Ako sa správať na spoločnej poľovačke

Pomaly sa blíži obdobie organizovania spoločných poľovačiek a preto kolegovia zodpovední poľovníci si priblížme ako je potrebné pri účasti na nich správať.

Že je to zbytočné, však sa na zúčastňujete už toľké roky, tak o čom by sme hovorili ?

Skutočne nie je potrebné pripomínať si niektoré dôležité veci, ktoré sa týkajú spoločných poľovačiek ?

Nie som o tom a istotne ani väčšina z nás zodpovedných poľovníkov presvedčení. Realita hovorí o niečom úplne inom. Nebudem tu písať o organizácii spoločnej poľovačke, ale budem sa venovať hlavne niektorým veciam súvisiacich s prípravou poľovníka a samotnej účasti na spoločnej poľovačke. Nechávam priestor aj pre prípadné Vaše postrehy a doplňujúce informácie, ktoré prispejú k obohateniu relevantných informácií s tým súvisiacich.

Pre kolegov poľovníkov, ktorí sú vlastníkom horúceho poľovného lístka, alebo sa ešte nezúčastnili ako strelci na spoločnej poľovačke mám jednoduché pravidlo správania :

Buďte zdvorilí, nápomocní a čestní. Nikto nemá rád veľkohubých zelenáčov.

Vo väčšine prípadov sú pozvánky na spoločnú poľovačku formálne poštou alebo mailom. Na jednej strane je to vyjadrením uznania, že ste braný ako poľovnícky hosť a súčasne to zaväzuje, že prijatie alebo odmietnutie bude realizované rovnakým spôsobom. V prípade že je krátky čas do začiatku spoločnej poľovačky sa môže využiť napr. aj WhatsApp. Patrí medzi dobrý zvyk prijať alebo odmietnuť čo najrýchlejšie. Oneskorenie môže byť chápané zo strany pozývateľa, že čakáte na prípadnú „lepšiu“ pozvánku od iného. Ak ste odmietli, musíte to bezpodmienečne dodržať.

Sľub je sľub

Ospravedlnenia typu, že v deň spoločnej poľovačky je veľmi chladno, prší alebo fúka vietor sa neberú. Zohľadňuje sa len jeden dôvod odmietnutia – choroba. Vrcholom nekorektného správania je účasť na inej spoločnej poľovačke v daný deň. Tým ste prišli o budúci štatút poľovníckeho hosťa na spoločnej poľovačke. Je potrebné si uvedomiť, že zrušenie účasti v krátkom čase môže znížiť úspešnosť samotného lovu.

Najčastejšia otázka v predvečer spoločnej poľovačky :

Čo si zoberiem zo sebou ?

Sú dve odpovede na uvedenú otázku

„Iba to, čo je absolútne nevyhnutné“, alebo „Pre každý prípad“

Samotné riešenie sa nachádza niekde medzi týmito dvomi odpoveďami. Čo sa týka samotnej zbrane, tak táto musí byť vhodná na rýchlu streľbu a lov sa nesmie chápať ako nejaký výcvik v streľbe. Dobrí strelci sú žiadaní. Stále tu platí staré poľovnícke príslovie :

„Dôležité je, kto stojí za spúšťou“

Vhodné sú flinty s loveckým kalibrom začínajúcim pri 7mm a vyššie. Keďže sa strieľa na krátke vzdialenosti a nelovia sa slony, pre kalibre magnum tu nie je priestor. Flinta by mala byť vybavená optikou, ktorá zabezpečuje čo najväčšie zorné pole pre zabezpečenie väčšej bezpečnosti pri streľbe. Zaujímavou otázkou je tiež, koľko nábojov je potrebné mať pri sebe. Obzvlášť nepríjemná je situácia, ak by ste napr. už v druhom pohone nemali náboje. Veľmi trápne by vyzeralo aj to, keby ste si chceli požičať náboje od niekoho z prítomných poľovníkov. Ergo zabaľte si dosť munície. Krabička s 20 nábojmi by mala postačovať.
Čo sa týka samotného oblečenia, tak vzhľadom na možné zmeny počasia je potrebné pamätať na to, aby Vás udržalo v teple, chránilo pred vlhkosťou, umožňovalo voľnosť pohybu a obsahovalo časti signálneho sfarbenia. Univerzálne riešenie neexistuje a preto sa v praxi osvedčil cibuľový princíp v nasledujúcom poradí – základná vrstva, izolačná vrstva a vonkajšia vrstva odolná voči poveternostným vplyvom. Pre izolačný efekt sú rozhodujúce vzduchové medzery medzi jednotlivými „cibuľovými vrstvami“. Tie uchovávajú teplo a podporujú transport vlhkosti von. Telo tak zostane v teple a suchu. Svoje miesto majú aj vyhrievané bundy. Ruky je potrebné si chrániť vhodnými rukavicami, ktoré umožňujú streľbu. Nezabúdajte na to, ako sa bežne hovorí, nohy musia byť v teple.

V prípade že využijete vlastné vozidlo, toto by malo obsahovať okrem iných vecí prepravnú vaňu na zver, plnú nádobu na vodu, gumové čižmy a baterku.

Teraz k jednému neduhu, ktorý je možné stále vidieť na začiatku spoločnej poľovačky – neskorý príchod na miesto zrazu, ktorý je vrcholom neúcty a ignorácie voči organizátorovi a zúčastneným kolegom. Je potrebné prísť najneskôr 15 minút pred začiatkom, ohlásiť sa poľovnému hospodárovi, prípadne kolegovi, ktorý Vás pozval a súčasne sa zapísať do prezentačnej listiny. Dôležité je tiež mať pri sebe všetky potrebné dokumenty. Z bezpečnostných dôvodov by mala výzbroj aj výstroj zostať vo vozidle.

V prípade zaznenia poľovných signálov je potrebné vhodne reagovať. Počas príhovoru poľovného hospodára a vedúceho poľovačky je potrebné pozorne počúvať a nerozprávať sa so susedom. Dôležité je tiež si zapamätať, kedy začína a kedy sa skončí poľovačka. Ak ste niečomu nerozumeli vo vysvetleniach vedúceho poľovačky, tak sa spýtajte hneď, keď je na to ešte čas.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať radeniu sa jednotlivých vozidiel, ktoré budú rozvážať strelcov na štandy, aby nedochádzalo k nejakým zdržovačkám. Na Vám určenom štande sa nezabudnite ohlásiť susedom na štandoch a na vlastnom štande odstráňte všetky polámané halúzky, padnuté suché lístie, sneh prípadne iné veci, aby ste stáli na holej zemi, aby ste pri pohybe nerobili zbytočný hluk. Určený štand neopúšťajte bez dovolenia. Ak máte so sebou skladaciu stoličku, tak si na ňu môžete sadnúť a vyčkávať, ale lepšie je byť stále v strehu. Ako mi hovorieval môj starý otec, zver môže niekedy prísť ako duch a prekvapiť strelca. Nezabúdajte na jedno dôležité pravidlo, že strieľam len na to, čo som bezpečne rozpoznal a na čo môžem strieľať.

Praskanie v kroví nie je pokyn na streľbu.

Ak sa vystrelí na zver a táto nezostane hneď v ohni, nikdy neopúšťajme svoj štand a bezducho nezačnite pobehovať na mieste nástrelu prípadne sledovať zver v smere jej úniku. Takýto poľovníci nepatria na spoločnú poľovačku. Z ich strany ide o neodpustiteľné faux pas. Rovnako neodpustiteľné je aj zamlčovanie zlých a nejasných výstrelov, či z falošnej pýchy, hanby či ješitnosti. Takto nedohľadané kusy sú vystavené veľkému utrpeniu, čo je vysoko nepoľovnícke a neprofesionálne.
Je potrebné mať v sebe zakotvený zvyk, že spúšť stlačím len vtedy, keď som si istý zásahom.

„Skúšať nie je etické“

Každý kolega poľovník, ktorý berie pomáhanie ako samozrejmosť, namiesto toho, aby viedol hlúpe reči a „dobré rady“ s nápojom v ruke, zanecháva vždy pozitívny dojem a bude účastníkom spoločnej poľovačky aj na budúci rok.

Ešte chcem upriamiť pozornosť na dve dôležité veci. Jednou z nich je myslieť dopredu na to, kde uskladním flintu pred posledným pohonom a v prípade, že ulovím nejakú zver, či mám na klobúku resp. čiapke miesto na umiestnenie zálomku, ktorý obdržím na výrade. Aj v tom sa ukazujete, či ste skutočne zodpovedným poľovníkom, ktorý si ctí tradície a prejavuje zveri patričnú úctu.

Ako som uviedol na začiatku, ak máte niečo na doplnenie tak nech sa páči máte priestor.

 

Ing. Krnáč

 

Buďte prvý kto pridá komentár

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.