Skutočná láska k prírode má dve perspektívy

obr.: pixabay.com

Keby sme sa spýtali ľudí, či majú radi prírodu, väčšina by pravdepodobne odpovedala kladne. Príroda, zvieratá a rastliny sú veľmi obľúbenou témou u širokej verejnosti a v súčasnosti sa ich ochrana považuje za dôležitý problém. Nie všetci ľudia však zo spoločnej lásky k prírode vyvodzujú rovnaké závery a výrazne sa líšia v tom, ako ich uvádzajú do praxe. Práve tu sa poľovníci tiež milovníci prírody ( aj keď nás verejnosť obviňuje z toho, že nie sme milovníci prírody ) odlišujú od ostatných milovníkov prírody a je dôležité tento rozdiel pochopiť, aby bolo možné vzniknuté rozdiely vyvrátiť argumentami.

Kľúčovým hľadiskom uplatňovaným pri posudzovaní toho, čo človeka na prírode vždy fascinovalo, je život sám. Živé bytosti a ich živosť vždy vyvolávali a vyvolávajú v ľuďoch sympatie, čo sa označuje ako biofília ( zo starogréckeho «bios» = život a «philia» = láska). Do značnej miery ide o unikátny predajný argument ľudí : zatiaľ čo zvieratá vnímajú iné živé bytosti ako zdroj potravy alebo nepriateľov, ľudia považujú živé bytosti a ich životy za základnú hodnotu. Ak príde k usmrteniu živej bytosti bez dôvodu, bez ohľadu na to, či sa jedná o zviera alebo rastlinu, je to spočiatku vnímané ako morálne nesprávne, a aj keď pôjde o opodstatnené usmrtenie, na začiatku je vždy prítomný určitý pocit ľútosti.

Pri siahodlhých debatách s bežnými ľuďmi, ktorí s hrdosťou o sebe tvrdia, že sú milovníkmi prírody, o tom, za akých okolností je usmrtenie ktorých tvorov dostatočne odôvodnené, nie je možné dosiahnuť názorovú zhodu. Nasledujúce dva príklady, v ktorých možno len ťažko spochybniť opodstatnenosť usmrtenia, ukazujú, že aj tak je vyjadrená zodpovedajúca emocionálna reakcia na celý život: prvým príkladom je usmrtenie zveri pri dopravnej nehode. Vyslobodenie zveri z jej utrpenia rýchlym a čistým usmrtením by mala väčšina odporcov lovu považovať za opodstatnený dôvod. Hoci by to mnohí ľudia sami nezvládli, v neposlednom rade z technického hľadiska, je morálne rozhodnutie pomerne jasné. V zásade sa dá očakávať, že zabitie zvieraťa, aj keď bude nevyhnutné, vedie k ľútosti a že by sa uprednostnila jeho ďalšia existenciu.

Druhý príklad sa týka života rastlín, ktorý si aj ľudia vážia. Každý, kto uprednostňuje zeleninové sadenice na parapete už viackrát musel vyriešiť problém: zasiali ste veľkoryso a získali ste viac sadeníc, ako skutočne potrebujete, keď sa najslabšie sadenice vytriedia, zostal len požadovaný počet ( môžeme to celé prirovnať k selektívnemu výradovému odstrelu raticovej zveri ). V zásade má zmysel pre dobrú úrodu použiť len najsilnejšie sadenice a dopestovať aj určitý prebytok ako nárazník, ale vytrhávanie a vyhodenie prebytočných rastlín bude vo všeobecnosti ľutovať. Prah emócií je tu samozrejme nižší ako u raticovej zveri, ale základná averzia k „usmrteniu“ pretrváva aj tu, čo potvrdzuje biofíliu vo všeobecnosti.

Zatiaľ čo usmrtenie zvierat a rastlín je všeobecne vnímané ako niečo zlé, veľa ľudí má zo živých zvierat a rastlín veľkú radosť. Ako inak môžeme vysvetliť to obrovské množstvo domácich zvierat a okrasných rastlín, z ktorých nie je žiadny úžitok a napriek tomu sa o nich ľudia s oddanosťou starajú ? Aj v tomto prípade ide o dôkaz biofílie. Kúzlo života a vyvolanie rovnakých emócií je možné vidieť aj v obrázkoch
a videoklipoch zvierat a rastlín ako pri ich skutočných živých náprotivkoch. Opakom sú obrázky usmrtených zvierat a zdevastovaných rastlín. To predstavuje pre nás poľovníkov veľký problém, lebo keď sa chceme pochváliť fotografiou ulovenej zveri, toto vyvoláva výlučne negatívne emócie u širokej verejnosti. Dokonca sa negatívna reakcia zo strany verejnosti týka aj vecí napr. zbraní, či fotky poľovníka so zbraňou, ktoré sú jednoznačne spojené s usmrtením.

Aj keď sa z pohľadu biofílie zdá byť jasné, že vo vyššie uvedených príkladoch vznikajú negatívne emócie, kde potom hľadať logiku, že obrazy jedál z diviny alebo dreveného nábytku, ktoré sú len o krok ďalej v cykle spracovania diviny alebo dreva zo spílených stromov, sú zo strany verejnosti prijaté mimoriadne pozitívne a často sú ideálnym reklamným materiálom pre vyjadrenie ich prírode blízkemu životnému štýlu.

Tu sa ukazuje hlavný rozdiel medzi väčšinou milovníkov prírody a tými, ktorí prírodu aj využívajú ( napr. zodpovednými poľovníkmi )

Je potrebné si uvedomiť, že v prvom prípade biofília určuje rozsah činnosti, zatiaľ čo v druhom prípade môže vedome prekročiť svoj prirodzený prah zábrany. Rozšírené obvinenie zo všeobecného nedostatku akýchkoľvek zábran alebo dokonca určitej „túžby zabíjať“ zaváži, pretože je v rozpore s tým, čo je v podstate hlboko ľudským pocitom. Vyššie uvedené príklady ukazujú základnú prítomnosť biofilných emócií takmer u všetkých ľudí. Okrem toho užívateľov prírody možno len ťažko obviniť zo všeobecnej absencie biofílie, ak by inak nehľadali aktivity mimo prírody a zvierat namiesto s nimi. Pre niekoho s patologickou túžbou zabíjať existujú aj podstatne jednoduchšie, lacnejšie a efektívnejšie spôsoby ako poľovný lístok. Každý, kto s veľkým úsilím pri učení a nepomerne vysokými nákladmi získa príležitosť, aby mu bolo dovolené uloviť niekoľko kusov zveri ročne, sa nechová ako zabijak.

Ak by sme chceli zájsť ešte ďalej, tak by sme jednoducho povedali :

Koľko domácich zvierat by si skutočný psychopat mohol zaobstarať za peniaze, ktoré stojí ich lov, aby ich zabil ?

A vzhľadom na to sa stále javí lov ako rozumná voľba pre žiadostivosť skutočného zabijaka ?

Každý, kto má skutočne patologickú radosť z utrpenia a smrti zvierat, by sa nevybral ťažkopádnou cestou absolvovania kurzu získania poľovného lístka, ale skôr oveľa jednoduchšou, ako nám to, žiaľ, až príliš často pripomínajú správy v médiách.

Keď sme snáď dostatočne vysvetlili, prečo užívatelia prírody, ktorí pri tom aj lovia zver, nie sú duševne chorí ľudia, ktorí stratili súcit a náklonnosť k iným živým bytostiam, zostalo ešte zodpovedať otázku, čo potom umožňuje týmto ľuďom ( poľovníkom ), aby sa so smrťou živých bytostí vysporiadali s oveľa uvoľnenejším spôsobom.

Príčinu možno vidieť v blízkosti príslušnej skupiny ľudí ( poľovníkov ) k prírode.

V prírode existuje neoddeliteľné spojenie medzi životom a smrťou – oboje je tam často osobne prežívané, a preto vnímané ako úplne normálne.

Spojenie medzi zvieratami a produktmi z nich získanými, či dokonca s výrubom stromu a využitím dreva, môže urobiť len ten, kto pozná všetky kroky procesu.

V dnešnom vidieckom obyvateľstve využívajúcom prírodu tieto nie sú zďaleka také výrazné ako u tradičných primitívnych národov, no na rozdiel od časti obyvateľstva, ktorá je prírode vzdialená a žije v mestských oblastiach, sú aspoň stále prítomné.
V mestskom prostredí nie je také ľahké nájsť priestor na prebudenie biofílie v ľuďoch. V porovnaní s predchádzajúcimi kultúrami umožňuje súčasná technológia väčší odstup od prírody ako kedykoľvek predtým. Technologický pokrok spôsobil a bude spôsobovať, že viac času budú ľudia tráviť v budovách a automobiloch a menej aktivít podporujúcich biofíliu a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Tieto body podporujú posilnenie rozdielov medzi ľuďmi a prírodou. V tejto súvislosti sa mestská spoločnosť čoraz viac rozhoduje pre formy symbolického kontaktu s prírodným prostredím, v ktorom dieťa vyrastá vo svojom virtuálnom svete, pričom vie, čo je to strom, pretože ho videla na fotografiách alebo v televízii, ale bez toho, aby sa ho skutočne dotkla skutočne ho cítila. Zdá sa, že tento proces zániku skutočných skúseností prebieha paralelne so zánikom biodiverzity.

Ten kto pozná zvieratá len z televízie alebo zoo a mäso len z mraziaceho pultu v supermarkete, prirodzene ťažko rozozná potrebné spojenie. Pôvodné vnímanie prírody a živých bytostí ako zdroja zdrojov slabne, kým vnímanie ako spolutvorca, v ktorom sa oplatí žiť, podľa biofílie pretrváva. Ukazuje sa teda, že celkom v rozpore s prvým predpokladom, odporcovia usmrtenia stratili originálny aspekt ľudského svetonázoru, ktorý bol ešte prítomný v pôvodnom stave primitívnych národov. Preto v týchto pôvodných kultúrach nie je zabíjanie živých bytostí, vyslovene napriek vysokému rešpektu k nim, tabu.

No tieto dva pohľady sa navzájom nevylučujú ! Dobrým príkladom sú poľovné psy, ktoré sú ako „normálne“ psy väčšinou milovaným členom rodiny ako domáci miláčikovia, no majú aj rozmer využitia, a preto musia pracovať a riskovať. Aj tí, ktorí svojho psa milujú, ho pri love, napríklad pri love diviakov, vystavujú riziku zranenia a v horšom prípade aj smrti. Ak sa riziko javí ako príliš veľké, starosť o zvieracieho spoločníka prevažuje nad aspektmi používania a pes nie je vystavený riziku usmrtenia. Morálne rozhodnutie sa robia zakaždým nanovo tak, že sa navzájom porovnávajú dve perspektívy

„milovníka prírody“ a „užívateľa prírody“.

Hrubý rámec je už dávno stanovený zákonom a niektoré veci, ktoré sú efektívne pri používaní, ale nesprávne z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat, sú v ňom priamo zakázané: napríklad ulovenie vedúceho kusu. V právnom rámci existuje osobná voľnosť, v ktorej musí každý robiť vlastné rozhodnutia a niesť za nich zodpovednosť.

Ľudia, ktorí sú ďaleko od prírody, majú nielen skreslený pohľad na otázky o živote iných tvorov, ale väčšinu svojich vedomostí o prírode získavajú aj z médií s ďalšími vedľajšími účinkami, ktoré to ešte viac zhoršujú. Vďaka globálnym a väčšinou negatívnym titulkom spojeným so zabíjaním zvierat a rastlín a ničením prírody všeobecne sa rýchlo vytvárajú podvedomé prepojenia. Dochádza pritom k vyvolávaniu asociácie s negatívne, subjektívne a emociálne prifarbenému priradeniu významu mediálnych obrazov.

Po preskúmaní základných myšlienkových vzorcov a rozdielov vo vnímaní oboch strán, je na rade zodpovedať otázku, aké odporúčania pre činnosť môžeme z nich odvodiť ?

V prvom rade, ako užívateľ prírody, ktorý môže vidieť v iných živých bytostiach aj druha, aj zdroj, by si mal objasniť túto dvojitú perspektívu.

Keď sa pri zaobchádzaní so živými bytosťami pozrieme na svoje vlastné rozhodnutia, môžeme to použiť aj na získanie predstavy o tom, aká vyvážená je osobná rovnováha a v ktorých prípadoch sa právny rámec nemusí zhodovať so subjektívnym morálnym rámcom. Okrem toho je potrebné si uvedomiť, že vo vnímaní ľudí vzdialených prírode chýba perspektíva využitia. Ak máte sám túto perspektívu, nezabudnite pri komunikácii s ľuďmi, ktorým tento pohľad chýba, že dostanete inú odpoveď ako očakávate.

Ak chcete vyvolať pozitívne asociácie so zdravou výživou, nemali by ste niektorým cieľovým skupinám príliš skoro prezentovať proces, ktorý za tým stojí, ale začnite s ním najskôr po tom, ako sa k tomu dopracujete.

Žiaľ, často neexistuje pozitívna súvislosť s predchádzajúcimi krokmi s jedlom ako zdrojom, ale iba negatívna súvislosť so smrťou zveri. Každý, kto sa s verejnosťou delí o dojmy z poľovníctva, by si mal položiť otázku, aký vplyv to môže mať na ostatné osoby a či je to zámerné alebo nie.
Namiesto toho však môžeme pozitívne vnímanie prírody a živých bytostí kedykoľvek využiť vo svoj prospech vďaka biofílii, ktorá je prítomná takmer u všetkých ľudí. S vhodnými motívmi je pre príslušnú cieľovú skupinu príjemná široká škála záujmov, od reklamy na jednotlivé produkty až po dôležité politické rozhodnutia, jednoducho preto, že to funguje.

Z dlhodobého hľadiska by sa však malo pracovať na tom, aby verejnosť mohla vidieť veci z oboch perspektív.

Aby to bolo možné, musí sa verejnosť oboznámiť s perspektívou orientovanou na používanie. Využívanie prírody, predovšetkým výroba živočíšnych potravín, musí byť niečím, čo môže každý znovu zažiť, napríklad v rámci vyučovania v škole alebo prostredníctvom zážitkov v súkromnej sfére. Každý, kto na základe osobnej skúsenosti osobne odmieta určité formy využitia, ako napríklad poľovníctvo, ale kto chápe ich súvislosti a dokáže pochopiť činy druhej strany, má v každom prípade prednosť pred ignorantom, ktorý sa k tomu postavil takmer svojvoľne. a nemôže to ospravedlniť.

Okrem toho treba venovať pozornosť aj pozitívnejšiemu mediálnemu obrazu perspektívy využitia.

V médiách nie je poľovníctvo vyslovene pozitívnou témou a usmrtenie zvierat sa len zriedka spomína v pozitívnom kontexte.

S diferencovanejšou mediálnou prítomnosťou užívateľov prírody by sa zmenšila priepasť voči tým, ktorí nezískavajú informácie o prírode z prvej ruky, ale len nepriamo z médií.

Nasledujúce riadky poskytujú vhodné argumenty, ktoré pomôžu lepšie pochopiť základné psychologické aspekty a tiež vedieť vysvetliť, keď sa opäť ocitnete v diskusii s niekým, kto nás obviňuje z bežných predsudkov o bezcitných poľovníkoch, ktorí lovia zver len tak pre zábavu.

Početné príklady rastlín majú na jednej strane zdôrazniť univerzálny rozsah témy a na druhej strane umožniť diskusiu na oveľa menej emocionálnej úrovni, čo bohužiaľ často nie je možné s témou poľovníctva.

 

Ing. Ján Krnáč

 

 

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Ľubomír Bednarič
Ľubomír Bednarič
1 year ago

Verejnosti treba dnešné poľovníctvo predstaviť ako vykonávanie služby pre občanov, s ich súhlasom, s cieľom zabezpečiť primeraný stav voľne žijúcej zveri, pod dozorom štátu. Nič viac, nič menej. Každý to pochopí.