Lov je súčasťou riešenia, ale nie je príčinou problému

www.forestportal.sk

Keď si pozriete priloženú mapku, môžete vidieť rozšírenie jelenej zveri na území Slovenska. Každému je pritom jasné, že pri takomto stave musí dochádzať ku škodám spôsobných touto zverou. A práve so vznikom škôd stále silnejú snahy o zníženie stavu jelenej zveri na území Slovenska. Poľovníkom médiá a široká laická verejnosť dávajú „cajch“ toho, kto je za tieto škody v plnej miere zodpovedný.

Ako je to už na Slovensku bežné, kto chce psa biť, palicu si nájde.

Ako je už v nadpise článku napísané, lov je len súčasťou riešenia, ale nie je príčinou problému, spojeného s vysokým stavom jelenej zveri na Slovensku, čo vedie ku škodám. Cieľom by nikdy nemalo byť úplné vyhubenie jelenej zveri, ako si to niektoré skupiny želajú. Oveľa dôležitejšou úlohou je zachovať právo jelenej zveri na život v biotope Slovenska.

Regulácia stavu jelenej zveri áno, ale ako ?

Ak chceme pristúpiť k regulácii stavu jelenej zveri a pritom využívať jednu časť riešenia a tým je jej lov, musí si hlavne laická verejnosť uvedomiť nasledujúce:

• jelenia zver veľmi pružne reaguje na vplyvy prostredia
• má vynikajúce zmysly a dlhodobú pamäť, ktorá uchováva negatívne skúsenosti
• najväčšou prioritou pre ňu je bezpečnosť
• neustále si zabezpečuje svoje životné prostredie. Ak je narušené, snaží sa mu vyhnúť a ak je to potrebné uniká, často dlho predtým, ako ju ľudia môžu spozorovať.

Pritom sa nesmie zabudnúť na skutočnosť, že už samotný lov ako rušivý faktor výraznou mierou ovplyvňuje správanie jelenej zveri. Kolegovia poľovníci vedia o čom hovorím. V loveckých kruhoch je trofej jeleňa síce veľmi cenená, ale tadiaľ cesta k regulácii stavu jelenej zveri na Slovensku nevedie. Nesmieme zabúdať ani na podceňovanie rozdielu medzi vedúcou a nevedúcou jelenicou, alebo medzi šmolkou a jelenicou. Že otázka lovu holej je len pre profesionálov si môžete prečítať v jednom z článkov na tejto web stránke.

Je potrebné uviesť a výsledky zo zahraničia to potvrdzujú, že jednostranný lov samcov ( jeleňov ) v dôsledku prebytku laní môže spôsobiť, že populácia jelenej zveri môže v strednodobom horizonte v oblasti exponenciálne vzrásť.

Čo je potom kľúčom k tomu, aby lov ako jedna časť riešenia regulácie stavu jelenej zveri na Slovensku bol k tomu prínosom ? Odpoveď je jednoduchá.

Pre dosiahnutie požadovanej populácie jelenej zveri je veľmi dôležité zamerať lov na teľatá a skutočne dosahovať ( a nie len na papieri ) požadované počty.

Už počujem niektorých kolegov poľovníkov ako hovoria, že to snáď nemyslí vážne a kde podel srdce. Kolegovia keď som sa to dozvedel reagoval som rovnako, ale nakoniec som o tom pouvažoval a musel som tomu dať za pravdu. Ak chceme ešte poľovať na vysokú, tak sa musíme vydať po tejto ceste.

Svoju dôležitú úlohu zohráva aj naše ( poľovnícke ) správanie počas lovu vysokej. Tichý priebeh lovu zvyšuje náš úspech a rušenie by sme mali minimalizovať. Je dôležité pri love vysokej využívať prekvapivé efekty. K zvýšeniu loveckého úspechu napomáha krátky čas a variabilnosť lovu, alebo prerušenie lovu tzv.intervalový lov a tiež vytvorenie oddychových plôch.

Kľúčom úspechu je preto priestorovo a časovo koordinovaný lov.

Pri riešení problému vysokého stavu jelenej zveri na Slovensku je potrebné, aby všetky zainteresované skupiny, či sú to poľnohospodári, lesníci, poľovníci a oblasť rekreácie, vykonávali svoju úlohu s využitím flexibility a prispôsobovali sa jeden druhému a nenechávali riešenie len na pleciach nás poľovníkov. Pritom ale tieto skupiny nesmú zabúdať na právo jelenej zveri na život v biotope na Slovensku.

 

Autor:  Ing. Ján Krnáč

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
2 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
kiri
kiri
3 years ...

https://www.polovnickakomora.sk/sk/1840-mimoriadne-povolenie-lovu-raticovej-zveri-2019-2020.html

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri 2019/2020
mpsr logo skMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva mimoriadne povolenie lovu zveri, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve, čím povoľuje mimoriadny lov určitých druhov samičej aj samčej raticovej zveri, predovšetkým jelenej, danielej a muflonej zveri, a to z dôvodu ochrany majetku a minimalizácie škôd na poľnohodpodárskych a lesných pozemkoch na základe požiadaviek v žiadostiach doručených od Okresných úradov, Obvodných poľovníckych komôr a i.
Mimoriadne povolenia sú vydávané pre jednotlivé okresné úrady v sídle kraja Banská Bystrica, Bratislava, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Prešov, Nitra podľa príloh.