Objektívne, kolegovia strelci, nájdete sa v nich?

obr.: pixabay.com

V dnešných časoch, keď nás zodpovedných poľovníkov obviňujú z toho, že sú stavy raticovej zveri vysoké, čím dochádza k vysokým škodám v lesnom hospodárstve aj v poľnohospodárstve a tiež sa na našom území u diviakov rozšíril africký mor ošípaných, sme vystavení tlaku na zabezpečenie účinnej regulácie zvýšeným odstrelom spomínanej raticovej zveri, či už formou individuálneho lovu alebo formou spoločných poľovačiek. Pozrime sa spoločne na problematiku strelcov na spoločných poľovačkách.

V minulosti sa často tradovalo, že veľa strelcov znamenalo veľa úlovkov na výrade. Dnes trend veľa strelcov platí už len v tom význame, že je to cesta získania veľkých financií, pričom úlovkov bude vo väčšine prípadov poskromne. Rozumne zmýšľajúci vedúci poľovačky sa snažia optimalizovať svoje spoločné poľovačky a čoraz viac sa spoliehajú na dobrých poľovných psov v kombinácii s dobrými strelcami. Mnohí z nás zodpovedných poľovníkov, ktorí sa zúčastňujeme spoločných poľovačiek sme si už určite všimli, že určití strelci v niektorých rokoch majú dobré úlovky, väčšinou viacnásobné, ale tí istí strelci niekedy odídu naprázdno resp. občas ulovia nejaký kus. Niektorí vedúci poľovačky sa v snahe dosiahnutia bohatého výradu, neboja umiestniť na štandy, kde je často veľa výhľadu, ale málo úlovkov, bezpečných strelcov. A na druhej strane obsadiť štandy, kde sa uloví veľa zveri, strelcami, ktorí poľujú už dlhé roky, ale na poľovačku chodia zriedka alebo vôbec. Ani toto riešenie neprináša očakávaný výsledok na výrade.

Mnohí odborníci poukazujú na to, že skúsenosti strelcov, fyzická zdatnosť, vek či pohlavie v dnešnej dobe nezohrávajú dôležitú úlohu.

Oveľa väčšiu úlohu zohrávajú nasledujúce spoločné znaky:

 • bezpečná a rýchla identifikácia
 • dôvera
 • sebaovládanie a trpezlivosť
 • vysoká úroveň tréningovej prípravy
 • úlovok áno, ale nie za každú cenu

Pozorný pozorovateľ pri streľbe na spoločnej poľovačke môže spozorovať niekoľko nasledujúcich typov strelcov:

Konzervatívec
Sem patria poľovníci, ktorí si stále myslia, že je nepoľovnícke strieľať na pohybujúcu sa zver. Zver lovia len z posedu a vo svojom revíri nemajú diviaky. Pre lov srnčej zveri určite správny variant, no pri love unikajúcich diviakov na krátku vzdialenosť, je to takmer nemožné. Stáva sa, že tento typ strelca môže občas niečo uloviť, ale väčšina loveckých situácií pre neho zostáva nevyužitých. Na druhej strane sú to často skvelé typy na socializáciu po poľovačke.

Neistý
V ich prípade ide o neskúsených strelcov. Streľba na pohybujúci sa cieľ je pre nich málo známou oblasťou. Alebo sú to strelci, ktorí počas roka takmer nelovia, no na jeseň chcú z rôznych dôvodov prijať spoločenské pozvanie. Na výcvik a nácvik manipulácie so zbraňou nemajú čas a niekedy jednoducho nemajú záujem. Niekedy vedúci poľovačky musím túto skupinu neistých strelcov roztriediť a poslať ich neozbrojených s honcami.

Netrénovaný
V jeho prípade hovoríme o strelcovi, ktorý sa často zúčastňuje poľovačiek a v priebehu sezóny sa zlepšuje, no zriedkakedy chodí na strelnicu. Občas máva na výrade nejaký ten kus, no rovnako veľa rán minie. Často ľutuje nevyužitú nádhernú poľovnícku situáciu. Zakaždým sa rozhodne, že v budúcom roku bude trénovať viac. A už je tu opäť jeseň a opäť neurobil nič pre zlepšenie svojich streleckých schopností.

Zablokovaný
V jeho prípade ide o dobrého strelca, ktorého formuje negatívna skúsenosť. Možno v minulosti ulovil chovný kus alebo to urobil už niekoľkokrát za sebou. Strach z ďalšej takejto chyby mu bráni vystreliť. Na poľovačke väčšinou vyčkáva alebo vyhľadáva situácie, ktoré takmer alebo len veľmi zriedkavo nastanú. S týmto typom strelca sa môže veľa dosiahnuť pri tréningoch na strelnici. Vhodné je s ním prebrať rôzne situácie, ktoré sa udejú na poľovačke. Vďaka pravidelnému nácviku a úspechoch na strelnici si môže uvoľniť psychické blokády – získa istotu a prehľad.

Váhavý
Je to podobné ako u zablokovaného, ale neformuje ho negatívna skúsenosť, ale často málo sebavedomia. Jeho strach že minie cieľ alebo z netrafí je väčší ako túžba po úlovku a peknom loveckom zážitku. Iní sa stávajú váhavými strelcami, keď neprečítajú zver. Deficity odozvy spôsobujú, že sme
váhaví, a to je dobré. No ak váhajúci vystrelí, guľka väčšinou trafí na sto percent.

Nekontrolovateľný
Čo sa týka typu tak tento patrí medzi najnebezpečnejších strelcov. Vyznačuje sa tým, že má na seba vysoké nároky a podľa toho aj správne trénuje. No chýba mu voľný čas vystreliť v správnom momente. Využíva každú príležitosť na streľbu na zver, ale chýba mu trpezlivosť a zručnosť, čakať na najlepšiu príležitosť na výstrel. Vždy si hovorí, že bude ešte čas na ďalšie výstrely. U tohto strelca sa dosahuje pokrok len prácou v mentálnej sfére.

Solídny
V jeho prípade ide o dobre trénovaného strelca, ktorý dokonale pozná svoje limity. Na spoločných poľovačkách má svoje kusy na výrade. Pravidelným tréningom je zvyknutý stáť voľne, s oboma otvorenými očami, strieľať a opakovať v pohotovosti. Po výstrele sleduje okolie a dokáže uloviť aj druhý kus. Ale rovnako dobre sa vie zdržať, ak mu situácia nevyhovuje a zver je lepšia napríklad pre susedného strelca.

Profesionál
V jeho prípade ide o strelca, ktorý je schopný si zapamätať všetky zmeny v okolí štandu a tiež je schopný určiť veľkosť predsadenia pri danej únikovej rýchlosti zveri. Jeho reakcie sú rýchle a suverénne, trpezlivo čaká na správny okamih výstrelu a má prehľad. Na využitie ponúknutej šance na dobrý výstrel potrebuje málo času a priestoru. Ovláda intuitívnu a bezpečnú streľbu v úzkych priesekoch. Riadi sa jednoduchým pravidlom : niečo uloviť – ale nie za každú cenu

V skutočnosti o úspechu streľby rozhodujú rôzne faktory, z ktorých niektoré môže strelec ovplyvniť, zlepšiť a optimalizovať napr. fyzickú zdatnosť, forma v danom dni, strelecké schopnosti, psychické nastavenie, ale aj používanú flintu, optiku a strelivo. No na druhej strane sú ďalšie faktory, na ktoré nemá žiadny alebo aspoň žiadny priamy vplyv napr. počasie, pridelený štand, situácie a príležitosti pri love.
Na záver kolegovia poľovníci, môžete sa objektívne zaradiť do niektorého z uvedených typov ? Ale urobte to skutočne objektívne. Aj v tom sa ukáže, či ste sa poľovníkom už narodili, alebo ste Vami zvolený typ strelca vybrali len preto, že sa na svoje strelecké schopnosti pozeráte cez ružové okuliare.

Nezáleží na tom, do ktorej zásuvky sa zasuniete, neustály tréning s vlastnou zbraňou v dynamickej guľovej streľbe je alfou a omegou. Nezabúdajte na jedno, že streľba je ako jazda na bicykli, akonáhle to zvládnete, viete ako sa to robí. Ale ak chcete byť naozaj dobrý, napríklad zúčastniť sa Tour de France, musíte tvrdo a veľa trénovať. Rovnako je to aj s poľovníckou streľbou. Vedúci poľovačky, vlastné ego a v neposlednom rade ulovená zver, vám za to zo srdca poďakujú.

Skúste sa objektívne zaradiť do niektorej kategórie
 • Konzervatívec 24%, 13 hlasov
  13 hlasov 24%
  13 hlasov -24 % všetkých hlasov
 • Profesionál 24%, 13 hlasov
  13 hlasov 24%
  13 hlasov -24 % všetkých hlasov
 • Váhavý 17%, 9 hlasov
  9 hlasov 17%
  9 hlasov -17 % všetkých hlasov
 • Zablokovaný 9%, 5 hlasov
  5 hlasov 9%
  5 hlasov -9 % všetkých hlasov
 • Solídny 9%, 5 hlasov
  5 hlasov 9%
  5 hlasov -9 % všetkých hlasov
 • Netrénovaný 7%, 4 hlasy
  4 hlasy 7%
  4 hlasy -7 % všetkých hlasov
 • Neistý 6%, 3 hlasy
  3 hlasy 6%
  3 hlasy -6 % všetkých hlasov
 • Nekontrolovateľný 4%, 2 hlasy
  2 hlasy 4%
  2 hlasy -4 % všetkých hlasov
Spolu hlasov: 54
11/06/2022

Ing. Ján Krnáč

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
3 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
Boss
Boss
2 years ...

No neviem, lebo kto o sebe prehlási že je neistý, váhavý, zablokobaný, ten by ani nemal čo robiť na spoločnej.

jano
jano
1 year ...
Odpoveď pre:   Boss

boss, strč sa vieš kam!

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 years ...

Kolegovia poľovníci,ktorí ste sa zatiaľ zapojili, ďakujem a tí, ktorí váhajú a ešte sa nezapojili do hlasovania, urobte tak čo najskôr. Pre mnohých z Vás to bude prvý krok na ceste za zlepšením. Boss, kto to o sebe prehlási, ešte to nemusí byť pravdou. Ako som už písal v článku, niektorí sa dívajú na seba cez ružové okuliare alebo sú na seba príliš náročny.

Krnáč