Tak už ho máme doma

obr: https://112press.hu

Každý poľovník už zaregistroval, že to čo sme si v kútiku duše želali, aby sa k nám nerozšíril, sa nestalo. Kto z poľovníkov však používa „sedliacky rozum“ vedel, že to k nám musí prísť. Otázkou len bolo, že z ktorej strany. Zo západu, východu, severu alebo juhu ? Nakoniec sa rozšíril z juhu.

Áno už aj na Slovensku máme prípady Afrického moru ošípaných ( AMO ). Nechcem tu skĺznuť do politickej debaty, ale je zarážajúca tá skutočnosť, že len čo vláda oznámila opatrenia pre rozvoj poľnohospodárstva na Slovensku, ako mávnutím čarovného prútika sa na východ objavili prvé prípady AMO a samozrejme aj medzi diviakmi.

Prečítal som si na web stránke SPK správu z 21.augusta 2019 – AMO chladiarenské zariadenia sú realitou – v ktorej sa okrem iného píše :

V októbri roku 2017 po analýze postupu vírusu sme zorganizovali medzinárodný seminár k tejto problematike, kde sme poukázali na nutnosť zabezpečiť chladiarenské zariadenia, aby užívatelia poľovných revírov na Slovensku mohli plniť preventívne opatrenia pri zaobchádzaní s ulovenou diviačou zverou v prospech eliminácie ďalšieho šírenia vírusu počas času nutného na zabezpečnie spätnej informácie o zdravotnej nezávadnosti uloveného diviaka.

Dlhá doba, ktorá prešla od tohto dátumu u mnohých poľovníkov vyvolávala otázniky, či spoločná dohoda MPRV SR a ŠVPS SR a SPK sa stane vôbec niekedy realitou. Dlhý proces verejného obstarávania, ktorý mala na starosti ŠVPS SR pri aktívnej asistencie MPRV SR a SPK zabezpečili, že dňa 21.8.2019 sme mohli práve v regióne, ktorý bol aktuálne zasiahnutý touto nebezpečnou nákazou začať s distribúciou chladiarenských zariadení pre užívateľov, ktoré dostávajú k dispozícii od ŠVPS SR.

Ten poľovník, ktorý si to pozorne prečíta a používa „sedliacky rozum“ si položí hneď dve zásadné otázky. Vedelo sa už v októbri 2017 o niečom, čo sa zamlčalo poľovníckej verejnosti a po druhé ako to bolo s verejným obstarávaním chladiarenských zariadení ? Na doplnenie chcem uviesť, že cena takého chladiarenského boxu na divinu je 5 690 Euro.

Sledoval som pozorne situáciu okolo AMO v Čechách a dosť ma prekvapilo, že nepostupujeme rovnako razantne ako v spomínaných Čechách ( napr. využitie elektrických ohradníkov a likvidáciu populácie diviakov v danej ohradenej lokalite ). Ale na Slovensku sme si predsa zvykli na to, že nepreberáme osvedčené a praxou overené postupy, ale tvrdohlavo ideme svojou cestou. Ako sa ľudovo hovorí, na Slovensku chceme byť pápežkejší ako pápež.

Na uvedenej web stránke je tiež uvedené nariadenie hlavného veterinárneho lekára o intenzívnom love diviačej zveri ( z 15.8.2019 ), pričom sa, ako je uvedené v nariadení môže použiť zakázaný spôsob lovu. A tu je legislatívny problém. Zakázané spôsoby lovu sú zakotvené v zákone o poľovníctve č.274/2009 Z.z. a preto ich povolenie je možné len na základe prijatej zmeny v uvedenom zákone. Čo podľa praxe na Slovensku by trvalo príliš dlho. Okrem toho v súvislosti s vydaným nariadením hlavného veterinárne lekára hneď 16.8.2019 vydala SPK upozornenie pre všetkých poľovníkov a užívateľov poľovných revírov, kde sa okrem iného uvádza :

Použitie noktovízorov je podmienené zabezpečením dodržania zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z., kde je jednoznačne uvedené, že každým zakázaným doplnkom zbrane je zameriavač skonštruovaný na princípe noktovízora, a teda ktorého súčasťou je zámerná osnova, kríž, bodka a pod., ktorá slúži na zameranie cieľa.

Z uvedeného vyplýva, že sú dovolené len zariadenia, ktoré slúžia na pozorovanie zveri. Akákoľvek iná manipulácia so zariadením, ktorého výsledkom je noktovízor spolu s puškovým ďalekohľadom je zakázaným doplnkom zbrane. Každé iné konanie môže byť postihované zákonom o strelných zbraniach a strelive.

Povoľujú niečo, čo sa či chceme alebo nie dlhú dobu využíva pri love diviačej zveri. Okrem toho ma (ne)prekvapilo, že aj keď sa stretli všetky zainteresované strany, ako sa uvádza v správe na uvádzanej web stránke zo 14.8.2019 – Situácia s AMO na Slovensku je dramatická – aj tak z toho nevzišiel jeden dokument, ale hneď dva, pričom to čo je uvedené upozornení SPK už mohlo byť zapracované v nariadení hlavného veterinárneho lekára a predišlo by sa tak dezinformáciám.

Dovoľte mi teraz obrátiť pozornosť do našej poľovníckej obci. Nemôže sa zbaviť pocitu, že aj keď sa na verejnosti hovorilo, že AMO sa k nám doteraz nerozšírilo, v skutočnosti už tu dávno bolo. Nájdené uhynuté kusy sa pripisovali buď na vrub postrieľania a následného nedohľadania a tieto sa hneď zakopávali, alebo z obavy z toho, čo sa dnes deje na východe Slovenska sa jednoducho nenahlasovali kompetentným orgánom. Veď pre mnohých sa poľovačky na diviaky stali lukratívnym obchodom, ktorý nemá nič spoločné so skutočným poľovníctvom.

Aká je a aká bude situácia v súvislosti s nariadením intenzívneho lovu diviačej zveri ?

Už dnes je možné pozorovať, že sa rapídne znížil počet návštev revíru za účelom lovu diviakov v oblastiach, kde nie je zatiaľ lokalizovaný AMO. Príčin prečo k tomu došlo a bude dochádzať je hneď niekoľko. Poľovník uloví diviaka ( prasa, lanštiaka, príp.bachyňu alebo kanca ) a nastáva pre neho problém. Z vývrhu odobrať vzorky, nepotrebnú časť vývrhu zakopať. Zabezpečiť prepravu uloveného kusa na patričné miesto ( chladiaci box ) a uložiť ho tam do doby, kedy budú známe výsledky testov. Čo však v prípade, keď bude nález pozitívny na AMO. Pohyboval som sa na mieste, kde ležal ulovený kus ( riziko prenosu ), pracoval som s vývrhom ( riziko prenosu ), odviezol som ulovený kus buď v aute alebo v prívese ( nutnosť dezinfikácie ), chladiaci box je umiestnený v dedine ( všetky domáce ošípané sa musia utratiť a v očiach postihnutých dedinčanov budem ja tým, kto je za to zodpovednýuž dnes nás nemajú niektorí radi ). Ak pri výstrele bol rudel, tak potom som „poslal“ nakazené diviaky na iné miesto resp.do iného revíru.

Takže situácia nakoniec vyústila do toho, že poľovníci obmedzia návštevy v revíry ( pri rozhovoroch s kolegami poľovníkmi z iných revírov mi povedali, že aj u nich sa to deje ) alebo keď stretnú diviaka tak ho „nechajú jednoducho ísť“.

Uvedomujem si, že to nie je správne jednanie, ale k tomu skutočne dochádza. Už je to len na zodpovednosti každého z nás poľovníkov ako k tomu pristúpi.

No je tu ešte niečo čo by mali zainteresované strany urýchlene riešiť. Ide o to, že nie sme jediný návštevníci v revíroch, ktorí môžu potenciálne prenášať AMO. A čo taký bicyklisti, hubári, štvorkolkári, motorkári a jazdci na koňoch. Aj oni môžu byť prenášačmi AMO.

Tých sa to netýka ?


Autor:  Ing. Ján Krnáč

V súvislosti so situáciou okolo AMO, ako sa správate pri love diviakov ?
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
37 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
kiri
4 years ...

Ako prvé – súhlasím s autorom do bodky!
Ako druhé – útoky biologickou zbraňou AMO na SR sú cielené a dobre organizované. Česi to dali jasne najavo podaním trestného oznámenia na (neznámeho) páchateľa – teda dobre vedeli kto to tam vypustil – ich tajné služby pracovali dokonali – a sledovali vozidlá cudzích ambasád a vedeli, kto sa kedy v ohrozenej oblasti vyskytoval. Aj “český” AMO sa mal rozšíriť na Slovensko – lenže Česi to zvládli majstrovsky! To sa o južných susedoch povedať nedá – alebo spolupracovali – za nejaké výhody? Takže AMO sa podarilo pretlačiť na Slovensko.
Ako tretie – zákonodarca – ak by chcel – dokáže urobiť akčnú zmenu zákona v prospech národa a národného hospodárstva hoci aj v noci – vyhlási výnimočnú situáciu a vydá zmeny hoci rozhlasom, televíziou, rannými novinami – dnes už sú maily – dotknutí pracovníci krajov a okresov si to ráno nájdu v pošte – aj kuriéri stále existujú. Otázkou teda je, prečo tak zákonodarca = poslanci – nekonajú? Tiež spolupracujú s cudzou mocnosťou na oslabení našej ekonomiky? Ide o druhý útok na poľnohospodárstvo Slovenska? Lebo nejde LEN o AMO !

A zaujímavé je – ak si prečítate moje predchádzajúce príspevky k AMO – kde ma spolupáchatelia či trollovia napádali, o čom si dovoľujem to len nahlas uvažovať – kde sú teraz tie nicky – kde tíško premenovaní budú zľahčovať situáciu a odvádzať pozornosť?
AMO je jednoznačne cielený útok biologickou zbraňou na naše územie! A o to horšie, že je na 90% vykonaný našim spojencom! Česi to dobre vedia – a za to, že im to verejne pred svetom nedokázali si asi vyobchodovali prísľub, že už im to neurobia.
Slováci Slovákom takéto info taja. Hoci iste vedia…
Teraz čerstvá informácia:
https://www.topky.sk/cl/10/1818977/Boj-proti-africkemu-moru-osipanych-sa-rozbieha-naplno–V-obci-Karna-chytili-uz-18-diviakov

jojojaja
jojojaja
4 years ...

Tiež na to zaujíma, prečo turisti a rôzni zberači lesných plodov, nemajú zákaz pohybovať sa v infikovanej oblasti. Je dokázané a potvrdil to aj hl. hygienik, že AMO sa prenáša aj na odeve. Prečo kompetentní zatvárajú oči ?

janoBA
janoBA
4 years ...

Dobre napísané pán Krnáč. U nás o AMO ani nevieme. Tu je ticho ako by AMO ani neexistovalo. Keď som volal s hospodárom, že by sme mohli dostať inštrukcie ohľadne AMO, tak ma odkázal na internet. Myslím si že sa situácia podceňuje, čo sa nám môže veľmi vypomstiť. SPK by mala tlačiť na hospodárov, aby vo svojich revíroch všetci poľovníci dostali jasné a presné inštrukcie a aby sa prijali opatrenia na zabránenie šíreniu AMO. Len drahé chladničky určite AMO nezastavia. Lesu a lovu

Ludo
Ludo
4 years ...

AMO je postrach a nasi kompetentny vydaju nariadenie ktore odporuje zakonu o zraniach a strelive. Nasledne polovnicka komora dementuje a vysvetluje. Statutari pol revirov tapu a polovnik je odkazany na diskusiu na nette. Aj ked je dovolenkove obdobie veci sa mali jasne,jednoznacne a bez odkladu uviest do zivota.Nie v kazdom polovnom reviri k tomu pristupuju rovnako a vazne tak ako si to situacia vyzaduje. Co sa tyka doteraz zakazanych noktovizorov a pod. Kto s tym nechce polovat nemusi. Nie je nic krajsie ako polovat za mesacnej noci obycajnov optikov..iste iba ze vyvoj ide dopredu..je to v prvom rade bezpecne..nie neeticke..nepolovnicke a pod..Pytliaci to uz davno maju a ty zrejme na etiku velmi nedbaju. Je uz iba na rozhodnuti polovnika kedy to potrebuje pouzit a kedy si naozaj chce vychutnat spln,ticho ci mlaskanie diviaka. Medzi kazdymi sa najdu hlupaci co budu do toho cumiet celu noc a kazit si zrak..ci za kazdu cenu strelit vsetko co cez to uvidia,ale to je uz o ludoch a nie o technike. Velmi zalezi na tom ci niekto z poslancov ci vplyvnych ludi bude mat moznost vyhradnych zastupcov na dovoz,distribuciu takej techniky. Je to biznis,ak by sa to legalizovalo,myslim ze ceny by boli lepsie pri tych mnozstvach a tym dostupnejsie.

lanus
4 years ...

Cui bono ?! ( Komu mu to prospeje ? ) .

Pri hľadaní vinníka je od pradávna najdôležitejšie nájdenie odpovede na túto otázku ! Keďže poľovníkov a chovateľov ošípaných súčasný stav výrazne postihuje je dôležité adresne poukázať na tých, ktorím to z rôznych príčin naopak zrejme vyhovuje ,preto náležite nekonajú , alebo dokonca zo súčasného súčasného stavu výrazne profitujú !

Slavo
4 years ...

alebo je za tym jednoducho neschopnost zainteresovaných kde aj SPK je smeracky projekt ako vytiahnut par “drobných” z ruk polovnikov. Nie nejaka snaha o profesionalne vedenie.

mimochodom, to tu fakt niekto veri, ze sme tu AMO nemali aj predtým? Ked v Madarsku za ricekou najdu cca 800 nakazených a uhynutých kusov a na Slovensku o kusok vedla sa nedeje nic? Ako pise autor polovnik co najde uhynutého kusa sa radsej diva inde lebo nechce problemy.

a zakazane sposoby lovu nebude notkorvizor, ale svetlo

Kiri, tu som a nezabudni na chemtrails a amerického brouka. To nas nepolozilo tak nam zasadia tvrdu ranu likvidáciou diviakou ktorých nadpocetne stavy su dlhodobym problémom LOL

Martin
Martin
4 years ...

Slavo, čo znamená to tvoje profesionálne vedenie? Co treba urobiť na úrovni štátu a co na úrovni okresu?

Slavo
4 years ...

Martin, na neadekvátne opatrenia zo strany zodpovedných tu naráža článok a ďalší diskutujúci. Z môjho pohľadu sa aspoň na papieri spravilo dosť. Snáď by som sa ešte pokúsil izolovať nakazené oblasti napr tým elektrickým ohradníkom a intenzívnejšie sa zameral na lov v širšom okolí spolu s absolútnym zákazom lovu v danej oblasti. Tiež by ma zaujímalo ako je v jednotlivých PZ vynucované plnenie opatrení okrem peňažnej odmeny. Tiež by nezaškodilo informovať dôkladne poľovnícku verejnosť aby sa nešírili bludy, ale fakty o šírení tejto choroby. Viď aj príspevky v tejto diskusii.

Ohľadom vzniku a účelu SPK by to bolo na inú debatu.

Niečo k téme ako to zvládli česi.

http://www.africkymorprasat.cz/aktuality/africky-mor-prasat-myty-a-realita

kiri
4 years ...

Slavo či Slavomír – tebe samému sa nejavia tvoje nejapné narážky na chemtrails – čo je dokázané, že nám to spojenci robia – a vie to celý svet:
https://clave45.wordpress.com/2016/03/17/fotos-dentro-de-los-aviones-chemtrails/
https://www.google.com/search?ei=imhnXYrbGIPSwALHuI2wAw&q=chemtrails+fotos+interior+aviones&oq=chemtrails+foto&gs_l=psy-ab.1.2.0i203j0i22i30l3.2510.3556..6736…0.2..0.79.368.5……0….1..gws-wiz…….0i71j0j0i8i13i30.ootBOYDwH1I

videá o tíme:
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrailsov%C3%A1+letadla

a aj doma sa tomu národ venuje:
https://www.facebook.com/ChemtrailsSK/

A že sú diviaky premnožené? Koľkorazy som o tom písal? Koľkorazy som napísal, že síce máme NKS – ale nemáme stanovené Maximálne KS – situácia je taká, že máme z prírody FARMU na chov diviakov.
Ale zaujímavé je, že v takejto chvíli obvykle nastupoval KLASICKÝ mor ošípaných – KMO – ktorý naša veterina zvládla veľmi dobre – takže bolo treba aby sa objavilo niečo nové, čo sa NEVIE zvládnuť. A na to sú Biotechnologické laboratóriá – napr. v pobaltských republikách ich majú a tak to vehementne skúšajú – viď link a mapa.
Vážení – ide nová kríza – kto sleduje – ten vie – a US tollar padá rýchlo – oslabenie Eura – a jeho zničenie je podstatné – aj preto Br-exit = rozbitie EÚ, preto oddelenie Katalánska, preto migranti, preto kauza Volkswagen – preto AMO v Európe – sú to všetko útoky na Euro – a záujem, aby Euro krachlo. Je to vojna. Kto to nevidí – a ten kto to popiera z celej sily – je spolupracovník, troll a vlastizradca. Preto je dobré, nech sa ukážu a vyfarbia, aby sa vedelo, kde ich hľadať..aj po rokoch. Británia sa dala do spolku s USA a možno preto aj došla do EÚ, aby tým raz mohla odchodom zatriasť. Prvým pokusom o rozbitie jednoty EU a Eura bola Juhoslovanská vojna. Európa obetovala Srbov ale Euro zostalo. A začali sa diať divné veci – AMO je len ďaľší útok na Európu a Euro. Kríza, ktorá prichádza, je opäť spôsobená Čínou – tak ako prvá kríza – ktorá bola nazvaná hypotekárnou bublinou. BLBOSŤ – len skrývanie pravej príčiny. USA nemohli priznať, že nimi Čína tak otriasla. Prečo bola kríza? Lebo vznikom Eura sa Čína rozhodla držať hlavnú časť devízových rezerv v EURE a opustila dolár. Tým dala na voľný predaj svoje prebytky doláru na voľný trh, čím dolár poklesol a nakupovala Eurá, čím Euro stúplo. A začal krach – firmy vedené v dolároch padli a boli zalacno – kto bol pripravený – ten skupoval veľmi lacno. A to bola kríza. A teraz bude dôvodom zase Čína – US firmy už krachujú.
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/africky-mor-prasat-amp/

kiri
4 years ...

Mor ošípaných na východe sa už netýka len chovateľov a poľovníkov. Obce v pohraničí s Maďarskom vydali oznámenie o zákaze vstupu do poľovných revírov, aby zamedzili možnému šíreniu nákazy.
Cez toto územie vedie hlavná cyklotrasa do Maďarska. Kým sa veterinári snažia pod hrozbou pokuty zamedziť vstupu ľudí do prírody, kde sa pohybujú diviaky, v neďalekých Košiciach behajú medzi panelákmi. Situácia v okolí Košíc milovníkov prírody nepoteší. Päť obcí neďaleko metropoly východu vyhlásilo zákaz vstupu verejnosti do ich poľovných revírov. Gyňov, Kechnec, Milhosť, Seňa a Trstenné pri Hornáde túto informáciu oznámili prostredníctvom webových stránok. Lokality susedia s Maďarskom, kde bol výskyt afrického moru ošípaných potvrdený. Pokuta za porušenie zákazu vstupu sa môže vyšplhať až na 3 000 eur.

https://www.cas.sk/clanok/878010/kosice-pritvrdili-diviaky-uz-maju-pod-oknami-pre-mor-osipanych-uzavreli-cyklotrasu/?AT=wgt.hp_hp-spravy-najnovsie.c.x…A.

Martin
Martin
4 years ...
Odpoveď pre:   kiri

Slavo, Kiri, ja vo svojej práci som aj jeden aj druhý (živím sa ako analýzami, metodikou atď), jeden veľmi praktický, keď nelamentuje nad tým co by mohlo byt a bere situáciu aká je, druhý možno o fuz lepší prognostik, o kvapku lepší strateg o to väčší neprakticky snilek. Ze ste nekompatibilni, neznamená ze ten druhy je trdlo. Ľudia sa radi stotožňujú s mužom činu, a ten by mohol sem tam prehltnut víziu idealistu, lebo ten to ťahá dopredu, hoci spôsobom, čo realistovi smrdí. Slavo ďakujem za odpoveď, veľmi mi sadla a ďakujem Kirimu za elán.

Slavo
4 years ...
Odpoveď pre:   Martin

Martin, pekne si to diplomaticky zaobalil, ale nehnevaj sa. Vazne beries tie bluznenia o agentoch cudzich moznosti roznasajucich AMO a praskovani chemtrails? A to spominam perly len z tejto diskusie lebo on tu toho napustal dost na fore. Vacsinou to jeho spamovanie ignorujem no ked sa jedna o zavadzanie v odbornych otazkach ci takychto ocividnych hoaxoch ktore skodia ticho nebudem. A o to smutnejsie je ak je pravdive jeho tvrdenie, ze to je clovek co spolupracoval na nasich zakonoch. To sa potom jeden necuduje, ze sme tam kde sme

kiri
4 years ...

https://www.cas.sk/clanok/876055/najsmutnejsia-polovacka-pre-africky-mor-osipanych-bartolomej-pre-slzy-nedokazal-stlacit-spust-video/

Máme postavenú cenovú politiku a chceme ešte navýšiť cenu pre poľovníkov tzv. zástrelného a nájdeného pozitívneho diviaka (mŕtveho alebo odstreleného). Pri uhynutom s vírusom je to 67 eur plus 50 eur pre daný poľovnícky revír,“ uviedol Bíreš.

kiri
4 years ...

K téme článku – už 16.8.2019 bolo zverejnené v MÉDIÁCH – teda aj pre tých, čo nemajú internet – ako je možné loviť diviaky nepovoleným spôsobom. Je to vymenované. Vsjo jásno.
https://www.topky.sk/cl/10/1817065/Africky-MOR-utoci–Zacina-sa-velky-lov-na-diviaky–VAROVANIE-V-lesoch-si-davajte-pozor
Africký MOR útočí! Začína sa veľký lov na diviaky: VAROVANIE V lesoch si dávajte pozor Hlavný veterinárny lekár vyhlásil lov diviačej zveri aj formou zakázaného spôsobu lovu Zdroj: gettyimages.com 16.08.2019 12:00
BRATISLAVA – V nadväznosti na potvrdenie afrického moru ošípaných (AMO) na území SR v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri hlavný veterinárny lekár Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR nariaďuje všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR v týchto dňoch intenzívny lov diviačej zveri, pričom je umožnené použiť aj zakázaný spôsob lovu.
Poľovníci v týchto dňoch zintenzívnia lov na diviaču zver. Informoval o tom Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Podľa MPRV sa nariaďuje všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom je umožnené použiť zakázaný spôsob lovu podľa zákona o poľovníctve, a to použitie noktovízorov, ktoré nemajú svoju vlastnú zámernú osnovu, použitie zdrojov umelého osvetlenia a zariadení na osvetľovanie terčov. Za týmto vyhlásením je prepuknutie afrického moru u ošípaných.
Poľovnícka komora o nariadení informovala na sociálnej sieti Africký MOR útočí! Začína Zdroj: Facebook/Slovenská poľovnícka komora Voľné ruky pri nesprávnom aj zakázanom love Je možné použiť tiež nesprávny spôsob lovu, a to loviť diviačiu zver v noci s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky alebo s použitím zdrojov umelého osvetlenia alebo zariadenia na osvetľovanie terčov, loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 metrov od hranice poľovného revíru, loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske práce, po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku.
Africký MOR útočí! Začína Zdroj: TASR – Milan Kapusta
Podľa MPRV je možné tiež loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený. Cieľom tohto nariadenia je podľa MPRV obmedziť stavy diviačej zveri pri eradikácii afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Toto nariadenie sa nevzťahuje na poľovné revíry, v ktorých vecne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa vydala zákaz lovu diviačej zveri.
Musia však byť obozretní
Ministerstvo pôdohospodárstva zároveň vyzýva všetkých poľovníkov, aby dodržiavali maximálne možné opatrenia a spôsoby zabezpečenia bezpečnosti pri love zveri a manipulácii so strelnými zbraňami a zvýšili obozretnosť. Agrorezort zároveň upozorňuje na to, že nahlásenie zvierat podozrivých z nákazy štátnemu alebo súkromnému veterinárnemu lekárovi je zákonnou povinnosťou a je mimoriadne dôležité na zamedzenie šírenia nákazy do ďalších oblastí Slovenska. Podľa rezortu pôdohospodárstva sa nákaza šíri v Trebišovskom okrese. “Africký mor ošípaných (AMO) na území Trebišovského okresu sa rozšíril o ďalšie prípady v chove domácich ošípaných a o ďalší prípad diviaka. Druhý pozitívny diviak bol nájdený uhynutý v poľovnom revíry PS BAMARA Brehov, KU Cejkov. Nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných,” píše Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Podľa rezortu je počet ohnísk u domácich ošípaných dokopy desať.
“6. prípad – obec Svätá Mária, v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula. 7. a 8 prípad – obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula.
9. prípad – obec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený nedávno 4 prípad, v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané, 1 uhynula
10. prípad – obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov, z 3 ošípaných 1 uhynula,” popisuje ministerstvo.
Rezort informuje aj o aktuálnom pásme dohľadu: minimálne 10 km – kataster obcí Viničky, Klin nad Bodrogom, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Bol’, Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň.

Martin
Martin
4 years ...

Nie, veci okolo chemttrails ma nezaujímajú, tu (v tejto téme) ma zaujíma jedine osveta/choroby zvierat. Ale fakt je ten, že som sa nikde nedozvedel, ako je možné, že nákazy/ohniska nákaz sú práve tam, kde sú. Ale fakt je aj to, že teraz je to naozaj už jedno. To, že u nás nákaza nie je (širšie okolie BA), neznamená, že nemôže byť. Ale mrzí ma, že sa tu každý tvári, že nás sa to netýka a nerobí sa nič. Až to prepukne, všetci budú prekvapení. Je to cele ako EÚ, na papieri samé prijaté opatrenia, samé reporty a SPK, žeby zaplatila v naraznikoch 24 hod. monitoring a vyobstarala firmu, čo urobí napr. tie ohradniky, to nie. Všetci to vedia a aj tak nikto sám nič neurobí. Preto je stav aký je. Z mojej praxe viem, že motivovať niekoho k výkonu za peniaze (ala zabi diviaka, dostaneš odmenu) je nanič. Treba robiť a to nikto nechce. Keď som sa spýtal hospodára, čo sa bude u nás robiť, dozvedel som sa, že nič, lebo zatiaľ netreba… Ani sa mi do takého združenia nechce vstúpiť, čakatel nečakatel.

Slavo
4 years ...
Odpoveď pre:   Martin

Tak jednym zo zdrojov nakazy su zvysky jedla vyhadzovane napriklad kamionistami, Occamova britva v porovnani s konspiraciami o sireni skrz velvyslancov vybera jednoznacne. Tiez si nebudeme klamat casto sa maso rozdava a dokaze prekonat aj takouto cestou desiatky km od miesta ulovenia. A v pripade Slovenska mame take zvlastne prvenstvo ak sa nemylim, ze sme prvy stat kde nakaza dorazila skrz domaci chov. Povod je jednoduchy, svine a odstavcata z Madarska kde je nakaza v danej oblasti uz davno.

Inak odlov samotny je ten mensi problem, ovela dolezitejsie je odtranit uhynute jedince z reviru a kto bude precesavat denodenne revir a vyhladavat ich? Dalis ice odmenu okolo 60 EUR za vzorku z takehoto kusa no to stacit nebude.

kiri
4 years ...
Odpoveď pre:   Slavo

Klamár si – jasný a jednoznačný! Zase vkladáš slová, ktoré som nepovedal. A teraz už klameš veľmi a silne – o veľvyslancovi ! som nič nehovoril. To zámerne klameš – demagóg jeden, aj pán Goebels by z teba mal veľkú radosť. Klamár si a klamárom aj budeš. A zámerne zľahčuješ situáciu posmeškami, ale len pomáhaš prisluhovačom cudzej moci. Kecy o vyhadzovaní jedla kamionistami sú hlúposti – v tepelne spracovanom jedle predsa baktérie nie sú. Sú v surovom mäse. Akože – klobásy budú vyhadzovať kamionisti ? Takže toto je blbosť určená pre nezainteresovanú verejnosť, ktorú môžu oblafnúť. Ak niekto vyhodí z kamióna – alebo z iného auta – niečo – je to naštiepená – cielene nakazená návnada. Pozitívne je, že MOŽNÚ cestu verejne ukázali – akurát že verejnosti ponúkli “akceptovateľnú” verziu “potravina” – aby sa ľudia nenaštvali na zámerné roznášanie nákazy. Ale tresnúť hlúposť, že cez veľvyslancov – to je ozaj tvoja úroveň klamstva a zavádzania. A presvedčuješ, že tvorbe zákonov a o celom procese nemáš ani len dunctu. Keby si mal – nemôžeš písať také blbosti, aké píšeš. Lenže nemáš. Len sa robíš múdry a dobre snaživo slúžiš svojmu pánovi.

Slavo
4 years ...
Odpoveď pre:   kiri

kiri, k tvojej smole si internety pamataju tvoje blaboly a dovol mi citovat:

“je to výstraha pre diplomatov a presne tú konkrétnu diplomatickú misiu, ktorá to prvýkrát vykonala.Mali to dokonale odsledované a zadokumentované.”

https://www.horar.sk/2018/07/18/africky-mor-osipanych-opatrenia-na-zabranenie-sirenia/

a ano kiri, je uplne normalne, ze niekto vyhodi zvysky nedojedenej klobasovej bagety, trochu prosuta ktore sa mu uz nezda, ze je mozno skazene atd. Tepelne nedostatocne spracovaných vyrobkov je velke mnozstvo.

Inak, pan bol za komancov STB ak? alebo minimalne udavac pri jeho neutíchajúcej tuzbe vytvarat zoznamy triednych nepriatelov?

kiri
4 years ...

Ešte otázka – pre všetkých múdrych – a o tom, čo hovoril p. prof. Bíreš – o vyhadzovaní potravy z kamiónov – koľkože tých prípadov AMO je v okolí ciest, po ktorých chodia kamióny?
Resp – doteraz sa vyskytli prípady AMO v okolí ciest, kade chodia kamióny???

Pochopili? – o čom hovoril? A o čom a ako MUSEL hovoriť?
Hádam ten prípad na Morave? Alebo o tej prdeli sveta, kde kamión ani nevideli – a 99,9 % Slovákov nikdy v živote nebolo?

Slavo
Slavo
4 years ...
Odpoveď pre:   kiri

Zlin, priemyselne centrum vychodnej Moravy s nákazou hned vedla hlavného tahu prechadzajuceho mestom. Mas ty pravdu, tam nevedia ako kamion vypada a deti tam nadsene stoja pric estach ked raz za uhorsky rok nejaky prechadza mavajuc a dufajuc, ze im vyhodi plechovku od coly.

A ta prdel sveta ma byt kde? Myslis Trebisov? kde sa nakaza dostala domacim chovom pri nakupe prastiat v Madarsku? Tych svin co tam uhynulo pred pozitivnym nálezom bolo viac v domácich neregistrovaných chovoch. Co myslis ako skoncili kadavre? urcite ich hospodar poctivo odviezol a platil kafilerke ci aspon zakopal meter sestdesiat do zeme. Iba, z eby nie askoncili v chotari roznosene liskami

Luk.
Luk.
4 years ...

Pekne napísané od autora. Dal pravdu na stôl. ja poľujem na strednom Slovensku pod Muránskou Planinou. Veľa poľnohospodárskej pôdy tu nemáme ale nemôžem povedať zlého slova na kolegov poľovníkov.
Poctivo chodíme vonku niekoľko krát v týždni, často do úplnej tmi. Nie sme v náraznikovej zóne ,(ešťe) ale túto úlohu ako aj možnosť poľovania využívame na plno..

kiri
4 years ...

A o toto ide – v slovenských médiách rýchlo prekryté inými “dôležitými” správami – celý článok na linku:
https://cz.sputniknews.com/slovensko/2019100710786349-slovensti-farmari-biji-na-poplach-prodej-veproveho-masa-se-v-zemi-vyrazne-snizuje/
Slovenští chovatelé prasat už několik měsíců čelí velkým problémům v prodeji svých výrobků. Přichází o desítky tisíc eur. Informuje o tom Slovenská zemědělská a potravinářská komora.
Problémy mají farmáři v oblasti východního Slovenska z chovů infikovaných africkým morem prasat (AMP). I když je jejich maso bezpečné, prodej se výrazně snižuje.
„Všichni velcí chovatelé zvířat nevědí, co s prasaty. Jejich prodej je výrazně zpomalen. Zvířata zůstávají na farmách, přibírají na váze a my nevíme, co s nimi, místo toho, abychom je prodávali odběratelům na porážku a zpracování. Jen za jeden měsíc se nám nahromadily stovky kusů neprodaných prasat. Ztráty počítáme v desítkách tisících eur. Zvířata jsou přitom zdravá a maso bezpečné na konzumaci,“ sdělil Alexander Palágyi, člen představenstva Slovenské zemědělské a potravinářské komory.
Uvádí se, že od 20. srpna na Slovensku platí povinnost umisťovat na vepřovém mase speciální čtvercové razítko. To by mělo svědčit o tom, že vepřové maso pocházející z východu země je zdravotně bezpečné. Razítka mají být umisťována výlučně na slovenském trhu.
Certifikaci na razítkování mají pouze dvoje jatka z okresu Trebišov, proto možnosti na porážku prasat jsou omezená. Navíc se podotýká, že prodej ovlivňuje i úroveň poptávky – kvůli předsudkům spotřebitelé nejsou ochotni maso kupovat, i když laboratorní testy a osvědčení veterinářů svědčí o jeho bezpečnosti. Proto chovatelé prasat chtějí nařízení o použití razítka zrušit.

kiri
4 years ...

Ako funguje biologická a ekonomická zbraň. A v podaní tupiek aj politická – ovplyvňovanie názoru – kedy z najviac poškodeného robia vinníka.

https://www.topky.sk/cl/10/1841611/Za-drahsie-rezne-a-klobasky-dakujeme-Cinanom–FOTO-Desat-najhorsich-nasledkov-africkeho-moru-osipanych

sanchez
4 years ...

Tak ma napadla paralela s tou témou zámerného prinesenia AMO – asi sa to naozaj bežne robí – a vôbec to nie je mýtus. A toto je oveľa vážnejšia nákaza.
https://panorama.pub/31016-v-evakuirovannom-genkonsulstve-ssha-v-uhane.html?fbclid=IwAR38noYnDqg74WWhE8jPcDg5pIgzrpMtdwvYCpiPiM4d63bXD3AmTqEuYiA#.Xja64Cuio5U.facebook
Preklad:
Na evakuovanom konzuláte USA vo Wu-chane sa našli zakopané nádoby s biologicky nebezpečnými značkami: Čína potrebuje vysvetlenie. Čínske ministerstvo zahraničných vecí formálne požiadalo Spojené štáty americké, aby vysvetlili, že kontajnery s biologickým nebezpečenstvom boli nájdené pochované na evakuovanom generálnom konzuláte vo Wu-chane. Bezpečnostné sily ČĽR zakázali ďalšie diplomatické misie USA v krajine. Oficiálne vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí uviedlo, že kontajnery sa našli 30. januára po tom, čo bol generálny konzulát USA vo Wu-chane v plnej miere evakuovaný na osobitnej tabuli vzdušných síl USA v súvislosti s vypuknutím nového vírusu. Vyhľadávanie sa vykonalo po tom, ako čínska spravodajská služba odovzdala niektoré „nepopierateľné materiály“, ktorých obsah zatiaľ nebol zverejnený. „Keďže pokusy získať komentáre k oficiálnym a uzavretým diplomatickým kanálom v priebehu týchto dní neviedli k jasným odpovediam, rozhodli sme sa presunúť túto otázku na inú úroveň a požadovať odpoveď na verejnosti. Čína tiež požiadala o zvolanie naliehavé zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN “uviedla hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Hua Chunying. Ministerstvo uviedlo, že bolo nájdených celkom osem kontajnerov s biologicky nebezpečnými značkami. Xinhua News Agency tiež zverejnila svoju fotografiu vo vojenskom sklade v blízkosti konzulátu. Kontajnery bolizabalené do dvoch vrstiev plachty a zakopané na záhrade generálneho konzulátu v hĺbke jeden a pol metra. Ich obsah teraz študujú čínski vojenskí biológovia.

Slavo
4 years ...
Odpoveď pre:   sanchez

slovami klasika Prochazku “Vam musi jebat chalani”

A dodam uz len tolko:
“Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.”

Preklad snad zvladnete sami.

sanchez
4 years ...

Ešte to- v Maďarsku -neskočilo. A u nás detto. Bude to preliezať, resp. bude sa dať na to vyhovoriť. Ostražitosť neskočia. Dávajte pozor na pohyb cudzích áut cez revíry a ak by ste začuli čudný zvuk – hľadajte dron v povetrí a volajte policajtov na kontrolu niekde blízko stojaceho auta.
https://www.cas.sk/clanok/953217/africky-mor-osipanych-na-vychode-slovenska-veterinari-eviduju-pat-pripadov-u-diviakov/
V okrese Košice – okolie pribudli v uplynulých dňoch nové prípady výskytu afrického moru ošípaných (AMO) u uhynutých alebo ulovených diviakov. 5.3.2020 12,52hod

kiri
4 years ...

https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Africky_mor_osipanych-trebisov_05_2019.pdf

A teraz priamo v Košicoch – Africký mor ošípaných zistili aj u diviaka v oblasti mesta Košice, Košice 15. júna 2020
https://www.hlavnespravy.sk/africky-mor-osipanych-zistili-aj-diviaka-oblasti-mesta-kosice/2198814

kiri
3 years ...

Pozrite pozorne, ako sa Nemci chránia od poľských svíň. Stavba plotu na Nemecko-Poľských hraniciach…
AMO stále živý – či večne bude?
Z Afriky nič dobrého neprišlo…
Zobral niekto do úvahy nové a nové infikovanie čerstvými zdrojmi nákazy? – takými, ako bola nákaza infikovaná do Čiech do Zlínska?…kufríková nákaza. Je zaujímavé, že po podaní trestného oznámenia ( a iste po tajných rokovaniach a vážnom upozornení o zverejnení dôkazov) sa v Čechách už nákaza odtiaľ neobjavila. Akú má teda účinnosť podanie trestného oznámenia?…ak sú v rukách dôkazy? Aj AMO sa zastaví? Celkom zaujímavé, že?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=vkKgDAWkD9Q&feature=emb_logo&ab_channel=Sputnik%C4%8Cesk%C3%A1Republika
10. září Německo potvrdilo první případ onemocnění poté, co bylo v zemském okrese Spree-Neiße nalezeno divoké prase, které zemřelo na africký mor. Od té doby začala stavba plotu na hranici s Polskem místo dočasného plotu, který byl postaven v prosinci 2019 podél řeky Niesse. Anna Heyer-Stuffer, předsedkyně oddělení boje s nemocemi zvířat, řekla, že dnes ráno bylo potvrzeno 32 případů onemocnění africkým morem prasat.
Pevný plot z drátěného pletiva je vysoký 120 cm. Stavba plotu bude stát 12 600 eur a jeho údržba vyjde ročně na 2900 až 4500 eur. V červenci byl potvrzen další případ afrického moru prasat v domácím chovu na Slovensku, ohnisko nákazy je v obci Čierna v okrese Trebišov.
V souvislosti s nejnovějšími případy veterináři vytvořili tříkilometrové ochranné pásmo okolo ohniska, které zasahuje do katastrů obcí v okrese Trebišov Čierna, Boťany, Bačka, Biel, Čierna nad Tisou a Malé Trakany.
Pásmo dohledu v poloměru deset kilometrů zahrnuje v Trebišovském okrese katastry měst a obcí Kráľovský Chlmec, Veľké Trakany, Dobrá, Pribeník, Poľany a Leles. V okrese Michalovce jde o obce Ptrukša, Veľké Slemence, Ruská a Kapušianska Kľačany.
Originálny článok pohľadáte – dajte do googla:
První oběti v Německu. V Braniborsku začíná stavba elektrického ohradníku kvůli hrozbě přenosu afrického moru prasat

kiri
3 years ...

AMO aj v okrese Bardejov:
K okresu Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou a Prešov pribudol okres Bardejov
https://www.hlavnespravy.sk/africky-mor-osipanych-sa-rozsiril-do-deviateho-okresu/2344630

kiri
3 years ...

Nákaza afrického moru ošípaných (AMO) sa na území Slovenskej republiky rozšírila v poradí už do jedenásteho okresu.
K okresom Trebišov, Michalovce, Košice-okolie, Košice-mesto, Rožňava, Rimavská Sobota, Vranov nad Topľou, Prešov, Bardejov a Sabinov pribudol okres Revúca
https://www.hlavnespravy.sk/africky-mor-osipanych-sa-rozsiril-uz-do-jedenasteho-okresu-na-slovensku/2357340

kiri
3 years ...

Nákaza afrického moru ošípaných (AMO) sa na území Slovenskej republiky rozšírila v poradí už do osemnásteho okresu.

https://www.hlavnespravy.sk/africky-mor-osipanych-sa-rozsiril-do-dalsich-okresov/2507996

kiri
2 years ...

Novina!!!
Premnožená diviačia zver je totiž hlavnou príčinou šírenia afrického moru ošípaných !
Kto sa priznal???
Kto pripustil premnoženie?
Prečo sa spôsob poľovania nezmenil od komunistov?
Kto o tom rozhodoval? – koľko vlád má spoluvinu?
Kto ešte stále nestanovil MAXIMÁLNE prípustné množstvá zveri na Slovensku?
Ak existujú nejaké NKS (Normované Kmeňové Stavy) – prečo nie sú MaxKS?
Prečo Min. Životného prostredia už dááávno nereagovalo a neurobilo nápravu?

https://www.hlavnespravy.sk/v-suvislosti-so-sirenim-africkeho-moru-osipanych-od-dnes-plati-mimoriadne-nudzove-opatrenie/2630208

kiri
2 years ...

ááá – novinka z 5.2.2022 ! – “odborníci” sa rozhodli konať !
Teda presnejšie takto:
Aj preto sa rozhodli okamžite konať – sledujte dátum 5.2.2022 – a zverejnili nariadenie, v ktorom zahájili intenzívny lov na diviaky.
https://bratislava.zoznam.sk/odbornici-sa-rozhodli-konat-tato-zver-predstavuje-velke-riziko-nariadili-jej-lov/

kiri
1 year ...

Blíži sa – a čo s tým robí štát?
Ako to vyšetrujú?
Koľko škôd doteraz to spôsobilo?
Ako sa riadi opätovné zazverovanie revírov?
Aký je plán?
Alebo aj nie je?
Pod Veľkým Inovcom našli 18 uhynutých diviakov
https://rno.sk/pod-velkym-inovcom-nasli-18-uhynutych-diviakov-mali-amo/

https://www.teraz.sk/regiony/pod-velkym-inovcom-nasli-18-uhynutyc/693391-clanok.html

kiri
1 year ...

Zločin hromadného útoku na zdravie zvierat – tu nazývaný ako AMO a neriešený vyšetrovaním napriek tomu, že je jasné, že tento vírus bol vyvinutý a v kufríkoch roznesený z Lugolovho laboratóriu v Gruzínsku sa teraz už javí ako útok na hospodárstva mnohých štátov. Vlády mali konať – a nekonajú. Počítajte si, ako to bolo naplánované pre Čechy ( pre nás obdobne!) a prečo:
https://www.michalapetr.com/map-1653-brusel-chce-vyhubit-ceska-prasata-podle-vlady-usa-je-uz-ted-dovoz-veproveho-do-ceska-nejvetsi-kseft-fiala-zdecimoval-stavy-ceskych-vepru-pod-uroven-konce-i-svetove-valky-je-horsi-nez-hitl/