Prezentácie – školenia

Niečo pre rozširovanie Vašich vedomostí. Kdesi som čítal zaujímavú myšlienku, ktorú vyslovil Henricha Kleista :

Existuje jeden výborný učiteľ, ak mu porozumieme:  príroda.

Uvedomil som si nie len hĺbku tejto myšlienky, ale tiež to, že porozumieť môžeme len vtedy, keď disponujeme určitým rozsahom vedomostí.  V roku 2008 som spracoval prvú prezentáciu doplnenú o mnou hovorený text s poľovníckou problematikou. To, ako by prijala niečo také poľovnícka verejnosť som si overil na členoch poľovného združenia, ktorého ho som dodnes členom. Po dohode s naším poľovným hospodárom som ju odprezentoval pred vydaním príslušných povoleniek na lov. Bol som prekvapený s akým záujmom sa prezentácia stretla u členov združenia.

 

Neskoršie som spracovával a spracúvam ďalšie a tieto prezentoval a prezentujem dodnes na chovateľských prehliadkach, ktoré organizuje naša okresná poľovnícka organizácia. Bol som tiež oslovený niekoľkými poľovníckymi združeniami aj viackrát, aby som im prišiel odprezentovať vybrané prezentácie. Záujem o takýto druh prednášky len dokresľovala plodná debata nie  len počas prezentácie ale tiež aj po jej skončení. Na dokreslenie niektoré listy v prezentáciách sú doplnené o zvuky lesnej zveri, čo ešte viac napomáha priblíženiu problematiky. Hneď na začiatku som si stanovil jedno pravidlo, ktoré sa do týchto chvíľ snažím dodržiavať – nechcem ísť cestou komercializácie, ale cestou prehlbovania vedomostí poľovníckej verejnosti. Doteraz každú spracovanú prezentáciu sa snažím vylepšovať nie len podľa odozvy z prednášok a podnetov od samotných poľovníkov, ale tiež dopĺňať o nové poznatky z odbornej poľovníckej tlače. Dve z prezentácií som ale len v písomnej forme uviedol aj na tejto web stránke. Ako som sa však neskôr od niekoľkých poľovníkov, ktorý už videli predmetné prezentácie dozvedel, stále platí, že radšej raz vidieť ako niekoľkokrát čítať.

Preto sa aj na základe podnetu od zakladateľa tejto web stránky obraciam na širokú poľovnícku obec aj poľovných hospodárov s ponukou prezentácie či už vo Vašom poľovnom združení, spolku alebo väčšej skupine poľovníkov. Prezentácie majú za cieľ prehĺbenie vedomostí a teoreticky pripraviť  poľovníka na zodpovedný prístup pre vykonanie správneho  chovateľského zásahu. Prehľad pripravených prezentácií môžete vidieť na pripojenom obrázku.

V prípade záujmu mi zavolajte na mobil 0918 923 187, alebo pošlite mail na adresu jan.krnac.61@gmail.com

Ján Krnáč

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
0 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments