Úspešne zvládnutá skúška a čo ďalej ?

obr.: pixabay.com

Tak ako sú v živote človeka míľniky, ako napríklad nástup do prvého ročníka základnej školy, potom nástup na strednú školu a maturitu, tak aj v živote poľovníka je to absolvovanie kurzu pre získanie poľovného lístka a po jeho ukončení úspešné zloženie skúšky z poľovníctva.

Mnohí z kolegov poľovníkov si spomenú, ako sa nechali inšpirovať generáciou našich otcov či starých otcov a poctivo sa pripravovali na skúšku z poľovníctva. Nesmieme zabúdať ani na cestu, ktorá nás priviedla k vytúženému poľovnému lístku. Veľká vďaka patrí našim rodinám, manželkám, deťom a budúcim kolegom poľovníkom zo združení, kde sme vykonávali prax, ktorí nám pomáhali a držali palce, aby sme úspešne zložili skúšku z poľovníctva.

Boli to hodiny počas víkendov presedené v „laviciach“ kedy sme počúvali našich učiteľov poľovníkov, ktorí nám prednášali jednotlivé predmety. Informácie sme čerpali z kníh. Po absolvovaní prednášok sme absolvovali praktickú prípravu v poľovných združeniach. Zapájali sme sa do výstavby poľovníckych zariadení ( posedov, krmelcov ), kosení trávy, doplňovania krmelcov, pomáhali sme pri streleckých pretekoch, kontrolných streľbách, skúškach psov alebo výsadbe stromkov a my starší si pamätáme aj to, ako sme brigádovali na družstvách pri zbere sena či žatvách. Všetci poľovníci sa snažili nájsť si čas, aby sa na týchto aktivitách v rámci združenia mohli zúčastniť. Žiaľ, dnes je veľakrát situácia iná. Nie z pohľadu toho, že by sa takéto akcie neorganizovali, ale jednoducho sú medzi nami takí „ poľovníci“, ktorí či už z toho, že tieto akcie organizuje niektorí poľovník, ktorého „nemusia“ a nie on, alebo dotyčný je členom tej časti združenia, s ktorou nesúhlasí, alebo jednoducho je na tom finančne tak dobre, že si to môže dovoliť zaplatiť. Neviem, ale asi teraz ako sa hovorí zatnem do živého, keď si pomôžem trošku doplnenou myšlienkou, ktorá je uvedená v hlavičke tejto web stránky.

Poľovníkom sa nemôžeš stať ani si túto poctu kúpiť, poľovníkom sa musíš narodiť.

Áno, uvedomujem si, že v súčasnosti žijeme v dobe, kedy financie dokážu zázraky v oblasti legislatívy, paragrafov a tiež poľovníctva. Ale je našou úlohou, nás „srdciarov“ poľovníkov, aby sme tieto pokusy otupovali. Niečo sme dlžní nie len našim starým otcov, ale aj našim deťom a vnukom. Či budú naše snahy úspešné, to posúdia v budúcnosti naše deti a vnuci. Dnes kto má peniaze si môže kúpiť skoro všetko, ale poľovnícke srdce nie je na predaj za žiadne peniaze. S tým sa musí človek narodiť.

Ale to som zabrúsil niekde inde. Vráťme sa k téme spomínanej v úvode. Ako som písal vyššie, tak vtedy sme čerpali informácie len z kníh a na skúške sme si ťahali otázky. Dnes v období veľkého rozmachu internetu sa skúšky vykonávajú cez počítač. Áno pokrok sa nedá zastaviť, ale prečo mám ten dojem, že sme to mali vtedy ťažšie ? Museli sme prečítať celé knihy. Dnes sa to robí len stlačením tlačidla na klávesnici. Veľa ľudí má dnes prístup na internet a rôzne internetové fóra a s tým súvisí aj tá skutočnosť, že sa stávajú len konzumentmi často krát skreslených a nepresných informácií. Po úspešnom zložení skúšky z poľovníctva sa mnohí domnievajú, že už vedia všetko a už sa nemusia ďalej vzdelávať. Žiaľ, my starší poľovníci vieme, že ide v ich prípade o veľký sebaklam. Poľovníctvu sa srdciar poľovník musí neustále učiť. Príroda je náročná učiteľka a neustále má pre nás pripravené nejaké prekvapenia. Nie len to, aj výskumná činnosť v oblasti poľovníctva je rozsiahla. Výhodou je, že s využitím informačných technológií je možné sa k výsledkom ľahšie dostať a ďalej sa vzdelávať.

Teraz budem čerpať z vlastných skúseností. Mám spracované nejaké prezentácie doplnené o komentáre a hlasy z prírody ( jedna, aj keď v staršej verzii  je v písanej forme aj na tejto web stránke ) a s nimi chodím do poľovných združení, ktoré ma pozvú, prednášať. Som rád, že sa stretávam zo záujmom o ne zo strany väčšiny kolegov poľovníkov. Pri prednášaní môžem pozorovať na tvárach prítomných poľovníkov či majú záujem o ďalšie vzdelávanie, alebo nie. Musím povedať, že pri tvorbe prezentácií som sa aj ja dozvedel veľa nových informácií. Niektoré som si už v mojej poľovníckej praxi mohol aj overiť. No ako sa hovorí, nespím na vavrínoch a snažím sa prezentácie neustále dopĺňať o nové poznatky, prípadne ak mi niektorí z poľovníkov, ktorí sa zúčastnili prednášky, vnukol zaujímavú myšlienku. Mám aj takú skúsenosť, že som prišiel prednášať do jedného poľovného združenia. Prednášku zorganizoval poľovný hospodár s jednoduchým cieľom, ktorý člen absolvoval prednášku, tak len ten mohol dostať povolenku na odstrel trofejovej zveri, ktorá bola témou prednášky. Ako mi neskoršie hospodár povedal, jednak si zúčastnení poľovníci doplnili informácie o zveri a súčasne sa po prevedenom odstrele už nemohli vyhovárať napr. na to, že však zver mala šedivú hlavu a preto musí ísť o starý kus. No v skutočnosti išlo o mladého jedinca. Priznám sa, že obdivujem takýchto poľovných hospodárov, ktorým ide v prvom rade o zachovanie kvality v revíri. Sú to ľudia so širokým nadhľadom a neboja sa zaexperimentovať.

Ešte sa chcem zmieniť o jednom poznatku z prednášok. Keď som absolvoval prvú prednášku, tak som mal obavu z toho, ako to príjmu kolegovia poľovníci s bohatým skúsenosťami tzn.vekom starší poľovníci. Musím však na tomto mieste povedať, že ma svojim prístupom k prednášaným informáciám milo prekvapili. Mnohí z nich mnohé informácie potvrdili a bolo na nich vidieť, že sú prístupný získavať ďalšie informácie a ďalej s nimi pracovať a overovať v praxi.

Mal som dokonca jednu možnosť, že som prednášal kandidátom. Už aj tu som pozoroval, ktorí z kandidátov má a ktorí nemá poľovnícke srdce. Bolo to, akoby som sa pozeral na ich obraz v zrkadle. Mimika tváre hovorila jasnou rečou komu ide skutočne o poľovníctvo a komu len o trofeje na stene.

Uvedomujem si, že v dnešnej tak uponáhľanej dobe, kedy sa musíme oháňať, aby sme zabezpečili svoje rodiny, nájsť miesto a hlavne čas na svojho koníčka – poľovníctvo – je stále ťažšie a ťažšie. Ale tento aj tak „krátky“ čas musíme využiť zmysluplne. Čo investujeme do vzdelávania sa nám „srdciarom“ poľovníkom bohato vráti. Veď len ďalším vzdelávaním môžeme zredukovať situácie, s ktorými sa stretávame na výstavách trofejí za uplynulú poľovnícku sezónu – nesprávne prevedený výradový odstrel trofejovej zveri. Kedy namiesto výradového kusu bol odstrelený chovný kus. A opäť sa dostávame k otázke zodpovednému prístupu zo strany poľovníka strelca. Len ten, kto disponuje dostatočným množstvom relevantných informácií, len ten dokáže zodpovedne pristúpiť k odstrelu trofejovej zveri.

Potiahnuť kohútik je tak jednoduché, ale zdržanlivosť hovorí o vysokej miere zodpovednosti u strelca.

Kolegovia poľovníci, nikdy som sa nechcel a nebudem stavať do pozície, že všetko viem. To v žiadnom prípade nie. Mojou snahou je a zostáva prinášať nové informácie medzi Vás, ktoré majú pomáhať zvyšovať Vašu mieru zodpovednosti pri výkone práva poľovníctva. Záleží len na Vašej prístupnosti k ďalšiemu vzdelávaniu v tejto oblasti.

Kto disponuje dostatočným množstvom relevantných informácií, môže úspešne napredovať a ďalej sa zdokonaľovať. Je to akoby boli pred Vami schody, na konci ktorých sú dvere. Len ten, kto prejde po schodoch môže otvoriť dvere a zistiť, čo sa za nimi skrýva. Ten kto je lenivý, tak ten bude vždy stáť pri schodoch a nikdy sa nedozvie, čo sa ukrýva za dverami.

Na záver mi dovoľte ešte zopár citátov od fyzika a zakladateľa teórie relativity Alberta Einsteina:

Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody

a od francúzskej módnej návrhárky Coco Chanel:

Sú ľudia, ktorí majú peniaze a ľudia, ktorí sú bohatí.

Ďalšie vzdelávanie v oblasti poľovníctva je tou správnou cestou, ktorá nás kolegovia poľovníci privedie k tomu, že budeme mať radosť z toho, že vidíme, rozumieme a budeme bohatí.

Autor: Ján Krnáč.

 

Buďte prvý kto pridá komentár

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.