Streľba v zime II

V jednom z predchádzajúcich článkov ( Vplyv rôznych teplôt na zbraň a náboje ) sme rozoberali otázky vplyvu zmeny teploty na balistické hodnoty nábojov. Ale aký má vplyv zima na miesto dopadu strely a presnosť zbrane. Výsledky časovo náročného testu, ktorý mal odpovedať na tieto otázky boli prezentované na http://www.djz.de. Časovú náročnosť   spôsobilo   to,   že   z každej z vybraných zbraní bolo možné vystreliť len raz, pretože po výstrele bola jej hlaveň zahriata.

Testované zbrane :

Guľobrokový troják Krieghoff Neptun Primus kalibru 7×65 R )
( ilustračné foto, zdroj: auctionet.com)

obr2

 

Jedna bližšie nešpecifikovaná opakovacia guľovnica kalibru 9,3 x 62 a tiež guľovnica Mauser 66 s kalibrom 243W 
( ilustračné foto, zdroj: www.venabo.de)

obr3

Náboje Magnum zastupovala opakovacia guľovnica Sauer 80 kalibru 8 x68S
( ilustračné foto, zdroj: http://www.egun.de)

obr4

Všetky vyššie uvádzané zbrane sa vyznačovali dostatočnou presnosťou 5 výstrelov na 100 m pod 30mm. V teste bol skúmaný aký vplyv má strelný prach, kedy v prípade nábojov kalibru 243W bol okrem prachu Rottweil R 905 použitý aj progresívny strelný prach Rottweil R 903. Všetky zbrane boli deň pred testom uložené v hale uzavretej strelnice pri vnútornej teplote +15 st.C a nastrelené na 100 m. Z dôvodu vylúčenia chyby zo strany strelca sa využíval strelecký stojan.

Pre zabezpečenie rovnakých podmienok, boli zbrane a aj náboje po dobu 4 hodín uskladňované v mrazničke. Po ich výbere z mrazničky nasledoval výstrel a opäť späť do mrazničky, aby boli zabezpečené rovnaké mínusové teploty zbrane aj nábojov. V mrazničke bola udržiavaná konštantná teplota -6 st.C, pričom zbrane a náboje boli ešte vložené do truhlice s vnútornou teplotou – 18 st.C, čím boli simulované realistické podmienky typické pre zimný lov. Terče, na ktoré sa strieľalo, boli zozadu prilepené páskou o stojan a mohli byť použité aj na druhý deň pre rovnakú zbraň a tým bolo možné sledovať miesta dopadu a presnosť jednotlivých zbraní.

Pozrime sa teraz spoločne na dosiahnuté výsledky. V prípade guľovnice Mauser 66 243W boli najväčšie odchýlky pri použití obidvoch strelných prachov ( R903 aj R905 ). V prípade strelného prachu R903 pri vystrelení 3 nábojov sa rozptyl zásahov nachádzal v kruhu o priemere 74 mm s výškovým posunutím skoro 70 mm. Pri streľbe s progresívnym strelným prachom to bolo o niečo lepšie – priemer kruhu 55 mm – ale stále ešte ťažko prijateľné napr.pri streľbe na líšku.

Aj v prípade trojaku Krieghoff Neptun Primus sa dosiahla horšia presnosť a zásah bol o skoro 40 mm nižšie. V Nemecku obľúbený kaliber 9,3×62 vykazoval tiež menšie odchýlky – dobrých 50 mm nad a dobrých 30 mm doprava. Ako sa uvádza vo výsledkoch tak sa zdá, že pri nižšej úsťovej rýchlosti ( pri všetkých zbraniach bola meraná 5 m pred ústím hlavne, žiaľ namerané hodnoty neboli pri výsledkoch uvedené ) a výchylke ústia hlavne dochádza k zmene miesta dopadu strely. Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri guľovnici Sauer 80 kaliber 8x68S – veľmi presná a pokles strely len 18 mm. Veľké množstvo progresívneho strelného prachu v nábojoch sa dokáže lepšie vysporiadať s kolísaním teploty než bežné náboje. Tiež to ukazuje na miernu stratu rýchlosti strely.

Z vyššie uvedených výsledkov je zrejmé, že pri vysokých mínusových teplotách dochádza k zmene streleckého výkonu aj miesta dopadu strely. Pri žiadnej z testovaných zbraní nezostala presnosť a miesto dopadu strely rovnaké. Pred samotným testom boli zisťované názory skúsených poľovníkov na streľbu v zime s bežne prezentovaným výsledkom, že nízke teploty znižujú úsťovú rýchlosť a strela padá dole a preto je potrebné podľa opýtaných strieľať o niečo vyššie a bude to ako v lete. Výsledky testu s vyššie uvedenými zbraňami však nepotvrdili tento názor. Aj keď ako sa predpokladalo došlo k zníženiu úsťovej rýchlosti, ale nie vždy došlo k posunu miesta dopadu strely smerom dole napr. pri kalibre 9,3×62 došlo aj k bočnej odchýlke. Aj v otázke prebytku energie nie je jednota, aj keď malé kalibre sa zdajú byť citlivejšie, svoju úlohu tu pravdepodobne zohráva množstvo a typ strelného prachu.

Za mrazivého počasia sa očakáva zmena miesta dopadu strely. Nie je možné predvídať, kde sa posunie miesto dopadu a aký bude strelecký výkon. Tu je potrebný kontrolný výstrel z vlastnej zbrane. Je dôležité na vyššie uvedené informácie myslieť napr. streľba pri návnade v zimnom období a všetky nepresnosti ( odchýlka miesta zásahu môže byť väčšia ako 40 – 50 mm ) pripisovať len a len vlastnej neschopnosti strelca prispôsobiť nastrelenie zbrane novým podmienkam. Iná situácia nastáva v prípade zimných mesačných nocí na otvorených poliach napr.lov na líšku t.j. streľba na veľké vzdialenosti alebo malé ciele. V tomto prípade zmena miesta dopadu strely a možné zhoršenie prebytku energie môže mať vážne ak nie tragické následky. Aj lovec, ktorí poľuje v zime si musí  „nastaviť“ flintu na vonkajšiu teplotu.

Je na škodu veci, že v prezentácii testu nebolo uvedené s akými nábojmi sa strieľalo, či nefúkal pri streľbe vietor, či streľbu prevádzal len jeden strelec alebo ich bolo viac a možno ešte nejaké iné informácie, ktoré by mohli bližšie priblížiť priebeh samotného testu vyššie uvedených zbraní. Jedna vec je ale istá, každé tvrdenie súvisiace so streľbu napr. v zimnom období je dobré si overiť testom. Možno výsledky práve takéhoto testu prinesú nové svetlo pre prax nás poľovníkov. A možno sa niektorí z nás prestanú vyhovárať pri nepresnej streľbe.

Autor: Ján Krnáč

 

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
papo
papo
10 years ago

fajné!
zaujímavé a naozaj k zamysleniu. test je síce trochu povrchný, chýba viac údajov a systematické meranie, ale rozhodne je poučný pre poľovníka. minimálne v tom, že si treba zbraň odskúšať pri mínusových teplotách, aby sa udržala presnosť zásahu. myslím, že je na každom z nás, ako k tejto vedomosti pristúpime. nemožno sa držať tu uvádzaných výsledkov, každá flinta /jej prevedenie/ sa bude správať ináč. je to dané technickými parametrami: dĺžka hlavne, materiál hlavne, jej uloženie, použitý náboj, typ prachu, typ gule, jej konštrukcia, materiál… všetko má vplyv, teda nečakajme, že sa môžeme držať výsledkov nejakého všeobecného testovania. musíme si to overiť každý so svojou zbraňou, strelivom.

článok hodnotím ako veľmi podnetný, ako impulz k našej zodpovednosti.