Deformácia a fragmentácia strely – 4.časť

Na záverečné dokreslenie pojednania o deformácii a fragmentácii strely sa pozrieme na  výsledky testu aj u nás  pomerne obľúbeného  kalibru .30-06 Springfield prezentované v poľovníckom časopise Wild und Hund. V teste bola použitá puška Mauser  a strieľalo sa na vzdialenosť 70 m, kde boli umiestnené mokré telefónne zoznamy.  Aj keď mokré telefónne zoznamy nie sú plnohodnotnou náhradou balistickej želatíny, poskytujú užitočné informácie týkajúce sa deformácie strely.  Pri teste boli použité náboje GPA Jaguar, Kieferle RS, RWS Bionic Black, RWS Bionic Yellow a Norma Oryx.

 11

Deformáciu jednotlivých striel mapuje nasledujúci obrázok, kde je možné vidieť strelu pred výstrelom a tiež prierez strely v poradí zhora ( zľava doprava ) a dole  –  GPA Jaguar, Kieferle RS, Norma Oryx, RWS Bionic Black a RWS Bionic Yellow.

12

Otázkou zostáva rozsah deformácie strely t.j. porovnanie priemeru strely pred výstrelom a po výstrele. Na nasledujúcom grafe sú znázornené max. priemery deformovaných striel po výstrele ako násobky priemeru strely pred výstrelom.

13

Najmenšiu zanedbateľnú deformáciu vykazovala strela  Kieferle RS,  RWS Bionic Yellow  a najväčšiu cez 2-násobok priemeru jediná olovená strela Norma Oryx. V prípade strely Kieferle RS však strela po výstrele vykazovala ca 18 % úbytok hmotnosti, pričom najväčší úbytok hmotnosti ca 37 % vykazovala strela  GPA Jaguar.  Čo nasvedčuje pomerne značnej fragmentácii strely a vzniku veľkého množstva črepín. Najmenší skoro zanedbateľný úbytok hmotnosti vykazovala strela  RWS Bionic Black.

14

V otázke parametra hĺbky prieniku strely vykazovala strela  RWS Bionic Black  najvyššie hodnoty aj keď jej deformácia nebola najmenšia spomedzi použitých striel. Najmenšiu hodnotu prieniku strely dosiahla strela GPA Jaguar, ktorá vykazovala najväčší úbytok hmotnosti po výstrele.

15

Toľko k problematike deformácie a fragmentácie strely pri streľbe na kratšiu vzdialenosť 70 m, ale aj na väčšiu vzdialenosť 100, 200 a 300 m ( viď III.časť ). Užitočné informácie získané v testoch môžu napomôcť či už pri výbere strely, kalibru ale tiež pri voľbe vzdialenosti streľby. Je potrebné mať však na zreteli, že v teste sa strieľalo pod uhlom 90 stupňov, čo v praxi nie je vždy možné dodržať.

Autor: Ján Krnáč

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments