Pes a stres

ilustračné foto: pixabay.com

V niektorých z predchádzajúcich článkoch uverejnených na tejto web stránke, sme si povedali niečo o strese u poľovníka a tiež u lesnej zveri. Naši štvornohí pomocníci nás sprevádzajú pri aj pri výkone práva poľovníctva. Aj vtedy sú vystavení nespočetným situáciám, zvukom a pachom, z ktorých niektoré sú pre nich nezvyčajné a môžu spôsobiť u nich stres. Aby ste sa vy a váš štvornohý pomocník mohli spoločne prechádzať životom uvoľnene, je dôležité rozpoznať stresové signály. Preto sa budeme v nasledujúcich riadkoch venovať problematike stresu u našich štvornohých pomocníkoch – poľovníckych psov. Hovorí sa, že stres nie je vždy škodlivý. Pozitívny vplyv môžu mať naopak vhodné výzvy a dávkovanie záťaže. V skutočnosti ale stres robí zle nielen ľuďom, zveri ale aj poľovníckym psom.

Čo spôsobuje stres u psov ?

Na začiatku je potrebné si uvedomiť, že stres je vždy v mysli. Britský výskumník v oblasti dobrých životných podmienok zvierat Donald Broom definuje stres ako preťaženie adaptačného systému zvieraťa, čo má za následok nepriaznivé zdravotné a/alebo reprodukčné následky. Všetko ostatné je stimulácia, vzrušenie, výzva alebo niečo podobné.

Aké sú najčastejšie znaky stresu u psov ?

Najčastejšími znakmi stresu u psa sú napr. kútiky úst v tvare písmena U, zhrbený postoj, chvost nesený hlboko pod líniou chrbta až v polohe medzi nohami, vzpriamená srsť na zátylku, zadýchanie, ale tiež hyperaktivita a neprimerané reakcie správania ( škrabanie, trasenie, olizovanie pier atď. ).

Ako psy zvládajú stres ?

Dôležitou otázkou zostáva, ako psy zvládajú stres. Ako je uvedené vyššie, ak budeme vychádzať z definície stresu, stres je niečo, s čím je ťažké sa vysporiadať. To ale nebráni tomu, aby sme sa nepokúšali pomôcť nášmu štvornohému pomocníkovi, a to rôznymi spôsobmi, v závislosti od ich osobností. Aktívne typy psov keď sa približujú k faktoru vyvolávajúcemu stres, eliminácia stresu z ich strany sa prejavuje útokom alebo útekom. V prípade pasívnych typov sa tieto sťahujú a snažia sa o tzv. vnútorné zvládnutie, teda akýmsi vnútorným prispôsobením sa tým, že znížia svoje očakávania natoľko, že sa prispôsobia okolitému prostrediu. Opakom sú aktívne typy, ktoré sa snažia prispôsobiť prostredie
svojim očakávaniam. O tom aká bude reakcia, nám môže niečo povedať aj to, či ide o psa optimistu alebo pesimistu.

Môžeme pomôcť nášmu psovi zvládať stres ?

Áno môžeme mu pomôcť zvládnuť stres. V prípade, že k takej situácii dôjde, musia sa u majiteľa psa prejaviť vodcovské schopnosti, empatia, uznanie problému psa a poukázaním na riešenie a jasným prijatím zodpovednosti za riešenie problému. V samotnom živote psa tým, že nechávame šteniatka a mladých psov, aby sa stali sebavedomými, emocionálne stabilnými zvieratami, ktoré veria vo svoju vlastnú účinnosť. Dosahujeme to smerodajnou výchovou (ani drilom, ani vatou), mnohými vlastnými úspechmi a budovaním stabilného puta.

Je stres pre psov vždy negatívny, alebo môže byť aj motivačný ?

Podľa vyššie uvedených informácií, stres je vždy niečo negatívne. No sú situácie, kedy mierny stres môže byť naopak pri učení prospešný, ale len za predpokladu, že

a) je primeraný osobnosti jednotlivého cvičiaceho,

b) pes má možnosť nachádzať riešenia vlastným tempom, aby dosiahol cieľ

Nesmieme zabúdať na jedno, že stres väčšinou blokuje vybavovanie si už naučeného, spomeňte si, čo ste zažili pri akejkoľvek skúške, ktorú sme absolvovali – či už ide o maturitu alebo o „zelenú maturitu“ ( skúšku na získanie poľovného lístka ). Hovorí sa tomu tiež skúšková psychóza.

Ako vplýva stres na psov ?

V prípade našich štvornohých pomocníkov a tiež v závislosti od typu psa môže ísť o problémy so správaním ( depresia, naučená bezmocnosť, stereotyp, hyperaktivita ), kardiovaskulárne ochorenie, podváha, metabolické ochorenie, rozpad svalov, náchylnosť na parazity atď.

Ako prežívajú psy stres v rôznych fázach svojho života ?

Rôzne, oveľa náchylnejšie sú na stres, keď sú šteňatá, mladí psi a seniori. Potrebné je pamätať na staré poľovnícke pravidlo :

Tri roky mladý pes
Tri roky dobrý pes
Tri roky starý pes

V skutočnosti, aj keď mnohí seniori dnes starnú, celkom dobre to vystihuje životný príbeh.

Môže stres u psa vyvolať doživotnú traumu ?

Áno môže. Spôsobiť to môžu dlhotrvajúce problémy, zanedbávanie v mladosti alebo obzvlášť ťažké, nezvládnuteľné udalosti v živote psa. V súčasnosti sú známe extrémne prípady napríklad od psích veteránov z vojenských operácií v Afganistane či Iraku.

Dostali sme sa k miestu, kedy majitelia našich štvornohých pomocníkov chcú poznať odpoveď na jednoduchú otázku :

Ako môžeme takýmto postihnutým psov pomôcť ?

Ako je uvedené vyššie, presne tu všetko na jednej strane stojí a padá s vodcovskými schopnosťami ľudí, majiteľov psov. Na druhej strane to závisí aj od veku psa, kedy začnete uplatňovať potrebné protiopatrenia. Je potrebné si vybudovať veľa dôvery a vzťahu s manažmentom relaxácie skôr, ako od psa v práci začnete žiadať priveľa. Pozitívne môžu pôsobiť aj vhodné výzvy a dávkovanie záťaže.

Dôvera a relax robia našich štvornohých priateľov silnými.

Je potrebné, aby ste svojho štvornohého pomocníka pozorne sledovali, aby ste zistili, kedy vám veľmi jasno dáva najavo, aké situácie alebo okolnosti ho znepokojujú – svojím správaním a rečou tela. Musíte presne poznať reč tela vášho štvornohého pomocníka a pozorovať ho v každodennom živote. Takýto prístup vám umožní vypozorovať aj tie menej jasné stresové signály.

Štúdia švédskej univerzity v Linköpingu poukazuje na jeden veľmi dôležitý fakt, že štvornohí pomocníci dokážu nielen rozpoznať pocity svojich obľúbených ľudí, ale môžu sa ich pocitmi dokonca nakaziť. Preto je potrebné sa vyvarovať situáciám, kedy vás vaši štvornohí pomocníci budú vidieť vystresovaných.

Pretože problematika stresu nielen u ľudí ale aj pri psoch je zložitá, cieľom nasledujúcich riadkov bolo a je, poskytnúť zopár potrebných informácií pre život s vašim štvornohým pomocníkom. Chcem všetkých čitateľov týchto riadkov touto cestou požiadať, ak ste držiteľom psa, podeľte sa o vaše skúsenosti s bojom so stresom u vášho psa. Nebojte sa a píšte komentáre.

Ing. Ján Krnáč

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments