Zastrelená medvedica

ilustračné foto

Vzhľadom na udalosť spred niekoľkých dní pripomeňme si udalosť ktorá sa udiala minulý rok, a neupadla do zabudnutia. Na poľovačkách po Slovensku , keď poviem odkiaľ som, často prvé otázky smerujú k tejto nešťastnej udalosti. Neutíchajúci záujem ma priviedol k overeniu si faktov a k ich uverejneniu.

Na začiatku decembra 2010 média informovali o odstrelení, popravení, masakre a neviem ešte s akými prídomkami smrť medvedice, ktorá sa vybrala medzi ľudí, do intravilánov obcí. Najprv to boli Sučany, potom Martin a nakoniec Štavnička, kde ukončila svoju púť. Celá udalosť bola značne v Európe medializovaná a treba povedať, že aj skreslene a nepresne, miešali sa fakty s domnienkami, citovo sa prifarbovalo.

Počiatok bol v obci Sučany, kde medvedica zišla z hôr do obce a pohybovala sa po jej okraji. Okoloidúci občania sa ju snažili zaplašiť, kričali na ňu, hádzali snehové gule, trúbili na autách. Medvedica sa správala pokojne, nereagovala podráždene, no vytlačiť sa nedala. Následne boli privolaní hasiči a mestskí policajti. Tým sa ju už podarilo zahnať späť do hory. No na druhý deň bola späť za bieleho dňa. Proces sa opakoval a podarilo sa ju vytlačiť mimo obce. Medvedica prešla na okraj Martina, kde znovu zasahovali hasiči a policajti. Bol privolaný veterinár zo ZOO Bojnice, ktorý je jedným z mála kvalifikovaných v SR na podobné zásahy a narkotizačnou puškou medvedicu uspal. Tá bola následne prevezená do doliny za obec Sklabiňa. Pre znalých pomerov bolo záhadou, prečo sa medvedica prichádzajúca z NP Malá Fatra ocitla v NP Veľká Fatra. Vysvetlenie je jednoduché: v zmysle zákona o poľovníctve bola umiestnená do priľahlého poľovného revíru . Na druhý deň, 30.11.2010 však medvedica zišla do  Sklabine a pohybovala sa v intraviláne obce. Znovu bola privolaná polícia, od ktorej sa očakávalo riadenie zásahu. Tak ako  v predošlých prípadoch, nebol privolaný nik zo Štátnej ochrany prírody. Tento krát nebol privolaný ani kompetentný veterinár, ale nekvalifikovaná veterinárka a správca mestského útulku zvierat. A tiež sa dostavil televízny reportér so štábom. Je nepochopiteľné, že niekto myslí skôr na svoju slávu než na privolanie kompetentných. Na druhej strane však podali svedectvo, ktoré nikoho nenecháva na pochybách, čo sa tam dialo. Správanie sa medvedice bolo znovu nekonfliktné, nejavila žiadne známky agresivity, nikoho nenapádala, nestavala sa na zadné nohy, žiadne výstražné správanie sa…

Tým, že sa k zásahu privolali nekompetentní, patrične nevzdelaní ľudia a taktiež vedením zásahu došlo k známemu vývinu udalostí. Medvedicu sa opakovane pokúšali vytlačiť mimo obec. Nejaký hrdina sa jej  pokúšal nasadiť slučku zhotovenú z ťažného lana. Následne vedúci útulku nasadil medvedici slučku na odchyt psov  a veterinárka spoza auta vpichla prvú injekciu. Dávka však neúčinkuje hneď a je otázne, či bola dostatočná.  Medvedica sa pohla za šarhom /vedúcim útulku zvierat/ a ten zacúval vcelku v pokoji do auta. Prešla bokom auta, otočila sa späť a šarha z okienka auta znovu vpichol injekciu do zadku medvedice. Tá samozrejme inštinktívne zareagovala na bolesť a jej zdroj. Sledujúc ruku -zdroj bolesti- sa postavila a nasledovala hlavou ruku, pričom ju poranila. Treba dodať, že pokiaľ by to  bol klasický útok, jeho následky by boli devastujúce. Teda ani toto správanie nemožno hodnotiť ako agresiu, pretože konala inštinktívne vzhľadom na bolesť. Ako je zo záznamu naprosto zjavné, atmosféra medzi zhromaždenými, ktorí v takej blízkosti nemali čo robiť, bola značne vybičovaná a krvavo naladená na likvidáciu medvedice. Práve odtiaľ zaznelo  -strieľajte, chlapci,… teraz ju odvaľte!- a policajt uposlúchol radu a vystrelil zo služobnej pištole. Následne padli viac ako tri rany zo samopalu vz.58. Výsledok: celoplášťové strely prestrelili  medvedicu, a tá padla smrteľne zranená. No strely, ktoré preleteli medvedicou, sa odrážali od cesty a leteli pomedzi okolostojacich. Jedna z nich uviazla vo dverách auta správcu útulku. Streľba však mohla ohroziť televízny štáb i zvedavých ľudí, ktorí sa na celú akciu pozerali z bezprostrednej blízkosti a nik ich nezahnal. „Stál som oproti policajtovi, ktorý strieľal. Za mnou bol redaktor a ďalší ľudia. Hneď, ako začala streľba, som ustúpil, vypol kameru a pozeral na seba, či ma netrafili,“ spomína kameraman Ján Ličko.

Nedá mi necitovať jedného ,,odborníka,, : „Bola gravidná a navyše prvorodička,“ – prezradil. Nuž podľa oficiálnych zdrojov boli medvedici odobraté len vzorky  na vyšetrenie besnoty a nebola pitvaná. Po odobratí vzoriek ju odoslali do kafilérie. Teda odkiaľ má takúto informáciu? Žeby vedomé zavádzanie a prihrievanie si ochranárskej polievočky? Túto informáciu teda nemožno  brať ako dôveryhodnú, ale ako účelovú.

V týchto súvislostiach si mnohí kladú otázku, ako  je možné, že medveď, ktorého nemožno označiť za kontajnerového, prišiel medzi ľudí bez strachu a správal  sa až submisívne?  Názorov je viac. Jeden vraví, že bola vytlačená poľovnými psami z brlohu. Skúsení však vravia, že by sa bola vrátila po upokojení situácie. Iný názor je, že bola vytlačená silnejším medveďom z brlohu. No väčšie medvede už boli v tom čase zazimované, takže je to veľmi nepravdepodobné. Ďalším môže byť vyrušenie ľuďmi pri hospodárskej činnosti v lese. Skúsenosť vraví, že takto vyrušený medveď sa po utíšení vráti, alebo obsadí náhradný brloh. Následná možnosť sa zdá byť najpravdepodobnejšia, a to zlý zdravotný stav. O ňom sa vyjadril hlavný veterinár bojnickej ZOO, ako i pracovníci štátnej ochrany prírody Národného parku Veľká Fatra, ktorí sa problematike medveďov rozumejú. Či to bola hormonálna porucha, alebo niečo iné, bolo možné aspoň orientačne zistiť pitvou. No v čase, keď bolo telo k dispozícii, sa o ňom rozhodlo vďaka označeniu podozrenia na besnotu tak, ako sa rozhodlo. Môj názor je, že pitva by mohla poukázať na príčiny jej správania sa, čo pokladám za dôležité z hľadiska budúcnosti. Taktiež sa mohol spraviť v lese prieskum, odkiaľ prišla. Jej stopa sa predsa zo dňa na deň len tak v snehu nestratí. Mnohé by sa mohlo vysvetliť.

Pozrime sa však na celú ,,akciu,, z pohľadu legislatívy. Podotýkam, že nie je mojím cieľom, aby bol niekto vďaka tomuto trestaný  a neželám si to. Skôr je treba celú udalosť analyzovať a prijať také legislatívne opatrenia, aby sa v budúcnosti zabránilo vzniku takýchto udalostí a boli riešené na právnom základe. Hoci došlo k viacerým porušeniam zákona, či už zákona o polícii, zákona o ochrane prírody alebo zákona o zbraniach, je treba ich analyzovať a a pripraviť postup pri podobných zásahoch.  V prvom rade je treba okamžite prizvať kompetentných zo Štátnej ochrany prírody, snáď aj lesného úradu. Tu sa pozastavím, prečo lesný úrad. V prvom rade sú  to taktiež odborníci. A v tomto konkrétnom prípade už v počiatku mohli vďaka svojmu prehľadu ponúknuť iné, kultúrnejšie riešenie. Na samom počiatku bolo zrejmé, že medvedica sa vracia medzi ľudí /po dva dni do Sučian/ a bude nutné vykonať odstrel. Vo vedľajšom poľovnom revíri mali na lov medveďa povolenie. Tým by sa vytvoril priestor na dôstojné a úctivé ukončenie života vládcu našich hôr. Že si také niečo zaslúži, snáď nebudeme spochybňovať.  Prečo však najprv hovorím o dôstojnom odstrele? Vysvetlenie je jednoduché. Ako záchytná a rehabilitačná stanica pre celé Slovensko funguje jediné pracovisko: ZOO Bojnice. Jej kapacity sú dlhodobo naplnené, ba prekročené. Iné zariadenie na dlhodobejšie umiestnenie k dispozícii jednoducho nie je.

Taktiež bude treba zmeniť zákon o ochrane prírody, ktorého skostnatenosť v tomto smere neumožňuje prijať účinné, prípadne radikálne opatrenie okamžite. Treba zodpovedných pracovníkov ŠOP SR vybaviť kompetenciou takéto opatrenie prijať. Či to už bude použitie narkotizačnej zbrane a následný prevoz celoročne chráneného živočícha, alebo aj to najkrajnejšie – utratenie alebo odstrel. A toto samozrejme neplatí len pre medveďa. Pretože kvôli naplneniu zákona je toto treba dnes rozhodnúť na ministerstve. A ako sa to riešilo doteraz? Tolerovalo sa obchádzanie zákona. No tento prípad ukázal v plnej nahote kam to môže dôjsť. Len náhodou neležali ľudia vedľa medveďa. Taktiež je treba pre zasahujúce zložky – hasičov, políciu jasne a presne stanoviť, ako majú postupovať. V jednotlivých oblastiach obývanými medveďmi treba vyškoliť odborníkov so vzdelaním na používanie narkotizačnej zbrane, lebo je časovo neprijateľné, aby dochádzali na veľké vzdialenosti. V neposlednom rade treba investovať do záchytných a rehabilitačných stredísk, aby sme boli pripravení zviera zachrániť, pokiaľ to bude možné. Zrejme jedným dychom sa bude treba zaoberať početnosťou medveďov v jednotlivých oblastiach. Neodvážim sa tvrdiť, že na Slovensku sú medvede premnožené, ale sú oblasti, kde je ich stav až neúnosný. Čakať na výsledky sčítania medveďov do r. 2014 a potom sa nad nimi zamýšľať, robiť semináre a hľadať východiská sa javí ako zdĺhavé a nebezpečné. Počet napadnutí medveďom narastá a nejaké zákazy chodenia do lesa na huby, alebo iné lesné plody to nevyriešia /samozrejme zachovať a tvrdo postihovať zákaz tzv. komerčného zberu/.  Myslím, že následne na zmenenú legislatívu sa Štátnej ochrane prírody SR a poľovníkom v jednotlivých oblastiach podarí presadiť ďalšie opatrenia. No je treba začať konať, neutešovať sa, že je to jednotlivý prípad. Takéto prípady vzhľadom na rastúcu početnosť medvedej populácie budú zrejme  pribúdať v rôznych variantoch. Je treba sa na to zodpovedne pripraviť, vybaviť sa legislatívne i materiálne. Medveď si právom zasluhuje našu úctu i pomoc.

Autor článku: Jaromír Pavlorek

 

Pre doplnenie nižšie sú nejaké zdroje. Tvrdenia, ktoré uvádzam, som konzultoval so Štátnou ochranou prírody, lesným úradom, svedkami.

Pre doplnenie:

clanok_zastrelena_medvedica

http://vas.cas.sk/galeria/4640

 

Bola gravidná a navyše prvorodička,“ prezradil Baláž.

Streľba však mohla ohroziť televízny štáb i zvedavých ľudí, ktorí sa na celú akciu pozerali. „Stál som oproti policajtovi, ktorý strieľal. Za mnou bol redaktor a ďalší ľudia. Hneď, ako začala streľba, som ustúpil, vypol kameru a pozeral na seba, či ma netrafili,“ spomína kameraman Ján Ličko.

Správy stv 31.11.2010

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?id=36777&scroll=2018#1289

tu je vidno odrazené guľky zo samopalu

 

Vyjadrenie polície na markíze

http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/prve-televizne-noviny/50235

 

Čítajte viac:

http://turiec.sme.sk/c/5663626/medved-opat-zliezol-z-lesa-je-v-sklabini.html#ixzz19g2dBW00

 

Medvedica, ktorá včera behala po Sučanoch a Martine, z lesa opäť zbehla medzi ľudí pri Sklabini pri Martine.

SKLABIŇA. Asi päťročnú medvedicu včera takmer priamo v centre mesta zoológ z bojnickej zoologickej záhrady uspal, poľovníci ju vypustili do voľnej prírody v Sklabinskej doline. Včera behala po Sučanoch a Martine, dnes je opäť medzi ľuďmi. Z doliny zbehla do Sklabine.

Starosta Sklabine Ján Brodenec nás informoval, že medvedicu dvakrát z dediny vyhnali, ale vrátila sa. V tejto chvíli ju policajti s poľovníkmi zahnali za dedinu a dávajú pozor, aby sa nevrátila. Odstreliť ju bez povolenia nesmú, len v prípade krajnej núdze, ak by medveď zaútočil. „Povolenie na odstrel vydáva len ministerstvo životného prostredia. Zajtra oň musí požiadať poľovné združenie,” povedal riaditeľ Správy Národného parku Veľká Fatra Peter Vantara, podľa ktorého vybavovanie takejto žiadosti trvá asi dva dni.

Starosta ale uviedol, že ráno očakávajú mimoriadne povolenie. Dovtedy musia stodvadsaťkilového maca ustrážiť. Pomýšľajú šelmu naložiť do ohrady, odkiaľ by neušla.

Peter Vantara tvrdí, že medveď jednoznačne stratil plachosť, do dedín sa bude stále vracať. Podľa očitých svedkov medveď nebezpečný nie je, pôsobí unavene. Z ľudí, ktorí ho obkolesujú, je ale vystrašený. Snaží sa zo zajatia ujsť a naráža hlavou pritom do všetkých prekážok, ktoré mu stoja v ceste.

 

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
bowhunters
bowhunters
12 years ago

Prečo už konečne nepriznáte, že medvede sú premnožené ? Všetci sa medveďov zastávajú, ale nikto nepovie, koľko vlastne medveďov na našom území máme. Aký je ich optimálny počet na určitú rozlohu ? Je ich viac, alebo menej ?

trnkysta
trnkysta
11 years ago

V lete ma jedna medvedica vinahanala ja veru setko mi jedno nebolo o par tizdnou som postretol asi jej 1 mlade z 3 nastastie na velku vzdialenost o tizden zase na dusicki sa mi podarelo odfotit jedneho maca ze schodiku z posedu a vsak marne len z boku je to pravda [u]SU PREMNOZENE [/u] mam 14 a stretnul som 4 medvedou 1 raz skoro naposledi ale ten smrtelni zasach pre tu medvedicu NE BOL SPRAVNI mali hu obstrelit v hore a nie na krizovatke