Osobitý poľovnícky pohľad na svet

obr.: www.blaser.de

V jednom z predchádzajúcich článkov na tejto web stránke som písal o poľovníckych zvykoch a tradíciách. Tento článok je akýmsi jeho pokračovaním.

Výsledkom a logickým ukončením samotného lovu je výstrel na zver nevhodnú na ďalší chov a ktorá je uvedená v povolenke na lov. Pri rozhodovaní o výstrele, príprave naň a samotnom jeho prevedení musí poľovník vychádzať z určitého plánu loveckej streľby. Samotný plán predstavuje jeho názory ako strelca na hlavné znaky lovu zveri – medzi ktoré patrí motivácia, výber zbrane a streliva, spôsob lovu, druh zveri a zvolený strelecký režim. Správny výber spôsobu lovu je dôležitý z pohľadu hygieny diviny, o ktorej som písal v jednom z predchádzajúcich článkov na tejto web stránke. V istom zmysle musíme hovoriť o etickej norme a psychologickom postoji poľovníka – strelca na zver.

Samotný lov zveri je možné rozdeliť do dvoch hlavných druhov plánu loveckej streľby.

1) Tento sa prejavuje ako jednoduchá túžba po trofeji s využitím maximálnych možných síl a prostriedkov. Pre našu potrebu ho budeme nazýva plán „ neobmedzenej streľby „
2) V tomto prípade ide o plán jedného výstrelu, ako schopnosť a rozhodnutie uloviť zver jedným spoľahlivým a presným výstrelom

Nebudem na tomto mieste rozoberať, ktorý plán loveckej streľby má v dnešných slovenských podmienkach zatiaľ „dominanciu“, to nechám na čitateľovi. Je však potrebné pri akejkoľvek situácii klásť veľký dôraz na dosiahnutie takého stavu, v ktorom bude jednoznačne dominovať 2). Aj toto je jedna z možných ciest, ktorá môže prispieť k zlepšeniu obrazu poľovníctva v očiach verejnosti.

Dosiahnutie dominancie 2) nám pri ukončení úspešnej poľovačky vkladá do rúk jedinečnú možnosť ( výchovy zodpovedných poľovníkov strelcov ) udeľovania titulu „kráľ poľovačky“ alebo pocty, ktoré sa majú pri tejto príležitosti udeliť, nie akémukoľvek poľovníkovi – strelcovi – ale len tomu zručnému, ktorý získal trofej, ktorá spĺňala požiadavky selektívneho odstrelu a čo je najdôležitejšie, získal ju jediným „kráľovským“ výstrelom. A práve trofej takto získaná nachádza dôstojné miesto medzi úlovkami.

V prípade plánu jedného výstrelu musíme ako je uvedené v nadpise článku hovoriť o osobitom poľovníckom pohľade na svet. Plán jedného výstrelu ako osobitý „poľovnícky svetonázor“ nemôže u poľovníka vzniknúť a ani nevzniká zo dňa na deň, je vychovávaný počas celého dlhodobého obdobia formovania kultivovaného a zodpovedného poľovníka a je úzko prepojený, v prvom rade, so všeobecným spôsobom lovu, jeho zvykmi a tradíciami. Prijatie plánu jedného výstrelu, znamená aj používanie zodpovedajúcej flinty pri love zveri akou je jednoranová zlamovacia guľovnica. V nemecky hovoriacich krajinách sa jej hovorí Kipplaufbuchse, Kipplaufstutzen alebo tiež Pirschstutzen, v angličtine sa definuje ako Single shot breakopen rifle, Singlebarell express rifle, jednoducho Single express a v taliančine je označovaná termínom «la carabina». V podmienkach rozvinutého poľovníckeho hospodárstva, vysokého počtu zveri v krajinách, prevládania zákona nad loveckými vášňami a hľadania hmotných výhod sa stáva takáto flinta možným a vhodným pre selektívny lov so streľbou predovšetkým na divokú zver určitej kondície a trofejovej hodnoty. Pri jej použití sa poľovník – strelec – snaží zachovať prirodzený pokoj a ticho okolitej prírody, pričom si vystačí s jedným maximálne dvoma výstrelmi. Uvedomujem si, že tento plán je prijatý trochu „formálne“. Ak je to potrebné a situácia si to vyžaduje, môžeme opakovať výstrel v intervale 5-6 sekúnd, čo je približne dvakrát pomalšie ako pri klasických jednohlavňových guľovniciach.

Ďalšou a tiež nepomerne dôležitou vecou je, že jednoranová zlamovacia guľovnica prispieva k zvyšovaniu disciplíny a zodpovednosti u poľovníka pri rozhodovaní o streľbe pre úspešné dosiahnutie cieľa – správneho selektívneho odstrelu.

Na jednej strane sa to môže javiť ako veľmi ľahké : mám pochybnosti o výsledku, možnosti správneho umiestnenia zásahu na tele zveri, nestrieľam, nechybujem a nepostrieľam zver. Ovšem na druhej strane je pre poľovníka – strelca – psychologicky ťažké prekonať úzkostnú túžbu vystreliť na zver, niekedy dokonca v zložitej situácii. Zložitejšia situácia nastane pri spoločných poľovačkách, kedy poľovník držiaci sa plánu jedného výstrelu musí niesť zodpovednosť pred kolegami poľovníkmi za premárnenú príležitosť uloviť zver. Z doteraz napísaného vyplýva, že jednoranová zlamovacia flinta je zbraňou skúseného a ostrieľaného pána lovca, ktorý dokáže sám seba zvládnuť. Jej obľubu podčiarkujú aj jej vysoké spotrebiteľské vlastnosti akými sú nízka hmotnosť, ľahké nosenie, jednoduchšia preprava, pozitivita a ľahká manipulácia s ňou v stiesnených podmienkach a tiež presnosť streľby. Jednoranová zlamovacia guľovnica je ideálna na lov v horách alebo vo veľmi nerovnom teréne, nakoľko uľahčuje poľovníkovi pohyb, spĺňa požiadavky palebnej sily a tiež všade tam, kde sú problémy s viacnásobným zamierením na zver.

Nie je preto náhoda, že jednoranové zlamovacie flinty ponúkajú na trhu aj taký výrobcovia loveckých zbraní, akými sú napr. Blaser, Merkel, Krieghoff, Heym a iní.

Dovoľte mi uviesť jednu zaujímavú myšlienku, ktorú v predminulom storočí napísal Ernest Thompson Seton a ktorá má priamu spojitosť s tým, čo je uvedené v tomto článku
“Keď chceš loviť, kúp si pušku na jednu ranu, keď chceš pustošiť, kúp si mašinkvér”
Sám vlastním jednoranovú zlamovaciu guľovnicu kalibru 308W a vybral som si ju hlavne preto, že poľujem v rázovitej horskej slovenskej oblasti Orava, kde mi svojimi spotrebiteľskými vlastnosťami napr. nízkou hmotnosťou, ľahším nosením, manipuláciou v stiesnených podmienkach a presnosťou vyhovuje. Bol by som veľmi rád, keby napísali majitelia takejto flinty svoje názory na ne a podelili sa s nami kolegami so svojimi skúsenosťami. Nejde mi o uvádzanie výrobcu flinty, ale o Vaše skúsenosti.

 

Autor:  Ing. Ján Krnáč

 

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
3 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
kiri
3 years ...

Osobitý poľovnícky pohľad ( STRELCA ) na svet…hmmm?
Rád by som videl tú povolenku, čo mu toto dovoľovala.
A tiež nazrieť do jeho psychiky.

https://sobotnik.sk/2021/01/stara-basta-zastrelene-kone-zrebne-kobyly/

A čo je zaujímavé?
Miestnych obyvateľov vystrašil aj fakt, že strelec strieľal smerom do dediny. Stál pravdepodobne na kopci oproti dediny, vzdušnou čiarou asi 600 metrov od oploteného pozemku. “Som sa dozvedel od ľudí, že videli odkiaľ sa strieľalo. Bol použitý infra puškohľad,” opisuje Martin detaily incidentu. Strieľali cez dedinu, cez domy, cez zástavbu domov.

https://www.noviny.sk/krimi/578522-v-dedine-strielali-s-puskohladom-styri-kone-a-nenarodene-zrieba-strelbu-neprezil

Jan Bacigál
Jan Bacigál
3 years ...

Ako súvisí komentár od KIRI ??? Nevhodný komentár len dehonestuje inak vynikajúci článok a dehonestuje poľovníctvo ako také. Predpokladám že Kiri nie je poľovník.

kiri
3 years ...

Aha ho Jana Bacigála – poľovníka – ako schvaľuje spomínanú činnosť. A teda, Janko – ja nie som poľovník, ale ten pán teda je? Asi netušíš priateľu, že aj schvaľovanie trestného činu je trestným činom?!? Jano – a takto na verejnosti???
https://www.epi.sk/beck-komentar/komentar-300-2005-p-338-schvalovanie-trestneho-cinu.htm

A vhodnosť komentára? Presne o tomto píše článok! P.Krnáč píše o anjelsky čistom poľovníctve – a pozri akých hadov tu máme! Ak si uvedomíš, čo je tam písané – kto je to – s takou výbavou – a s takými možnosťami? A so schopnosťou zorganizovať skupinu na vyčistenie miesta činu? Aká organizovaná skupina – kým platená? Čo keby si – ak sa ťa to tak silne dotklo – napísal k téme viac, ako len rýpať nesprávnym smerom? Alebo ti je ten strelec tak blízky a vzácny, že sa ho ideš zastávať, ospravedlňovať? – keď sa ho niečo dotkne? Koľko divných psychiatrických existencií zneužíva právo mať zbraň na podobné dokazovanie si úspešnosti, či donucovanie okolia? Aj toto je ten osobitný pohľad na svet.