Práca s deťmi a mládežou – naša budúcnosť

Väčšina dnešnej populácie sa nezamýšľa nad tým, aký význam, zmysel a hodnotu naša krásna príroda, ktorá nás obklopuje má. Informácie sa čerpajú prevažne zo sociálnych sietí, komerčných televízií, filmov alebo časopisov. Vo väčšine prípadov ide o povrchné informácie, ktoré však nemajú za úlohu prezradiť niečo o ich pravej podstate. Dnešná moderná spoločnosť je masívne ovplyvňovaná vývojom techniky a technológií, čo zo sebou prináša potrebu aj vyššej počítačovej gramotnosti. V bežnom živote však čoraz viac prevláda novodobá kultúra. Pohybujeme sa viac vo svete, ktorý sme si sami vytvorili ( môžeme už hovoriť aj o akomsi virtuálnom svete ) , ako v prírode. Problémom je aj to, že už malé deti sú vystavené hi-technológiám. A v tomto dnešnom pretechnizovanom svete viac ako inokedy vyvstáva pred nami zodpovednými poľovníkmi dôležitá úloha.

Zabezpečiť budúcu generáciu zodpovedných poľovníkov

V tomto nám veľkou mierou pomáhajú aj naše milé kolegyne poľovníčky združené v Klube slovenských poľovníčok. Ich činnosť v oblasti práce s deťmi a mládežou je neodmysliteľne spojená aj s budúcnosťou nášho poľovníctva. Za to im patrí naša úprimná vďaka. Mal som možnosť zúčastniť sa na výročnom sneme spomínaného Klubu slovenských poľovníčok, kde som ma prednášku. Okrem iného ma tiež zaujala požiadavka z ich strany o zabezpečenie dostatočných pomôcok pre prácu s deťmi. Nakoľko chodím prednášať poľovníkom ( viď článok na tomto webe ) a prednášky si spracovávam sám, rozhodol som sa im v tomto pomôcť. Priznám sa, že som si na začiatku neuvedomil, do čoho sa púšťam. Viem, že dnešné deti sú veľmi náročné a nejakou jednoduchou vecou ich nezaujmem. Dlhšie som rozmýšľal a výsledkom je spracovaná prezentácia pre deti v materských škôlkach a deti 1. až 4. ročníka základných škôl. Základnou myšlienkou, ktorej som podriadil prezentáciu bolo, že pôjde o interaktívnu prácu s deťmi. Deti sa budú zapájať do deja prezentácie. Samotná prezentácia je spracovaná formou rozprávky.

V prezentácii sú okrem našej krásnej prírody obrázky vybraných druhov lesnej zveri ( jeleň, jelenice, výra skalného, veveričky, ježka, zajaca, líšky, srnca, srny, srnčiat, diviaka, diviačice a diviačat ). Jednotlivé slajdy sú komentované slovom a doplnené o básničky o zvieratkách a o zvuky lesných operencov a súčasťou je aj sprievodná hudba.

Jedna vec je niečo spracovať a druhá vec je, ako to príjmu tí, pre ktorých je to určené. To bola ďalšia úloha pre mňa. Mať možnosť vyskúšať si to s deťmi. Trochu to skomplikovala situácia, že práve začali školské prázdniny. Ale nakoniec sa mi to šťastnou náhodou podarilo. Oslovila ma milá kolegyňa tajomníčka z OPK Bánovce nad Bebravou Mgr. Gabika Hollá, jedna z bánovských členiek Klubu slovenských poľovníčok, či by som im nepomohol s jednou akciou v škole na Duklianskej ulici v Bánovciach nad Bebravou. Núkala sa veľká možnosť vyskúšať si, ako príjmu prezentáciu deti. Po príchode do spomínanej školy tam bolo cez 50 žiakov 1. až 4. ročníka školy spolu s učiteľkami. Aj pani učiteľky som zapojil do práce. A aby som nebol na túto prácu sám, k dispozícii som mal mladšiu kolegyňu poľovníčku Moniku Chudú ( autorka obrázkov ) a jedného záujemca o poľovníctvo žiaka 5. ročníka a môjho vnuka Alexa

Kolegyňa Monika prerozprávala niektoré texty na slajdoch a tiež ukazovala napr. parožie deťom

 


a vnuk Alex mal na starosti počítač. Pod každým obrázkom na slajde bol napísaný nejaký text, ktorý opisoval nejaký dej z rozprávky súvisiaci s obrázkom. Jednotlivé verše básničiek v prezentácii prerozprávali samotné deti. Ako som uviedol vyššie, do rozprávky som zapojil aj zúčastnené pani učiteľky, ktoré prerozprávali texty pod niektorými slajdami. Nikto zo zúčastnených detí a učiteliek ani milej kolegyne Moniky nemal nič naučené.

Išlo mi skutočne o tú jedinečnú detskú bezprostrednosť.

Deti samozrejme pri tom nesedeli, ale boli aktívne zapojené deja rozprávky a preto okrem imitovania chodenia napr. „otvorili dáždniky keď nám pršalo a bola búrka“ .

Mojou úlohou bolo prerozprávať niektoré texty na slajdoch, vyberať deti na prerozprávanie veršov básničiek a vybrať niektorú pani učiteľku, aby prerozprávala určený text. Okrem toho som deťom priblížil tému parožie jeleňa a srnca, hovoril som o diviakovi, diviačici a diviačatách, opísal som im, aj na čo slúži krmelec a soľník, okolo ktorých sme prechádzali v prezentácii.

Na záver boli zúčastnené deti odmenené cukríkmi z našich čarovných poľovníckych klobúkov.

Istotne sa teraz niektorí pýtajú, ako to prijali zúčastnené deti ? Nuž o tom možno napovie nasledujúci obrázok.

Nepatrím k tým, ktorí sa samy chvália, ale podľa ohlasov, ktoré sa ku mne dostali sa akcia páčila. Ale to bola len tzv. skúšobná prevádzka. Ďalšie akcie napovedia možno viac.

Na záver chcem touto cestou poďakovať v prvom rade zúčastneným deťom a učiteľkám na čele s p.Grgulovou zo školy na Duklianskej ulici v Bánovciach nad Bebravou, potom mojej milej kolegyni Monike a tiež vnukovi Alexovi, za ich pomoc pri samotnej realizácii tohto projektu.

Naša budúcnosť je vo výchove dnešných detí a mládeže.

 

Autor: Ing. Ján Krnáč

Foto: autor

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
0 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments