7mm Shooting Times Westerner

Široká strelecká verejnosť sa o existencii tohto náboja dozvedela v májovom vydaní odborného časopisu Shooting Times v roku 1988, kde ho predstavil redaktor a zanietený lovec Layne Simpson.Tento náboj, ktorý vychádza z nábojnice kalibru 8mm Remington Magnum, dostal svoje meno po časopise, v ktorom Simpson dodnes pôsobí.

Dodatok „Westerner” v názve mal označovať jeho určenie – lov zveri na rozsiahlych planinách amerického západu. Rok predtým postavil Kenny Jarret úplne prvú zbraň pre Simpsonov nový wildcat, použil záver Remington 700, hlaveň od firmy Hart s dĺžkou 635mm a so stúpaním vývrtu 254mm, pažbu od firmy Mc Millan, túto zbraň autor dodnes používa.

foto_.2

Simpson sa s myšlienkou vysokovýkonného sedem-milimetrového náboja zapodieval už v roku 1979. Vtedy bol asi dva roky na trhu materský 8mm RM a autor sa viac-menej pre zábavu zaoberal zväčšovaním a zmenšovaním kalibru na tejto nábojnici. Od zväčšovania upustil, pretože ako usúdil, v podstate by len kopíroval už existujúci .340 Weatherby Magnum. Zmenšenie na 7mm vyzeralo ako zaujímavejšia cesta a cieľom konštruktéra sa stalo dosiahnutie úsťovej rýchlosti, ktorá by prekonávala vtedajšie najbežnejšie sedem-milimetrové magnumy – 7mm Remington Magnum a 7mm Weatherby Magnum – minimálne o 30 až 60m/s pri rovnakej hmotnosti projektilu. Nový náboj mal týmto naplniť balistické predpoklady, ktoré by umožňovali lov strednej aj veľkej severoamerickej zveri na dlhé vzdialenosti. Tieto dva náboje v podstate vychádzali zo skrátenej nábojnice Holland&Holland, lenže Simpson si bol vedomý faktu, že najrozšírenejšie guľovnice, či už Remington 700, Winchester 70 ale aj Weatherby Mark V. sú schopné prijať magnumový náboj aj v plnej dĺžke a tu videl priestor na zvýšenie výkonu. Keďže náboj stál na základe remingtonovského náboja a mal ambíciu prekonať všetky doterajšie 7mm magnumy, autor mu dal pracovný názov 7mm Remington Maximum.Problémom však bol takmer úplný nedostatok vhodných, pomaly horiacich strelných prachov a tak nový wildcat zostal len myšlienkou na niekoľko ďalších rokov. Zlom prišiel v roku 1986, keď firma DuPont konečne uvoľnila do predaja pomaly horiaci strelný prach s názvom IMR7828. Dovtedy bol tento prach dostupný len pre muničky, ktoré ho používali pri výrobe nábojov .264Winchester Magnum a 7mm Remington Magnum. Zakrátko prišiel výrobca Hodgdon s ďalším pomaly horiacim prachom H1000 a tiež firma Hercules (dnes Alliant Powder) začala predávať prach Reloader 22. Nastal čas zistiť, čo veľký sedmičkový náboj dokáže. Krátko pred dokončením prvej zbrane od K. Jarreta sa Simpson rozhodol pre zmenu názvu náboja na 7mm Shooting Times Westerner, skrátene 7mm STW.

Tomuto všetkému ale predchádzalo 70 rokov hľadania a rozličných, viac či menej úspešných pokusov, pretože myšlienka mimoriadne výkonného 7mm kalibru nebola v osemdesiatych rokoch 20. storočia nijak nová. Už v roku 1920 sa ňou zaoberal hlavný inžinier firmy RWS v Norimbergu Hermann Gerlich, ktorý vo svojej rade Halger Magnum priniesol náboj s označením .280 Halger Magnum (7,28x66mm). Avšak doba v dvadsiatych a tridsiatych rokoch ešte nebola celkom zrelá pre takýto typ nábojov. V roku 1944 bol predstavený už spomenutý 7mm Weatherby Magnum. V povojnových rokoch prišli ďalšie, napr. komerčne menej úspešný, ale zaujímavý 7×61 Super Norma (7×61 Sharpe&Hart) od dvojice Philip B. Sharpe a Richard F. Hart. O niečo neskôr, konkrétne v roku 1955 prichádza Walter Gehmanns nábojom 7×66 vom Hofe, ktorý v dlhej hlavni dokázal udeliť 9,1g strele Nosler úsťovú rýchlosť až 1028m/s, čo je takmer úplne zhodné s výkonom kalibru 7mm STW. V roku 1962 prichádza na scénu náboj, ktorý úspešne pretrval na trhu pri zachovaní si vysokej obľuby až do dnešných dní – 7mm Remington Magnum. Spomenutým kalibrom však predchádzalo viacero wildcatov, ktoré postupne upadli do zabudnutia…..K vyššie uvedeným veľkoobjemovým nábojniciam ako napr. 7mm Weath. Magnum, vyšiel v roku 1980 v časopise Handloader článok od známeho amerického autora Boba Hagela, v ktorom poukazoval na naviazanosť týchto kalibrov pre použitie v dlhých, 710 až 760mm hlavniach, v ktorých boli aj prakticky schopné dosahovať deklarované vysoké rýchlosti a výkony. Jednoducho veľký objem strelného prachu si vyžadoval pre dokonalé vyhorenie dostatočne dlhú hlaveň.

foto_.3
Prichádza rok 1997 a v ňom sa vďaka firme Remington dočkal kaliber 7mm STW štandardizácie. Aj keď spočiatku ľudia od Remingtonu nejavili nijaký zvláštny záujem o Simpsonov wildcat postavený na náboji 8mm Remington Magnum (ktorý už vtedy bol z obchodného hľadiska takmer úplne mŕtvy), zaujal ich veľký nárast objednávok na nábojnice 8mm RM od obchodníkov z celej krajiny. Vo firme Winchester boli k novému náboju ešte skeptickejší a obávali sa negatívnych reakcií zo strany médií, nakoľko náboj bol pomenovaný po časopise Shooting Times, čo by vraj mohlo odradiť ostatné periodiká. Zástupcovia Remingtonu veľmi rýchlo zistili, že všetky tie tisíce nábojníc 8mm RM boli predané majiteľom zbraní v kalibri 7mm STW, ktorí ich preformovávali na svoj náboj. Akonáhle v Remingtone padlo rozhodnutie o sériovej výrobe, veci sa dali rýchlo do pohybu a počas slávnosti, ktorá sa konala v priebehu výročnej schôdze NRA (National Rifle Association, organizácia obhajujúca práva a záujmy vlastníkov strelných zbraní) bol Laynom Simpsonom predstavený prvý sériový kus guľovnice Remington 700 v kalibri 7mm STW a prvá škatuľka fabrického streliva pre tento kaliber so strelou CoreLokt s hmotnosťou 9,1g. Len v prvom roku po uvedení na trh predal Remington viac ako 600 000 nábojov v kalibri 7mm STW. Z technického pohľadu ide v skratke o náboj vychádzajúci z 8mm Remington Magnum, s krčkom stiahnutým na priemer strely .284″, zachovaný zostáva aj tvar nábojnice s plnou dĺžkou 72,39 mm a s ramenami, ktoré majú uhol 25°. Náboj má pri dne nábojnice nákružok a priemer dna je 13,51 mm. Do polovice deväťdesiatych rokov sa však museli nábojnice pre 7mm STW získavať preformovaním z nábojníc 8mm Remington Magnum. V dobe ešte pred remigtonovskou štandardizáciou a uvedením do veľkosériovej výroby nastali dôležité momenty v histórii kalibru 7mm STW. V roku 1993 Custom Shop firmy U.S. Repeating Arms na základe guľovnice Winchester70 stavia vlastnú zbraň s hlavňou Schneider Match-Grade a po dohode so Simpsonom ju pomenujú „SportingSharpshooter”. Krátko nato dostane Simpson prvý kus zbrane s označením kalibru 7mm STW na hlavni a kaliber sa okamžite dostáva na zoznam zákazkových výrobcov zbraní. Ďalším dôležitým momentom je v roku 1994 návšteva firmyA-Square. Počas prehliadky výroby s vtedajším majiteľom Artom Alphinom dostáva prekvapený Simpson otázku, že s akými strelami by doporučoval laborovať jeho náboj. Netrvá dlho a obdrží zásielku z A-Square s niekoľkými škatuľkami streliva. A-Sqaure začína s produkciou vlastného streliva, toto osadené 9,1g strelou dosahovalo v Simpsonovej zbrani rýchlosť Vo=1047m/s, ďalšia laborácia je s 10,4g strelou, ktorá dosiahla Vo=975m/s, čo znamenalo úsťovú energiu Eo okolo 5000J. Postupne nasledujú Remington a Winchester ďalšie firmy, ktoré začínajú svoje zbrane komorovať pre 7mm STW. Prakticky sa do toho pustili aj nám dobre známe firmy ako Sako, Tikka, Rugera Weatherby. Tento kaliber je aj v súčasnosti veľmi obľúbený u výrobcov zákazkových zbraní, ktoré sú stavané podľa individuálnych potrieb zákazníkov. Na tomto mieste ešte spomeniem, že aj autor náboja Layne Simpson sám používal istú dobu sériový Remington 700 APR z customshopu firmy Remington. Model APR (AfricanPlains Rifle) je dodnes v ponuke, avšak už nie v kalibri 7mm STW, ale v 7mm RM a 7mm RUM. Neskôr dostal od Remingtonu ďalšiu zaujímavú zbraň, model 700 Sendero, ako inak v kalibri 7mm STW. Na úspechu 7mm STW sa do značnej miery podieľalo aj množstvo puškárskych dielní, ktoré buď priamo stavali zbrane pre kaliber 7mm STW, alebo naň prekomorovávali staršie zbrane v kalibri 7mm RM. Jeden z puškárov, ktorý si priam jasnovidecky uverejnil reklamu na takúto službu v ShootingTimes, práve keď vyšiel Simpsonov úvodný článok o 7mm STW, len v prvom roku prestaval viac ako 600 zbraní na tento kaliber. A to bol len jeden z obrovského množstva po celých Spojených štátoch (mimochodom, za takýto úkon si účtoval 60$). Popri Remingtone predávali fabrickú muníciu aj Federal, Winchester a Speer (pod obchodnou značkou Nitrex).Simpson stále vlastní a používa okrem iných aj niekoľko pôvodných zbraní v kalibri 7mm STW – prvú guľovnicu od Kennyho Jarreta na báze Remingtonu 700, na tom istom závere ďalšiu od Lexa Webernicka, avšak v ťažšom prevedení a prvý kus od USRAC, modifikovaný Winchester M70 „Sporting Sharpshooter”.
7STW160GS_speer

7mmstw_remington

7mmstw_remi2

7mmstw_nosler_ammo

7mmstwhsm

7mmstwbarnes

7mmstwfederal

 
Zakrátko však prichádza na trh silná konkurencia. Už po štyroch rokoch po štandardizácii 7mm STW prináša firma Remington na trh vlastné, ešte lepšie riešenie sedem-milimetrového magnumového náboja. Jedná sa o kaliber 7mm Remington Ultra Magnum (RUM), predstavený v roku 2001, ktorý vychádza zo svojho staršieho predchodcu .300 Remington Ultra Magnum (.300 RUM debutoval v roku 1999). Hlavným poznávacím znakom nábojov rady RUM je absencia nákružku pri takmer úplnom zachovaní rozmerov dna nábojnice materského kalibru .404 Jeffery. Beznákružková koncepcia umožnila zväčšenie priemeru tela nábojnice oproti nábojom s nákružkom, čo automaticky prinieslo väčší vnútorný objem nábojnice, avšak bolo možné ponechať rovnakú kapacitu v zásobníkových schránkach, či zásobníkoch. Príchod 7mm RUM na trh znamenal pre 7mm STW veľký odliv zákazníkov a značný pokles predaja. Ďalšia vlna poklesu predajov 7mm STW prišla po uvedení short- a super-shortmagnumových kalibrov. Dnes firma Remington už neponúka žiadne strelivo v kalibri 7mm STW, aktuálne ho vyrábajú Federal a Nosler, taktiež aj niekoľko menších custom výrobcov streliva. Pokiaľ ide o prebíjanie tohto náboja, situácia s komponentmi je dobrá. Ak sa nepoužijú vystrelené nábojnice z fabrického streliva, tak je možné kúpiť nové od firiem Remington a Nosler. Matrice takisto ponúkajú takmer všetky renomované firmy. Z pohľadu prebíjača nepredstavuje 7mm STW žiaden závažnejší problém. Aj keď sa udáva max. dĺžka náboja 92,71mm, v niektorých zbraniach (konkrétne sa zvykne spomínať Remington 700) je možné ísť na max. dĺžku náboja do 91,8mm, aby sa náboj zmestil do schránky a nevznikali problémy pri opakovaní. Aj väčšina fabrického streliva má max. dĺžku náboja menšiu ako 92mm. Veľký objem nábojnice vyžaduje na dosiahnutie maximálneho výkonu použitie pomaly horiacich prachov. Na to nadväzuje už spomenutá potreba dlhších hlavní, dlhých aspoň 635-660mm (25″-26″). Obvykle používané stúpania vývrtu sú od 241 do 254mm. Tieto sú schopné stabilizovať prakticky všetky dostupné strely až do 11,5g, prípadne 11,7g. V dobe písania tohto článku pripravuje firma Berger Bullets uvedenie revolučnej strely EOL Hybrid Hunting s hmotnosťou 12,64g (195grs.), ktorá bude disponovať mimoriadnymi balistickými vlastnosťami, čím sa výkonné sedem – milimetrové kalibre dostanú do teritória 8,6mm (.338″) kalibrov a zrejme ich aj budú do istej miery prekonávať……Praktické skúsenosti prebíjačov doporučujú strelné prachy ako napr. IMR7828, IMR4831, AlliantReloader 25 alebo Norma MRP. Ďalšími alternatívami sú Vihtavuori N165, Rottweil R905, Hodgdon H4381 a Hodgdon H1000. K ľahším strelám sa zvyknú doporučovať aj rýchlejšie druhy ako IMR4350, Hodgdon H4350, Alliant Reloader 22, Norma 204 alebo Vihtavuori N160. Vhodnosť toho ktorého prachu v kombinácii s niektorou zo spomenutých striel by vydala na veľmi dlhý samostatný článok, takže to nebudem obšírnejšie rozoberať. Iba pripomeniem, že od predstavenia 7mm STW uplynul pomerne dlhý čas a vývoj nezastal našťastie ani v oblasti strelných prachov, kde sú dnes k dispozícii nové druhy, kombinujúce vysoký výkon s nižšími pracovnými tlakmi a sú tak veľmi vhodné pre veľkoobjemové náboje ako je 7mm STW a jemu podobné. Samozrejmosťou pri iniciácii pomerne veľkého objemu strelného prachu vo vysokom stĺpci je použitie kvalitnej magnumovej zápalky, obvykle sa v manuáloch spomína Federal 215, ale takisto je možné použiť aj ostatné osvedčené typy ako CCI 250 LRM, Winchester WLRM alebo RWS 5333. Váhové spektrum sedem-milimetrových striel sa pohybuje od 6,5 až po 11,7g, prakticky všetkych konštrukcií a od všemožných výrobcov striel. Pri vysokých rýchlostiach, ktoré je 7mm STW schopný udeliť strele je dôležitá najmä jej dostatočne pevná konštrukcia, aby nedošlo k nadmernej deformácii, či dokonca rozkladu strely. So zreteľom na tento fakt je možné doporučiť osvedčené mená ako napr. Nosler Partition, Nosler Accubond, SwiftA-Frame, Swift Scirocco, Norma Oryx, Hornady Interbond, veľmi vhodné sú aj monolitické strely bez obsahu olova od Lutza Möllera, ďalej Barnes TTSX alebo Hornady GMX. Pre lov na dlhé vzdialenosti sú prvou voľbou strely Berger VLD Hunting, ktoré vďaka svojim výborným balistickým vlastnostiam umožňujú naplno využiť potenciál 7mm STW. Ohľadom používaného streliva sa Simpson vyjadril v zmysle, že ako mu postupne pribúdali roky, tak si urobil život jednoduchším a používa 10,4g strely na všetko „od myši až po losa”.
foto_.4
Postupom času vzniká celá rodina kalibrov na báze 7mm STW.. Tak prichádza v roku 1992 mimoriadne výkonný 9-milimetrový magnum s názvom .358 Shooting Times Alaskan (.358 STA), ktorý ma menšie zúženie tela nábojnice a ramená s 35° uhlom.Puškár Kenny Jarret postavil v tomto kalibri dve zbrane – prvú dostal Bob Nosler, druhú, Model 700 s výmennými hlavňami dostal Simpson (samozrejme druhá hlaveň bola v kalibri 7mm STW). Zbraň v tomto kalibri si vyžadovala primeraný úlovok a tak sa s ňou Simpson vydal na Aljašku. Náboj osadený 16,2g strelou Nosler Partition s úsťovou rýchlosťou Vo=915 m/s a s Eo takmer 6800J medveďa-grizzlyho podľa Simpsonovej reportáže doslova odpálil. V tomto momente LayneSimpson už neplánoval ďalšie kalibre, avšak listy čitateľov, ktorí sa dožadovali ďalších nábojov v iných kalibroch ho v roku 1998 doviedli k predstaveniu .257STW. Pre tento mu Webernick postavil zbraň a s nábojom, osadeným 6,5g strelou Nosler Ballistic Tip s Vo=1127m/s zaznamenal prvý úlovok v Starom Mexiku – pasrnec Coues (poddruh pasrnca bielochvostého). O rok neskôr prichádza na scénu tentokrát nie na podnet čitateľov, ale zo Simpsonovej zvedavosti vyskúšať tradičný priemer strely, kaliber 6,5mm STW. Prvú zbraň v tomto kalibri preňho postaví kanadská firma Prairie Gun Works. S nábojom osadeným 9,1g strelou Nosler Partition s úsťovou rýchlosťou Vo=975m/s uloví na ostrove Vancouver prvý kus zveri, medveďa-baribala. Tieto tri nové náboje prekonávajú svojich priamych konkurentov – .358STA vs. 358 Norma Magnum, .257STW vs. 257 Weatherby Magnum a 6,5mm STW vs. 264 Winchester Magnum – v priemere o 60-65m/s v úsťovej rýchlosti.
foto_.5
Kaliber 7mm STW je s ohľadom na jeho parametre dostatočne výkonný na všetku európsku zver, aj pri nutnosti lovu na dlhšiu vzdialenosť. Má výbornú presnosť, dostatočný prebytok výkonu a podľa skúseností niekoľkých slovenských poľovníkov, ktorý u nás tento málo vídaný kaliber aj prakticky používajú, sú účinky na zver vynikajúce a pri použití kvalitného streliva nedochádza k nadmernému poškodeniu diviny. Konkrétne používajú fabrické strelivo Nosler Custom, alebo prebíjané so strelami KJG a Berger VLD. Zbrane pre tento kaliber si vyžadujú dlhý magnumový záver v prípade, že ide o opakovaciu guľovnicu s odsuvným otočným záverom. Zbrane s ktorými som sa stretol na Slovensku boli od firmy Blaser, model R93. Dnes už však Blaser v žiadnom modeli neponúka kaliber 7mm STW, takisto od neho postupom času upustili aj ostatné veľké zbrojovky. Prípadný záujemca o tento veľmi zaujímavý kaliber je tak odkázaný buď na kúpu staršej zbrane, alebo prestavbu s osadením novej hlavne. Zrejme poslednou možnosťou zostáva stavba novej zbrane na základe niektorého osvedčeného záveru.
 
Autor: Igor Šallay.
Zdroje: L.Simpson, H.J.Hegel, NoslerInc., FederalCartridgeCompany, RSM, internet

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
7 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
Jager68
Jager68
11 years ...

Igor velmi dobré.

Jager68
Jager68
11 years ...

Igor velmi dobrý článok.
Pokračuj aj o inych kal.

alexander
alexander
11 years ...

Pekne napísané. Bude aj šlánok o inom kal. ?

lovec
lovec
11 years ...


Dakujem. Dalsie clanky samozrejme budu. Je to vsak nielen otazka casu, ale trosku aj momentalnej dispozicie, niekedy sa pise lahsie, inokedy to ide ako z chlpatej deky…..

vajlo
vajlo
11 years ...

Pekný článok,ale je to dosť atypický kaliber a tým horšia dostupnosť streliva.

Akela
Akela
11 years ...

Konečne normálne čítanie.
Konečne normálne čítanie, gratulujem. Mohol by z tohto vzniknúť seriál na pokračovanie… Plno poľovníkov sa zaujíma o netradičné kalibre aj keď amatérsky – článok je veľkým osviežením medzi kadejakým reklamným odpadom. Verím, že inšpirácie príde. Najlepšie pri krbe na medvedej koži…

lovec
lovec
8 years ...

Re: …
Pozerám, že článok má už tri roky, máme teraz koniec leta 2015 – ako ten čas letí. Spomenul som v ňom zaujímavú strelu a tá až teraz prichádza na trh. Berger EOL Hybrid Hunting 195grs., etalón balistického potenciálu veľkých 7mm magnumov. Síce im to trvalo dlhšie, ale výsledok stojí za to a som rád, že to neboli iba plané marketingové sľuby.