O les sa musíme vedieť starať

ilustračný obr.: pixabay.com

Pre mnohých múdrych a zodpovedných ľudí sa stal les miestom, kde môžu relaxovať, načerpať ďalšie sily, nazbierať lesné plody ( napr. lesné maliny a jahody, hríby ) a naopak pre tých nezodpovedných , ktorí si mýlia les so svojou obývačkou alebo cestou, je to miestom odhadzovania odpadkov, miestom kde môžu jazdiť na motorke, na aute alebo štvorkolke kde sa im zachce. Že si ničia svoju prírodu, to im nevadí však oni môžu všetko a svoje povinnosti ich nezaujímajú.

A aby sme my zodpovední mohli v lese relaxovať, musí sa o les niekto starať. V mnohých prípadoch sú to urbárnici, ktorí hospodária vo svojich lesoch. Úlohou ktorých je nie len odstraňovanie starých stromov, polámaných stromov po živelných pohromách. ale tiež uhadzovanie haluziny, výsadba stromčekov, letné vyžínanie, ochrana drevín proti ohryzu. Pri mnohých týchto prácach pomáhajú aj poľovníci, čím prispievajú k obnove lesných biotopov zveri.

No sú tu aj ďalší zodpovední ľudia, ktorí robia pestovateľské práce na profesionálnom základe. Medzi nich patrí aj Miro. Od 15.rokov pomáhal v lese pri sadení stromčekov a uhadzovaní haluziny. 6.rokov robil podpredsedu urbáru, kde mal na starosti pestovateľskú činnosť. V súčasnosti je predsedom urbáru v obci. Profesionálne sa zaoberá pestovateľskými prácami – sadením stromčekov, uhadzovaním haluziny, robí aj letné vyžínačky a ochranu drevín proti ohryzu zveri.

V prípade záujmu o jeho služby volajte mobil – 0910 158 641

 

PR. Článok.