Srnčia zver – odhad veku ( II.časť )

Úspešne sa previedol odstrel vyhliadnutého srnca a teraz má poľovník za povinnosť overiť si správnosť chovateľského zásahu – skolaudovať hotovú stavbu. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že „neobmedzený” čas na posúdenie môže prispieť k eliminácii chyby na minimum aj v tomto prípade pôjde len o odhad veku.

clanok_odhad_veku_srncej_201

Jednou z metód je odhad veku podľa opotrebenia chrupu. Pri tejto metóde je potrebné pamätať na to, že opotrebovanie chrupu prebieha u každého jedinca podľa individuálnych daností, rozdielnej tvrdosti zubov, je závislé od zloženia potravy a na podloží, ktoré sa vyskytuje na mieste jeho výskytu.

Trvalý chrup srnčej zveri má vzorec 0 (1) 3 3 / 3 1 3 3 čo označuje, že v ľavej polovici hornej čeľusti môže mať srnec 1 očniak, má 3 predstoličky ( premoláre – P1, P2, P3 ) a 3 stoličky ( moláre – M1, M2, M3 ) a v ľavej polovici spodnej sánky má 3 hryzáky ( I1, I2, I3 ), 1 očniak ( C ) primknutý k hryzákom, 3 prestoličky a 3 stoličky. Zloženie zuba je nasledovné – korunka je na povrchu pokrytá vrstvou bielej skloviny a obsahom zubu je dentín, ktorý vystupuje na povrch po obrúsení skloviny. Podľa posledných výskumov tvrdosť zubnej skloviny rozhoduje omnoho viac o opotrebení zubov ako farba dentínu. Predstoličky a stoličky majú okrem toho aj štrbiny.

clanok_odhad_veku_srncej_202

Keď sa pozrieme z boku na hornú čeľusť a spodnú sánku vidíme, že obidve tvoria oblúk, spodná sánka je vydutá a horná čeľusť vypuklá. V miestach kulminácie prehnutia dochádza k najväčšiemu obrusovaniu v dôsledku najintenzívnejšieho prežúvania. Je to v poradí 2. a 3. predstolička ( P2, P3 ) a 1.stolička ( M1 ). Odchýlky, ktoré si poľovník všimne skôr, ako začne s určovaním, sú spôsobené zlým zaokrúhlením čeľustného oblúku ( patologická deformácia ), chýbajúcimi zubami napr.v hornej čeľusti alebo zlým zdravotným stavom zubov. Odhad sa prevádza na zuboch ľavej polovici spodnej sánky, pričom sa porovnáva s pravou polovicou. Štatisticky vychádza, že touto metódou je možné v 50% odhadnúť správny vek, v 25% je odchýlka 1 rok a v zostávajúcich 25% je odchýlka vyššia.

clanok_odhad_veku_srncej_203

Chrup 1.ročného srnca ( I.VT ) je charakteristický buď trojdielnou P3 ( č.4 – znak mliečneho chrupu )

clanok_odhad_veku_srncej_204

alebo P1, P2, P3 a M3 sú už vymenené a vykazujú svetlejšiu farbu ako ostatné zuby – č. 1. Hrany a hroty sú najostrejšie, o čom sa môžeme presvedčiť priamo hmatom.

 
Nakoľko sa podľa mňa, na v literatúre často znázorňovaných bočných pohľadoch na spodnú sánku ulovenej zveri nedá celkom presne vysledovať opotrebenie jednotlivých zubov, ponúkam na nasledujúcich obrázkoch zväčšený pohľad zhora na zuby P2, P3 a M1 ( zľava doprava ), ktorý podľa mňa umožňuje lepšie vysledovať opotrebenia. Pričom biela farba znázorňuje sklovinu, šedá dentín a čierna teleso zuba. ( Ospravedlňujem sa za ich nižšiu kvalitu, ale obrázky sú ešte dostatočné pre posúdenie ). Doporučujem pri tejto metóde využívať silnejšiu lupu.

clanok_odhad_veku_srncej_205Chrup 2.ročného srnca ( II.VT ) začína vykazovať prvé obrúsenie na predstoličkách P2 a P3, pričom na P3 sa objavila na vnútornom hrote plocha dentínu v podobe kosoštvorca. Na stoličke M1 sa hlavne na vnútorných hrotoch rozšírila plocha dentínu na pretiahnuté kosoštvorce.

clanok_odhad_veku_srncej_206Chrup 3.ročného srnca ( II.VT ) vykazuje zbrúsenie hrán P2 a P3, dentín vystupuje ako nepravideľný, rôzne široký súvislý hnedý pruh, ohraničený bielou sklovinou. Priehlbiny a štrbiny sa stávajú plytkými. Na P3 sa spojila kosoštvorcová plôška vnútorného hrotu s obvodovou plochou.

clanok_odhad_veku_srncej_207Chrup 4.ročného srnca ( II.VT ) nemá na P2 ešte prerušené záhyby, ale na P3 vznikla postupne sa zmenšujúca štrbina, spojením plochy vnútorného hrotu v dvoch miestach s plochou vonkajších hrotov. Môže sa stať, že toto prerušenie nastane až v 5.roku. Pre kontrolu si všímajme M1, na ktorej sú v 4.roku pozdĺžne štrbiny tenké a úzke , ale v 5.roku je štrbina v prvej polovici zuba prerušená. Pri P3 začína prevládať plocha hnedého dentínu nad plochou zuboviny.

clanok_odhad_veku_srncej_208Chrup 5.ročného srnca ( II.VT ) charakterizujú obrúsené hrany a hroty P2 a P3, čo vedie k značným zmenám na M1.Na prednej časti M1 je jasne viditeľné prerušenie štrbiny, zostal len ostrovček ohraničený dentínom a sklovinou. Štrbina v druhej časti M1 je úzka a ešte neprerušená.

clanok_odhad_veku_srncej_209Chrup 6.ročného srnca ( III.VT ) má hrany P2 a P3 silne zbrúsené a preto štrbina P3 sa stala ostrovčekom a druhá štrbina začína strácať kontakt s okrajom. V prednej časti M1 úplne zmizla štrbina a v zadnej časti sa zmenila na pozdĺžne prehnutý ostrovček. V strede M1 je silne zbrúsený stĺpik.

U starších srncov pokračuje opotrebenie, pričom sa plocha dentínu výrazne zväčšuje až nakoniec vznikajú neprerušené plochy s úzkymi plochami skloviny na okrajoch.

clanok_odhad_veku_srncej_2010
7 ročný

clanok_odhad_veku_srncej_2011
8 ročný

clanok_odhad_veku_srncej_2012
9 ročný

clanok_odhad_veku_srncej_2013
10 ročný

Pri metóde odhadu veku podľa opotrebenia chrupu je vhodné využiť aj tzv.Budenzovu metódu. Táto si všíma opotrebenie posledného stĺpika M3. Opotrebenie začína približne od veku 4.rokov ( č.1 na obrázku ), pričom pozdĺžna ryha na tejto časti zubu zmizne asi vo veku 7.rokov ( č.2 na obrázku ). Nakoľko v prípade tejto metódy ide len o určenie približného veku ulovenej zveri, využíva sa v prípade pochybností ako doplnkové kritérium.

clanok_odhad_veku_srncej_2014

Podľa niektorých autorov napr. Kolář ( 2002 ) vek ulovenej zveri je možné odhadnúť podľa uhlu, ktorý zvierajú hryzáky s osou spodnej sánky. Využitie tejto metódy v praxi je problematické, nakoľko celkový stav hryzákov zodpovedá charakteru prijímanej potravy.

clanok_odhad_veku_srncej_2015

Posúdenie stavu hryzákov môžeme využiť len na hrubé rozlíšenie, či ide o mladú alebo staršiu zver.Pri exaktnej metóde určenia veku zveri pomocou anúl v zubnom cemente prvej stoličky páni Hell, Herz a Gintner zistil závislosť medzi výškou korunky M1 a prvého I1 a vekom jedinca. Spomínané miery sú vhodné na objektívny a súčasne priamo merateľný odhad veku srnčej zveri. Merajú sa posuvným meradlom pri prvej stoličke na vnútornej strane od miesta, kde zub vychádza z ďasna po najvyšší hrot a pri prvom hryzáku z prednej strany od miesta kde vychádza z ďasna až po horný okraj uprostred zuba.

clanok_odhad_veku_srncej_2016clanok_odhad_veku_srncej_2017

Obidve hodnoty sa sčítajú a výsledok sa porovná s tabuľkovými údajmi, a tak sa zistí, pre ktorý vek najlepšie vyhovujú. Jediným problémom môže byť výška prvého hryzáka, ktorého opotrebenie je závislé od druhu prijímanej potravy. Ďalším problémom môže byť, že niektoré zo sledovaných zubov sa po preparácii uvoľnia a musia sa prilepiť naspäť, čo môže ovplyvniť namerané hodnoty. Preto podľa mňa by bolo vhodnejšie namerať výšku korunky M1 a nameranú hodnotu I1 brať ako doplnkovú hodnotu. Hodnoty sa porovnajú s hodnotami v tabuľke.clanok_odhad_veku_srncej_2018

Pomerne známym spôsobom na rozlíšenie mladých, dospievajúcich a dospelých jedincov je kontrola kostnatenia rôznych častí kostry. Kontroluje sa napr. kostnatenie spojov lebkovej kosti s kosťou klinovou na vypreparovanej lebke ulovenej zveri. Vypreparovanú lebku je potrebné otočiť parožkami smerom dolu a preskúmať oblasť, ktorá je označená zelenou šípkou. Na ďalších obrázkoch zľava doprava – mladý, dospievajúci a dospelý srnec.

clanok_odhad_veku_srncej_2020clanok_odhad_veku_srncej_2021clanok_odhad_veku_srncej_2022

 

clanok_odhad_veku_srncej_2023Ďalším pomocným ukazovateľom veku ulovenej zveri sú lebkové švy – švy čelových kostí. Lebkové švy u srncov do veku 4 rokov sú dobre viditeľné. Po piatom roku vápenatenie chrupavky zosilňuje a lebkové švy sa po vyvarení zdajú byť rozmazané. U starých srncov nie sú závity lebkových švov po vyvarení viditeľné, ale vystupuje len drsný čelový hrebienok, pretkaný kostnými ryhami.

 

 

Pre dosiahnutie čo najpresnejšieho odhadu veku ulovenej zveri, je potrebné kombinovať viaceré metódy a nespoliehať sa len na jednu z nich.

Tieto dva články o odhade veku srnčej zveri si nekládli za cieľ niekomu radiť, ale chcú vzhľadom na situáciu v tejto oblasti v poľovníckej obci pomôcť vyvarovať sa prípadných chýb pri odstrele zveri.

 
Priznám sa, že ma milo prekvapil záujem návštevníkov tejto web stránky o I.časť a preto mi na záver II.časti dovoľte sa poďakovať všetkým čo si ich prečítali a ešte prečítajú a tiež tým, ktorí vyjadrili svoj názor vo forme komentára. Ďakujem a už pripravujem podobné články o vysokej.

Autor: Ján Krnáč

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
13 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
novacik90
novacik90
13 years ...

Myslím že by sme toto mali povinne čítať všetci poľovníci. Píšete dobré články p.Krnáč. Už sa teším na ďalšie.

Ivo-NR
Ivo-NR
13 years ...

Vynikajúci článok, ďakujem.

kolemjdoucí
kolemjdoucí
13 years ...

Váš článek se mi hodně líbil.

Lacomaco
Lacomaco
13 years ...


Ako zvyčajne perfektný článok. Ďakujem a prajem ešte veľa chuti do písania.

milanhrozny
milanhrozny
13 years ...

Toto chýba každému dnešnému poľovníkovi, čítal by som im to ako bibliu, a pri každej príležitosti. Ako sa pozerám dnes okolo seba, totálne a bezhlavým strieľaním sa devastuje genofond trofejovej zvery u nás. Strieľajú sa jedinci nie podľa výradových kritérií ,ale podľa veľkosti a krásy trofeje, ba čo je ešte horšie, len za účelom získania niekoľkých kg. diviny.

Mirec35
Mirec35
13 years ...

Veľmi dobrý článok, rád si prečítam aj článok o vysokej. Lovu zdar !

sifo
sifo
13 years ...

Takto to funguje s hodnotením trofejí !
[b]Zamyslenie![/b]
Po prečítaní článkov o “odhade veku srnčej zveri” sa čoraz častejšie zamýšľam nad tým že je to len subjektívne hodnotenie RHK ! (ovplyvnené osobami v tejto komisii) a koho vlastne posudzujú !

Odhad sa prevádza na zuboch ľavej polovici spodnej sánky, pričom sa porovnáva s pravou polovicou.
Štatisticky vychádza, že touto metódou je možné v 50% odhadnúť správny vek, v 25% je odchýlka 1 rok a v zostávajúcich 25% je odchýlka vyššia.
Sú tam aj iné veci podľa ktorých sa hodnotí.(to je jasné)
Ja patrím k tým NIE VYVOLENÝM a preukázať správnosť ulovenia a predloženia svojej trofeje mi potvrdili až znalecké posudky !
Ale je zarážajúce že po preukázaní chybného rozhodnutia RHK – [b]NIKTO[/b] nenesie [b]ZODPOVEDNOSŤ [/b]!
Takže sa konanie na OLÚ zastavilo a je to vybavené ! ! !

Ale na Výstave je trofej vystavená , odprezentovaná skôr ako sa preukáže vlastne čo je [b]pravda[/b] ! a ešte aj s [b]červeným bodom[/b] !!
Potom po výstave to riešia v správnom konaní a vlastne nemali pravdu a hrozili nejakými sankciami !

Takže ak to ani RHK nevie správne “odhadnúť” tak o čom to vlastne je ? !
Takže takto to vlastne “nefunguje “

sobolic
sobolic
13 years ...

pre sifo
Máte pravdu sifo. Mám podobnú negatívnu skúsenosť z minulého roku. Myslím si že celý systém posudzovania veku trofejovej zveri je chybný. Vedie to k obrovským stratám na genofonde. Je zaužívaným pravidlom,že sa vek uloveného jedinca hodnotí až po jeho ulovení. Kritériá sú nastavené zle a v praxi sa len ťažko uplatňujú. Je v mnohých prípadoch priam nemožné správne určiť vek zvieraťa. Ak mi niekto bude argumentovať otrepanou frázou o tom,že nemám strieľať keď som si nie istý, tak nech si radšej nerobí námahu.

sifo
sifo
13 years ...

Pre p. sobolic
Ešte k tomu !

ja to mám v priebehu 3 rokov 2x !
Odvolal som sa proti rozhodnutiu OLÚ ,ale to ma samozrejme poučili že ak “prehrám ” zaplatím ten posudok z NLC a potom ma disciplinárne potrestajú !
(zastrašujú už dopredu )
Takže ak RHK pochybuje o predloženej trofeji ,[b]malo by byť v ich záujme aby si to dali takto overiť [/b]! A potom vyviesť závery !

Stretol som sa ale s alibizmom ,úradníkov na OLÚ!

A vlastne ani sami nevedia ohodnotiť trofeje ,lebo je to veľmi ťažké aj na stole a to tam špekuluje celá komisia !

Takže to čo píšu v knihách a v príručkách a možno aj v odborných časopisoch o trofejovej zveri je len subjektívne posudzovanie .
V praxi to je úplné iné a o 100% ťažšie !
[b]A najviac ma nahnevalo že za to zlé posúdenie trofeje z RHK nikto nezodpovedá !![/b]
Akurát obeť má z toho problémy a kto sa neodvolá ,vlastne ani nezistí že to je tak a nesie disciplinárny trest !- [b]smiešne
[/b]
Najlepšie je dostať do povolenky – srnca l. VT a streliť gombičkára,alebo 1-2 cm parôžky !
A platiť za to nekresťanské peniaze !!!!!( a ten kto na to má strieľa ako pasuje 🙂

Krnac
Krnac
13 years ...

Práve preto, aby nedochádzalo k takýmto situáciám Sifo, som sa snažil v článkoch ” Srnčia zver – odhad veku I a II ” dať poľovníckej verejnosti do rúk akúsi pomôcku, aby sa vyvarovala chybám pri odstrele. Sobolic hovorí o otrepanej fráze, že ,že nemám strieľať keď som si nie istý. Tu ide o niečo viac ako len o frázu. Tu ide o vysokú mieru zodpovednosti každého poľovníka, ktorý chce previesť odstrel zveri.Táto zodpovednosť nie je dedičná, tej sa musíme naučiť. Podľa mňa nie je možné hádzať všetky RHK do jedného koša. Môj názor je taký, že trofeje by sa mali posudzovať anonymne, aby členovia RHK nevedeli pri posudzovaní, trofej ktorého poľovníka hodnotia. Okrem toho by som uvítal, kedy nebolo pri trofejách na výstavách uvádzané napr.srnec II.VT vek 5.rokov, ale napr.srnec II.VT a vekové rozhranie 4-5.rokov. A keď napr.má niekto povolenku na odstrel srnca III.VT a uloví srnca napr.4.ročného, tak jeho “potrestanie” by spočívalo v tom, že na ďalšiu povolenku na srnca by čakal, až kým by ulovený srnec nezostarol na požadovaný vek v uvádzanom prípade 2.roky. A samozrejme, by sa predložená trofej nemala obodovať. V prípade, že by sa u poľovníka situácia zopakovala, nasledoval by prísnejší disciplinárny trest.

sifo
sifo
13 years ...

ďakujem pán Ing. Krnáč
Troch som sa nechal uniesť pocitom krivdy a chcel som poukázať na to že vlastne aj RHK sa môže mýliť !
Samozrejme ak vedia o koho trofej ide !

Ale som Vám naozaj vďačný za tie články – sú SUPER spracované a sú výbornou pomôckou .
Každý vie ako je to ťažké odhadovať vek a nemať pri sebe “učiteľa “!

Ale naozaj celý systém je zlý a zastaralý !

Lenže ako som zistil -tým že sa preukázalo že RHK pochybilo (a nimi označený a ohodnotený srnec chovný NEBOL” ! )- som sa postaral o pozornosť OLÚ a RHK asi na celé obdobie jej vymenovania !(a možno aj dlhšie !)

Takže takto to na SLOVENSKU “funguje”

trnkysta
trnkysta
11 years ...

dobre clanki pan krnac
pisete viborne clanki pan krnac

jarik
jarik
11 years ...

Na stole áno , ale vonku v revíri…?
Keď je trofej na stole , výsledné posúdenie veku a tým aj chovnosti ,resp.výradovosti nie je až také zložité (pokiaľ Vás nemá niekto v zuboch).Preto by som chcel upozorniť skrátene na odborné závery dlhoročného českého výskumníka (chovateľa srnčej zveri v zajatí) a autora najnovšej českej monografie o srnčej zveri p.Scherera : nexistuje žiadny spoľahlivý systém na určenie veku srnca vonku v revíri (okrem srnca I.VT a aj tam sa dá pomýliť). O to zarážajúcejšie je ,keď si právo na jediný správny odborný názor nárokujú aj takí ľudia , ktorí , aby sa ako členovia RHK nezhodili, tak radšej trofejovú zver ani nelovia !Neraz sme sa pri debatách zhodli s kolegami na otázke , či by nebolo jednoduchšie vrátiť sa k praxi našich starých a prastarých otcov – za akého takého slušného srnca platil len šestorák. Keď nič inšie , aspoň sa tým nevystrieľalo toľko chovných srncov I.VT (najviac hriechov na CHP !).Mne osobne sa stalo, že 27.septembra (!)mi prišli ráno do rúbane spolu dva srnce .Jeden evidentne ročný ,úplne prefarbený s parožkami po ušnice naznačujúcimi vetvenie (jasný chovňák).Druhý ešte ani nezačal prefarbovať ,úplne červený, tenký ihličiak pod úroveň ušníc ,nižší parôžtek navyše pokrivený. Po polhodine posudzovania veku (ročný na hranici chovnosti , neprefarbený dvojročný s oneskoreným vývojom ?) som usúdil, že srnec by mal byť výradový aj ako I.VT a odlovil som ho. Výsledok : výška ihlíc horkoťažko 13 cm (chovnosť u nás od 12 cm )a dostal som (ako 60-ročný poľovník z povolania)prvú pokutu v živote 30 Euro. Možno to bolo spôsobené tým, že môj nadriadený tam chodil na srnca celé leto a nič ,a ja som ho ulovil úplne príležitostne počas jelenej ruje ,keď som bol zúčtovať poľovných hostí (moje podozrenie potvrdzovali veľmi dobré styky môjho nadriadeného a istého člena RHK). Keď som mu totiž hlásil ulovenie srnca , s neskývaným podráždením mi povedal , že “viem ,chovného”?!Ale aj tak , keď už starému jágrovi nik neverí ,prečo neexistuje možnosť uplatňovať kritériá chovnosti v rámci rozumnej miery tolerancie ?