Kúpil som novú flintu a čo ďalej ?

obr0
foto: sauer.de

Medzi serióznymi strelcami a poľovníkmi veľakrát vyústia diskusie do hľadania odpovede na dve samostatné otázky. Jednou otázkou je správny postup breakingu ( zlomenia alebo zabehnutia ) – koľko výstrelov a aký typ čistiacich postupov a intervalov sa musí dodržiavať medzi výstrelmi a skupinami výstrelov.

Druhou a asi dôležitejšou otázkou by malo byť, či nová hlaveň v skutočnosti potrebuje akýkoľvek konkrétny alebo špeciálny postup zlomenia. Odborné alebo zaručene správne názory na spomínané otázky začínajú od tých najjednoduchších až po zložité postupy a od „ absolútne nevyhnutných“ po „plytvanie časom“. 

Pokyny týkajúce sa zlomenia flinty si môže každý strelec poľovník nájsť v príručkách, na internetových stránkach a fórach. Aj keď sa môžu líšiť v maličkostiach, vo všeobecnosti proces začína sériou samostatných výstrelov z flinty, pričom po každom výstrele nasleduje dôkladné vyčistenie. Potom nasleduje séria trojice výstrelov a po každej sérii musí nasledovať dôkladné vyčistenie. Proces je zakončený skupinou piatich výstrelov po ktorej opäť nasleduje dôkladné vyčistenie hlavne. Počet odporúčaných výstrelov sa pohybuje v rozsahu 50 až 200, pričom niektoré postupy obsahujú ešte explicitné pokyny týkajúce sa typu čistiacich zmesí, chemikálií a nástrojov.

Pýtate sa, aký význam majú tieto postupy ?

Tí vekom starší kolegovia si istotne pamätajú na časy, kedy keď si človek kúpil nové auto, musel si ho zabehnúť. Čím bolo auto lepšie zabehnuté, tým lepšie fungovalo. V prípade breakingu ( zlomenie hlavne ) ide o niečo podobné. Keby sme to chceli povedať úplne jednoducho, podstatou breakingu ( zlomenia ) je vyhladenie alebo zbavenie sa mikroskopických nedokonalostí, ktoré vznikli pri výrobe a „leštenie“ vývrtu hlavne bez hromadenie zbytkov medi. Aj keď je medený materiál plášťov striel mäkší ako materiál hlavne, býva jednou z ciest opotrebenia ( dá sa to porovnať s kvapkajúcou vodou na horninu ).

To je dôvod, prečo skúsení puškári hovoria, že každá hlaveň dosiahne maximálnu presnosť približne po 100 až 200 výstreloch. No tu sa veci začínajú komplikovať. Nie všetky hlavne sú vyrobené rovnakým postupom a nie všetky budú mať prospech z procesu breakingu ( zlomenia ). Navyše tento proces skutočne ovplyvňuje samotný hlavňový vývrt. Drážky v hlavni sa vyrábajú napr. kovaním o rozvoj ktorého sa zaslúžila firma Winchester, túto technológiu využívajú okrem Českej zbrojovky Uherský Brod napr. Remington, Sauer a Sako. Ďalšími výrobnými metódami sú preťahovanie, flowforming ( pochádza zo Švédska ), drážkovanie alebo elektrochemické vypaľovanie.

Je potrebné pamätať na jednu dôležitú skutočnosť, že ak opakované čistenie medzi jednotlivými výstrelmi a jednotlivými skupinovými výstrelmi nie je vykonané s dôslednosťou, môže to skôr viesť ku skutočnej degradácii flinty, než keby ste ju nikdy nečistili. Veľa výrobcov a puškárov uvádza, že nahrádzajú viac hlavní, ktoré sú poškodené nie množstvom výstrelov, ale práve nesprávnym prečistením pri zlomení. A pridávajú ešte jeden nepredvídateľný prvok, že malé množstvo znečistenia meďou uložené vo vývrte môže v skutočnosti skôr zvýšiť presnosť hlavne ako ju znížiť.

Keď je strela vtlačená do hrdla, z materiálu plášťa sa odstráni určité množstvo medeného prachu a tento sa uvoľní do plynu. Medený prach sa v tomto plyne odparuje a putuje hlavňou. Keď plyn expanduje a ochladzuje sa, dochádza k postupnému usadzovaniu medi vo vývrte hlavne. Ak je táto meď ponechaná vo vývrte hlavne a budú nasledovať ďalšie výstrely, dochádza k hromadeniu niekoľkých vrstiev medi na sebe a neskoršie už bude veľmi ťažké tieto medené vrstvy odstrániť.

Hlavne sa líšia v tom, koľko výstrelov a sérií výstrelov trvá, než sa zlomia. Napríklad u hlavne z chróm molybdénu to bude trvať dlhšie ako pri ušľachtilej oceli, pretože je odolnejšia voči oteru, aj keď majú podobnú tvrdosť.

Ak si myslíte, že proces breakingu ( zlomenia ) je niečo, čo môže pomôcť aby fabrická hlaveň bola lepšia, máte ten správny nápad. Ale breaking ( zlomenie ) nemôže urobiť zlú hlaveň dobrou. Tu sa sama natískajú dve zásadné otázky, či určitý stupeň množstva medi vo vývrte hlavne môže skutočne zvýšiť presnosť namiesto jej degradácie a či odstránenie aj tej poslednej medi z vývrtu je dobrý nápad.

Každý použitý nástroj v hlavni zanecháva nejaké stopy, ktoré sú pri prvých výstreloch zaplnené meďou pri prechode strely hlavňou. V počiatočných fázach breaking procesu ( zlomenia ) bude dochádzať skutočne k vyrovnávaniu hladkosti vývrtu hlavne. Neskoršie bude dochádzať k hromadeniu množstva usadenej medi nad prirodzený rozmer vývrtu a bude dochádzať k zhoršeniu presnosti. Odstránenie každého kúsku medi z vývrtu hlavne bude v skutočnosti vracať hlaveň do hrubšieho nie hladšieho stavu.

Štandardné továrenské hlavne nedosahujú takú pozornosť pri dokončovaní, ako hlavne vyrobené na zákazku. To však neznamená, že nie sú schopné dosahovať vynikajúcej presnosti, ale je pravdepodobnejšie, že obsahujú určitý typ malých nerovností, ktoré môžu byť „odstránené“ využitím breaking procesu ( zlomenia ).

Pozrime sa spoločne na breaking proces, ktorý odporúča napr. Krieger ( samozrejme, že po výstreloch nasleduje dokonalé čistenie )

nehrdzavejúca ocele
1. 5 – 10 jednotlivých výstrelov
2. 1x trojica výstrelov
3. 1x päť výstrelov

Chróm molybdén
1. 5 – 25 jednotlivých výstrelov
2. 2x trojica výstrelov
3. 1x päť výstrelov

Samozrejme, že každý výrobca má navrhnutý alebo doporučený vlastný breaking proces ( zlomenia ), otázkou ale vždy bude, ako to bolo už uvedené vyššie, či takýto proces je vôbec potrebný v prípade konkrétnej hlavne.

Jednou z možností, ako zistiť v akom stave je vývrt hlavne novej flinty je použitie tzv.borescope. Ide o optické zariadenie, ktoré toto umožňuje. Problémom je však jeho cena. Jdnou z možností je, že viacerí poľovníci sa zložia na jedno zariadenie.

O problematike breakingu ( zlomenia ) hlavne by sa dalo ešte viac písať, ale cieľom článku je poskytnúť základné informácie, ktoré majú viesť k podnetnej diskusii vo forme komentárov k tomuto článku. Povedzte ostatným čitateľom či máte s breakingom nejaké skúsenosti, alebo čo ste o ňom niekde inde čítali.

 

Autor:  Ing. Ján Krnáč

 

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
MarekS
MarekS
6 years ago

Breaking asi nie
Ziadny breaking ani zlomenie, ide o break-in a preklada sa to ako zabeh.