AFRICKÝ MOR PRASIAT!

africky mor 0

Tisková zpráva k aktuální situaci výskytu Afrického moru prasat. Dne 27. 6. 2017 bylo ohlášeno první ohnisko výskytu Afrického moru prasat v České republice. Nález viru byl potvrzen u dvou jedinců prasete divokého na Zlínsku.

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., jako organizace zastupující 62 tis. myslivců v ČR, považuje současnou situaci za kritickou. Výskyt Afrického moru prasat a jeho případné rozšířené na zbytek území České republiky bude mít katastrofické dopady pro populaci divokých prasat, ale také pro velkochovatele i malochovatele domácích prasat.

Podle zkušeností z Pobaltských států, kde se Africký mor prasat vyskytuje od rok 2014, předpokládáme velice rychlé šíření viru. Neexistují účinná opatření k zabránění šíření viru, s výjimkou totální depopulace černé zvěře, která v současných podmínkách není možná. Masivní rozšíření nákazy s sebou přinese mnoho negativních jevů. Rozsáhlými opatřeními budou postihnuti zemědělci, myslivci i zpracovatelé masa.

Myslivci jsou zároveň jedni z nejdůležitějších složek systému, který bude mít v rychlosti šíření a eradikace nákazy významnou roli. Zejména ve fázi odhalování nakažených kusů a jejich odstraňování z volné přírody, kdy je nutné kadáver uhynulého zvířete objevit a zlikvidovat co nejdříve, protože představuje nejpravděpodobnější zdroj přenosu viru. K tomu, aby byl systém funkční, je nutné postupovat koordinovaně a co nejefektivněji. Proto Českomoravská myslivecká jednota vyzývá státní autority, aby bezodkladně začaly jednat a připravovat nástroje k eradikaci nákazy na základě aktuálních vědeckých poznatků a zkušeností z Pobaltských republik, a to s aktivním zapojením myslivců.

Zároveň vyzývá svoje členy, aby realizovali preventivní opatření související s šířením nákazy. Tím je zejména výrazné snížení populační hustoty divokých prasat tak, aby se omezila pravděpodobnost přenosu viru. Zkušenosti z Pobaltí ukazují, že limitující hodnota je 5 ks divokých prasat na 1000 ha.

V oblastech s vyšší hustotou dochází k téměř 100% úmrtnosti divokých prasat a rychlému postupu virů. Dále myslivce a všechny, kdo se pohybují v přírodě, žádáme, aby neprodleně oznámili výskyt mrtvého kusu černé zvěře Státní veterinární správě (www.svs.cz, KVS pro Zlínský kraj tel: +420 720 995 201). Neohlášení uhynulého kusu černé zvěře je velice nezodpovědné a pouze přispěje k rychlejšímu šíření nákazy, protože uhynulý kus je zdrojem infekce po týdny, někdy až měsíce.

Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ, z.s.

 

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
MilošZV
MilošZV
6 years ago

RE: AFRICKÝ MOR PRASIAT!
Boh nás ochraňuj ak to príde aj k nám !

kiri
kiri
6 years ago

lamentovať nestačí – treba poznať a chrániť sa
Páni – či chováte doma prasce či nie – treba študovať – žiadajte od vedenia vašich PZ aby prišli veterinári prednášať ako sa brániť. Veterinár príde – je to ich povinnosť. A každý by tam mal byť – ak strelíte diviaka – musíte ho skontrolovať a musíte vedieť, čo hľadať!

Pre tých, čo nečakajú na spasenie, ale neboja sa rozobrať diviaka – prečítajte a hlavne POZRITE tento článok.
Naučte sa rozoberať zvera v gumených rukaviciach – najmä v tomto období, zaveďte si do výbavy dezinfekčný gél na ruky – po práci – a nenechávajte oblečenie použité pri rozrábke dostupné domácim zvieratám.

Situácia je taká, že ak sa vo vašom dvore vyskytne táto nákaza ste poľovník (napr. ste rozrábal -alebo bol pri rozrábke nakazeného diviaka a nenahlásil zmeny – upytlačený) – máte väčší problém – škody pri rozvláčaní nákazy treba uhradiť ! – lebo veterinár toto musí hlásiť vyšetrovateľovi – je rozvláčanie nákazy je verejné ohrozenie. A to je iný trestný čin ako pytliactvo. Hlavne drahý!
Preto sa chráňte a učte sa, ako zabrániť napr. potkanovi dostať sa ku krvavým topánkam a prenesie to do chlieva. A ku svini voláte veterinára za chvíľu – a ak ste poľovník – je to jasné! priniesol ste si to domov -a do dediny- od diviaka!
Tak chráňte seba, svoj majetok a aj majetok ostatných, aby ste ho nemusel platiť!

http://www.pluska.sk/polovnictvo-rybarstvo/polovnik/poradna/2013/africky-mor-osipanych.html

kiri
kiri
6 years ago

všetci rozumní si toto prečítajú
Dôležité:
Africký mor ošípaných je choroba podliehajúca povinnému hláseniu v rámci EÚ, ako aj Svetovej organizácii pre zdravie zvierat so sídlom v Paríži (OIE)

POZOR ! _ ekonomicky závažná infekcia – nesmie sa skrývať – naopak – ihneď hlásiť a vystríhať všetkých!!! Inak – následky.

O africkom more
http://www.svssr.sk/zvierata/choroby_AMO.asp

zooveterinárne opatrenia – ako pri Klasickom More – najmä preprava a dezinfekcia.
Preprava znamená v poľovníckych autách, ktoré potom parkujú doma – možno vo dvore.
Teda neumývať vo dvore!
Dezinfikovať!
Nevoziť na farbe a vytečených telesných tekutinách krmivo pre zver!!!
Uvedomiť si všetky riziká prenosu choroby!
Pozorne čítať a POCHOPIŤ opatrenia ! – ak ich dokážeš vysvetliť kolegovi – vtedy ich vieš !
http://www.svssr.sk/zvierata/choroby_kmo.asp

kiri
kiri
6 years ago

10.7.2017 – aktuálne opatrenia
Vírus môže prežívať aj v mäse

Choroba sa medzi zvieratami môže šíriť priamym kontaktom, ale aj prostredníctvom krv sajúceho hmyzu (kliešte rodu Ornithodorus).

„Vírus AMO je schopný cirkulácie v krvi nakazeného zvieraťa (virémia) až 60 dní a v surovom bravčovom mäse si zachová infekčnosť až 15 týždňov, v tepelne neopracovaných výrobkoch z bravčového mäsa až 3-6 mesiacov. Inkubačná doba trvá od štyroch (akútna forma) do pätnástich dní,“ dopĺňa ŠVPS SR.

Slovensko už dnes prijíma opatrenia a informuje dotknuté kraje, ktoré hraničia s Českou republikou, a to je hlavne Trenčiansky kraj a okres Nové Mesto nad Váhom, aby naozaj dávali pozor na svoje chovy. Nebezpečenstvom sú aj prihraničné okresy na severe a severovýchode Slovenska, kde hraničíme s Poľskom a Ukrajinou, a kde sa mor ošípaných už vyskytuje

http://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000663/1641107/Cesko-zaviedlo-mimoriadne-opatrenia–Po-prasacej-chripke-kosi-v-Europe-dalsi-zabijak

kiri
kiri
6 years ago

do dnes -11 7 .2017
je na Zlínsku 25 mŕtvych prasiat – zbierajú ich veterinári. Info na TV Barrandov dnes o 19,00

kiri
kiri
6 years ago

Plošný odstrel diviakov na Morave
dnes 13.júla 2017 – plošný odstrel diviakov na Morave !

http://www.topky.sk/cl/11/1642429/PRAVE-TERAZ-Celoplosny-odstrel-diviakov-na-Morave-zacal–Strach-z-epidemie

PRAHA – V Zlínskom kraji v ČR začnú platiť mimoriadne opatrenia z dôvodu prasacieho moru. Diviaky budú poľovníci strieľať na území od diaľnic D1 a D2 až po hranice so Slovenskom a Poľskom. Niektoré oblasti sa oplotia. Mimoriadne opatrenia začnú platiť už v piatok.

MilošZV
MilošZV
6 years ago

RE: AFRICKÝ MOR PRASIAT!
Začínají platit další mimořádná veterinární opatření. Jejich cílem je zabránit šíření afrického moru prasat

13.7.2017

Tisková zpráva – Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přijala nová nařízení s cílem zabránit šíření afrického moru prasat, který se vyskytl u divokých prasat na Zlínsku. Nařizuje intenzivní celoroční lov přemnožených divokých prasat na celém území ČR. Nově se za tímto účelem povoluje využívání způsobů lovu divokých prasat, které v současnosti legislativa zakazuje. V zamořené oblasti se výrazně zpřísňují pravidla pro domácí chovy prasat.

kiri
kiri
6 years ago

aká je realita? Dôvody – a dôsledky !!!
Realita?
Mor ošípaných…
Dôsledok?
Vybíjanie chovu – teda prestali platiť tie chujové zákony, ktoré k tomu viedli.
A dôvod?

P R E M N O Ž E N I E diviakov – ako vždy – človekom zavinený stav – dôsledok ZLÝCH zákonov. Tie nedáva nejaký boh – ale hlúpi ľudia = hlúpa vláda a hlúpy parlament.
Aha – kam to vedie!

Páni kolegovia – o čom nehovoria – veterinári čučia – a riešia – jasné – čo iné – ale prečo nebili na poplach, keď VEĽMI DOBRE VEDELI, AKÝ DôSLEDOK BUDE TOTO PREMNOŽENIE MAŤ.

Mor – a je jedno či Klasický alebo tento – je vždy pri premnožení populácie diviakov.

Videli ste už dakde tabuľku premnoženia jednotlivých druhov zveri na území – kde už treba začať s redukciou?
Čo robia veterinári a slávne Ministerstvo životného prostredia?

Prečo to nemajú spracované???

Dávno bolo treba robiť opatrenia – a kto je zodpovedný za škody, ktoré takto vznikli?

Pozrite si na nete o dotačných príspevkoch na nákup nočných videní v Česku na lov diviakov – teda vedeli, že je zle – len to robili tak pomaly, že to takto dopadlo.
A dôvod dotácií na nákup nočných videní – a čo – zeman zlého zákona, ktorý dlhodobo nerešpektoval reálny stav?
vedeli – a liknavo to riešili…a čo Slovensko?
No – ani to !
Zase moja otázka – načo máme tú slávnu Komoru???

čítajte – ako dôvodia škodami spôsobenými premnoženými prasatami – takže vedeli – a nekonali, resp. pomaly a neúčinne!
http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Stat-da-lovcum-miliony-na-noktovizory?threadid=15537&forumid=879&subscribeto=15537

http://www.kampolovat.sk/sk/clanky/spravodajstvo/nocny-lov-diviakov-v-cr-bude-mozno-dotovany

http://zemedelec.cz/v-pripravovane-legislative-je-navrh-na-dotaci-myslivcum-na-zarizeni-pro-nocni-lov-divocaku/

http://www.silvarium.cz/myslivost/ministerstvo-zemedelstvi-planuje-dotovat-noktovizory

A teda na čo čakáme na Slovensku?

Nech to vypukne – a potom sa budeme čudovať?

Aké sú únosné stavy jednotlivých druhov zveri v revíroch ?

Odlovy diviaka ročne stúpajú – a nikomu to nič nehovorí???

prosím – pozorne čítajte:
http://www.kampolovat.sk/sk/clanky/polovnicky-vyskum/stavy-diviacej-zveri-na-slovensku-a-v-okolitych-krajinach

kiri
kiri
6 years ago

vysvetlenie k obr.4 a popisu :
Podobný vývoj je možné pozorovať aj na Slovensku, aj keď tu na rozdiel od predchádzajúcich krajín má významný regulačný vplyv prítomnosť veľkých predátorov, najmä vlka, a to na značnej časti územia. V oblastiach so stabilným výskytom vlka, je populačná hustota diviačej zveri v porovnaní s inými oblasťami nižšia.
V rokoch 1924-1929 predstavoval na slovenskom ročný lov diviaka v priemere 935 kusov, v rokoch 1971-1978 to už bolo ročne v priemere 6.039 kusov (Hell, 1980) a do roku 1991 vzrástol úlovok až na 21.573 kusov, čo znamená 23 násobný nárast !!!.
Komentár – strašné čísla – ale nikto nič nerobil !!! hlupáci – tie ZLÉ zákony, ktoré k tomu viedli nikto nezmenili -len sa všetci tešili, koľko majú mäsa!!!
Diviak je nočné zviera!!!
Tie zákony boli formulované v dobe, keď sa ho lovilo tých 935ks = odraz stavu populácie . V tej dobe to stačilo, ale potom???
Kedy mali tie zákony – ktoré UŽ NEPOSTIHOVALI NÁRAST STAVOV – pomeniť v prospech odstrelu???
A čo nasledovalo? čítajte dobre:
Po rozšírení nákazy klasického moru ošípaných u diviakov početnosť diviačej zveri poklesla.
A prečo sa to stalo?..lebo ich bolo priveľa a prepukol mor – to človek síce štatisticky sledoval – ALE NEKONAL ! ako mal…a čo robili ochranári?…prečo nekričali a nežiadali akýmkoľvek spôsobom znížiť stavy??? Prečo nebili na poplach veterinári – vedeli, čo nastane ! A čo Poľovníci? – nemajú odborníkov?
Prečo nikto nekonal?????
čítajte ďalej…
Jej stavy však začali po roku 1995 opäť narastať a v roku 2010 dosiahol celkový odstrel na Slovensku podľa štatistických údajov (Bučko a kol., 2011) až 38.903 kusov (obr. 4).
Komentár – teda ešte horší stav, ako pred vypuknutím KMO – tak čo vypukne? – jasné že MOR – a je jedno aký – lebo sú zase ešte viac premnožené…

A koľko máme profesorov? Veď aj štátnu veterinu vedie jeden – a prečo nekonal – ako mal???..nevystríhal?…len konštatuje…prečo neplní svoje povinnosti na ktoré je tam?
A čo minister životného prostredia? – ten nie je odborník? Tak nech ide do teplých krajín – načo berie plat za niekoho, čo tomu lepšie rozumie?

Kto dopustil tento stav?
Kto udržuje také nefunkčné zákony?
Kto tým ohrozuje životné prostredia a spôsobuje škody štátu?

kiri
kiri
6 years ago

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 21.7.2017
Zveřejněno: 21.07.2017

Africký mor prasat v ČR; aktuální informace ke dni 21.7.2017

21. 7. 2017
K dnešnímu dni počet nahlášených uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti dosáhl čísla 90.Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u 59 z nich, zatímco 28 případu bylo vyšetřeno jako negativních. U dvou nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření. Jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku.

20. 7. 2017
Počet nahlášených uhynulých divokých prasat v zamořené oblasti a okolí vzrostl dle údajů Státní veterinární správy na 89. Laboratorní vyšetření dosud potvrdilo nákazu africkým morem prasat (AMP) u 58 z nich, zatímco 26 případu bylo vyšetřeno jako negativních. U čtyřech nalezených kusů se čeká na výsledek vyšetření. Jeden nález zůstává z důvodu vysokého stupně rozkladu bez výsledku. Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj rozeslala obcím v zamořené oblasti dopis, který informuje o instalaci pachových ohradníků v oblasti a také opakuje žádost o předávání informací místním občanům. Zejména se jedná o dodržení klidu na stanovištích divokých prasat, který lze zajistit především tím, že nepovolaní lidé nebudou vstupovat na tato místa.

kiri
kiri
6 years ago

Veľmi závažné otázky – Může prasečí mor z Afriky zlikvidovat český venkov?
Může prasečí mor z Afriky zlikvidovat český venkov?

Vladimíra Vítová, Aliance národních sil

Asi ano, ale nikdo se nesnaží o urychlenou, definitivní a účinnou eliminaci nebezpečí afrického moru u divokých prasat. Vláda nečiní adekvátní kroky. Patrně jí tedy ve skutečnosti jde o to, aby se nákaza šířila dál z Moravy do celé republiky. Českému ministrovi zemědělství bylo v Bruselu řečeno, aby se držel pokynů Evropské unie a nevymýšlel nic nového. A on nejenže si tam jezdí pro pokyny, ale těchto “dobrých” rad se drží a žádné radikální kroky nepodniká. Existuje však vhodný a promyšlený koncept rozvoje a obnovy českého venkova, jehož autorem je zemědělský expert František Havlát, který v souvislosti s africkým morem sdělil tisku následující:
„Už při prvních nálezech nemocných prasat měla být lokalita za spolupráce myslivců, armády a integrovaného záchranného systému hermeticky uzavřená. A i když se mi to těžko říká, protože jsem také myslivec, všichni divočáci v ní měli být postříleni. Tím by se zjistilo, jaké procento divočáků je nakažené. Současně se mělo zjistit, co bylo zdrojem nákazy. To se bohužel nestalo. Černá zvěř pobývá v této době na polích řepky, a když zemědělci začnou sklízet úrodu, zvířata se rozutečou. Potom se může stát, že se rozšíří po celé Moravě i dál, a nechci ani domýšlet, co by to mohlo znamenat pro chovatele prasat. Je potřeba zastavit veškeré zemědělské práce v této lokalitě. Jde o území o rozloze 30 až 40 kilometrů čtverečních. To se musí oplotit. Pachové ohradníky, které tam mají být, jsou nedostačující. Černá zvěř na ně nereaguje, je na tyto pachy zvyklá. Řešením je jenom oplocení a bohužel likvidace zvířat.“

Ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád naopak národu sděluje, že zvěř budeme lovit postupně a několik let – úplně stejně jako v některých zemích EU. Dále sdělil, že považuje uzavření území s nakaženými prasaty a jejich likvidaci za prakticky nereálné, protože by prý příliš zasáhlo do života lidí. Nevadí mu, že pak to zasáhne celou zemi. Prasata chce desítky let odstřelovat ve volném prostoru. Chce se držet tzv. „zavedených“ evropských metod.

A tak nezbývá nic jiného než si klást tyto otázky:

Existuje oficiální zájem na tom, aby se nákaza rozšířila a zdevastovala chovy prasat u nás? Možná jde o to, abychom tu – v souvislosti s imigrantskou krizí – neměli žádné vepřové a nebyli ani v produkci vepřového masa soběstační (ostatně již nyní jsme jen ze 40 procent).

Existuje snad něčí zájem, aby byly malochovy prasat v ČR zlikvidovány? A to úplně stejně, jako za „pomoci“ BSE (nemoci šílených krav), bylo vybito téměř pět tisíc kusů hovězího dobytka a přitom pozitivních bylo pouze přes dvacet kusů. Vypadalo to tehdy jako cílené tlumení hovězího chovu. To samé se opakovalo s drůbeží a tzv. ptačí chřipkou. Vždy se jedná o vybití celých stád a celých chovů, abychom pak vše mohli draze dovážet ze zahraniční.

Aliance národních sil jednoznačně podporuje koncept záchrany českého venkova Františka Havláta i jeho návrh řešení situace ohledně afrického prasečího moru. Když totiž vláda nepodnikne rychlé a účinné kroky k řešení, pak v naší zemi už nezažijeme žádné tradiční venkovské zabijačky a budou existovat jenom velkochovy prasat. A s tím souvisí utrpení samotných zvířat, zamoření celých území, likvidace půdy, vody, celého venkova a jeho vylidnění.

Možná jde o to, aby se na hospodářské půdě mohly stavět další a další sklady a aby tak stát – za pomocí soukromých nadnárodních korporací – sebral půdu lidem této země definitivně.
zdroj:
http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/muze-praseci-mor-z-afriky-zlikvidovat-cesky-venkov.html

kiri
kiri
6 years ago

Ja Africký mor “LEN” nákazou, alebo je to zbraň – použitá zbraň?
Ak sa už verejne premýšľa nad tým, že bol zavlečený a rozšírený úmyselne, už asi vedia, kto asi a kedy. Začínajú zverejňovať pomaly a tak “neurčito”, ale tí, ktorí dobre vedia, už sú im na stope. Preto napr. BIS a aj VOS sledujú pohyb “diplomatov” časovo a aj priestorovo – a sledujú, čo sa následne stane. Po takýchto vyhláseniach sa často stáva, že sa tí ľudia z republiky stratia – či zo zdravotných, či iných dôvodov.
V článku je vysvetlené, prečo to nemôže byť prirodzený prenos – skok 400km nákaza neurobí. Keby sa to plížilo tých 30km ročne – to hej…ale to sa nestalo!
Za čo bolo Česko potrestané?…a prečo práve na hranici so Slovenskom? Asi sa nákaza mala rozšíriť aj na Slovensko…tak za čo má byť trestané Česko a aj Slovensko? Čo robíme spoločne?
Nemecko bolo jasne potrestané za prijatie plynovodu Nord Stream 2 kauzou Volkswagen a nasmerovaním migrantov…a za čo teda my?

http://tn.nova.cz/clanek/africky-praseci-mor-desi-cesko-ale-jak-se-k-nam-dostal.html

Je to dvojitý úspech – naštiepenie takej choroby – likvidácia chovov ( a to si musí štát urobiť sám sebe) , tiež zákaz vývozu postihnutých komodít – a navyše – zaistenie dovozu zdravého – či tovaru a aj zvierat na chov = vytvorenie dlhu od bánk a závislosti. Doviesť sa musí okrem mäsa aj masť, kože a pod…
Tak – je to LEN nákaza, alebo ekonomická ZBRAŇ? Treba sledovať, kto ponúkne pomoc…ten už bol pripravený.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/veda/2164276-africky-mor-prasat-muze-byt-stoprocentne-smrtici-dostal-se-k-nam-z-vychodu

Co dělat proti africkému moru?
Státní veterinární správa má již několik let připravený plán, jak v případě objevení této choroby postupovat. V případě potvrzení výskytu afrického moru prasat by místně příslušná Krajská veterinární správa nařídila v rámci mimořádných veterinárních opatření následující:

vymezení ohniska nákazy a jeho výstražné označení,
zřízení ochranného pásma o poloměru minimálně 3 km a pásma dozoru o poloměru minimálně 10 km (ochranné pásmo je součástí pásma dozoru) a vnějšího nárazníkového pásma. V případě potřeby vyhlášení i dalšího pásma s omezením,
soupis hospodářství se zvířaty vnímavých druhů v pásmech,
v ohnisku nákazy vykonávání soustavného veterinárního dozoru,
stanovení úředního veterinárního lékaře, pověřeného řízením odborných veterinárních prací v ohnisku,
utracení všech prasat a neškodné odstranění utracených a uhynulých zvířat v ohnisku tak, aby se vyloučila jakákoliv možnost přenosu nákazy,
preventivní utracení prasat v ochranných pásmech, hrozí-li nebezpečí šíření nákazy,
zamezení pronikání volně žijících zvířat do ohniska,
provádění průběžné dezinfekce,
vyčištění a dokonalou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci ustajovacích a souvisejících prostor ohniska,
další opatření nezbytná k zdolání nákazy,
mimořádná veterinární opatření se stanoví i při výskytu nákazy v sousedním státě v příhraniční oblasti.

Nuž a – toto je zlatý klinec celého !!! :

Může mít smrtící choroba pozitivní dopad?
Jednatelka Českomoravské myslivecké jednoty Martina Novotná už dříve ČTK řekla, že nemoc by v českých lesích nemusela mít jenom negativní dopady. Mohla by totiž snížit počty přemnožených divokých prasat. Kromě škod na polích a v lesích přibývá také střetů dopravních prostředků se zvěří.

kiri
kiri
6 years ago

veľmi zaobalene povedané – ale povedané !
To čo Česi povedali na plnú hubu – že im tam AMO naštiepili – priviezli a rozšírili umele – to naznačili aj naši veterinári – ale veľmi jemne – aby sa náhodou neprekecli – ale pre “odbornú verejnosť” je to jasné – výskyt AMO v Čechách nie je náhoda – je to cielený akcia – trest za….politiku? odpor? Česi vedia. Ak si prečítate ten článok pozorne, tak aj výskyt AMO v Ľvove:…
K nám bolo najbližšie ohnisko zachytené cca 70 km od hraníc so Slovenskou republikou pri Ľvove. Opodstatnením sme očakávali, že vírus sa môže objaviť niekde na východnom Slovensku, kde bolo zorganizovaných aj niekoľko stretnutí a seminárov, s cieľom informovať poľovnícku a dotknutú verejnosť. Ako sme sa však stali svedkami, vírus sa obrovským skokom objavil vo východných Čechách konkrétne pri Zlíne,..
Neviem, či si pamätáte, ale podobná situácia sa pred časom odohrala v Číne, kde sa zrazu vyskytla tzv. vtáčia chrípka. Čína, ako najväčší vývozca kuracieho dostala stopku na vývoz svojej lacnej kuraciny – takmer celosvetovo. A USA okamžite ponúkli svoju hodne drahšiu a teda nepredajnú kuracinu, ktorú mali roky v skladoch – a predali ju, lebo inej voľnej nebolo. Priamy obchodný dopad bol však len krátkodobým úspechom. Celý význam akcie bol hlbší – zistiť, v akom stave a výkonnosti je čínska veda – samozrejme vojensko-biotechnologická – ako rýchlo si dokáže poradiť s neznámym bio ohrozením. Veľmi nepríjemné bolo zistenie, že do pol roka to Číňania úplne zvládli ! – A navyše vstúpili do tejto hry aktívne – a čuduj sa svete – premutovali vírus H5N1 , zmenili ho a – zanedlho američania riešili prasačiu chrípku, ktorá sa úplne znenazdajky vyskytla v Mexiku a Mexičania ju do USA odnosili..a recipročne sa blokovalo americké bravčové.
čítajte:
http://www.choredieta.sk/index.php/infekcia-ochorenia/prasacia-chripka

Tento scenár s výskytom AMO v Ľvove – asi sa mal preniesť do Poľska a Slovenska…a keď to nevyšlo, muselo sa tomu pomôcť – skokom – a zase na hranice so Slovenskom. Takéto nejaké sú hry mocných.

http://www.polovnickakomora.sk/spk/amo/aktualne-spravy-spk/996-stanovisko-slovenskej-polovnickej-komory-k-vyskytu-africkeho-moru-osipanych.html

nuž a zo Stanoviska SPK sú zaujímavé ešte tieto údaje:
Čiastkové úspechy zníženia počtu diviačej zveri nám dokazuje i skutočnosť, kedy sa v poľovníckej sezóne roku
2014/2015 bolo ulovených 54 406 vykázaných kusov diviačej zveri
2015/2016 sa ulovilo 54 401 ………..a v roku
2016/2017 sa ulovilo 53 778 vykázaných kusov

kiri
kiri
6 years ago

veci sa nedejú len tak, ale..
Veci sa nedejú len tak, tak ako sú jasné výstrahy pri tomto druhu ohrozenia – na základe ktorého sa legálne môžu zlikvidovať chovy ošípaných v krajinách, ktoré odmietajú príjmať migrantov ( známy je prípad, kde mesto povolilo stavbu mešity na vopred vybratom pozemku ( asi výborne dostali do vačku) a obyvatelia nesúhlasili s tým, čo nimi zvolení poslanci nedokázali zabrániť – tak sa na tom pozemku našli nahádzané hlavy prasiat a vyliata krv z prasiat. Pre islamistov to bola znesvetená pôda a bolo to značne na sociálnych sietiach rozšírené a od stavby ustúpili.) preto práve mor ošípaných – aby nebolo toho, čo ich môže brzdiť.
Ďalšou zaujímavou súvislosťou je zbraňová amnestia. Aby nebolo prípadných zbraní, keby došlo k OBČIANSKEMU odporu – teda vzbure proti VRCHNOSTI, ktorá zradí svoj národ. Treba ich odzbrojiť – a národ sa dal.
Dohromady sa získalo v rámci všetkých troch amnestií na Slovensku približne 11 000 zbraní. To je veľmi dôležité. Najviac – 453 zbraní – bolo odovzdaných v Žilinskom kraji, najmenej – 214 – v Trenčianskom kraji. Aj z toho sa dá usúdiť, že koľko zbraní sa ešte medzi národom nachádza.
Toto uvedomenie si zatriaslo voľakedy komunistami, keď spočítali počet guľovníc medzi národom a zistili, že guľovníc medzi ľuďmi je legálne viac ako komunistov v štáte.
Nuž a – následne po amnestiách ide – pomaly – ale aj na Slovensku ide – príjmanie islamistov. A aby sa nebolo ako brániť – nesmú byť zbrane – hlavne tie neznáme, s ktorými sa dá urobiť dačo a zahodiť ju.
Takže – mínus 11 000. Aké príhodné, že sa to udialo “náhodou” vhodnú chvíľu vopred.

kiri
kiri
6 years ago

Hurá – Tretia zbraňová amnestia je takmer na 80 percent hotová
https://www.aktuality.sk/clanok/412885/tretia-zbranova-amnestia-je-takmer-na-80-percent-hotova/

kiri
kiri
6 years ago

Tak si prečítajte, ako neplatí zákon – ten ZLÝ zákon – a štát to potichu potvrdzuje!
A zlý zákon, čo k tomuto ten stav doviedol – má už výnimku – užitočné spolu s osožným?
Policajní odstreľovači si precvičia zabíjanie na živom.
Dnes – 16.10.2017 vyšla táto správa z Čiech – ako štát rieši Africký mor – aby sa nepovedalo, že nerieši. Rieši len tam, kde už problém vypukol.
A čo ostatné premnožené populácie?
Čítajte pozorne:

http://www.securitymagazin.cz/zpravy/policejni-sniperi-bojuji-proti-prasecimu-moru-1404057720.html

Policejní snipeři bojují proti prasečímu moru Autor: Petr Blahuš|Popisek: Do boje proti prasečímu moru nastupujě nově posily policejních odstřelovačů Dnes, 10:00
Dnešní noc poprvé vyrazí do terénu na ostrý lov dvacítka speciálně vybraných policejních odstřelovačů. Jejich cílem ale nebudou zvlášť nebezpeční pachatelé, ale 150 divokých prasat, nakažených prasečím morem a žijících v rizikových oblastech na Zlínsku. Policisté mají rozkaz je zlikvidovat během své zhruba měsíční mise. Jejich nasazení schválila minulý týden vláda.
„Siouxští lovci měli takové přísloví: Jedna rána maso, dvě rány možná masa, tři rány velký prd. Tak uvidíme, co je na tomhle indiánském pořekadlu pravda,“ zasmál se jeden z policejních ostřelovačů, který se bude velkého lovu účastnit.
Pravda je, že na rozdíl od Indiánů – ale i od místních myslivců, kteří se snaží prasata střílet už od léta – to budou mít ode dneška policejní odstřelovači jednodušší v tom, že mohou používat speciální výzbroj a výstroj. V praxi to bude znamenat nejen používání tlumičů, termokamer a noktovizorů, umožňujících nehlučnou střelbu v noci, ale také speciální střelivo s velkou ranivostí a stopefektem a výjimečně kvalitní odstřelovačské pušky.
Dvacítka sniperů bude operovat ve stále dosud nezrušených rizikových oblastí na Zlínsku, kam je vstup veřejnosti zakázán a kde se má podle odhadů místních mysliveckých sdružení a Státní veterinární správy pohybovat asi 150 prasat nakažených divokým morem. Protože sem budou povoláni střelci z celé republiky, budou k jejich doprovodu vyčleněni speciálně vybraní místní znalci a myslivci. Operace má trvat podle odhadů Státní veterinární správy asi měsíc; záleží však také hodně na počasí. „Jejich úkolem bude co nejdříve eliminovat hrozbu prasečího moru v jeho ohniscích na Zlínsku,“ uvedl Petr Kučínský ze Státní veterinární správy (SVS), která je garantem spolupráce mezi policií a civilním sektorem. Ta v praxi bude znamenat, že policejní snipeři se nebudou zabývat ničím jiným, než vyhledáním divočáků a střelbou po nich. Odklid zastřelených kusů z lesa a jejich likvidace v kafilérkách bude mít na starosti SVS.

kiri
kiri
6 years ago

Ďalšie zaujímavé informácie o AMO
– Rýchlosť šírenia nákazy je jeden kilometer za jeden mesiac.
– Infekcia sa šíri aj prostredníctvom krmiva, slamy, kliešťov či dopravných prostriedkov
– Mimoriadne veľké nebezpečenstvo však predstavuje migrácia infikovaných diviakov, ale napríklad aj líšok, ktoré môžu chorobu prenášať. Líšky sa pária v januári – februári, kedy prejdú aj veľké vzdialenosti a nebezpečenstvo bude preto podľa Bíreša v tomto období obzvlášť vysoké. Rovnako sú hrozbou aj havranovité a krkavcovité vtáky či jazvece.
– Darí sa nám držať nákazu na území 56 kilometrov štvorcových
– v tepelne neopracovaných výrobkoch, ako je slanina, dokáže vírus prežiť šesť mesiacov, v zmrazenom mäse 1 000 dní a viac

http://www.topky.sk/cl/10/1666321/Africky-mor-osipanych-je-uz-u-nasich-susedov–Agrorezort-robi-dalsie-intenzivne-opatrenia

kiri
kiri
6 years ago

Polský prezident Andrzej Duda podepsal zákon o boji proti africkému prasečímu moru (APM).
Polsko se ohradí před ukrajinskými prasaty 21:01 30.12.2017

Polský prezident Andrzej Duda podepsal zákon o boji proti africkému prasečímu moru (APM).
Podle dokumentu má být postavena ohrada na hranici s Ukrajinou a Běloruskem o délce více než tisíc kilometrů, uvádí Ukrinform.

Agentura uvádí, že stěna bude podobná ohradám, které se staví podél automobilových dálnic. Bude postavena bezprostředně vedle hranice.

Cena stavby bude činit 130 milionů polských zlotých (37,3 milionů dolarů). První rok fungování vyjde stavba na 190 milionů zlotých (54,6 milionů dolarů). Podle plánu se bude stavět tři roky.

Od roku 2014 je v Polsku registrováno 104 ohnisek APM, přičemž 81 z nich se objevilo v tomto roce. Kromě toho byla během této doby nemoc objevena u téměř 900 divokých prasat, žijících na polsko-běloruské hranici a v okolí Varšavy.

lovec
lovec
6 years ago

Môj ty boh…
[i]”…A tak nezbývá nic jiného než si klást tyto otázky:

Existuje oficiální zájem na tom, aby se nákaza rozšířila a zdevastovala chovy prasat u nás? Možná jde o to, abychom tu – v souvislosti s imigrantskou krizí – neměli žádné vepřové a nebyli ani v produkci vepřového masa soběstační (ostatně již nyní jsme jen ze 40 procent)….”[/i]

[b]Doporučujem návštevu psychiatra a zvážiť okamžitú hospitalizáciu. Čím skôr, tým lepšie.[/b]

kiri
4 years ago

ustavičná a usilovná práca už má svoje ovocie – toto je želaný dôsledok:
situácia vo výskyte AMO u domácich ošípaných a diviakov sa od začiatku roku 2018 zhoršuje, najmä v Poľsku a na Ukrajine a výraznejšie aj v Rumunsku. Od začiatku roku 2019 bol AMO diagnostikovaný u 141 kusov ošípaných celkovo v 5 krajinách EÚ a u 3256 kusov diviačej zveri v rámci 10 krajín EÚ.

Celosvetový vývoj situácie s AMO, hlavne ázijských krajinách, má však aj iný aspekt, a to vo vzťahu k rastúcim cenám bravčového mäsa. Enormne zvýšený dopyt po bravčovom mäse zo strany ázijských krajín spôsobuje, že bravčové mäso sa za daných okolností stáva nedostatkovým tovarom. Táto situácia sa už prejavila aj na rastúcich cenách bravčových polovíc, ktorých cena na burze približne od 7. týždňa roka 2019 postupne vzrástla o viac ako 30 %, pričom na základe vývoja situácie s AMO je ďalší nárast cien bravčových polovíc na burze vysoko pravdepodobný,”

https://www.topky.sk/cl/10/1806083/Milovnici-bravcoveho–pozor–Pripravte-si-penazenky–ceny-idu-hore-a-bude-to-este-horsie

kiri
4 years ago

Zopár fotografií z českého časopisu Vojenské Lesy o dôsledku AMO na orgánoch: foto prekrvenej uzliny, foto krvácaniny na povrchu obličky a foto zväčšenej sleziny. V časopise nájdete aj zopár iných dobrých vecí.

http://www.vlm.sk/public/magazines/2017/4_5_6_2017.pdf

sanchez
2 years ago

Môj ty Boh – presne ako nejaký lovec písal:

Hrozný americký projekt na Ukrajine: sťahovavé vtáky sa chystali infikovať smrtiacimi vírusmi – aj Africkým morom ošípaných
10.03.2022 19:18
Share
Oficiálny predstaviteľ rezortu obrany generál Igor Konašenkov na rannom brífingu Ministerstva obrany Ruskej federácie informoval o experimentoch so vzorkami netopierieho koronavírusu v biologických laboratóriách na Ukrajine.
Ministerstvo obrany naďalej pracuje na analýze dokumentov predložených pracovníkmi ukrajinských biologických laboratórií o tajných vojenských biologických aktivitách Spojených štátov amerických na Ukrajine.

Ruskí experti Síl radiačnej, chemickej a biologickej obrany študovali dokumenty o transferoch ľudských biomateriálov odobratých na Ukrajine do zahraničia na pokyn predstaviteľov USA.

Okrem toho boli mimoriadne zaujímavé podrobné informácie o realizácii amerického projektu na území Ukrajiny na štúdium prenosu patogénov voľne žijúcimi vtákmi migrujúcimi medzi Ukrajinou a Ruskom a ďalšími susednými krajinami.

Podľa dokumentov americká strana plánovala v roku 2022 vykonať na Ukrajine prácu na patogénoch vtákov, netopierov a plazov s ďalším prechodom na štúdium možnosti prenesenia afrického moru ošípaných a antraxu.
Biolaboratóriá založené a financované na Ukrajine experimentujú so vzorkami netopierieho koronavírusu, prezrádzajú dokumenty.
Účelom tohto a ďalších biologických výskumov na Ukrajine financovaných Pentagonom bolo vytvoriť mechanizmus na skryté šírenie smrtiacich patogénov.

Ministerstvo obrany sľubuje v najbližšom čase zverejniť ďalší balík dokumentov, ktoré dostali od ukrajinských zamestnancov biologických laboratórií a predstaviť výsledky ich skúmania.

kiri
2 years ago

Jééj, tak som článok na túto tému tiež poslal priateľovi Petrovi Čekovskému. Ten mi na to odpísal – článok:
Rusko žiada zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN kvôli americkým biologickým laboratóriám na Ukrajine 11.03.2022 07:41
Moskva požiadala o zvolanie Bezpečnostnej rady OSN kvôli americkým vojenským biologickým programom na Ukrajine. Informoval prvý zástupca stáleho predstaviteľa Ruskej federácie pri svetovej organizácii Dmitrij Poljanskij.
„Ruská misia požiadala o stretnutie Bezpečnostnej rady OSN 11. marca, aby sa prediskutovali vojenské biologické aktivity USA na území Ukrajiny,“ napísal Poljanskij na Twitteri.
Washington tvrdí, že vyhlásenia o práci vojenských biologických programov Spojených štátov sú údajne „propagandou a dezinformáciou“…klamúúúúú, lebo Námestníčka ministra zahraničných vecí USA pre politické záležitosti Victoria Nulandová však počas svojho prejavu na vypočutí vo výbore pre zahraničné veci Senátu Kongresu USA uviedla, že na území Ukrajiny sú „biologické výskumné zariadenia“ a Washington sa snaží zabrániť, aby sa dostali pod kontrolu ruských síl.
https://sk.news-front.info/2022/03/11/rusko-ziada-zasadnutie-bezpecnostnej-rady-osn-kvoli-americkym-biologickym-laboratoriam-na-ukrajine/
jeho odpoveď:
Už bolo vyhovené a dnes zasadá OSN v N.Y. na túto tému. WHO priznalo, že oni aj USA podporovali finančne výskum na UA, WHO zároveň požiadalo Ukrajinu, aby zničili všetky nebezpečné látky a mikroorganizmy – dôkazy? RF podozrieva aj výrobu chemických a biologických zbraní. pč
……………..
Ak si počítate naspäť – už dávno som písal a upozorňoval, že AMO neskočí 400km za rok LEN TAK. AMO je útok biologickou zbraňou na hospodárstvo štátu! – a nielen nášho. Tiež mal naostro vyskúšať reakcieschopnosť a spôsob obrany našich služieb – aj bezpečnostných, aj veterinárnych. Češi sa ubránili – oni tak sledovali činnosť veľvyslanectva, že ihneď vedeli, kto, kde a ako naštepil túto nákazu. A obránili sa – aj diplomaticky ( tí ľudia museli potichu odísť) a aj veterinárne – už mali pripravený systém – policajní a vojenskí odstreľovači si urobili ostré cvičenie s ostrými streľbami v noci s nočným videním). My sme sa bránili nedostatočne. Otázkou je, či zámerne, či neschopne.
Ako ste ale videli, nasledoval útok aj druhou biologickou zbraňou – covidom. Ten zadĺžil štát – vás , vaše deti a vašich vnukov, pravnukov a pra-pravnukov na min 100 rokov u zahraničných SÚKROMNÝCH bánk tým, že VLÁDA ŠTÁTU spolupracovala s tými bankami proti vlastnému štátu a občanom a urobila opatrenia, kedy nútene uzavrela firmy, podniky a všetko, čo produkuje zisk – teda daň zo zisku ako PRÍJEM ŠTÁTU – a vytvorila stav, kedy štát zostal bez príjmu a musel sa zadĺžiť. A všetko – zdá sa – legálne. Takže likvidácia stavov zveri a likvidácia hospodárstva ruka v ruke. A prečítajte si, ako sa ma snažili zosmiešňovať s tými tvrdeniami. Načo si tu budeme krásne písať o teóriách poľovníctva – ak to nefunguje od samého vrchu? Myslíte, že o tomto stave a o týchto skutočnostiach nevedeli aj najvyšší poľovníci? A čo robili? S kým hrajú túto hru proti celému národu? Čo si zaslúžia ľudia vo vedení, ak velezradne zneužijú svoje funkcie, pozície a nereagujú? A tu sa ukáže, že vo vedľajšom štáte si na vlastných skúšajú biologické zbrane a útočia potichu aj na svojich susedov? A navyše – naši spojenci ?!?!

kiri
2 years ago

Toto si ľahko preložíte Pravým tlačítkom myši – ak sa vám automaticky neobjaví ponuka na preklad z nemčiny do slovenčiny, kliknite do textu a v tabuľke vyberte 4 riadok odspodu preložiť do jazyka slovenčina.
Pozor, kolegovia – toto je z rakúskeho zdroja wochenblick.at – žiadny ruský a podobne. A oni tvrdia, že to už neboli LEN laboratóriá, objemom výroby to bola PRIEMYSELNÁ VÝROBA – a teda porušili medzinárodný akt – Dohovor o vývoja, výroby a skladovania biologických a toxínových zbraní. To je možné len pri prísnom vojenskom strážení – teda VOJENSKÁ AKCIA – teda vojenské napadnutie. Teda nie nehoda a ani NÁHODA. Teda ÚMYSEL. A napadnuté sme boli aj my – spojencami. Ako toto vyhodnotí Komora? Ako toto vyhodnotí vláda – ktorá nám dáva zákony?
https://www.wochenblick.at/brisant/usa-machen-ukraine-zum-biowaffen-stuetzpunkt-auch-mit-corona-virus-wurde-experimentiert/

kiri
2 years ago

Bohužiaľ. Celosvetový Facebook. Zachvátenie – teda zajatie – USA Bio laboratórií u našich susedov v nedávnej dobe pár dní a tam získanie dokumentov a dôkazov menuje aj náš problém AMO. Činnosť BIO laboratórii viedla k nekontrolovanému výskytu zvlášť nebezpečných a ekonomicky významných infekcií. V r.2007 bol v gruzínskom Biolaboratóriu Pentagonu vytvorený kmeň AMO so zvýšenou nákazlivosťou.Jeho šírenie spôsobilo značné hospodárske škody v niekoľkých zemiach, vrátane Ukrajiny a Poľska. Vylúčili ich z radov exportérov bravčového mäsa. Analyzujeme dokumenty…toto je len malá časť dokumentov. Takže vinník známy. Akú povinnosť má naša vláda? Akú povinnosť má naša komora?

https://www.facebook.com/nikolatrojankova/videos/937482323583598/?sfnsn=mo

kiri
2 years ago

Páni kolegovia, nikto nič – každý ticho ako partizán – a o tomto viete?

štd.tna aeteriná.rna a. potrauinoud sprd,oa
Sloaenskd. republika
Bratislaaa
Bľatislava, 2 8.0 1. 202 2
č. sp.: 344812022-150
č. z.z 85412022-150
Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na uzemí Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie
zvierat avsúlades$6ods.5písm.a)bod4zákonač.3912007Z.z.oveterinárnejstaľostlivosti
v znení neskoľších predpisov
naľiaďujem
všetkým užívateľom poľovných revírov nainemí SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom
môŽu použiť:
zakázane spôsoby lovu uvedené v $ 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č.27412009 Z. z. o
poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov a to:
– použitie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na streľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infra zameriavačov’ noktovízorov’ laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci,
– lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia, zariadení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich prostriedkov,
nesprávny spôsob lovu v zmysle $ 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č.27412009 Z. z.
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
_ loviť diviačiu zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka;
– loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru a loviť diviačiu zver v čase núdze bližšie ako 200 m od krmovísk a kŕmidiel;
– loviť diviačiu zver nepoľovných pozemkoch’ na ktorých sa súčasne vykonávajú
poľnohospodárske alebo lesné práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom polovného pozemku;
– loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.
Cieľom tohto nariadenia je obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri.
originál TU:
https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/lov-zveri.pdf

Slavo
2 years ago

Kiri, teraz to neber v zlom, je to len konstatovanie. Ty si pekny kokot ktory bude vinit ameriacnov aj za chabu erekciu. Biolaboratoria ma kazdy jeden relevantny stat na svete vratane Slovenska, skusaju sa tam napriklad lieciva tak chod s tou ruskou srackovou propagandou do prdela aj so sanchezom. To sa mi zda, je druhy podony pacient co tu siril tiez hoaxy ktorych zdroj bol satiristicka stranka v rusku.

Bednarič Ľ.
Bednarič Ľ.
2 years ago
Reply to  Slavo

Presne tak.

kiri
2 years ago

Páni, ja vás chápem a naozaj rozumiem vašej panike. V podstate – každý príspevok, čo sem dávam – každý jeden má dočinenia práve s tou témou, o ktorej to je. Vaše príspevky – myslím – že nie sú. Sú to osobné útoky. A NIE K TÉME. K téme ste nedali NIČ – ALE VôBEC NIČ. Aj toto, čo sem dám – je k tejto téme – k téme AMO. A veruže – nie ja to hovorím – ak si všimnete – hovorí to iná autorita. Ja len upozorňujem, že tie obrovské národo-hospodárske škody musí niekto vyšetrovať. A tu sú informácie – ak by si ich naše úrady vyžiadali – iste im budú dodané. Ak však opomenú svoje POVINNOSTI – asi vyšetrovať (spojenca) nebudú. Ale to porušujú svoje povinnosti. Z toho sa budú zodpovedať možno o pár rokov. A možno by v tej dobe chceli sladký a tichý dôchodok – a nie vyšetrovaciu väzbu. AMO je vážny útok medzinárodne zakázanou biologickou zbraňou. Ak teda – nikto nedeklaroval, že to bol nechcený únik – a mali dosť času a cez poisťovne to splatiť – čo neurobili – teda je to útok od niekoho na niekoho. Ak sa tvárite, že toto schvaľujete – pozor – schvaľujte vojnový zločin aj podľa medzinárodných merítok.
Teda – zase niečo k AMO – a sledujte medzinárodnú videokonferenciu, kde toto zistenie bolo celosvetovo prezentované. A ešte raz zdôrazňujem, že to nehovorím ja. Je to vec celosvetovej úrovne a dotknuté sú mnohé krajiny. Právne postupy chvíľu trvajú, tak sledujte. A píšte. O AMO ( a nielen o ňom) od 1,50 min. Ak to hovorí tento pán, buďte si istí, že má viacej ako jeden dôkaz. Okrem písomných, PC , kľúčov iste aj do detailov presné a popisné výpovede pochytaných pracovníkov. A ešte oznam pre rýpačov – nie som za vojnu, naopak – som proti vojne, a tiež proti vývoju bojových BIO zbraní typu AMO, ktoré vážne porušujú medzinárodné dohovory. Ak by teda v bio laboratóriách pracovali v súlade s ich určením – chápem Slavo ( teda Slavomír) o čom hovorí. Tým oslovením si ale neoslovil mňa, ale sám si sa predstavil, lebo ja som hovoril a hovorím o napadnutím BIO zbraňou zakázanou medzinárodnými dohovormi a ty tu motá a bľakoceš o niečo inom, čo s AMO nemá úplne nič. Len mlžíš a odvádzaš pozornosť – a si zjavne v úzkych, keď už sa predstavuješ ako “pekný k-kot.
A čo keby si skúsil technickú argumentáciu, ako to je, že to nie je tak, ale uveď ako inak to je. Oponuj pánovi vo videu a daj svoje dôkazy. Ja dôkazy nevymýšľam – skús dať tvoje dôkazy. Ale dôkazy – nie len blá-bla a posilnené seba-kkt-prezentáciou.
Kedy si tu za dal dačo konkrétne? Za rok si tu čo pridal zmysluplné? Ak sa ozveš, len urážaš a melieš prázdnu slamu. A ten čo súhlasí – je v tom istom mechu. Tak si popočúvajte vidokonferenciu a urobte si o AMO svoj obraz.

https://rumble.com/vxp97t-vladimir-putin-ve-fenomenlnm-projevu-o-totln-vlce-zpadu-proti-rusku.html

Slavo
2 years ago

kiri
nevyjadrujem sa ani k teme plochej zeme. Mimozemstanov na Antarktide a podobnym ocividnym blbostiam. A ked tu niekto v svetle tych svinstiev co robia Rusaci na Ukrajine vytahuje hlavu z ich zadku len na to aby opakoval ich narativ ktorym sa snazia tento utok ospravedlnit je pre mne ako by povedal klasik nebetycny chuj, parodia na cloveka a nahluply idiot veriaci konspiraciam.
Biolaboratoria su po celom svete, tie na Ukrajine ani neboli vybavene pre skutocne nebezpecne latky a najblizsie take mame ku nam v CR a Madarsku co by s podobnymi latkami mohli pracovat

kiri
2 years ago

Páni, je tu video, kde sa vyjadruje známy pátrač,reportér Tucker Carson z USA televízie Fox News. Je to konzervatívny moderátor a politický komentátor. Je tam explictne spomínaný aj Africký Mor. Napr 9,24 min, laboratórium v Odese 10,40 min – ale celé je to veľmi zaujímavé. Teda sú to informácie – a rozbory – tiež dôkazy predložené americkému národu. Teda to nie sú ruské dezinformácie. Toto sú priamo americké informácie. A ďakujem Slavovi, že môžem vždy reagovať na jeho správičky a môžem vám tým priniesť nové informácie o AMO a jeho pozadí. Bez neho by to nebola taká zábava. Už mám pripravených zopár ďalších príspevkov ako reakciu na jeho povzbudenia. Je naozaj príjemné vedieť, ako niekoho poteším novými informáciami – najmä ak o nich – očividne – nie je informovaný, teda nič o nich nevie. A zároveň poteším novými zisteniami aj ostatných kolegov. Príjemnú zábavu s typickým americkým investigatívnym novinárom:
https://rumble.com/embed/vun8m5/?pub=p9u3e

Slavo
2 years ago

Kiri

tebe nedoslo, ze ti na tie spravicky takmer nik nereaguje a diskutujes na tomto fore v podstate sam len preto, ze ich drviva vacsina ludi poklada za uplne hluposti? Sklamem ta, ani ja ich necitam dalej ako za prvy, druhy riadok.

Myslim, ze by sa upadok tohoto fora a utlmenie reakcii na no dalo pekne odsledovat a zhodovalo by sa s tvojim prichodom nan

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 years ago

Slavo, v živote sa držím hesla, ktoré som trochu upravil a ktoré znie takto :
Pre strom nesmieš nevidieť les. Ak chceš reagovať na hociktorý komentár, tak používaj fakty a neskrývaj sa za prázdne nič nehovoriace reči. Čo sa týka Tvojej výtky, že na tie Kiriho správičky takmer nik nereaguje a diskutuje na tomto fóre v podstate sám máš pravdu. A pokračovanie, že drvivá väčšina ľudí ich pokladá za úplné hlúposti – ako si na to prišiel ? Robil si nejaký výskum o ktorý sa môžeš oprieť ? Alebo Ti písali tí ľudia ? Žiaľ Tvoje tvrdenie sa nemá o čo oprieť. Čo sa týka “úpadku” tohto fóra prepáč ale musím to napísať, že spôsobili takí ľudia ako si napr. Ty s Tvojimi komentármi, v ktorých nie je možné nájsť ani kúsok protiargumentov. Skús napísať radšej článok ( ak máš o čom v súvislosti s poľovníckou tématikou ) a zaves ho na túto web stránku. Čo sa týka písania komentárov – poznám veľa ľudí, ktorí chodia na túto web stránku a tí mi povedali, že buď nemajú čas písať komentáre, alebo nevedia čo by ešte k tomu článku uviedli. Je to poplatné tejto dobe, ktorá má vytvorenú vlastnú kultúru a mnohí ľudia v nej začali žiť vo svojom virtuálnom svete ( sociálne siete, facebook a pod ) a úplne sa odstrihli od našej krásnej prírody. Na záver ešte jedna vec, keď chceš niečo pochopiť, musíš mať dostatok informácií z jednej ( prezentovanej ako tej dobrej a správnej ) aj druhej strany ( prezentovanej ako špatnej a zlej ). A až na základe ich vyhodnotenia si môžeš vytvoriť obraz, ktorý sa bude približovať skutočnosti.

Slavo
2 years ago

Jan Krnac
ked tu rozpraval hluposti o strelbe ci balistike tak som s nim polemizoval a nebol som sam co mu napisal, ze pise hluposti spolu s dolozenim argumentov preco to hluposti su.
Ale prepac, argumentovat k temam ako su tieto hoaxy? to je na urovni rozoberania pravdivosti o teorii plochej zeme napriklad. Co tam chces argumentovat takym ludom?

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 years ago

Prepáč ale budem parafrázovať časy minulé, keď na Rádiu Slobodná Európa končili správy týkajúce sa Československa takto : A je to skutočne tak ? Čo ma stále vracia k tomu, že stále si nedokázal, že to čo píše Kiri je hoax. Ak sa budeme stavať ku komentárom napr. od Kiriho tak, ako sa k nim teraz staviaš, tak sa k ničomu nikdy nedopracujeme a nič nebudeme môcť potvrdiť alebo vyvrátiť.

Slavo
2 years ago

Jan Krnac
OK chapem, tiez zastanca alternativnych faktov tak podme na to. Co si myslite o teorii plochej, priapdne dutej zeme? Nebudeme sa predsa k tymto teoriam spravat pochybovacne a ideme o nich vecne diskutovat.
Alebo radsej Danikencovinu a pristavani mimozemstanov na pyramidach ci zakladni nacistov na Juznom Pole? tolko neprebadanyh tem

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 years ago

Nie som zástanca alternatívnych faktov, ale potrebujem pri vytváraní vlastného názoru poznať fakty z obidvoch strán. Napíš nejaký článok o teórii plochej, prípadne dutej zeme alebo o pristávaní mimozemšťanov na pyramídach a môžeme sa začať o tom baviť. Ako sám píšeš je toľko neprebádaných tém, ale držme sa radšej toho, o čom sa píše v tomto článku – AMO. Práve dnes som sa dozvedel, že AMO je už aj v okrese Ružomberok. Nakoľko poľujem na Orave a od okresu Ružomberok nás delí len jedno pohorie, tak sa máme na čo tešiť.

Slavo
2 years ago

hmm ak kazda strana tvrdi fakty a pritom si obe strany odporuju tak nemozu byt fakty na oboch stranach a mne tu nieco nevychadza na tvojom tvrdeni.
https://zoommagazin.iprima.cz/zahady-a-konspirace/proc-je-zeme-plocha

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 years ago

Regionálny úrad FAO pre Európu a Strednú Áziu sa spojila s odborníkmi na modelovanie z Autonómnej univerzity v Barcelone (Španielsko) a špecialistom na kontrolu chorôb z litovskej štátnej potravinovej a veterinárnej služby , aby optimalizovali vyhľadávanie tiel diviakov zasiahnutých AMO-m. Štúdia analyzuje časové a priestorové rozloženie nájdených mŕtvych tiel diviakov pozitívnych na africký mor ošípaných (ASF) od roku 2017 do januára 2021 v postihnutých európskych krajinách: Bulharsku, Estónsku, Nemecku, Maďarsku, Lotyšsku, Litve, Rumunsku, Poľsku, Srbsku a Slovensko. Za toto obdobie bolo potvrdených celkovo 21 785 prípadov v 19 071 unikátnych lokalitách. Časová analýza agregovaných prípadov za mesiac ukázala, že väčšina krajín nachádzajúcich sa v južných zemepisných šírkach vykazovala vyšší počet prípadov medzi januárom a aprílom, zatiaľ čo v severných zemepisných šírkach neexistoval jasný časový model. Časopriestorová K-funkcia preukázala časopriestorové zhlukovanie v jatočných telách diviakov pozitívnych na ASF, ktoré bolo najvýraznejšie vo vzdialenosti 2 km a do 1 týždňa. Bayesovský hierarchický priestorový model bol kalibrovaný na vyhodnotenie asociácie medzi pravdepodobnosťou nájdenia tiel diviakov pozitívnych na ASF a krajinnými faktormi (t. j. prítomnosť cesty a dláždenej cesty), využívaním pôdy a množstvom diviakov. Výsledky ukázali najvyššiu pravdepodobnosť nájdenia tiel diviakov pozitívnych na ASF v oblastiach prechodu medzi lesmi a kríkmi, zelenými mestskými oblasťami a zmiešanými lesmi. Prítomnosť cesty a vyšší počet diviakov tiež mierne zvýšili pravdepodobnosť nájdenia uhynutého diviaka pozitívneho na ASF. Stručne povedané, tento dokument má za cieľ poskytnúť odporúčania na navrhnutie stratégie vyhľadávania na nájdenie tiel diviakov infikovaných ASF, čo je kľúčová aktivita v manažmente choroby, nielen na účely sledovania (t.j. včasné zistenie zavlečenia a pravidelné monitorovanie na pochopenie epidemiológie a dynamiky), ale aj na kontrolu, konkrétne likvidáciu infikovaných tiel ako zdroja vírusu.

Slavo
2 years ago

skusenost z minulej jari. Vela kusov bolo najdenych v potoku, leziac na bruchu. Casto par metrov od seba viac kusov. Zjavne sa chceli chladit. S oteplovanim smrdela cela hora, prakticky sa podla zapachu nedal kadaver najst, lebo to smrdelo vsade. Diviakov ubudlo, ale cast prezila

kiri
2 years ago

OK, a čo tak ísť po potoku?
Ak sú 4 potoky v revíri – dostanú 4 poľovníci – napr. aj so psíkmi – úlohu každý tretí deň ísť popozerať potoky. A môžu sa striedať aj s inými – ak je psov treba inde. Ja som od leta do konca lovu obchádzal potok tečúci cca od 200 do 500m od posedu aj s jazvečíkom..nehľadal som cielene, ale cestou na hríby som potok preveril. A ak “lovci” dačo postrieľali a nedohľadali – bolo to v potoku. Buď som to našiel ja, alebo ňuchač. Aj tak som vedel, aký dilino sedel a poflákal. Vyšiel som z toho kaňona a volal hospodára. Ale toto nie je veda. Všetko v horúčke – či postrieľané, či ranené ( zlomená noha, ruka), či choré – sa ide chladiť. To robí aj ranený človek. Aj záchranári hľadajú pri vode. Len by ma skôr zaujímalo, čo robili psíky, ak smrdela celá hora – sedeli doma? Vieš – napíšeš dačo také – a je jasné, že nepracuješ so psom. Lebo na takéto je pes! A chybou je, že tu nepíše viacej ľudí so psíkmi. Poľovník bez psa – je poľovník bez ruky. A dnes – vezmi poľovníkovi auto – a aký to bude poľovník? Bez auta si to nikto už nevie predstaviť. Ale bez psa sa všetci pasujú za lovcov. Katastrooofa. Bez psa veru smrdí celá hora. Človek sa o neho musí či potknúť, alebo zbadať. So psom – a s plnením si povinností – prehliadky revíru z toho či iného dôvodu – ho psy nájdu ešte pred rozkladom. Tušíš už, čo si napísal a k čomu si sa priznal?