Poľovníctvo malo a stále má aj ženskú stránku

ilustračný obr.

Tak ako sa stále viac a viac žien uplatňuje v mužskom svete, tak sa ich stále viac a viac zúčastňuje pri výkone práva poľovníctva. Už z historického pohľadu môžeme vidieť, že ženy, ktoré boli aktívne na love, mali tendenciu vykonávať svoju prácu s väčšou vášňou ako ich mužskí spoločníci. Ak k tomu pripojíme ešte fakt, že lovecké božstvá starých Grékov a Rimanov, Artemis a Diana, boli ženy, to ukazuje na to, že schopnosť žien byť úspešnými na love bola vysoko cenená.

Prečo sú božstvá lovu ženské ?

Grécka bohyňa Artemis a rímska bohyňa Diana nezískali titul bohyne lesa a lovu bezdôvodne. Predpokladom ich zvolenia nebola len sila ( a akú silu má žena, to všetci dobre vieme, že kolegovia zodpovední poľovníci ? ), ale rozvážnosť, múdrosť a láska k prírode.

V minulých obdobiach sa tradovalo, že poľovníctvo je mužskou baštou, no v posledných časoch môžeme pozorovať nárast počtu poľovníčok. Aj keď existujú dôvody, prečo sa aj výkon práva poľovníctva stáva čoraz viac aj ženským a aj napriek všetkým podobnostiam sú medzi poľovníkmi a poľovníčkami stále badateľné rozdiely.

Kolegyne poľovníčky vstupujú na pole s hlbokým ocenením nášho dedičstva a vášňou starať sa o voľne žijúcu zver a ich biotopy, ktorých sme všetci súčasťou. Ženy poľovníčky, svojou prítomnosťou prispievajú k narušeniu stereotypov, otvárajú dialóg a začleňujú nové, rôznorodé hlasy do komunity poľovníctva. Mnoho žien prichádza medzi poľovníkov cez prácu so psami. Aportovanie, stopovanie alebo prechádzka so svojím štvornohým kamarátom napĺňa ženské srdce hrdosťou a radosťou. Skúšky psov často vzbudzujú zvedavosť na ďalšie vedomosti. Spoznávanie prírody a jej zvieracích obyvateľov je zásadným dôvodom cesty k poľovnému lístku. Okrem toho majú aj ďalšie dôvody na získanie poľovného lístka – tráviť čas v prírode, byť aktívna pri ochrane prírody, zachovanie biodiverzity, zdravé stravovanie, stretnutia rovnako zmýšľajúcich ľudí, výzva a podpora mysle a tela, prebratie zodpovednosti za divokú prírodu a lesy.

Aj keď kolegyne poľovníčky chcú loviť zver z mnohých rovnakých dôvodov ako mužská časť poľovníkov, predsa k tomu prinášajú pridanú hodnotu. Tou je, že si dokážu viac užívať čas v prírode a tiež neočakávané veci, ktoré sa v nej udejú. Obľubujú spoločné chvíle s rodinou a priateľmi a radi im poskytnú svoju pohostinnosť vo forme perfektne pripravenej a zdravej diviny. Okrem toho milujú ten moment, keď sa tma pomaly mení na sivú a keď vtáky začínajú spievať. Ako často hovoria, oplatí sa kvôli tomu vstávať.

Kolegyne poľovníčky nie sú radi len vonku, ale chcú vedieť aj trochu viac o tom, kto je tu v prírode okrem nich a tiež by ich chceli vidieť. Chcú sa dozvedieť veľa o voľne žijúcej zveri a to im výkon práva poľovníctva aj umožňuje. Rozmanité oblasti, od zoológie cez poľovnícke zákony až po poľovnícke tradície a zvyky si vyžadujú disciplinované učenie a praktické spojenia na celý život. Rozdiel ktorý je badateľný je, že kolegyne poľovníčky sú ambicióznejšie už v kurzoch, lepšie sa učia a dosahujú lepšie známky než ich mužskí kolegovia.

Podľa nejednej z nich, stráviť niekoľko hodín na posede je ako dovolenka, starosti a stres každodenného života sú rýchlo irelevantné, najmä v dnešnom uponáhľanom svete má tento oddychový čas cenu zlata. Vnímanie rozdielu medzi každodenným životom a lovom je oveľa dôležitejšie pre poľovníčky ako pre ich poľovníckych kolegov.

Sú tiež nezávislé a nezľaknú sa žiadnej úlohy, akokoľvek namáhavej. Ako často hovoria, zažiť prírodu znamená chrániť ju, starať sa o ňu a zachovávať ju a to ide ruka v ruke so špinou, potom a tvrdou prácou.
Nakoľko sa v posledných rokoch výrazne zvýšilo povedomie ľudí o ich jedle, aj preto ženy objavili poľovníctvo. Kolegyne poľovníčky sa snažia využiť možnosť konzumovať najprirodzenejší mäsový produkt. Samozrejme, že v prípade konzumácie kvalitnej diviny majú dobrý pocit aj z toho, že vedia, čo s rodinou jedia a že na nich len ťažko môže zapôsobiť nejaký potravinový škandál.

Je možné pozorovať nejaký rozdiel pri love medzi pohlaviami ?

Kolegyne poľovníčky sú vo väčšine prípadov opatrnejšie a menej hazardujú. Vždy pred samotným stlačením spúšte viac uvažujú. Uvedomujú si, že najväčším problémom je zlý zásah, čím zrania zver a spôsobia mu tým utrpenie. Vypestovali si viac empatie voči voľne žijúcej zveri. K lovu mladej zveri majú iný vzťah, ktorý vychádza z toho, že svoje deti nosia do pôrodu. A preto pri mierení napr. na teľa si zrazu uvedomujú, že chcú uloviť potomka matky.

Mužskí kolegovia môžeme len ťažko pochopiť, že kolegyne poľovníčky sa môžu vracať domov spokojné a šťastné aj napriek „ nevyužitej príležitosti “. Buď preto, že si neboli isté, alebo preto, že si v ten deň chceli len užiť prírodu. 

Väčšinu času sa netrápia, až kým nám nepovedia, čo videli. Potom si často vypočujú našu otázku

„A prečo si nestrieľala? “

Čo ich neraz privedie k tomu, že si samy položia jednoduchú otázku

„Ale prečo? Musíme ospravedlňovať zmeškaný výstrel ? „

Niekedy majú nutkanie to urobiť. Vlastne uvedomujú si to hlavné, že guľka, ktorá neopustí hlaveň, sa nikdy nemôže pomýliť. Ženy poľovníčky si však vedia poradiť aj s týmto chlapským podpichovaním.

Pre ženy, kolegyne poľovníčky je dôležité podobne ako v bežnom živote, tak aj pri výkone práva poľovníctva cítiť sa pritom pohodlne.

A čo na kolegyne poľovníčky hovoria ich mužskí kolegovia ?

Je to znak toho, že sociálne zmeny ovplyvňujú všetky oblasti nášho života. Ukazuje to tiež, že poľovníctvo nie je niečo, čo sa vykonáva len z mužských pohnútok, ale že všetci ľudia, bez ohľadu na pohlavie, vek alebo inú povahu, sa do toho môžu zapojiť.

Prečo sa viac žien stáva poľovníčkami ?
 

Na jednej strane sú ženy čoraz sebavedomejšie a cielene sa presúvajú do oblastí, ktoré v skutočnosti nezodpovedajú vzoru, ktorý si spoločnosť tak dlho budovala, na druhej strane tieto priekopníčky prevažne mužského lovu ukázali, že sú rovnocennými lovcami a svoje schopnosti nemusia skrývať za schopnosti svojich kolegov.

V poľovnom združení, ktorého som členom máme kolegyne poľovníčky a tiež poznám aj iné kolegyne poľovníčky a môžem s plnou vážnosťou povedať, že sú skutočným prínosom a to vo všetkom čo súvisí s výkonom práva poľovníctva.

 

Ing. Ján Krnáč

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
0 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments