Aké je skutočné pozadie dnešného stavu diviačej zveri ?

obr.: Simona Benčaťová

Podobne ako u vysokej tak aj u diviačej zveri ( čiernej ) sa veľakrát stretávame s tým, že v médiách sa širokej verejnosti prezentuje čierna ako tá, ktorá spôsobuje poľnohospodárom veľké škody na ich poliach.

obr.: www.forestportal.sk/

Priložená mapka znázorňuje rozšírenie čiernej na území Slovenska. O vzťahu poľovníci vs. poľnohospodári aj na tejto web stránke už bolo písané. Jediné čo zaznieva z druhej strany na adresu nás poľovníkov je, že stavy čiernej sú preto tak vysoké, lebo ich málo lovíme. A k tomu ešte prirátajme AMO ( Africký Mor Ošípaných ) a opäť sme poľovníci na „výslní“. V jednom z predchádzajúcich článkov na tomto webe som písal, že ako je to už na Slovensku bežné, kto chce psa biť, palicu si nájde.

Čo sa týka dnešného stavu čiernej, nie je to také jednoduché. Podobne ako som písal v predchádzajúcom článku o vysokej, aj v súvislosti s dnešným stavom čiernej lov je súčasťou riešenia, ale nie je príčinou problému.

Bolo napísaných veľa vedeckých štúdií, kde boli uvedené výsledky výskumu na ulovenej čiernej v reálnych podmienkach v západnej resp. strednej Európe. Mnohé z nich som prečítal a pokúsim sa Vám laicky sprostredkovať ich výsledky, ktoré poukazujú na skutočnú príčinu dnešného stavu čiernej aj na Slovensku.

V mnohých vedeckých štúdiách sa uvádza, že v súvislosti so zmenou klimatických podmienok, čo sa týka aj podnebia na Slovensku, dochádza k zásadným zmenám v potravinovej situácii u čiernej. Zimy už nie sú tie, ktoré si mnohí z vekom aj skúsenosťami starších kolegov poľovníkov pamätajú.

Rozhodujúcimi faktormi dnešného stavu čiernej sa stali okrem dĺžky denného svetla počasie a dostupnosť potravín. Niekto by mohol namietať, že sa zabúda na situácie, kedy sa lovia vedúce bachyne. Áno situácia okolo ulovenia vedúcej bachyne je znakom nezodpovedného prístupu poľovníka a môže mať vážne dôsledky pre populáciu čiernej. S tým sa nedá nesúhlasiť.

Čo sa týka počasia, tak jeho súčasné zmeny sú výsledkom ľudskej činnosti od jej vzniku až do dnešnej doby. Tieto nedokážeme zmeniť, ale len ich spomaliť. V súčasnosti počasie napomáha tomu, že čierna má počas roku dostatočné zdroje krmiva. Rozľahlé lány kukurice a obilia poskytujú čiernej nie len bezpečný úkryt pred poľovníkmi, ale tiež bohatý zdroj krmiva. Niekto sa môže spýtať, ako súvisí dostupnosť potravín s dnešným stavom čiernej. Odpoveďou nech sú mu nasledujúce riadky.

V prípade čiernej môžu samice pohlavne dospieť už v prvom roku života. Toto zistenie už bolo v literatúre veľakrát uvádzané a učili sme sa to aj mi poľovníci v kurzoch. Informácie o minimálnom veku s ohľadom na dosiahnutie sexuálnej zrelosti, ktoré uvádzajú Cellina (2007), Delcroix a kol. (1990) podľa hodnotenia nálezov vo vaječníkoch, sú 4 až 11 mesiacov. Ako sa uvádza v štúdiách (Appelius 1995, Ahmad a kol. 1995, Biber & Ruf 2005, Malmsten a kol. 2017) u čiernej nie je pre vstup do puberty rozhodujúcim faktorom vek, ale určitá minimálna hmotnosť jedinca. V literatúre môžeme nájsť minimálne hmotnosti po vývrhu, ktoré sa pohybujú medzi 14 kg (Linderoth et al. 2010) a 28 kg (Stubbe & Stubbe 1977). Vyšetrenia prevedené v Bádensku-Wurttembersku ukázali, že koncentrácia pohlavného hormónu, ktorý spôsobuje zápach kancov, stúpa až do veku 10 mesiacov a v tomto veku dosahuje prahovú hodnotu pre vstup do puberty (Treyer 2008). Tu je potrebné uviesť, že mernou jednotkou tohto pohlavného hormónu je nanogram / gram tuku. Tuk vzniká predsa z krmiva. Koncentrácia hormónu u samíc dosahuje prahovú hodnotu pre sexuálnu zrelosť na konci 8 mesiaca a jeho mernou jednotkou je nanogram / mililiter krvnej plazmy. Napr. autori Mauget & Boisson (1987) vo svojej štúdii uvádzajú zvýšenie koncentrácie hormónu ako bodom sexuálnej zrelosti od 9 mesiaca pri telesnej hmotnosti 30 až 35 kg. Štúdia tiež poukázala na to, že vrchol bol dosiahnutý v mesiacoch január a marec a najnižšie hodnoty boli od júla do septembra. Keď zoberieme do úvahy, jednak kedy sa rodia diviačatá, jednak možnosti prístupu čiernej ku krmivu počas roku a kedy prebieha ruja, tak závery sa ponúkajú samy.

A to nie je všetko. Väčšina cicavcov využíva zdroje uloženej energie v tele na prekonanie najzložitejších štádií rozmnožovania ( posledné štádium gravidity, skorá laktácia ) a pretože čierna vyžaduje viac energie na reprodukciu, je preto viac závislá od konštantného príjmu krmiva ako iné kopytníky. Čierna využíva energiu z rezerv, ktoré nazhromaždila počas predchádzajúceho leta a jesene v rozľahlých lánoch kukurice a obilia, ktoré vysádzajú poľnohospodári. V nich má čierna dostatok času na to aby sa zotavila z vysokej spotreby energie ešte pred ďalšou reprodukciou.

A teraz niečo do vlastných radov. Bezhlavým prikrmovaním čiernej, ako prostriedku na získanie finančných prostriedkov z hosťovských spoločných poľovačiek, sme prispeli a tiež prispievame k dnešnému stavu v populácii čiernej. Prebiehajúce omladzovanie populácie čiernej tiež tomu prispieva.

Na záver je potrebné pripomenúť, že podmienky na dnešný stav populácie čiernej vznikali niekoľko rokov a bolo by naivné si myslieť, ako to vyznieva z „jednostranne vedených“ novinárskych článkov, že náprava je možná v krátkej dobe len činnosťou nás poľovníkov, ktorí máme byť za to v plnej miere zodpovední. Omyl, na dnešnom stave v populácii čiernej nesú spoločnú vinu počasie, činnosť poľnohospodárov, lesníkov a samozrejme svoj podiel na dnešnej situácii nesieme aj my poľovníci. Tak ako ide o spoločnú vinu, musí aj riešenie súčasnej situácie vychádzať zo spoločnej spolupráce poľnohospodárov, lesníkov a nás poľovníkov.

Dôležitú úlohu pri riešení zohráva informovanosť širokej aj poľovníckej verejnosti o skutočných príčinách danej situácie a zabrániť prenikaniu jednostranných informácii, ktoré nie sú založené na vedeckých podkladoch a radšej skĺznu do oblasti „bulvárneho plátku“ .


Autor:  Ing. Ján Krnáč

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
13 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
kiri
4 years ...

Najprv takto:
https://horou.sk/spravy/k-31-12-2018-bol-plan-lovu-diviaka-splneny-na-takmer-90/
K 31.12.2018 bol plán lovu diviaka splnený na takmer 90%
Podľa hlásení z okresných úradov bolo v poľovných revíroch na Slovensku ulovených spolu 50 939 diviakov, čo predstavuje približne 89,92% z plánovaného lovu. Diviačatá a lanštiaky sa môžu loviť po celý rok, diviačice a dospelé diviaky od 1. júla do 15. januára. Do 30. júna 2019 je však povolený mimoriadny lov diviakov vo všetkých vekových kategóriách ako opatrenie proti hroziacemu africkému moru ošípaných.
Kvóta lovu diviaka lesného
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola určená kvóta na lov diviaka lesného v poľovníckej sezóne 2018/2019 v počte 56 652 ks.
Podľa hlásení z okresných úradov bolo v poľovných revíroch na Slovensku ulovených spolu 50 939 diviakov, čo predstavuje približne 89,92% z plánovaného lovu.
Opatrenie proti AMO
V súčasnosti vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR povolenie na mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 18.01.2019 do 30.06.2019 vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky.
Tabuľka je v linku

OOP Diviačica Diviak Lanštiak Diviača SPOLU
plán lov plán lov plán lov plán lov
Bratislava 208 135 174 157 796 941 1677 1133 2366
Trnava 168 111 163 192 613 1667 1556 1509 3479
Nitra 335 302 229 285 1002 2211 2179 1726 4524
Trenčín 580 390 447 248 2737 3057 5983 4447 8142
Banská Bystrica 1204 1086 1035 928 4164 4796 9486 6270 13080
Žilina 388 292 386 235 1859 1815 4294 2793 5135
Prešov 692 444 516 267 2531 2049 5430 3831 6591
Košice 338 471 321 427 1533 3414 2986 2715 7027
VLM 61 81 40 55 146 185 395 274 595
Sumár 3974 3312 3311 2794 15381 20135 33986 24698 50939

kiri
4 years ...
kiri
4 years ...

A osamotené jedince treba zachovať, neloviť ich.

Podľa názoru skúseného poľovníka, keď lovíme srny, danielice, jelenice, teda samice, treba loviť aj diviačice. No prednostne lanštiačky! Ak poľovník stretne vodiacu diviačicu, ktorá nemá viac ako 40 kilogramov, okamžite ju má odloviť a najlepšie aj s diviačatami. Pohlavne dozrela v siedmich až deviatich mesiacoch, zúčastnila sa na ruji a keď má mladé, je v podstate ešte lanštiak. Gravidita a neskôr tvorba mlieka ju zabrzdí vo vývoji, všetko berie zo živín a zásob, ktoré by normálne organizmus použil na svoj vývoj. Z nej podľa I. Schlossera nikdy poriadna diviačica nebude. Navyše tvrdí, že diviačica, čo má chrutie v atypickom termíne, či už v lete, alebo na jeseň, ho bude mať atypické každý rok.

https://polovnictvo-rybarstvo.pluska.sk/polovnictvo/diviaky-vyhravaju-zmenime-taktiku

kiri
4 years ...

Pán Krnáč – ako vždy – výborná téma! Už som tu trikrát prispel – ale povedzte sám – čomu rozumejú títo akože poľovníci tu, ak sa nevyjadria – myslím zmysluplne – k takejto závažnej téme? Čomu teda rozumejú??? Namieriť optiku na niečo a vystreliť? A možno trafiť – a TOTO je podľa nich poľovníctvo? Teda – celé poľovníctvo? Vážení kolegovia, všetci musíme poľovať podľa zákona – a v tom zákone je chyba. Teda – vo viacerých zákonoch. Už som tu raz dal jedno krátke videjko – je najmä o rozume a odbornosti. A to je na Slovensku problém. Pozrite si znovu to videjko – je v diskusii Poľnohospodári vs poľovníci : https://www.youtube.com/watch?v=fIGzzQ96XjQ
od 3min 35sec je ukázané, ako by to malo vyzerať na poli. A nevyzerá!
Obrovské lány kukurice, obrovské lány repky, obrovské lány slnečnice – odkiaľ sa zver nedá vyhnať a už vôbec nie odpoľovať. Keby boli povinnosťou pásy kultúr striedať tak, ako je to bežné v Nemecku – a toto by mal prikázať zákon o ochrane prírody! A neprikazuje…lebo páni podnikatelia sú lobby – a dosadení ministri poslúchajú peniaze podporovateľov strán! A aj vedenie poľovníctva netlačí – lebo sú to ich papaláš-kámoš…inak sa nedá pochopiť, že by boli až takí hlupáci, ktorí by toto odborne nevedeli? Vedia-veru-vedia – ale “investori” nedovolia.
No a ďalší zákon, ktorý je úplne zlý – čo sa diviakov týka na 100% – je zákon o poľovníctve – v súbehu so zákonom o strelných zbraniach – presnejšie ustanovenia o love diviakov a nedovolených doplnkoch zbraní – je zaujímavé, že komunisti zakázali lampy na puškách a demokrati práve túto hlúposť ponechali – predĺžili….celé desaťročia ! Kto nemá na nočné videnie – mal by mať povinne lampu – aby bola aj bezpečnosť lovu a aj správny výber! Pretože bol ten spôsob lovu ( bez lampy a pod) zavedený za doby, kedy lovilo okolo 7000 ks diviakov za sezónu a vytrval dodnes – tento hlúpy spôsob lovu nás priviedol do stavu, kedy sa MUSÍ loviť 10 x viac diviakov – až k 70 000 ks ! To nikomu nebije do očí, čo je za tým a ako k tomu došlo??? A to by sme si mali mali uvedomiť, že žiadny zákon – ani ten o ochrane prírody nám nestanovuje nejakú hornú hranicu – maximum dovolených stavov jednotlivých druhov na našom území. Kto je za toto zodpovedný? Kto to mal navrhnúť? Kto sa o to má starať? Veterinári – z hľadiska premnoženia a následného ohrozenia? Alebo Min. živ. prostredia? Alebo Min pôdohospodástva – z dôvodu ochrany plodín? Alebo Min vnútra – ako všeobecnú ochranu štátu? Čo sa týka situácie s papaláš-kámoš – možno trochu AMO zmiernilo hlavný nešvár majiteľov revírov – vyberanie pokút za strelenie bachyne na spoločnej poľovačke, ale nemýľte sa – stále to funguje – hoci je to vážne porušenie finančnej disciplíny štátu a za toto by sa mali odoberať revíry a konateľ by mal byť stíhaný za daňový únik – a iste o tom orgány vedia – nevidel som, že by niekoho odstíhali. Prečo? že by papaláš – kámoš? A majú rôzne finty – povinný príspevok na kŕmenie, odobratie povolenky členovi, ktorý hosťa pozval a pod…ale vždy je to vymáhanie neoprávnenej pokuty. Pokuty môže ukladať iba zákon a sú vymenované v zákone. A daňový únik je vážny trestný čin – ide o zbrane, poľovné lístky, aj podmienky až slobodu.
Teda je oveľa viacej dôvodov, prečo je stav taký aký je.
Ešte poznámka – čo je vlastne vodiaca bachyňa? Viete dakto definíciu?

jarik
jarik
4 years ...
Odpoveď pre:   kiri

Lenže v Nemecku nie sú výmery poľnokultúr menšie preto, lebo by to niekto niekomu prikazoval,ale preto lebo tam nezažili 40 ročnú avantúru vlády blbov, keď červení potrebovali zničiť roľníkov ako ekonomicky a politicky nezávislú triedu a nahnali ich násilne do JRD.A z paholkov urobili predsedov.Čím sprostejší tým lepší …Družstevníci postupne stratili vzťah k pôde až sa prepracovali k nezávislosti na nej a na závislosti na dotáciách. Toto totiž už nie sú roľníci, ale ničitelia prenajatej pôdy na rozdiel oproti západným krajinám kde na pôde hospodária vlastníci. Keby to bolo možné nedal by som ani cent farmárovi,ktorý hospodári na výmere väčšej ako 50 ha a nepestuje na primeranej výmere aspoň 3 plodiny okrem kukurice a repky.

kiri
4 years ...

Páni – tento link presne potvrdzuje to, čo som písal vo vyššom príspevku – desaťnásobné nárasty odlovu – a nikto z kompetentných nijako nereaguje.
Prečo?
Z neschopnosti analyzovať čísla?…čísla 10-násobného nárastu sú malou výstrahou?
cit:… Chovu a lovu diviačej zveri som mal možnosť sa venovať vo funkcii poľovného hospodára viac ako dvadsať rokov v poľovníckom združení (PZ) Pravenec obhospodarujúcom poľovný revír o výmere viac ako osem tisíc hektárov (do roku 1993) s priemerným ročným odstrelom diviačej zveri 15 kusov v rokoch 1949 – 1959, 25 kusov v rokoch 1960 – 1970, 70 kusov v rokoch 1971 – 1980 a 143 kusov v rokoch 1981 – 1992. Najvyšší odstrel bol dosiahnutý za predsedníctva Eduarda Tataya st. v roku 1990, a to 182 kusov…

A teraz hľadajme – kto je za toto zodpovedný – kto z tých, čo tam boli – na Lesných úradoch na to ustanovení – a nekonali?
A prečo neiniciovali zákonné zmeny lovu – chovu – a teda plánovania?
A aj spôsobov na ÚČINNÉ zmeny lovu???
Takéto nárasty odlovov – a teda aj skutočných stavov – museli vykazovať nielen jednotlivé združenia – ale aj okresy – kraje – a aj celé Slovensko!
A toto si akože z tých, čo majú povinnosť riadiť slovenské poľovníctvo – NEVŠIMLI ??? Tak načo sú tam? – Či SPZ – či ešte aj Komora?
Či majú – a mali – úplne iné “úlohy” ?
Nie je to trestný čin – pri správe cudzieho majetku? – lebo zver je náš majetok – a oni ho majú spravovať.
Prečo generálny prokurátor – čo má robiť prokúru – ju v tejto oblasti nedozoruje – nerobí?

https://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2008/Leden—2008/Urcovanie-veku-diviacej-zveri

Bednarič
Bednarič
4 years ...
Odpoveď pre:   kiri

Súhlasím s Vami. Celý systém riadenia poľovníctva postavený a odkázaný na činnosť funkcionárov komory bol obrovský krok späť, nakoľko vznikla účelovo duplicita SPZ=SPK a následne neefektívna centralisticko funkcionárska direktíva. PZ sa stali povinne vazalmi SPK a preto nemôžu teraz niesť zodpovednosť za postupy a rozhodnutia funkcionárov SPK.

Halama Jozef, hospodar
Halama Jozef, hospodar
4 years ...

Som veľmi rad,že niekto začína rozprávať o probléme rozmnoženia diviačej zvery. Vodiaca bachyňa je kralovna čiernej zvery, tú poľovníci musia chrániť, ak chcú mať doslovne poriadok v revíre.

Marek 2377
4 years ...

Naše združenie má v tejto sezóne ulovených 11 lanštiakov no z toho je 90% kančekov. Neviem či je to náhoda, ale mám obavy, že v období chrutia boli napárené aj lanštiačky. Uvidíme či som mal správne obavy v máji.

Marek 2377
4 years ...

Podľa mňa Kiri je vodiaca diviačica alfa samicou.

kiri
4 years ...

Páni, moja otázka k vodiacej bachyni – aké krásne slovenské: “bachyňa” – od českého “bachyňe” – a to zase od nemeckého die Bache ! – asi tak, ako naša krásna slovenská poľovnícka uniforma – od nemeckého lesníckeho oblečenia…užáásne!
Teda – termín “vodiaca bachyňa” bol a je v slovenských poľovníckych združeniach ZNEUŽÍVANÝ na vyberanie nezákonných a protiprávnych POKÚT za odstrelenie “bachyne” – teda samice. A rôzne hranice ( nad 65kg vyvrhnutá, ocecané cecky, každá samica lanštiačka – aj s neocecanými ceckami …a pod ) – len aby sa platilo združeniu. A tresty ! Pritom – kto vie niečo o poľovníckom plánovaní – ten vie ( často predseda, či konateľ je tak neskúsený, nadutý, či priam sprostý, že ani netuší, o čom to je – tak vydá príkazy pod dojmom, že je všemocný – takých malých Kocnerov , Basternákov a Kicurov je plné Slovensko ! – treba im odobrať revíry – dnes má možnosť nahrávať každý mobil !) – teda pri plánovaní sa MUSÍ plánovať aj odstrel bachýň ! – a práve kvôli spoločným poľovačkám, kde sa s tým priamo počíta ! – lebo v behu sa to nedá rozoznať. Práveže sa nemajú tieto odstreliť z posedu – lebo tam sa to dá prečítať – počkať – príp. nestreliť, pokiaľ dobre nevidím. Teda – odstrel bachýň JE NORMÁLNE PLÁNOVANÝ – a dnes je aj povinný kvôli AMO ! – takže treba ich všetkých Kočnerov a samozvaných kráľov a vládcov nahlasovať Polícii a zároveň aj Lesnému úradu, nech ich potrestajú – aby sa nedalo ututlať – rovno na 158 – to sa nehráva a nedá sa zmazať – a musia riešiť. Preč s týmito samovládcami – je to porušenie finančnej disciplíny štátu a zároveň vynucovaná KORUPCIA – a revíry treba dať do novej dražby. Kto si neváži čo má – treba mu to zobrať.
Vodiaca bachyňa vo význame je nie každá bachyňa, čo “vodí” mladé diviačatá – ale stará bachyňa, čo vedie stádo a určuje hierarchiu v stáde, určuje, ktoré iné podriadené bachyne sa budú páriť – odháňa samcov od mladých – nezrelých bachýň a určuje teda, že príliš mladé bachynky sa nebudú páriť priskoro. Je to taká “dežurnaja” – dozorná ! ako dozorný na vojne…väčšina mladých netuší – starí hneď vedia. Áno, Marek2377 – správne a úplne presne – je to ALFA samica, čo uprace aj starých samcov. Po našom ľudovo – stará ježibaba, čo vidí a počuje všetko a nikto si do nej netrúfne. Ak o túto veľkú a silnú hrudu mäsa stádo príde – tak sa to potom v stáde jebe a pári krížom-krážom a potom sú napárené aj mladučké bachynky – 60kg, ktoré sú ešte nezrelé – tak po moslimsky – ak to má menzes – už je to plodné a ak je to plodné – je to žena! A tak sa prorok oženil s 8 ročnou a veľkoryso chvíľu ešte počkal…podľa našich zákonov by vás odsúdili za pedofíliu, ale moslimom u nás by to prešlo – pod zámienkou že je to iná kultúra. Tak s odstrelom takejto bachyne sa ponáhľajú super strelci, čo vidia velikánsky kus a za boha si do neho MUSIA streliť. Inak sa nedalo – boha – chlapi – verte! Raz cca r.2000 som bol na spoločnej v Borinke a hosťom bol vtedajší prezident zväzu – samozrejme na nástupe sa vystríhalo pred strelením vodiacej bachyne pod pokutou!- a kto ju strelil ako prvý? Rovno prezident – a ja som bol prvý, kto so psom z húštiny vyliezol a gratuloval som mu…kyslo sa usmieval…ale nemohol si pomôcť – na 25m vyšla z húštiny – a musel do nej streliť. Čo už? Tak sa mi to páčilo..ten iste pokutu neplatil.
Takže – nezmyselné šetrenie “vodiacich bachýň” – kedy sa za takúto berie z dôvodov ekonomických a výpalníckych každá samica diviaka, čo má mladé, aj čo nemá mladé – je asi jedným z hlavných dôvodov, prečo sa diviačia premnožila.
Pažravosť, honba za peniazmi a pocit vlastnej sily vo svojom revíri – alá Kocner je možno tým najväčším dôvodom, že sme tam, kde sme.
Pravdou je, že keby podnikatelia v poľnohospodárstve podávali na štát žaloby o náhrady škody na plodinách v takom množstve, že by štát nemohol nereagovať, asi by bol stav iný, lebo by štát sám o sebe musel plniť funkciu regulátora podľa jeho vlastných zákonov, lebo by ho to veľa stálo. Má na to orgány – len tie si neplnia svoje funkcie – od Komory, cez Veterinárov, Ministerstvo – v podstate nikto. Veterinári pracujú tam, kde ich to AMO núti – a inak – ? A čo ostatní? No reálne – čo??? Aj súčasné zvýšené čísla odlovu – nože si nalejme čistého vína – len sa píše odlov aj ten, čo sa v minulosti nepísal…lebo bez problému úrad povolí nový odstrel, ak je odstrieľané. O moc viacej sa nestrelí, ako sa strieľalo – len sa viacej prizná. A sme tam, kde sme boli.
Kde sú maximálne – bezpečné – stavy zveri? Kedy sa to prokurátor zodpovedných opýta? Alebo aj neopýta?

Marek2377
Marek2377
4 years ...

Mnohí z nás sa dopustili chýb. Áno priznávam aj ja som spravil chyby čo sa týka čiernej zveri keď som potiahol na vodiacu diviačicu. No v tej dobe keď som začínal poľovať som si potom vyberal diviaka zo stredu, alebo na konci čriedy. A čuduj sa svete ulovil som za každým samicu. Bol som z toho nešťastný. No dnes je tomu pravý opak a to bolo pred 20 rokmi. Veľkou mierou sa snažím túto teóriu lovu čiernej zveri vštepovať mladým poľovníkom alebo takzvaných rýchlokvasených poľovníkov, ktorí vidia len kusa a bác. Ja som zo starej školy t.j. dva dni pred a po splne a sem tam medzi tým ešte nejaké vychádzky. Lenže vtedy to bolo poctivých 5 nocí a aj lov bol v iných číslach . Ja viem že sa to nedá porovnať s dnešnou dobou a “technikou” lovu zveri, ale pri dnešných výdobytkoch technológie vieme zabrániť uloveniu vodiacej diviačicu. Takisto viem, že je to pre niekoho ťažké, alebo v danej chvíli si to uvedomiť no pokúsme sa eliminovať uloveniu vodiacu diviačicu(VD). Prednedávnom som mal na jednej postriežke 5 lanštiakov, no za čriedou išiel ešte jeden. Na druhý deň padla na mňa otázka že prečo som nestrieľal keď som ich videl od môjho kolegu z nášho PZ, ktorý bol len 200m ďalej od mojej pozície. Ja som sa nezameral len na tú čriedu, ale zameral som sa hlavne na Toho posledného čo zaostáva(viditeľné slabší a krivajuci lanštiak). Mal som v úmysle odloviť práve toho lanštiaka čo zaostáva. Čiže selektívne odstrel. To mi hovoril kolega na druhý deň čo má o 10 rokov Poľovníckej praxe viac. V skratke asi tak že málo mäsa. Ten istý člen minulú sezónu ulovil jeleňa 4VT hneď 2 deň na začiatku lovu jeleňov. A práve taký ma u nás najviac rečí o morálke a etike čo sa poľovníctva týka. Možno ste pochopili kam tým mierim. Nemci hovoria takým ľuďom asi takto: má plnú hubu rečí, ale nespraví nič(alebo presný opak).
Ešte k lovu čiernej zveri. Ja sa zameriavam na lov lanšťiakov hlavne v jarnom období a to marec, apríl. Vysvetlím prečo. Sam som bol svedkom toho ako VD začiatkom februára opúšťa svoju čriedu na prípravu svojho potomstva. Vtedy ich doslova odháňa od seba aby ju nenasledovali. A to je najvhodnejšia doba lovu slabších jedincov.

kiri
4 years ...

Plnenie plánu lovu diviačej zveri 2019/2020

Podľa hlásení z okresných úradov
bolo na Slovensku v poľovníckej sezóne 2019/2020 ulovených 75 223 diviakov.

Po započítaní nájdených uhynutých diviakov došlo k celkovému poklesu diviačej zveri o 76 476 kusov.
Na Slovensku nebol ešte nikdy zaznamenaný tak veľký počet ulovených diviakov ako v tomto roku, ide teda o historicky najvyššie štatisticky zaznamenané údaje.

tabuľka podľa krajov na linku
https://polovnickakomora.sk/sk/1575-plnenie-planu-lovu-diviacej-zveri-2019-2020.html