Cesty vedúce k zlepšeniu obrazu poľovníctva

Foto: Simona Benčaťová

V súčasnosti umožňujú moderné komunikačné systémy a sociálne médiá komunikáciu takmer na každom mieste. Mnohokrát v závode o byť prvou správou napr. na internete vidieť výrazný pokles v jej kvalite a informačnej hodnote. V komentároch k správam nachádzame zmysel v tom, že sa stimuluje verejná diskusia. Samotný autor správy však zohráva významnú úlohu. Falošné polopravdy napomáhajú tvorbe hodnotení, emocionálnych dojmov a scenárov vo verejnosti, ktoré potláčajú správny obraz a objektivitu. Ako je možné takémuto javu čeliť ? Jednoducho tak, že sme na takéto udalosti pripravení.

Organizácie už dávno vynakladajú finančné prostriedky na opatrenia a prevádzajú aktivity pre zlepšovanie ich mena a pozitívneho imidžu vo verejnosti. Ide tu o sústavnú a cieľavedomú komunikáciu s verejnosťou. Cieľom je formovanie tém, ktoré ich predstavujú v priaznivom verejnom svetle. Súčasná mediálna spoločnosť sa stala transparentnou alebo tiež môžeme použiť slovo „sklovitou“. To však prináša so sebou veľké nebezpečenstvo. Každý žurnalista začína na internete, kde si môže stiahnuť akékoľvek informácie k danej téme, či už ide o lacné alebo menej priaznivé. Už tu dochádza k budovaniu faktického a emocionálneho vzťahu medzi novinárom a témou a tým aj následne verejnosťou. Verejnosť pritom môže pôsobiť podporne alebo negatívne.

Prečo o tom píšem ? Lebo sa chcem bližšie pozrieť na to, čo môže napomôcť zlepšeniu vzťahu verejnosti a poľovníctva. Vieme, že tento nie je pozitívny a preto je potrebné neustále hľadať nové cesty, ktoré budú viesť k jeho zlepšeniu. Stále sa stretávame s tým, že v médiách sa objavujú správy o smrteľných nehodách pri love, porušení zákonov na ochranu zveri alebo prepuknutí choroby ( v súčasnosti rezonuje situácia okolo Afrického moru ošípaných ). Reakcie verejnosti na ne sú okamžité.

Beda tomu, kto prenechal okamžitú verejnú diskusiu ostatným a nenaplnil tieto témy svojou odbornosťou a nevydal vo veľmi krátkom čase tlačovú správu.

 

Ak nereagujeme, tak strácame.

Interpretačná suverenita je nám vytrhávaná z rúk a negativita obrazu poľovníctva sa zvyšuje. Ak budeme hovoriť o časovom faktore, musíme hovoriť o časových oknách kratších ako

30 minút

V tomto nám môžu výraznou mierou napomáhať najmä sociálne médiá ako Instagram, Twitter alebo Facebook. Z našej strany je potrebné predkladať na všetkých úrovniach faktické argumenty a aby sme do vzťahov s verejnosťou prinášali pozitívne obrazy o našej činnosti. Musíme konať profesionálne s vysokou mierou odbornosti a s príslušnou sociálnou a mediálnou kompetenciou. Vyžaduje si to však od poľovníckej verejnosti tvrdú prácu.

Potrebujeme mediálnu gramotnosť

Potrebujeme mediálnu gramotnosť, jasné pokyny a vyhlásenia o misii, ktoré však musia poľovné združenia, spolky a jednotlivý ich členovia spoločne reprezentovať. Pritom sa však nesmie zabúdať ani na verejnú správu a politiku.

Pozvite zástupcov miestnych, okresných alebo krajských samospráv na svoje podujatia, aby mali dostatočný prehľad o našich ( poľovníckych ) faktických problémoch a rozpoznávali kontexty. Môžete si tak budovať dôveru, prezentovať kompetencie a napomôže vám to pri vnímaní spoločnosťou. Dôležité je však pri tom to, aby ste neupierali druhej strane právo na svoje vlastné postavenie.

Chceme presvedčiť, ale nie dominovať

Dnešná spoločnosť vníma túto schopnosť a je ňou vysoko cenená. Poskytovanie spoľahlivých a pravdivých informácií sa vypláca.

Trpezlivo argumentujme

Nikdy v minulosti sme neboli napojení na takú škálu informačných zdrojov, ako je tomu dnes. Máme jedinečnú možnosť filtrovať nespoľahlivé informácie a stanovovať si priority. Zabezpečte, aby ste poskytovali také informácie, ktoré sú relevantné pre hodnotenie rozhodnutí, ktoré sa týkajú politiky poľovníctva. V konečnom dôsledku to signalizuje silu a zdôraznenie hodnoty vašich argumentov.
Je tiež potrebné vytvárať miestne aliancie s tými, s ktorými zdieľame spoločné ideály a postoje.

Zbytočne neargumentujme, radšej konajme

Vykonávajte viac opatrení na ochranu prírody, porozprávajte o nich, zverejňujte fotografie prostredníctvom kanálov sociálnych médií, pozývajte novinárov, zabezpečte uvedenie vašich aktivít v miestnych médiách ( noviny, rozhlas, televízia ).

Pre zabezpečenie dobrého vzťahu s verejnosťou ako partnerom musí naše úsilie vyžadovať nasledujúce vlastnosti:

Spravodlivosť, štandardne stabilné hodnoty, právne vyhovujúce a sociálne opodstatnené kroky.

Vždy musíme hovoriť o kompetenciách a odbornosti na oboch stranách

Pozrel som sa na to, ako je definovaná verejnosť na Wikipédii a to nasledovne :

Verejnosť je akákoľvek skupina, ktorá má záujem o firmu (objekt) alebo ovplyvňuje schopnosti firmy (objektu) dosiahnuť stanovené ciele.

Keď si to rozmením na drobné, tak aj my kolegovia poľovníci sme verejnosť a máme nejaké ciele. A pre dosiahnutie týchto našich cieľov musíme všetci pracovať na tom, aby sme vzťah s verejnosťou nie len zlepšil, ale aj ďalej pozitívne rozvíjal.

Autor: Ján Krnáč

Buďte prvý kto pridá komentár

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.