Výzva občanom SR k obrane našej občianskej slobody

Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.“
Čl. 32 Ústavy Slovenskej republiky

Aktualizované 24.11.2015

Dňa 18.11.2015 bol Európskou komisiou (EK) – nikým nevoleným orgánom, predložený návrh novely smernice č. 91/477/EEC o kontrole získavania a vlastnenia zbraní. Mnoho ľudí si túto skutočnosť nevšimlo. Ide však o zásadný krok EÚ smerom k občanom všetkých členských štátov a útok na ich základné práva a slobody.

EK sa netají tým, že primárnym cieľom novej legislatívy je odzbrojenie občanov EÚ a zákaz legálnej držby samonabíjacích zbraní. Návrh však:

  • Vôbec nerieši problém na ktorý sa odvoláva.

EK tvrdí, že dôvodom návrhu po útokoch v Paríži je riešenie problému terorizmu. Nie je to pravda. Útoky spáchali občania Francúzka a Belgicka nelegálne držanými zbraňami, ktoré získali na čiernom trhu od belgických priekupníkov. Prečo teda chce EÚ vziať legálne zbrane bezúhonným občanom, ktorí sú pravidelne preverovaní políciou a sú podrobovaní kontrole odbornej, zdravotnej a psychickej spôsobilosti? Prečo chce odzbrojiť ľudí, ktorí dodržiavajú zákony? Tu nejde o boj proti terorizmu!

  • Nemá nič spoločné s európskymi hodnotami.

Sloboda a demokracia. To sú myšlienky, ktoré viedli k vstupu Slovenska do EÚ, založenej na otvorenom trhu a voľnom pohybe osôb a služieb. Dnes je namiesto dôslednej ochrany vonkajších hraníc a týchto hodnôt voči škodlivým a nepriateľským elementom, vytváraná vnútorná atmosféra strachu, vyhrážanie sa „dvojrýchlostnou úniou“, malým Schengenom a pod. Niektoré štáty vymenili spoluprácu za priamy nátlak, rešpekt za pohŕdanie, a to len kvôli odlišnému postoju k spoločným problémom. Strach je ideálny pre ovládanie ľudí. Ale Slovenská republika je slobodný štát a nie direktívne riadený európsky protektorát!

  • Je mocenským aktom totalitného charakteru.

Dátum útokov a likvidácie teroristov je 13.-16.11.2015. Dátum predloženia novely smernice je 18.11.2015. V dobe, keď ešte len začalo prebiehať vyšetrovanie a zisťovanie čo sa vôbec stalo, prišli vysokí európski úradníci s jasným riešením. Je nepochybné, že ide o vopred pripravený dokument, ktorý iba čakal na vhodnú udalosť, aby bol vytiahnutý zo zásuvky. V zrýchlenom konaní, ideálne bez plošnej odbornej diskusie. Zneužite smrti 140 ľudí za účelom upevnenia moci totalitným spôsobom akceptovať nemôžeme!

  • Je nebezpečný precedens. Dnes zbrane, zajtra možno motorky a autá. A čo potom?

Tento návrh celkom ignoruje ústavné práva občanov jednotlivých krajín. Neberie vôbec ohľad na existenciu súkromného vlastníctva. Každá krajina má v oblasti bezpečnosti svoje právne, historické a iné špecifiká. Neberie ani ohľad na vývoj trestnej činnosti, ktorá u legálnych zbraní neustále klesá. Európska komisia jednoducho zakazuje, berie a likviduje. Pretože si myslí že môže. Zdôvodnenie sa nájde dodatočne. Máte auto s vyššími emisiami, hlučnejšiu motorku, doma kotol na tuhé palivo? Tento precedens znamená, že nebude problém vám to zakázať a následne vyvlastniť či konfiškovať a to prakticky s akýmkoľvek zdôvodnením. História nás už smutne poučila. Zbraňami to vždy celé iba začína!

Dobu, keď iný „zväz“ rozhodoval o nás bez nás sme už zažili. Viac krát. Neumožnime  svojou benevolentnosťou a nečinnosťou  nechať sa ovládať!

Čo robiť? Prosíme vás:

    • ROZOŠLITE STANOVISKO LEGIS TELUM k návrhu svojim voleným zástupcom, ktorých ste v posledných voľbách volili, či už do NR SR alebo EP. Je dôležité aby ľudia, ktorí majú legislatívnu právomoc vnímali toto ohrozenie slobody.
    • SLEDUJTE TENTO PROBLÉM, pretože informovaný človek sa ťažko manipuluje (dokumenty k analýze sú na konci článku). Keď bude vyhlásená podpisová akcia – petícia, zapojte sa prosím.
  • ZDIEĽAJTE TIETO INFORMÁCIE a rozprávajte sa o tom čo sa deje s ľuďmi okolo vás. Dnes nejde len o zbrane. Ak tento návrh prejde, budú nás oberať o slobodu aj naďalej.

„Od Západu sme sa naučili veľa, veľmi veľa, ale nemôžeme začať tým, čím sa sám privádza k úpadku, ale tým, čím sa stal veľkým a mocným.“
Ľudovít Štúr

 

Ďakujeme.

JUDr. Boris Draškaba
Predseda predstavenstva

Ing. Ľudovít Miklánek
Člen predstavenstva

Legis Telum – Združenie vlastníkov strelných zbraní je občianske združenie s celorepublikovou pôsobnosťou. Zastupuje organizácie s členskou základňou viac ako 100.000 ľudí spolupracuje aj s výrobcami a predajcami zbraní a streliva. Je pridruženým členom AFEMS – európskeho združenia výrobcov streliva. Ako zástupca verejnosti sa pravidelne podieľa na legislatívnom procese na úseku zbraní a streliva na pôde PPZ a MVSR.

článok uverejnený na:

http://www.legistelum.sk/komentar-zdruzenia/337-vyzva-obcanom-sr-k-obrane-nasej-obcianskej-slobody


Doplnenie článku 24.11.2014

LEGIS TELUM:
Vážení priatelia,

vieme že mnohí nesúhlasíte so zákazom samonabíjacích zbraní s ktorým prišla Európska komisia. Je dobré že svoj nesúhlas dávate najavo v diskusiách na internete.

Prejavte však svoj občiansky postoj na správnej adrese. Napíšte priamo pôvodcovi návrhu, napíšte svoje námietky voči pripravovanej legislatíve priamo Európskej komisii! Píšte vecne a bez invektív, môžete aj v rodnej reči. Každý však musí napísať sám za seba. V prípade hromadného podania totožných správ budú všetky námietky odmietnuté ako pochybné. Už k tomu raz došlo, komisia s týmto odôvodnením zmietla desiatky tisíc negatívnych ohlasov. LT už za seba svoju námietku poslalo.

Svoje osobné stanovisko môžete poslať komisii pomocou tohto formuláru:

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376

Viac info v priloženom linku.
http://legistelum.sk/legislativa/54-nov … ej-komisii
Zdieľajte a šírte prosím.

 
  Upozorni ma  
Upozorniť na
kiri
Člen
kiri

A tu je niečo opačné – multikulti obohatenie nožom – 40 útokov denne v LOndýne !

Když obohacování jinou kulturou přerůstá přes hlavu. Londýn zažívá 40 útoků nožem denně

Britským úřadům se nedaří zdolat vysokou úroveň násilné trestné činnosti. Podle posledních statistik pouze v Londýně během dvanácti měsíců došlo ke 14 847 útokům nožem, což je v průměru 40 útoků denně.
Britský Úřad pro národní statistiku uveřejnil v pátek poslední data mezi zářím 2017 a zářím 2018. Jedná se sice o mírný pokles ve srovnání s předchozím obdobím, kdy bylo v Londýně zaznamenáno 14 987 útoků nožem, nicméně počet útoků je o 50 % větší než v roce 2015.
Na celonárodní úrovni není statistika o mnoho lepší. Počet útoků nožem je v Anglii a Walesu největší od roku 2011. Oproti předchozímu období se jejich počet zvýšil o 8 %.
Londýnské ulice trápí pouliční násilí a obchod s drogami. V Londýně bylo zaznamenáno 83 vražd spáchaných nožem a 161 znásilnění, při nichž byl použit nůž.
Růst násilné trestné činnosti v Británii připadá na období migrační krize. Moslimský starosta Londýna Sadiq Khan uvedl, že příčiny násilné trestné činnosti jsou velmi komplexní a jsou mimo jiné výsledkem chudoby, nerovnosti a nedostatku příležitostí pro mladé lidi. Škrty ve vládních výdajích podle něj problém pouze zhoršují.
https://cz.sputniknews.com/svet/201901269037414-Londyn-nuz-utok/

kiri
Člen
kiri

Slovo od prezidentského kandidáta p. Harabína z dátumu 28.1.2019 k danej problematike:
Držitelia zbraní na Slovensku sa nemusia báť
Hneď na úvod konštatujem, že Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2017/853 zo 17. mája 2017, ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, zasahuje svojim obsahom do výlučnej kompetencie Slovenskej republiky ako členského štátu EÚ.
čítajte tu:
https://blog.hlavnespravy.sk/9877/drzitelia-zbrani-na-slovensku-sa-nemusia-bat/

Slavoslav
Host
Slavoslav

a jeje Kiri v plnej sile a hned sputnik ci klamar/demagog Harabin. To sme dopadli

Martin
Host
Martin

Prosím vieš to rozviesť, to tvoje „to sme dopadli“?

kiri
Člen
kiri

Slavoslav – a že sa prezentuješ ako hlupák , za to ja naozaj nemôžem. Máš reakcie ako prisluhovač cudzej mocnosti, a máš záujmy proti občianskym slobodám tu žijúcich slobodných občanov. Podobne tak, ako sa už dávno prezentuješ na Armádnych novinách.

Toto by nás malo všetkých zaujímať. Lebo nás ide cudzia moc odzbrojiť na našom území! Preto prebehli zbraňové amnestie, lebo už vopred vedeli, koho nám sem idú tlačiť. Je to dlhodobý plán a aj toto je tiež jeho súčasťou.

Neustále okliešťujú slobody, ktoré sme si vymohli po páde komunistov ! A kto to spochybňuje – ide proti záujmom občanov!

https://www.hlavnespravy.sk/miklanek-novela-zakona-zbraniach-moze-mat-negativne-dopady/1658733

Miklánek: Novela zákona o zbraniach značne zhorší bezpečnostnú situáciu na Slovensku. “Tvorili ju ľudia, ktorí tomu vôbec nerozumejú!”

Bratislava 3. februára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-David J. Phillip)

Prijatie novely zákona o zbraniach a strelive z dielne Ministerstva vnútra SR (MV), ktorá má implementovať smernicu Európskej únie (EÚ), môže mať veľké negatitívne dopady. A to zásadné, výrazné negatívne narušenie doterajšej vyváženej právnej úpravy nadobúdania a držby zbraní, výrazné zhoršenie bezpečnostnej situácie v štáte, obmedzenie výkonu športovej činnosti a výrazné obmedzenie až zánik kultúrnych aktivít venujúcich sa rekonštrukciám historických udalostí
Domnieva sa podpredseda Združenia vlastníkov strelných zbraní Slovenska – Legis Telum Ľudovít Miklánek. “V súvislosti s informáciami, ktoré prebehli počas rokovania predsedov branno-bezpečnostných výborov V4 si myslíme, že by bolo so schválením novely vhodné počkať do rozhodnutia Európskeho súdneho dvora o žalobe, ktorú podala Česká republika voči jej platnosti. Ak by platnosť smernice nebola zrušená, máme zásadné námietky, ktoré sme komunikovali aj s MV SR v rámci konania medzirezortného pripomienkového konania. Ako rozporuplné pasáže vnímame úplne odlišný prístup ku kategorizácii zbraní, aký sme tu mali doteraz. Vôbec nerešpektuje to, že občania SR vlastnia mnoho kategórií zbraní, ktoré smernica jednoducho zaraďuje medzi zakázané,” zdôraznil Miklánek.

“Podobných nelogických požiadaviek pribudne viacero, text smernice tvorili ľudia, ktorí technickej stránke zbraní vôbec nerozumejú. Okrem toho, že by to pre mnoho ľudí znamenalo kriminalizáciu za legálne nadobudnuté zbrane, na základe skúseností z minulosti by smernica spôsobila nárast počtu ilegálnych zbraní na úkor legálnych a teda v našich končinách by to bolo veľkým bezpečnostným rizikom. Každé zásadné sprísnenie doteraz spôsobilo, že sa tisíce zbraní dostali mimo legálnu zónu,” pripomenul podpredseda združenia Legis Telum.
Novela zákona podľa neho “môže prispieť” k výraznému zhoršeniu bezpečnostnej situácie v štáte. “Mnohí občania, nútení plniť pre nich nové finančne náročné podmienky uloženia zbraní a získania výnimky na ďalšiu držbu svojich legálne nadobudnutých zbraní, po zániku platnosti zbrojného preukazu tieto zbrane neodovzdajú do úschovy štátu, ale presunú ich do ilegálnej sféry. Novela zákona ide proti legitímnym očakávaniam a záujmom skupiny obyvateľstva, ktorá je ochotná, spôsobilá a vybavená podieľať sa aktívne na obrane štátu a verejného poriadku,” myslí si Miklánek.

“Ďalej nemožno očakávať úspech žiadnej ďalšej zbraňovej amnestie. Reguláciou dotknutí občania už pri prerokovávaní smernice začali strácať dôveru v štát, EÚ a ich inštitúcie. Vidia, že EÚ nie je garantom nedotknuteľnosti ich vlastníckych práv, ale naopak, legálnu držbu zbraní potláča a kriminalizuje,” zdôraznil. Okrem toho negatívnym dopadom môže byť aj obmedzenie výkonu športovej činnosti a výrazné obmedzenie až zánik kultúrnych aktivít venujúcich sa rekonštrukciám historických udalostí. Pre radikálne zvýšenie finančných nárokov sa ďalšia držba zbrane stane pre mnohých nedosiahnuteľná. Ďalej sa zvýšia výdavky občanov na úseku zbraní a streliva.
“Pri predpokladaných nákladoch približne 200 eur na získanie Zbrojného preukazu (kolky, potvrdenie lekára, psychológa, atď.) ide pri počte 148.027 držiteľov o takmer 30 miliónov eur každých 5 rokov. K tomu treba pripočítať správne poplatky na žiadosti o výnimky, ktoré pri desaťtisícoch zbraní, ktoré po novom prechádzajú do kategórie A, budú v rádoch miliónov eur. Náklady na zabezpečenie uloženia zbraní, ktoré budú musieť držitelia znášať, budú v rádoch desiatok miliónov. Toto všetko bez akéhokoľvek pozitívneho dopadu na bezpečnosť. Práve naopak, mnoho ľudí budú tieto výrazné náklady motivovať k prechodu do ilegality,” dodal na záver.

Zákon, ktorý má zamedziť zneužívaniu strelných zbraní, chce MV SR predložiť do vlády začiatkom marca. Informoval o tom tlačový odbor rezortu. Návrhom zákona chce MV dosiahnuť rovnováhu medzi zabezpečením slobody pohybu niektorých strelných zbraní v rámci Európskej únie a potrebou jeho primeranej kontroly. Z pripravovaných zmien vyzdvihlo ministerstvo napríklad kategorizáciu zbraní a zavedenie evidovania niektorých ich druhov. Doba platnosti zbrojného preukazu by sa mala zákonom skrátiť z desiatich rokov na päť.

K návrhu majú výhrady aj zástupcovia slovenských klubov vojenskej histórie. Zástupcovia klubov konštatovali, že v prípade neakceptovania ich pripomienok nebude možné organizovať historické ukážky bojov napríklad z obdobia Slovenského národného povstania v rozsahu, na aký je verejnosť zvyknutá. S navrhovanou novelou nesúhlasia napríklad aj športoví strelci, poľovníci a iné strelecké organizácie. Novela podľa nich ide výrazne nad požadovaný rámec európskou smernicou.

Slavo
Člen
Slavo

som rad, ze sledujes moje prispevky aj na inych forach. Vzdelanie v akejkolevk forme sa ti evidentne zide a toto ti moze len prospiet. Opytal by som sa ta na tvoj nick, ale Grohman tam trollov maze takze by to asi bolo zbytocne.

A poprosil by som ta, aby si s hlavnymi spravami ci Harabinovou politickou agitkou tahal do certa aj stadeto. Dost co sa tu strapnujes ludsky a odborne v inych vlaknach tak naco ukazovat svoju hlupost naplno. A vyber tvojich zdrojov je vyznacny.

kiri
Člen
kiri

vidíš – vidíš Slavo/Slavoslav – jedna osoba píše za dvoch ľudí – jedného oslovím a druhý sa ozve – zabudol si na ktorom nicku si prihlásený. Nuž a zdá sa, že možno tie dva nicky nie sú len dva, lebo spôsob útočenia je zhodný aj s tretím. Za koľko ľudí teda píšeš?
Prosiť môžeš, ale nembudeš vyslyšaný, nem veru. Lebo kto je trošku pri zmysloch a má zbrojný preukaz a prečíta, o čo ide v tom príspevku – jedno mu bude ako sa volá, lebo správne hovorí. len škoda je, že len ten jeden tak hovorí. Lebo ty divne hovoríš – ako keby si nebol poľovník.

Slavo
Člen
Slavo

fu Kiri prave si ma odhalil. Idem hned vratit thto mesacny prispevok Sorosovi lebo moje krytie je zruinovane.

alebo je pravda prozaickejsia. V prvej reakcii na teba som nevyuzil prihlasenie na stranku, ale len rovno klikol na reagovat pricom som pouzil original verziu svojho nicku. Ostatne tu original verziu som pouzil aj pri prvej registracii tu na horarovi pred rokmi a z mne neznameho dovodu pri migracii servera to bolo zmenene na Slavo co je nick ktory bezne nikde nepouzivam. Kludne si to over u admina.

OK, zhovaduj sa nadalej pan polovnik strielajuci celoplastom jelene.

Martin
Host
Martin

Slavo, neargumentujes, zato napadas, ok. Predstav si, že ja neviem, na ktorú stranu sa mam priklonit, kľudne na tvoju. Prosím, uveď tvoje zdroje.

Slavo
Host
Slavo

argumenty k comu? K politickej agitke kiriho z konspiracnych vebov o kandidatovi od ktoreho sa distanocval aj legis tellum, ze tliacha blbosti a neovplyvni nic?

a ze kiriho napadam je pravda, ale to ma korene inde. Staci ked si precitas odborne temy a co tam narozdaval rozumov

Martin
Host
Martin

Ma Legis TELLUM aj iné záujmy, ako obhajovať biednych držiteľov zbraní? Napr. iné obchodné… a nie je to skutočný dôvod (jeden z viacerých hlavných), prečo sa od neho dištancoval? To, že ste ho viacerí zamietli pri balistike, strelive, polovani atď. OK.Dik za odpoveď

Slavo
Host
Slavo

legis tellum len uviedol na pravu mieru ako to je s Harabinom a jeho dosahom na novelu. Ohladom Kiriho to by bolo na dlhsiu debatu, ale vsak prcitaj si jeho prispevky a urob si obraz sam. No ked niekto argumentuje parlamentnimi listami ci sputnikom tak to nie je clovek ktoreho by som mohol brat seriozne. Su to media ktore su schopne odporucit savo na rakovinu a distancovat sa od toho slovami „neskumame co je pravda, len sme to uverejnili“

kiri
Člen
kiri

K zaujímavým zisteniam došlo pri slovnej výmene Štefana Harabina s eurokomisárom a bývalým veľvyslancom v Izraeli Marošom Šefčovičom. Harabin znovu potvrdil, že smernica, ktorú prijala európska komisia je nulitná, lebo zasahuje do oblasti, ktorá je podľa Lisabonskej zmluvy výlučne v kompetencii členských štátov.

https://www.hlavnespravy.sk/tragedia-eurobirokrata-sefcovica-v-priamom-prenose-takto-argumentoval-v-prospech-smernice-obmedzujucej-prava-legalnych-drzitelov-zbrani/1664940

kiri
Člen
kiri

Poznámka pod čiarou:
Šefčovič bohapusto klame … Útoky spáchané v Bataclane boli uskutočnené juhoslovanskými variantami AK-47 (normálnymi, plnohodnotnými zbraňami full auto),
ktoré boli na Západ prepašované z Bosny a Hercegoviny. Nik z teroristov si nič neupravoval ani neskladal alebo upravoval zo znefunkčnených zbraní. To je obyčajné a podlé klamstvo. Teroristi strieľali z normálnych vojenských zbraní. Nenamáhali sa niečo upravovať, opravovať ako to tvrdí vo svojom klamstve ctený pán kandidát na prezidenta Šefčovič

Tragédia eurobyrokrata Šefčoviča v priamom prenose. Takto argumentoval v prospech smernice obmedzujúcej práva legálnych držiteľov zbraní
Ide postihovať bezúhonných legálnych držiteľov zbraní za to, že nelegálny migrant spáchal teroristický čin s nelegálne držanou zbraňou!

https://www.hlavnespravy.sk/tragedia-eurobirokrata-sefcovica-v-priamom-prenose-takto-argumentoval-v-prospech-smernice-obmedzujucej-prava-legalnych-drzitelov-zbrani/1664940#

Aj diskusia pod článkom je čitateľná.

Slavo
Člen
Slavo

Sefcovic si mozno pletie utoky, lebo je fakt, ze na viac z nich boli pouzite aj prerobene expanzky zo Slovenska co nam legalnym drzitelom vobec nepomohlo. Nie tak davno som predaval samopal a v priebehu tyzdna sa mi ozvalo par milovnikov akustickych verzii co by malo zaujem aj o akusticku verziu. Samozrejme taku co este nie je registrovana

kiri
Člen
kiri

Slavo, naisto tam bolo zopár siskárov a kriminalistov, ktorí preverujú kanály. Tí si tiež dávajú inzeráty, že také kúpia – sú to chytáky na naivných a blbých. Nech ich vychytajú. Držím im palce.

kiri
Člen
kiri

Nielen zbrane – aj nože! chcú zobrať občanom EÚ. Tak sa ELITY snažia o zničenie domorodej rasy. Pomaly ako Indiánov v Amerike. Už budeme ako na Okinawe keď vzniklo Karate – mali jeden nôž prikovaný ku studni.

Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala okomentoval návrh Bruselu, který se týká omezení používání a nošení nožů. „EU postupuje tak, že do Evropy pustí tisíce džihádistů, a pak chce odzbrojit slušné občany, aby byli islámským teroristům napospas a nemohli se bránit!” prohlásil politik.

Ti, co řídí Evropskou unii, snad doopravdy patří do blázince, nebo do vězení,“
Podle Radima Fialy totiž EU chce odzbrojit slušné občany, ale protože teroristé si potřebný nůž vždy seženou, opakuje se tak podle něj situace se střelnými zbraněmi.

pamätáte si, čo som už písal o cielenom odzbrojení Slovákov zbraňovými amnestiami, lebo už vtedy sa chystalo, že sem prídu džihádistickí migranti? A ako som bol obviňovaný z konšpirácie? Nie je to len názor. Je to skutočnosť!
„Evropská unie postupuje tak, že do Evropy pustí tisíce džihádistů, a pak chce odzbrojit slušné občany, aby byli islámským teroristům napospas!

https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201902209262562-Fiala-rozlustil-proc-EU-navrhuje-zakza-nozu-tato-perspektiva-je-opravdu-strasidelna/

A kde inde sa o tomto píše?

sanchez
Člen
sanchez

To s tými nožmi ma nasr..dilo.
Prečo? Policajti náhodou objavili a asi aj náhodou prekazili zorganizovanie PROFI útoku, ktorý nevyzerá vôbec byť amatérsky. Ak veziete taký kontraband ako je 17 granátov, tak ste opatrný. Iba ak by bolo všetko poistené. Nuž a so štátnou mocou nerátate, ak sám pracujete pre štátnu moc. Policajti najskôr pokazili tajnú operáciu. Občas sa stane, že jedna tajná zložka utajuje svoje akcie pred tou druhou oficiálnou zložkou a potom sa to pokaká na nejakom namyslenom hlupákovi a na hlúpom sebavedomí. Čítajte toto:

https://www.lidovky.cz/svet/v-aute-u-drazdanskeho-nadrazi-nasli-policiste-17-granatu-patrilo-bosnanum.A190219_152810_ln_zahranici_ele?&recommendationId=5d12a57e-30b1-4181-a682-e3b35aab81a0

kiri
Člen
kiri

O obrane občianskej slobody:
Kdyby měl každý občan střelnou zbraň, chvíli by to u nás sice mohlo vypadat jako na Divokém západě, ale brzy by si každý lump rozmyslel někoho přepadnout, protože riziko, že skončí s kulkou v břiše, za to stojí málokomu.

https://stredoevropan.cz/2019/03/27/video-divka-v-brazilii-postrelila-muze-ktery-ji-chtel-prepadnout-ukrytou-zbrani/

kiri
Člen
kiri

Slovensko? – Kocúrkovo !
Bránil a zadržal zlodeja aj podvodníka, ktorý maril rozhodnutie súdu nenastúpením výkonu trestu – a ktorý vlastníka napadol na VLASTNOM pozemku – a Polícia ho obviní z ublíženia na zdraví ?!?!?

V záhradkárskej osade v bratislavskej Dúbravke sa ozvala streľba, o ktorej Čas.sk informoval ako prvý. Strelec je už obvinený.
Čo sa v bratislavskej Dúbravke odohralo? Podľa informácií polície mal Miroslavav N. (54) v stredu na svojom pozemku okolo 12,45 h spozorovať neznámeho muža, ako odnáša košík s kvetmi. Medzi mužmi malo prísť k slovnému konfliktu. Keď chcel neznámy odísť, mal druhý muž použiť varovný výstrel do vzduchu z legálne držanej zbrane. Následne malo prísť medzi mužmi k fyzickému napadnutiu, pri ktorom vyšiel zo zbrane jeden výstrel a zasiahol neznámeho do nohy.
Policajti zraneného muža nášli v jednej zo záhradných chatiek. Zraneného (56) Bratislavčana ošetrili záchranári a bol prevezený do nemocnice, kde ho strážia policajti. Polícia zistila, že na muža bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre trestný čin podvodu. Na muža vydal zatykač v januári 2019 Okresný súd Bratislava IV a odvtedy po ňom policajti pátrali.
V súvislosti s prípadom v Dúbravke vyšetrovateľ strelca už obvinil z ublíženia na zdraví, stíhaný je na slobode. V prípade dokázania viny na súde mu hrozí trest 4 až 10 rokov – informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

https://www.cas.sk/clanok/820287/v-bratislavskej-dubravke-muz-postrelil-votrelca-uz-je-obvineny/

kiri
Člen
kiri

Zlé správy pre útočníkov – Taliansko a Salvini vysiela vážny signál o.i. aj imigranatom. Ktorý politik na Slovensku je takýto zástupca občanov?

“Právo občanov na sebaobranu je sväté.” Taliansko posilnilo právo obete
Rím 29. marca 2019 (HSP/Foto:Pixabay)
Taliansky Senát vo štvrtok odhlasoval novelu zákona, ktorá rozširuje právo na sebeobranu. Podľa nového zákona majú súdy odteraz považovať za primerané, ak sa počas vlámania alebo napadnutia bude obeť brániť silnejšou zbraňou než útočník. Informuje portál iDnes.cz
Zmenu presadzovala vládna strana Liga, právnici. Prokurátori majú odlišný názor a tvrdia, že zákon môže byť nebezpečný. Za novelu hlasovalo 201 zákonodarcov, proti bolo iba 38.
Zákon predložil minister vnútra a predseda Ligy Matteo Salvini. Salvini sľuboval už v minuloročnej predvolebnej kampani, že definíciu práva na sebaobranu v talianskom zákonníku rozšíri po vzore Spojených štátov. Upozorňuje totiž, že by nemali byť ľudia, ktorí na útočníka v obrane použijú zbraň, v žiadnom prípade potrestaní.
“Právo občanov na sebaobranu je sväté,” povedal Salvini. Jednoznačne tiež odmietol kritiku, že by sa kvôli novému zákonu Taliansko malo podobať na “divoký Západ”.
Národné združenie sudcov (ANM) tvrdí, že je tento zákon v mnohých ohľadoch protiústavný. Podľa predsedu združenia Franceska Minisciho stále plátí, že sa môže človek brániť len v čase, keď na neho páchateľ útočí čiže, keď sa nachádza v priamom ohrození. Ale nie, ak páchateľ ustupuje či uteká.

Nová novela zákona okrem iného zvyšuje tresty za vlámanie, narušenie domovej slobody a krádež. Taktiež ruší možnosť, aby človek, ktorý v sebaobrane zraní útočníka, musel platiť neskôr bolestné.

https://www.hlavnespravy.sk/pravo-obcanov-sebaobranu-svate-taliansko-posilnilo-pravo-obete/1712394

sanchez
Člen
sanchez

Veľmi aktuálne
Ak sa tu dakomu nepáčia zdroje informácií, treba povedať len toľko, že tie zdroje LEN zverejňujú to, čo ostatní zamlčujú.
Tak sa vám možno bude páčiť práve originál z Londýna – ich tlač.
Aj so zoznamom obetí.
MURDER CAPITAL London murder rate 2019 – how many murders have there been this year so far & which city has the world’s highest murder rate?

https://www.thesun.co.uk/news/8273147/london-murder-rate-2019-stabbings/

https://www.thesun.co.uk/news/8104412/london-stabbings-latest-attack-2019-knife-crime-statistics/

https://inews.co.uk/news/uk/knife-crime-uk-2019-stabbing-victims-killed-full-list-london-statistics/

Hádam sa na problém začnete dívať menej trollovsko – proeurópsky.