízkopoložených studní – ako BA čerpá vodu zo štrkov Žitného ostrova – teda sú to miesta nižšie ako mesto samotné, kam stekajú vody z čističiek položených vyššie. Aby bolo jasno – v žiadnej norme na pitnú vodu nie je obsah týchto ženských pohlavných hormónov určný nejakou zakázanou či povolenou hranicou – čo teda znamená, že sa POVINNE nesleduje – ale všetci o tom vedia a mlčia. Inak by asi 60 – 70% tzv.pitnej vody bolo vlastne nepitnej – a čo s tým štát má urobiť??? Ta sa mlčí – a hormóny robia svoju prácu = nárast homosexualita, tiež rôznej pedofilnej tr.činnosti a iných sexuálnych deviácií je desivý. A aj preto je súčasný stav, že je veľmi tolerovaná. Nie každý môže piť vodu z lesa a podhoria. Poznám ľudí, ktorí si chodia vodu na pitie a varenie brať z lesných studničiek, kde je vlastne pramenistá voda a iba les nad studničkou a pôdou prefiltrovaná dažďová voda.
O tomto utajenom, utajovanom a zamlčovanom probléme nájdete na nete dosť. Článok o vymieraní vtákov je vlastne ten istý problém – o vymieraní ľudí, cez zmeny v ich sexualite a najmä – rozmnožovaní – ako som minule písal o demografii na Slovensku – o vymieraní národa cez neplodnosti a neschopnosť sa normálne rozmnožovať.
Vééééľké poučenie:
Špačci nechtějí zpívat milostné písně samičkám, protože jsou „sjeté“ zbytky antidepresiv, která zůstávají v životním prostředí. V Británii zmizelo za poslední půlstoletí již 66 procent těchto pěvců !
https://www.casopis-sifra.cz/spacci-nechteji-zpivat-milostne-pisne-samickam-protoze-jsou-sjete-zbytky-antidepresiv-ktera-zustavaji-v-zivotnim-prostredi-v-britanii-zmizelo-za-posledni-pulstoleti-jiz-66-procent-techto-pevcu/

A ak sa o hormónoch vo vode už MUSÍ písať, tak sa to takto mlží – lebo nie je spôsob, ako z toho von. A ľudia sa upokojujú – ale veľmi dobre sa taja množstvá predaných antikoncepcií všetkého druhu – berie ich polovica žien v prechode a tretina v aktívnom sexuálnom veku – pozor – KAŽDODENNE. A v prírode sa samé neodbúravajú. Neuvádzajú sa žiadne konkrétne laboratórne výsledky.
Takto vyzerá mlženie a upokojovanie na oficiálnych stránkach:
https://www.zdravie.sk/clanok/48128/estrogeny-v-pitnej-vode-famy-alebo-realita