Deformácia a fragmentácia strely – 3.časť

V predchádzajúcich dvoch článkoch sme ukázali výsledky testov kalibru 7 mm , 8 mm a 9,3 mm z pohľadu deformácie a fragmentácie strely.  Aké  výsledky  boli dosiahnuté  v  teste,  ktoré boli prezentované  v časopise Wild und Hund,  z pohľadu deformácie a fragmentácie strely  kalibru 308Win pri streľbe na veľkú vzdialenosť  –  200 m a 300 m, si ukážeme teraz.  Na porovnanie sú uvedené aj výsledky na vzdialenosť streľby 100 m.

Kaliber 308Win bol na trh zavedený v roku 1952 ( 2 roky pred tým, než sa začala používať vojenská verzia ). 

1

Strieľalo sa z pušiek Tika „T3 Tactical“ vybavenej puškohľadom Schmidt&Bender „PM II 3-12×50“ a Remington „700 Police LTR“ vybavenej puškohľadom Leupold „VX-R 3-9×50“. Obidve pušky mali rovnakú dĺžku hlavne 51 cm.

Pomocou meracieho prístroja  BMC 17, RCBS AmmoMaster  bola  zmeraná úsťová rýchlosť strely a pomocou balistického programu  „Easy bullet“  vypočítaná rýchlosť strely vo vzdialenosti 100, 200 a 300 m.  Pri teste boli použité náboje  Brenneke TOG  ( A ),  Hornady Superformance GMX  ( B ), Jaguar Classic ( C ), RWS H-Mantel ( D ) a Sako Super Hammerhead ( E ).

2

V prípade  nameraných hodnôt  sú  tieto  nižšie  od údajov od výrobcu v prípade  E0  v rozsahu  5-10 % a v prípade  V0  v rozsahu  2-5 %, pričom najväčší rozdiel je u náboja  Brenneke TOG  ( A )  a najmenší u Sako  Super Hammerhead ( E ).  Pri náboji Brenneke TOG  ( A )  sa údaje uvádzané výrobcom a namerané ( nižšie hodnoty ) líšili najviac – E100,200,300 v rozsahu 10-11 % a pri V100,200,300 v rozsahu 5-6 %.    Rozdiel údajov uvádzaných  výrobcom  (  uvádzané  vyššie hodnoty )  a nameraný  hodnôt  pri náboji  –  Hornady Superformance GMX    ( B )  bol E100,200,300  v rozsahu  8-12 % a pri    V100,200,300 v rozsahu    4-6 %;  Jaguar Classic  ( C )  tam bol  E100,200,300  v rozsahu  8-9 % a  V100,200,300  4 %;  RWS H-Mantel  ( D )  bol E100,200,300  7  % a pri   V100,200,300  v rozsahu  3-4 %.    Naopak najmenšie rozdiely boli pri náboji Sako Super Hammerhead ( E ), kde boli rozdiely pri E100,200,300 aj V100,200,300  v rozsahu 1-2 %. Telo zveri bolo simulované podobne ako pri kalibri 7 mm, pomocou mokrých telefónnych zoznamov, ktoré boli umestnené vo vzdialenosti 100, 200 a 300 m.  Ako  sa deformovali  jednotlivé strely  po výstrele mapuje nasledujúci obrázok.

3

Ako sa táto deformácia strely  prejavila  na priemere po výstrele  ( vyjadrený ako násobok priemeru strely pred výstrelom ) na uvádzané vzdialenosti znázorňuje nasledujúci graf.

4

Najmenšiu deformáciu má strela Jaguar Classic (C ) a najväčšiu  v niektorých  prípadoch až  cez  2-násobok priemeru strela Brenneke TOG ( A ), RWS H-Mantel ( D )  a Sako Super Hammerhead ( E ). V súvislosti  s deformáciou  strely je zaujímavé, že aj keď strela  Brenneke TOG  ( A )  a Sako Super Hammerhead  ( E )  vykazujú veľké priemery po výstrele, tak  ich  zostatková hmotnosť  po výstrele je nižšia len o ca 5%.

5

Naopak pri strele  Jaguar Classic (C )  s najmenšou  deformáciou  sa  úbytok hmotnosti  pohybuje v rozsahu  35  –  40  %, čo svedčí o veľkej  fragmentácii strely a vzniku  veľkého množstva  črepín. Najmenší úbytok hmotnosti strely do 2 % je možné vidieť u strely Hornady Superformance GMX ( B )

6

V otázke  parametra hĺbky prieniku strely  vykazovala strela Jaguar ( C ) najvyššie hodnoty podporené jej  najmenšou  deformáciou  spomedzi použitých striel. Najväčší rozdiel  v hĺbke  prieniku  skoro 37 % bol zaznamenaný pri strele RWS ( D ) pri streľbe na 100 a 200 m. V otázke  fragmentácie strely je potrebné mať na zreteli, že črepiny nemusia vždy zostať v tele  zveri, a preto  sa stávajú nebezpečnými  aj  pre okolie streľby. 

Ćastokrát  niektorí  výrobcovia uvádzajú na krabičkách možno povedať  „nadhodnotené“  údaje, ktoré nemusia korešpondovať so skutočnosťou. V tejto  súvislosti by  poľovníci  uvítali, kedy krabičky obsahovali  všetky potrebné  ( pravdivé ) balistické parametre strely  a nie  aby si ich  museli  zháňať  na  internete. Veď aj obale  napr.od jogurtu máte jeho presné zloženie.

Autor: Ján Krnáč

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
3 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
varmint
varmint
11 years ...


nechcem rýpat ale ta tikka ma na tom obrazku leupold a remington zrejme nikon fieldmaster.. :-*

Krnac
Krnac
11 years ...

Odp.: Deformácia a fragmentácia strely – 3.časť
Obrazky pusiek su len ilustračné, aby sa vedelo ako boli vybavené t.j. dvojnozka a strielalo sa v leže. Neberiem to ako rýpanie.

crusher
crusher
11 years ...

ggg
s hradlami ste merali rychlost pri 51 cm hlavniach…je potrebne zistit, na akej dlzke hlavni zistoval vyrobca rychlost-pravdepodobne asi na 60, alebo az 65 cm hlavni…