Deformácia a fragmentácia strely

V článku uverejnenom na tejto web stránke – Analýza poslednej fázy – sa písalo, že pri prechode strely II.oblasťou cieľovej plochy v našom prípade telom zveri, môže vplyvom vonkajších síl dôjsť k deformácii strely resp. jej fragmentácii. V prípade fragmentácie strely ide o jej rozloženie, pričom môžu vzniknúť väčšie alebo menšie črepiny,ktoré kontaminujú okolie.

V súvislosti s tým a tiež používaním aj olovených guľových striel v poľovníctve, sa začala široká kampaň, ktorá chce obmedziť resp. zakázať ich používanie. Výrobcovia zareagovali na tento podnet a snažia sa ponúkať rôzne guľové strely, pričom niektorí „prikrášľujú“ informácie o tom, ako sa tieto ich strely deformujú.

V poľovníckom časopise Schweizer Jäger boli prezentované výsledky testu, pri ktorom sa testovali olovené aj bezolovnaté strely z pohľadu ich deformácie resp. fragmentácie. Strieľalo sa do 50 cm želatínového bloku, ktorý simuloval telo raticovej zveri nábojmi kalibru 8 mm a 9,3 mm. Tu si dovolím poznámku je škoda, že nebol použitý aj tak hojne rozšírený kaliber 7 mm. Pre kaliber 8 mm bola hrúbka želatínového bloku medzi 5 až 6 cm a pre kaliber 9,3 mm medzi 6 až 7 mm, čo zodpovedá polovici hrúbky tela slabého kusu raticovej zveri pri streľbe pod uhlom 90o. Test simuloval streľbu na vzdialenosť 100 m, pričom želatínový blok bol umiestnený vo vzdialenosti 6 m a prachová náplň nábojov bola z tohto dôvodu redukovaná o 15%. Za želatínovým blokom bola vo vzdialenosti 20 cm umiestnená tabuľa z preglejky hrúbky 4 mm. Projektily boli zachytávané v 1 m dlhej krabici vyplnenej vatou, za ktorou boli z bezpečnostných dôvodov umiestené ešte mokré telefónne zoznamy. Z každého náboja sa vystrelilo niekoľkokrát, aby sa čo najviac eliminovali prípadné odchýlky. Pri teste boli použité náboje od rôznych výrobcov, ako je to uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

1

Dosiahnuté výsledky z testu a to, ako sa deformovali jednotlivé strely znázorňuje nasledujúci obrázok.

2

 

Popíšme si v krátkosti jednotlivé strely.

A – strela vyžaduje väčší odpor, nie je vhodná pre väčšiu zver
B – strela sa vyznačuje riadenou deformáciou ale dochádza ku vzniku niekoľkých väčších fragmentov.
C – strela sa deformuje tak, ako uvádza výrobca. Je vhodná aj pre veľkú zver, ale v dôsledku toho, že
výstrelný otvor nepresahuje priemer kalibru dochádza ku sťaženiu pri dohľadávke.
D – pri tejto strele dochádza ku vzniku väčšieho počtu črepín. Vzhľadom na nízku zostatková
hmotnosť strely je možné očakávať silný šokový účinok.
E – strela sa deformuje ako sa plánovalo a podľa odporu vznikajú tri veľké fragmenty a dostatočný
výstrelný otvor.
F – strela sa deformuje okamžite, vznikajú malý ranový kanál. Znehodnotenie diviny je nízke.
G – z dôvodu použitia čistej medi sa strela deformuje aj pri nízkych rýchlostiach..Nízke znehodnotenie
diviny.
H – strela určená pre ťažkú zver a vysoké rýchlosti strely. Aj napriek tomu sa deformuje už pri malom
odpore.
I – jednoduchá strela, ktorá sa deformuje už pri malom odpore. Olovo a črepiny plášťa môžu
znehodnotiť divinu.
J – Čiastočné fragmentácie strely s množstvom črepov
K – strela sa vyznačuje vysokou zostatkovou hmotnosťou
L – ťažká strela, ktorá sa rozloží aj pri nízkom odpore bez črepín. Vysoká ranivosť s malým
znehodnotením diviny
M – strela, ktorá sa rozloží okamžite bez tvorby črepín. Nízke znehodnotenie diviny.
N – táto strela sa rozloží tak, ako uvádza jej výrobca bez črepín
O – strela nie je vhodná pre veľkú zver s malým odporom.

Toľko z pohľadu deformácie samotných striel použitých pri tomto teste. Nemenej zaujímavou otázkou ostáva, ako sa zmenila hmotnosť striel po výstrele a prechode želatinou.

3

V prípade olovenej strely F a E je úbytok hmotnosti nulový resp. zanedbateľný, naopak výrazný úbytok hmotnosti vykazovala strela D. U strely A a G bol úbytok hmotnosti do ca 4%.

4

U bezolovnatých striel je v prípade strely H, M a O badať zanedbateľný úbytok hmotnosti, pri strele L a N dokonca nebol zistiteľný a pri strele K bol úbytok hmotnosti do necelých 5%. Aj keď strela I vykazovala najväčší úbytok hmotnosti, tento nebol tak veľký ako v prípade olovenej strely D. Na porovnanie úbytok hmotnosti strely pod 5% vykazovali v prípade použitia olovenej strely 3 strely ale v prípade použitia bezolovnatej strely len 2.

Autor: Ján Krnáč

 

Subscribe
Notify of
guest
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0303 Jožinko
0303 Jožinko
11 years ago

Odp.: Deformácia a fragmentácia strely
Pán Krnáč,v tabuľke s označením b) ,máte medzi
olovenými strelami, strelu Lapua Naturalis ?!

Krnac
Krnac
11 years ago

Odp.: Deformácia a fragmentácia strely
Dobrý deň p.Jožinko

áno viem o tom, ale v originálnom článku je to uvedené takto. Mal som sa o tom zmieniť v článku. Ďakujem

Juro
Juro
5 years ago

A- strela vyzaduje vacsi odpor, preto nieje vhodna na vacsiu zver?!?!?!????? Prekladaj originalne clanky S rozumom! Ked sí len prekladatel ktory O teme nema sajnu , tak sory.
O- strela nieje vhodna pre velku zver s malym odporom.???
Velka zver s malym odporom ? To je aka zver? Uvarena na mekko?