Reakcia na reláciu z cyklu „Pozrime sa na to“

obr.: pixabay.com

Dňa 18.6.2021 v rámci cyklu – Pozrime sa na to – odvysielala televízia TA3 reláciu pod názvom

Treba regulovať počty medveďov ?

V relácii hovorili okrem iných aj štátny tajomník MŽP a člen Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Žiaľ ako to už býva zvykom, zaznelo z ich úst zopár „útokov“ na nás poľovníkov. Najviac ma zarazilo, že štátny tajomník používal dosť často v súvislosti s nami poľovníkmi výraz – …strieľajú. Tento výraz sa dá akceptovať len v súvislosti s kontrolnými streľbami na strelniciach, ktoré musia poľovníci pravidelne absolvovať. V súvislosti so zverou ide o lov zveri, ale to by musel pán štátny tajomník mať naštudovanú poľovnícku terminológiu, čo zjavne nemá. Musím sa priznať, že ma tiež veľmi pobavilo, keď pán štátny tajomník označil poľovníctvo slovom hobby. Neviem čo ho k tomu viedlo a vedie, ale poľovníctvo stojí jednak na legislatívnych základoch a jednak sa radí do poľnohospodárskej výroby a do lesníctva.

Prirovnávať poľovníctvo napr. s akvaristikou alebo modelárstvom , čo k tomu dodať ?

Podľa slov štátneho tajomníka jednou z hlavných príčin prečo sa medvede približujú k ľudským sídlam je zakrmovanie zveri poľovníkmi. Domnieva sa pán štátny tajomník, že poľovníci sú radi keď im na krmelisko chodí medveď a zožerie všetko krmivo sám ? Opak je pravdou, poľovníci sa snažia odplašiť takéhoto medveďa. Okrem toho krmeliská sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od ľudských sídiel. Samozrejme že sa nevyhlo ani otázke nedostatočného redukovania raticovej zveri zo strany poľovníkov. K tejto problematike som sa už vyjadril v niektorých z predchádzajúcich článkov na tejto web stránke.

V nasledujúcich riadkoch uvediem zopár svojich názorov ohľadne managementu medveďa hnedého. Osobne si myslím, že ako štátny tajomník uviedol vyhadzovanie jedla do nezabezpečených kontajnerov ako jednu z hlavných príčin, prečo sa medvede približujú k ľudským sídlam je zavádzajúce. Skôr mi to pripadá ako snahu nájsť čo najskôr a čo najjednoduchšie príčinu súčasného stavu. Z môjho pohľadu ide len o dôsledok a hlavné príčiny súčasného stavu je potrebné hľadať v niečom inom. Poľovníci dobre vedia, že doteraz bol možný odstrel na povolenku MŽP s tým, že mohlo ísť len o jedinca s hmotnosťou do 100 kg ± 10%, teda o mladého jedinca. Tak isto dochádza k nehodám vo väčšine prípadov pri mladých jedincoch. Nakoľko v prípade medveďa hnedého ( samca ) ide o teritoriálneho jedinca, tak mi vychádza, že staré teritoriálne samce pokojne starnú a vytláčajú mladšie jedince. To vedie vo väčšine prípadov k tomu, že tieto mladé jedince sa približujú k ľudským sídlam, kde získavajú dostatok potravy. Už dlhú dobu sme v stave, kedy máme prestarnutú populáciu medveďa hnedého a jedinou možnosťou ako túto situáciu zmeniť, je jej omladenie. Viem, že teraz sa na mňa vrhnú ochrancovia a budú na mňa posielať hromy blesky, ale je to tak.

Ak viete o nejakej inej možnosti, ako omladiť populáciu medveďa hnedého, tak si sadnime spoločne za stôl a dospejme k spoločnému konsenzu.

Medveď hnedý je druh s veľkými priestorovými požiadavkami, nízkou mierou reprodukcie  a je veľmi citlivý na stratu a fragmentáciu svojich biotopov a na rušenie zo strany ľudí. Biotopy, ktoré v súčasnosti využívajú medvede, nemusia nevyhnutne predstavovať najvhodnejšie pre daný druh. Oblasti ktoré zaberajú   medvede musia poskytovať nielen hojné jedlo, ale aj príležitosť na krytie. Jednou z príčin je aj územné plánovanie, ktoré jednak nerešpektuje prechodové koridory zveri ale tiež vedie k fragmentácii a strate biotopu napr. aj medveďa hnedého. Nemalú úlohu tu zohrávajú aj čierne skládky zo svojou zmesou rôzneho aj biologického odpadu. Osobitná ( sprísnená legislatívna a hlavne vymožiteľná ) pozornosť musí byť venovaná turistickým chodníkom, zabránenie prejazdu motoriek, štvorkoliek a jazdcov na koňoch mimo povolených ciest. Čo sa týka samotného managementu medveďa hnedého, tak ten ho musí považovať za relevantný prvok ekosystému a zdôrazňovať dôležitosť ochrany ich prirodzených biotopov a ich udržateľného využívania.

Všetky návrhy súvisiace s managementom medveďa hnedého musia byť preto založené na transparentnosti, musia byť do nich zapojené všetky zainteresované skupiny, musí ísť o tímovú prácu a silnú spoluprácu a musí byť tiež zabezpečený otvorený prístup k informáciám a údajom. Neoddeliteľnou súčasťou efektívneho managementu medveďa hnedého je koordinácia monitorovania a zberu údajov, čo vedie k vytvoreniu centrálnej medvedej dátovej banky.

Ak chceme zachovať populáciu medveďa hnedého v priaznivom stave ochrany, musí fungovať dobrá spolupráca nie len na vnútroštátnej ale aj na medzinárodnej úrovni. V prípade vytvorenia akéhokoľvek tímu alebo pracovnej skupiny, ktoré budú mať na starosti management medveďa hnedého, musí ísť len a len o interdisciplinárny tím vedcov,  biológov, odborníkov na ochranu prírody, veterinárov, mimovládnych organizácií a samozrejme aj nás zodpovedných poľovníkov.

Na záver chcem ešte povedať, že je žiaduce, aby sa pri rozhodnutiach v súvislosti s managementom medveďa hnedého upustilo od politikárčenia ( veď medveď hnedý je apolitický ) a viac sa vychádzalo z relevantných vedeckých podkladov.

 

Autor: Ing. Ján Krnáč.

 

2 Comments

  1. Zo 63000 polovníkov je len polovica polovníkov s členstvom v polovníckej organizácie. Ťažko teda tvrdiť o chudákoch polovníkoch bez revíru, že sa radia do nejakej polnohospodárskej výroby alebo lesníctva. A z tých čo sú členmi je aktívnych tak polovica. A z tej polovice má niečo spoločné s polnohospodárskou výrobou a lesníctvom možno jedna stotina.

    • Keď poľovníkov ubudne lebo teraz je to ako hon na čarodejnice ,všetko necháme bezzásahovo v preklade robiť nebudeme o nič sa starať nebudeme, iba brať dotácie budeme, všetko zarastie, zver bude premnozená bude spôsobovať škody ktoré ovplyvnia ceny potravín , dopravné nehody budú normálna každodenná vec potom už bude neskoro len si nevážme prácu poctivých poľovníkov ktorý na úkor svojho voľného času všetko robia , všetci na to doplatíme.ako sme si nevážili poľnohospodárov a teraz máme nič tak to bude aj s drevo spracovanie priemysel aj ovčiarstvo ale budeme mať vlkooov a medveďov že ani do hory na túru na prechádzku nepôjdeme a o to im ide .Všetko zničiť

Napíšte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zobrazená.