Hygiena diviny

Hygiena zveriny sú poľovníkom osvojené návyky, aby v konečnom dôsledku mohol z uloveného kusu získať čo najkvalitnejšiu divinu. Základnými krokmi pre dosiahnutie kvalitnej diviny je správna voľba spôsobu lovu zveri a tiež správne umiestnený presný zásah. Poznáme síce niekoľko spôsobov lovu, ale už málo sa vie o tom, aký vplyv majú na konečnú kvalitu diviny.

Pri postriežke pokiaľ je zver v okamžiku zásahu v kľude a stojí bokom k strelcovi, tento môže umiestniť zásah na komoru alebo na krk. Zver zostáva v ohni a môže byť hneď nájdená a tiež vyvrhnutá. Pri posliedke je situácia sťažená, zver často spozoruje strelca, nie vždy stojí k strelcovi bokom, veľa krát sa musí strielať bez pevnej opory a z voľnej ruky. Zver nemusí po zásahu ostať v ohni, odbehne a vyvrhnutie je možné previesť až po jej dohľadaní. Najmenej ideálne podmienky sú pri spoločnej poľovačke – nadhánke. Zver je väčšinou v pohybe a uhol pre výstrel nie je 90°. Streľba je prevádzaná z voľnej ruky a v krátkom časovom okamihu. Z bezpečnostných dôvodov je možné dohľadávku previesť až po skončení pohonu a vyvrhnutie zveri sa realizuje až po dohľadávke, čo môže niekedy trvať aj niekoľko hodín. Na tomto mieste je potrebné uviesť, že v 1g obsahu bachora sa nachádza asi 30 mil. zárodkov, ktoré sa pri vnútornej teplote čerstvo ulovenej zveri, po krátkej inkubačnej dobe každých 20 až 30 min delia ( počet sa zdvojnásobí ). Preto si každý môže ľahko spočítať, aký vplyv na hygienu diviny má rana na mäkko.

Rozhoduje výsledný čas, ktorý uplynie medzi presným zásahom zveri, jej zhasnutím až do momentu jej vyvrhnutia . Strelec sa musí snažiť o dosiahnutie čo najkratšieho výsledného času. V praxi to potom znamená, že strelec si musí byť absolútne istý smrtiacim zásahom. Ideálny stav nastane vtedy, keď zver „zostane v ohni“. Po zásahu zviera zhasne priamo na mieste, alebo neodbehne od miesta nástrelu väčšiu vzdialenosť ako x metrov. Pre dosiahnutie takéhoto zásahu musia byť splnené predpoklady – miesto zásahu, výkon a druh použitej strely a veľkú úlohu hrá aj to, či v dobe výstrelu zver vedela alebo nevedela o strelcovi.

Pre zabezpečenie ideálneho stavu pri streľbe na zver, musí strelec dobre poznať jej anatómiu tela – presný rozsah hrudnej oblasti. Doteraz sa v odbornej literatúre uvádzali len grafické znázornenia oblasti hrudníka, pričom sa podklady získali z ulovenej zveri. U živej zveri sú pľúca naplnené vzduchom a z toho dôvodu majú iné ohraničenie ako po zhasnutí, čo tiež platí pre bránicu, ktorá oddeľuje hrudnú dutinu od brušnej. 

Aby strelec minimalizoval stav, že zver po zásahu odbehne veľmi ďaleko, musí zasiahnuť tú časť jej tela, ktorá jej znemožní ďalší pohyb. Výber miesta zásahu je podmienené terénom, v ktorom sa zviera nachádza. V členitom teréne, v miestach problematických dohľadávok by mal strelec mieriť buď na hlavu, krk, predné lopatky alebo chrbticu. Všetkým je jasné, že u trofejového jedinca nebudeme strieľať na hlavu, v pohybe alebo na veľkú vzdialenosť.

Tam kde nevadí, že zver po zásahu môže odbehnúť niekoľko desiatok metrov ( lúky, polia, riedke lesné porasty ) sa doporučuje strieľať tzv. na komoru. Dobrý zásah na komoru vedie k rýchlemu odkrveniu a následnému zníženiu tlaku, čo v konečnom dôsledku vedie k strate vedomia a následnej k usmrteniu zveri. Pokiaľ strela preletí pri bokom stojacom kuse zadnou oblasťou pľúc, prenikne najprv zadným pľúcnym lalokom, potom dopredu vydutou bránicou, pečeňou alebo slezinou, žalúdkom a nakoniec zadným lalokom protiľahlých pľúc – zásah na mäkko. Takáto rana je síce absolútne smrteľná, ale v tomto prípade dochádza k znečisteniu diviny obsahom napr. žalúdka. Strelec musí ulovenú zver čo najskôr vyvrhnúť. Veľmi znečistené časti ( vstrel a výstrel ) sa odrežú vrátane okolo poškodeného tkaniva. Ostatné znečistenia sa odstránia prúdom čistej vody, ktorá musí mať kvalitu pitnej vody. Z dôvodu bakteriálnej kontaminácie diviny musí byť kus pri vonkajších teplotách vyšších ako 10 – 12°C najneskôr do 3.hodín uložený v chladnej miestnosti. Len tak je možné pri rane na mäkko oddialiť o niekoľko dní jeho negatívne následky a zabrániť výraznému zníženiu kvality diviny.

V prípade zásahu do hornej časti hrudného koša, aj keď trochu dozadu hovoríme o dutej rane. Pokiaľ nie sú zasiahnuté stavce, dôjde len k poraneniu špičky pľúcnych lalokov. Po takejto rana zvyčajne následuje dlhé a namáhavé dohľadávanie, čo zbytočne predlžuje nám známy čas.

Aby pri streľbe na bokom stojacu zver nedošlo k nežiadúcemu poškodeniu brušnej dutiny, je potrebné voliť zvislú líniu, ktorá prechádza zadným okrajom predného behu. Len zásah pred túto líniu dáva strelcovi istotu, že nedôjde k porušeniu brušnej dutiny a tým k zníženiu kvality diviny. Zver zostáva vo väčšine prípadov v ohni resp. môže odbehnúť pár metrov, ale kus môže byť po takomto zásahu veľmi rýchlo vyvrhnutý. Táto cieľová plocha je napr. u bokom stojacej srnčej zveri veľká asi ako kruh s priemerom 15 cm.

Úspešnosť lovu si vyžaduje, aby jednak konštrukcia strely zabezpečila dostatočnú deformáciu strely pri očakávanej dopadovej energii a pri minimálnych stratách hmotnosti strely pri prenikaní organizmom zvere.

A tiež, aby dopadová energia zabezpečila maximálnu penetráciu strely, najlepšie priestrel a to s dostatočnou rezervou. Aby tieto podmienky boli splnené, je nutné vybrať náboj s primeraným výkonom a strelu s požadovanými deformačnými vlastnosťami.

Pre porovnanie ranivosti a hlavne zastavovacích účinkov ( pod čím sa rozumie „ zostať v ohni „ a zabránenie odbehnutiu zranenej zveri ) rôznych nábojov, boli vyvinuté ukazovatele tzv. index ranivosti. Takýmto ukazovateľom je tzv.Taylor Knock Out Index ( TKO ). Matematicky ide o jednoduchý súčin hmotnosti strely ( g ) , jej rýchlosti ( m/s ) v sledovanej vzdialenosti a jej priemeru ( mm ) a to všetko delené 1000. Na základe objektívneho porovnania ranivosti rôznych kalibrov a po vyhodnotení skúseností sa za dostatočne výkonné kalibre pre lov európskej zveri považujú náboje s TKO 100m väčším ako 40 a priemerom strely väčším ako 6 mm. Doporučená hodnota TKO pre srnca je 15, pre diviača a lanštiaka 30 a pre dospelého diviaka a jeleňa 40. Nasledujúci graf porovnáva hodnoty TKO niektorých kalibrov a rôznych hmotností strely pri rôznych vzdialenostiach streľby.

obr11

Ďalším dôležitým predpokladom správneho umiestnenia zásahu je aj to, či zver stojí alebo sa pohybuje. V tele a hlavne vo svaloch zvieraťa v pohybe sa nachádza veľmi veľa chemických látok na báze adrenalínu, ktoré vedia vyburcovať jeho svalstvo k neuveriteľným atletickým výkonom – postrieľaná zver odbieha desiatky až stovky metrov. Okrem toho má nestresovaná a zdravá zver teplotu tela 37 až 38°C. Pri postrieľanej alebo zveri v pohybe môže teplota vystúpiť až na 40°C.

 

obr12Doteraz sme vychádzali z predpokladu, že zver pred výstrelom stojí v ideálnej polohe ( bokom ku strelcovi ). Vo väčšine prípadov však tesne pred výstrelom zver nebude stáť v ideálnej polohe, čo v konečnom dôsledku výrazne ovplyvní výsledok našej streľby. Ako sa prejavuje postoj zveri na úspešnosti streľby je možné vidieť na nasledujúcom obrázku. V prípade j – nezabúdajme, že je nepoľovnícke strieľať na odchádzajúcu zver.

obr13

 

Som si vedomý toho, že táto problematika je široká a preto som sa v článku snažil hrnúť všetko podstatné, čo môže všetkým poľovníkom pomôcť pri získaní kvalitnej diviny. 

Autor: Ján Krnáč

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
9 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
Mirec35
Mirec35
13 years ...

Veľmi dobrý článok. Podobný článok som tu už čítal, to ste písal tiež vy ?

Krnac
Krnac
13 years ...

Ďakujem. Nie nepísal. V tomto článku som snažil obsiahnuť všetky aspekty vplývajúce na kvalitu diviny. Kvalitní divina je “vizitkou” každého poľovníka.

novacik90
novacik90
13 years ...

Ďakujem
S poľovníctvom len začínam. Na skúškach nás poriadne nič nenaučili. Skriptá ktoré som si musel povinne zakúpiť boli staré a neaktuálne. Sám cítim,že sa musím veľa učiť. Niečo mi ukázal strýko poľovník, ale je toho ešte veľa čo sa musím učiť. Prečítal som si tento článok a naozaj som sa veľa dozvedel. Ďakujem. Pred mesiacom som ulovil svojho prvého diviaka. Museli sme ho však dlho dohľadávať. Neuvedomil som si,že mi diviak nestojí presne bokom,ale stál zošikma. Zbytočne som mieril na komoru, vtedy som si to neuvedomil. Prišlo mi to až teraz,keď som si pozrel posledný obrázok. Bolo by dobré keby takýchto článkov bolo na internete viac.

volodo
volodo
13 years ...

Výborný článok.

cepelak47
cepelak47
13 years ...

odborný
Zdravím čítal som už podobný článok tento bol trochu zaujimavejší svojim podaním a radami .Dkujem Karol

jaroiva
jaroiva
13 years ...

Pán kolega Krnáč v podstate rozšíril a vo svojom článku potvrdil to,čo som pred časom opísal aj ja. Ďakujem pán kolega. Veľmi dobre spracovaný článok. Veľa poľovníckych úspechov želám. J.I.

Krnac
Krnac
13 years ...

Najprv chcem všetkým, ktorí pridali komentár k článku poďakovať. Milo ma prekvapil záujem, ktorý článok vzbudil u návštevníkoch tejto web stránky. Článok si nekladie ako hlavnú úlohu niekomu radiť, skôr chce poukázať na “zložitosť” opisovanej problematiky a ponúknuť čitateľom námet na premýšľanie, či v praxi využíva všetky možnosti vedúce k dosiahnutiu kvalitnej diviny. Osobitne sa chcem poďakovať pánovi J.I. alias jaroiva za jeho komentár a tiež popriať veľa poľovníckych úspechov.

Lacomaco
Lacomaco
13 years ...


Myslím, že veľmi dobrý článok aj s veľmi dobrými ilustračnými obrázkami. Toto by si mohol každý poľovník pred poľovačkou zopakovať a mladí by si to mohli čítať počas voľných chvíľ. Ďakujem a prajem ďalšiu chuť do písania.

Krnac
Krnac
13 years ...

Ďakujem lacomaco za Váše “ocenenie” mojej práce, čo si veľmi cením. Prajem veľa poľovníckych úspechov.