Otvorený list prezídiu SPK

Milí čitatelia, do redakcie HORAR.SK nám bol doručený otvorený list, ktorý bol adresovaný prezídiu SPK, pričom autor tohto listu nás požiadal o jeho zverejnenie pre odbornú a laickú verejnosť. Uverejňujeme ho v plnom znení.

 

Vážení členovia prezídia !

Tento rok je už deviaty v existencií organizácie, ktorá zastrešuje slovenské poľovníctvo. Je to dosť dlhá doba na to, aby sme mohli hodnotiť činnosť tejto tzv. stavovskej organizácie. Súčasná situácia je pre drvivú väčšinu slovenských poľovníkov, vo vzťahu k SPK veľmi zlá, katastrofálna. Aj keď SPK vybudovala štruktúry vo forme OPK, nemôžeme a nie sme spokojní s tým ako funguje. Prvé čo vyčítame a zásadne nesúhlasíme je absolútna duplicita všetkých orgánov a funkcionárov so SPZ. Je úplne choré a neprípustné, aby tí istí funkcionári boli v oboch organizáciách identickí. Je to aj vo vedení organizácie a aj v okresoch – OPK. Je úplne komické, keď zasadá OKO SPZ a po skončení skoro tá istá skupina poľovníkov zasadá ako OPK. No v minulosti sme nemali SPK, to len dokazuje, že tak, ako mal SPZ moc nad poľovníkmi v minulosti, tak tí istí ľudia si tú moc pretransformovali a situácia ich donútila si vytvoriť SPK, aby mohli naďalej si tú moc, s požehnaním zákonov udržať.

Taktiež všetko čo organizuje a vykonáva SPK je identické so SPZ, napr. Poľovnícke dni organizuje SPK a SPZ. Pýtame sa, kto ich organizuje?? Tento stav nie je normálny a ďalej udržateľný. V samotnom zákone o poľovníctve je všetko relatívne prijateľné, ale to, ako to pokračovalo, od snemu v Nitre až po súčasnosť nie je v poriadku.

Ďalší problém tzv. povinné členstvo. Aj keď Ústavný súd vyriekol stanovisko, že je to v poriadku, drvivá väčšina poľovníkov s tým nesúhlasí. Musíme toto stanovisko rešpektovať, ale pokladáme ho za politické rozhodnutie, o ktorom sa bude určite ešte hovoriť. Vieme, kto rozhodoval a ako rozhodoval.

Transparentnosť SPK je totálne katastrofálna. Argumenty, že na snemoch sa všetko preberá neobstoja. Informuje sa o tom, čo niektorí chcú informovať a veci, ktoré sú kritické sa niekedy ani do správ zo snemu nedostanú. Vieme to dokázať.

SPK je osoba povinná, je to aj v stanovisku ÚS. Má tzv. prenesený výkon štátnej správy, aj keď Ústava SR jasne hovorí, kto môže mať prenesený výkon štátnej správy. Určite nie organizácia ako SPK, len politická moc strany SMER-SD umožnila toto dostať do zákona. SPK má povinnosť, ako osoba povinná o všetkom informovať. Hlavne preto, lebo je na 100 % platená z príspevkov všetkých poľovníkov, je nás 62 000. Viete si predstaviť situáciu, že povinne prispievame do nejakej firmy, spoločnosti a nemáme právo vedieť čo sa s našimi členskými príspevkami do nej deje, ako je riadená? No určite nie, ale SPK tu funguje na princípe: „Zaplať, lebo nebudeš poľovať a viac sa nepýtaj“.

SPK je povinná zverejniť na 100 % všetky príjmy na svoju činnosť. Ako je možné, že vydá informáciu, pod ktorú sa v minulosti podpísal prezident a naposledy riaditeľ kancelárie, že nevedia koľko SPK vyberie ako celok? OPK sú organizačné jednotky SPK bez právnej subjektivity! Máme veľa informácií, ako sa narába s finančnými prostriedkami na OPK, pri kontrolných streľbách, pri vydávaní a predlžovaní PL, poľovníci nedostávajú žiadny daňový doklad z registračnej pokladne. Tie papieriky na ktorých prijímajú peniaze môžu slúžiť tak na utretie rúk, alebo iného… Predajca banánov ak nedá doklad z pokladne dostane pokutu vo výške niekoľko 100 EUR a SPK, ktorá vyberie podľa posledných údajov ročne cca 2,5 mil EUR tu funguje, ako firma 30 rokov dozadu? Ak nevieme koľko vyberieme, to je jasné podozrenie na spreneveru , už len v prepojení na SPZ.

Tento stav je pre nás neprijateľný, a preto dôrazne žiadame o nápravu a absolútnu transparentnosť.

Žiadame o zverejnenie na stránkach SPK:

Zoznam zamestnancov tzv. ústrednej kancelárie: mená, funkciu a výšku finančnej odmeny. Platíme ich my a máme právo tieto informácie poznať. Pokiaľ s tým nesúhlasia, musia si nájsť iné zamestnanie.

Informáciu o pracovnej náplni tzv. riaditeľa kancelárie p. Šubu. Voči jeho práci a vyjadreniam je tu trvalá nespokojnosť, riešili ste to aj v prezídiu. Žiadame zverejniť jeho odmenu za prácu, ktorú vykonáva. Rovnako informáciu, ako uhrádza používanie služobného terénneho vozidla, na cestu do práce Trnovec nad Váhom – Bratislava. SPK má vozidlá prenajaté od importéra a náklady na prevádzku týchto vozidiel hradí SPK.

Absolútne nesúhlasíme s jeho pracovným zaradením, ako riaditeľ SPK, riaditeľ SPZ, prácu pre Zverex, zároveň riadi min. dve svoje súkromné firmy. Náklady na dopravu pri riadení týchto firiem mu hradí asi SPK. Ako je toto vôbec možné, v žiadnej inej civilizovanej organizácií by toto nebolo prípustné!

  • Žiadame, aby verejné vystupovanie za SPK bolo v kompetencií štatutárov z prezídia. Prečo napr. pri poslednom vystúpení v televízií nezastupoval SPK p. Ing. Lebocký, prezident? Aj keď máme voči nemu tiež výhrady, rešpektujeme ho ako poľovnícku autoritu a odborníka. To sa o zamestnancovi kancelárie nedá vôbec povedať.
  • Žiadame o zverejnenie všetkých zahraničných pracovných ciest, náklady na ne a hlavne ich význam pre naše poľovníctvo a kto sa ich zúčastnil.
  • Zverejnenie všetkých zmlúv, ktoré uzatvorila SPK s inými subjektmi na všetky služby pri napr. pri organizácií výstav, poľovníckych akcií, právne služby a pod.
  • Žiadame to, čo prikazuje zákon ako povinnej osobe, ale hlavne ako členovia SPK, ktorí financujú túto organizáciu.
  • Žiadame o podrobnú informáciu financovania SPK za jednotlivé OPK, za ústrednú kanceláriu za celé obdobie existencie SPK.

V informáciách, ktoré sme dostali, sú čísla, ktoré sú v niektorých rokoch veľmi rozdielne a nepochopiteľné, napr. v r.2015 príjem kancelárie – € 357 972 a v r.2016 je to € 507 035, žiadame podrobné vysvetlenie.

Žiadame o zverejnenie rozpočtu ústrednej kancelárie a skutočné čerpanie za každý rok.

Myslíme si, že naše požiadavky sú v súlade s právami členov SPK a to, že nemáme tieto informácie je len dôkazom, ako je riadená komora, jej ústrednou kanceláriou a vedením SPK.

Požiadame dozornú radu SPK a vykonanie riadnej podrobnej kontroly a budeme žiadať, aby na túto kontrolu bola rozšírená táto rada o ďalších členov, z radov poľovníkov.

Zároveň podáme podnet na najvyšší kontrolný úrad SR, na preskúmanie činnosti SPK.

SPK vznikla politicky, aj keď s nami nemusíte súhlasiť, je to náš názor. Vznikla v záujme určitej skupiny, funkcionárov SPZ a spriaznených úradníkov na MPaRR. Bez diskusie zdola tak, aby táto skupina mala absolútny vplyv na naše poľovníctvo. Príprava činnosti SPK sa riešila v tichosti, napr. v Zvernici Dudín.

Veríme, že príde zmena, budeme sa aktívne stretávať s poľovníckou verejnosťou, aby sa aj nespokojná mlčiaca väčšina prejavila. Nechceme žiaden chaos a anarchiu, tá už tu je. Počas existencie SPK bolo iba jedno stretnutie s tzv. opozícou, ale neprinieslo žiadne výsledky. V poslednej dobe počúvame názor, že SPK je s.r.o. dvoch ľudí. Toto chceme zmeniť, chceme slušné poľovníctvo pre všetkých poľovníkov. Chceme, aby boli PL trvalé, aby ich evidoval OÚ a vydával nové. Chceme, aby sa pripravili zmeny v zákone, ktoré zrušia povinné členstvo v SPK. Nech je tu tzv. zastrešujúca organizácia zdola, aby sme sa do jej činnosti zapojili a bola pre nás prospešná, dobrovoľná a transparentná. To SPK nie je. Chceme povinné členstvo v PO, ktorá bude pre svojich členov zabezpečovať a evidovať zákonné poistné z výkonu práva poľovníctva. Nechceme žiadnu povinnú SPK, hlavne takú, ktorá tu existuje.

Vážení členovia prezídia, nemusíte s nami vo všetkom súhlasiť, ale vieme, že poľovníci tento stav nechcú. Rovnako zástupcovia štátnej správy, ktorí riadia poľovníctvo, ale už aj veľká skupina funkcionárov SPK, SPZ. Táto organizácia rozbila naše poľovníctvo, riešia sa iba peniaze, intrigy a moc. Čo bolo a je dobré nech zostane a ešte to zlepšime a čo je zlé, treba zrušiť. Názor verejnosti na nás poľovníkov je zlý , dobre to viete. Veľa krát tomu napomáhajú aj nečestní poľovníci, rôzne tzv. ochranárske organizácie napr. „Vlk“. Rovnako poľnohospodári, ktorí si myslia, že keď zasejú 70 ha kukurice v jednom bloku a pri potoku, tak im poľovníci majú platiť škody. Zákon musí stanoviť jasné pravidlá hry pre všetky strany.

Vážení členovia prezídia, žiadame Vás, aby ste túto našu výzvu pochopili ako pokus o zmenu  situácie v našom poľovníctve. Budeme tento stav riešiť s poľovníkmi na našich stretnutiach, ale aj so zástupcami politických strán pred voľbami.  Komunikujeme aj s funkcionármi SPK a musíme priznať, že v diskusiách s nimi nachádzame spoločné názory na stav nášho poľovníctva a riešenie problémov.

 

ZPO Hubert, Ing. Peter CAGALA v.r.
SLOS Pribina, Mojmír GERA v.r.
Asociácia poľovníckych organizácií Slovenka , Radúz SEDLÁR v.r.
Slovenský klub sokoliarov, Anton MORAVČÍK v.r.

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
10 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
Karol Kukučka
Karol Kukučka
4 years ...

Dobrý deň páni. S výzvou v podstate súhlasím až na to, že autori text zbytočne okorenili útokmi na stranu smer a jeho predstaviteľov. Je mi jedno kto a čo má za ušami, to nech rozhodne prípadný súd. Problémy o ktorých sa tu píše, by mali byť predmetom odbornej diskusie a útoky, osobné antipatie len z výzvy urobia obyčajný pamflet. Je to škoda, lebo autori asi pichli do boľavého miesta nášho poľovníctva.

Luboš
Luboš
4 years ...
Odpoveď pre:   Karol Kukučka

Prečo nepomenovať problém pravým menom. Vroku 2009 vytvorila toto korýtko strana SMER-SD ktorá bola pri moci. A člen SMERU-SD bol v tom čase prezident SPZ a demokraticky sa nechal zvoliť aj za prezidenta SPK. To asi preto, aby mohol sám seba lepšie riadiť a zároveň kontrolovať. Neverím, že sa niečo zmení sebareflekciou prezídia SPK a funkcionárov OPK. Zmena musí prísť cez novú vládu a nový parlament v novom zákone o poľovníctve.

SimaK
SimaK
4 years ...

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií):

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211

Ondrej
Ondrej
4 years ...

Kde sa dvaja bijú tam tretí vyhráva. Problémy by sa mali riešiť doma a nie ich ťahať po verejnosti. Uvedomujú si iniciátori tejto výzvy, že takto podkopávajú poľovníctvo na slovensku?
Ondrej K.

Peter Cagala
Peter Cagala
4 years ...

Dobre ráno,ako podkopávame poĺovnictvo? To akože treba byt ticho a čakať? SPK tu nedodrziava čo jej prikazuje zákon a my mame byt ticho a platil…Ako by ste to riešil, vyjadrite aj návod na riešenie, ĺahko je kritizovat….

Ondrej
Ondrej
4 years ...

Ale podkopávame p. Cagala. Nepostrehol ste aktivitu ktorú vyvíja napr. p. europoslanec Michal Wiezik ?

https://www.etrend.sk/ekonomika/europoslanec-za-ps-spolu-hovoril-o-zakaze-polovnictva-matecna-reaguje.html

Sú tlaky aj u nás aj v EÚ, na plošný zákaz poľovníctva. takto im dávame len vodu na mlyn, dávame im ďalší argument prečo zakázať poľovníctvo. Naši neprajníci majú ďalší tromf v rukáve. Teraz okrem iných argumentov môžu hovoriť aj o tom, ako netransparentne sa nakladá s finančnými prostriedkami v poľovníctve. Takže podkopávame, alebo nie p. Cagala ?

Luboš
Luboš
4 years ...
Odpoveď pre:   Ondrej

Ak sa netransparentne nakladá s financiami, tak to netreba tutlať, ale upozorniť na takéto hospodárenie.
Pán poslanec aj jeho strana objasnila, že nemajú v úmysle rušiť poľovníctvo. Skôr vidím ako hlúpo a infantilne pani ministerka rýchlo poukázala na toto vyjadrenie v nádeji, že oklame poľovníkov aby naďalej podporovali terajší stav, volili terajšiu moc a nevolili zmenu.

jarik
jarik
4 years ...
Odpoveď pre:   Ondrej

A čo robí SPK ? Keby SPK robila to čo má nikdy by sa taký blb ako Wiezik nemohol dostať do Europarlamentu ! Prečo nedokážu funkcionári SPK zorganizovať petíciu proti blbom ako je Lukáč,Baláž ,Kaliský a pod.? Veď je nás vyše 60 tisíc a s aspoň jedným členom rodiny by sme mohli ovplyvniť nielen verejnú mienku (pubertiakov),ale aj výsledky každých volieb ! To by však páni a dámy na ústredí a regionálnych útvaroch SPK museli zdvihnúť zadky a niečo za tie naše peniaze aj skutočne urobiť !!!

Anonymous
Anonymous
4 years ...

Tak to je zvláštny názor.Respektujem ho, SPK priznala cca 2,5 mil EUR ročne, tak ak je to netransparentné je to v poriadku? A ten europoslanec, dementoval to hneď, SNS to hneď zneužila. IBA tak včera mi jeden poslanec povedal, že ak má poĺovnictvo takto fungovať, treba ho zrušiť a vybudovat na novom základe.

SimaK
SimaK
4 years ...

Anonymná perla v diskusii, bohužiaľ pravdivá:

“ak má poĺovnictvo takto fungovať, treba ho zrušiť a vybudovat na novom základe.”

Autor ani nevie, akú pravdu napísal.