Ako predchádzať konfliktu medveďa a človeka

obr.: pixabay.com

V poslednom čase sa v médiách rozpútala priam hystéria okolo medveďa hnedého. Je to spôsobené jeho väčším výskytom pri odpadkových košoch v mestách a na dedinách. Ľudia sa obávajú stretu s touto veľkou šelmou a žiadajú tieto situácie urýchlene riešiť. Blíži sa tiež obdobie dovoleniek a horská turistika bude mať boom a tiež tu môže dochádzať a dochádza k stretu s medveďom.

Preto je žiaduce mať základné znalosti o medveďoch a ich správaní.

Vo väčšine prípadov to môže zabrániť nechceným stretom s medveďom. Medvede sa kontaktu s ľuďmi vyhýbajú v maximálnej možnej miere, k stretom však niekedy predsa len dôjde.

Medvede nie sú nebezpečné, ale za určitých okolností sa môžu stať nebezpečnými.

V mene nás zodpovedných poľovníkov som sa preto rozhodol, touto cestou rozšíriť doterajšiu slabú osvetu okolo medveďa hnedého a poskytnúť ľuďom nie len praktické tipy, čo majú brať do úvahy pri voľnočasových aktivitách ( napr. pešia turistika, zber lesných plodov a húb ) v oblastiach, kde sa tento môže vyskytovať, ale tieto doplniť o cenné rady ako prečítať jeho reč tela a adekvátne k tomu prispôsobiť svoje správanie. Informácie uvedené v nasledujúcich riadkoch vychádzajú z dlhoročných pozorovaní a skúseností s medveďom hnedým. Celé je to rozdelené na niekoľko oblastí.

Skôr než sa budeme venovať jednotlivým oblastiam, tak si povedzme ešte niečo o zložení potravy medveďa a o jeho zmysloch. Medvede sú typické všežravce a ich potrava je rastlinného a živočíšneho pôvodu. Na jar, keď sa prebudia zo zimného spánku, jedia väčšinou jedlá bohaté na bielkoviny, ako sú mravce červené , zdochliny a podobne. Keď sa topí sneh, medveďou hlavnou potravou sa stáva tráva a vlaňajšie lesné plody. Počas leta zvyčajne konzumujú byliny, semená machu a po dozretí obrovské množstvo lesných plodov. Medveď premieňa cukor na tukové zásoby ( preto často navštevujú miesta, kde sú včelie úle ) , ktorými sa živí počas zimného spánku. Pretože medvede majú vysoké energetické nároky, trávia veľkú časť času hľadaním a konzumáciou potravy. Od októbra musí dokonca priberať 500 gramov denne, aby mohol prežiť hibernáciu v období zimného spánku. Medvede majú dobre vyvinutý čuch a dokážu napríklad vnímať vôňu starého zdochliny zakopaného v hĺbke viac ako dva metre. Medveď má tiež lepší sluch ako človek. Medvede naopak veľmi zle vidia. Medveď musí často používať všetky svoje zmysly, aby získal dobrý prehľad o situácii, v ktorej sa cíti nebezpečne.

Ako sa vyhnúť konfrontácii medzi medveďom a človekom

Ako bolo uvedené vyššie, medvede majú dobre vyvinuté niektoré zmysly, ale stále ich môže človek prekvapiť keď kráča potichu a proti vetru vanúceho od medveďa. Platí to napr. pre peších turistov, zberačov lesných plodov a húb a tiež bežcov. Riziko možného stretu s medveďom sa zvyšuje okrem iných aj v blízkosti zurčiacich potokov, kde vás napriek vašim zvukom tento nebude počuť. V takýchto oblastiach je vhodné vydávať viac hluku ako vydá jeden človek. Hovorte, spievajte ( samozrejme nie ako v krčme ) a vydávajte rôzne zvuky aby vás medveď počul. Okrem toho sa snažte pohybovať v smere vetra, aby mohol medveď zavoňať váš pach. Pozorujte svoje okolie a hľadajte možné stopy po prítomnosti medveďa. Čerstvé stopy, odreniny na kmeňoch stromov a rozkopané mraveniská môžu byť znakom toho, že medveď je niekde nablízku. Medvede často vyhrabávajú nory vo veľkých, prerastených mraveniskách. Hnilobný pach a prítomnosť havranov môžu byť znamením, že sa v blízkosti nachádza nejaká zdochlina. Medvede milujú zdochliny a keď ucíti pach zdochliny, chce tam ísť. Zneprístupnite jedlo a odpad medveďovi, nakoľko má tento dobre vyvinutý čuch a všetko čo vonia, ich môže prilákať k vám. V oblastiach možného výskytu medveďa by mali outdooroví nadšenci odstrániť všetky zvyšky jedál a tiež odpadky z kempovania alebo stanovania ( zobrať ich zo sebou a vyhodiť ich doma do smetného koša – les nie je smetisko ).

Ak musíte prejsť oblasťou s hustým porastom buďte veľmi ostražitý, nakoľko sa v ňom môže skrývať medveď a kde sa tento cíti v bezpečí.

V prípade že ste si zobrali so sebou vášho psa ( samozrejme že ho musíte mať v zmysle platnej legislatívy na remeni ), venujte zvýšenú pozornosť jeho správaniu. Pozorne počúvajte ako váš pes šteká a či sa jeho štekot líši od bežného štekania. Pozornosť venujte aj smeru, ktorým váš pes šteká, či sa tým smerom náhodou nenachádza medveď.

Situácie vedúce ku konfliktu medzi medveďom a človekom

Základné pravidlo, ako zabrániť konfliktom, keď dôjde k stretu človeka a medveďa, je zabezpečiť, aby človek ani medveď neboli stretom prekvapení. Medveď sa môže cítiť ohrozený, ak sa človek objaví rýchlo a bez varovania a bez toho, aby ho medveď zavoňal. To môže viesť k tomu, že medveď reaguje obranným správaním. Čím častejšie medveď nachádza v blízkosti ľudí potravu, tým viac si zvykne bez váhania pohybovať sa v ich blízkosti. Toto veľakrát vyústi do stavu, kedy medveď stráca plachosť a prestane sa báť ľudí. Medveď, ktorý stratil plachosť a nebojí sa blízkosti ľudí, môže sa stať nebezpečným pre človeka. Kŕmenie medveďa preto často vedie k tomu, že tento musí byť usmrtený.
Medvedice majú silný inštinkt brániť svoje mláďatá. Ak je medvedica prekvapená, pošle svoje mláďatá na strom alebo na iné bezpečné miesto a zároveň sa pokúsi brániť toto miesto pred prístupom človeka. Medvede majú dobrú kontrolu nad svojimi mláďatami a je veľmi zriedkavé, aby sa človek dostal medzi medveďa a jej mláďatá. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať zranenému medveďovi.

Čo nám pri vzájomnom strete signalizuje medveď rečou svojho tela a ako je potrebné sa v takýchto situáciách správať

Medveď pri strete s človekom prostredníctvom rôznych druhov svojho správania, ktoré sa prejavujú v určitom poradí, signalizuje, v akom stave sa nachádza v určitej situácii a či už náhodou sa necíti byť ohrozený. Je preto potrebné naučiť sa porozumieť tomuto správaniu a správne interpretovať signály, čím môže človek adekvátne k tomu zareagovať. V nasledujúcom texte si rozoberieme najčastejšie sa vyskytujúce situácie pri strete medveďa s človekom.

Medveď stojí na zadných nohách, nehybne so zdvihnutým nosom a snaží sa zachytiť váš pach, približuje sa k vám alebo vzďaľuje od vás so vztýčenou hlavou a vztýčenými ušami. Medveď je len zvedaví alebo si nie je istý a snaží sa preto získať viac informácií o vás a možno bude potrebovať všetky svoje zmysly, aby získal dobrý prehľad o situácii, v ktorej sa cíti neisto. Toto správanie nie je náznak agresie! Medveď sa chce len uistiť, že nepredstavujete nebezpečenstvo.

Identifikujte sa, aby medveď vedel, že ste tam. Povedzte niečo rovnakým tónom hlasu, ako hovoríte s inou osobou. Nekričte. To môže spustiť jeho agresivitu. Skúste urobiť niečo, aby medveď zacítil váš pach. V prípade keď sa medveď pohne smerom k vám, môžete mu naznačiť, že ste vyšší tak, že budete držať ruky nad hlavou pri súčasnom rozprávaní a následnom pomalom ústupe po tej istej ceste, po ktorej ste prišli.

Medveď kýve hlavou tam a späť, keď sa pozerá vašim smerom bez toho, aby sa pozeral priamo na vás. Takéto správanie môže byť sprevádzané zívaním, kňučaním, slintaním a hlučným cvakaním čeľuste. Medveď je v strese a ukazuje, že je vyrušený a znepokojený vašou prítomnosťou. Okamžite zmeňte smer voči medveďovi tak, aby ste mu neboli otočení tvárou v tvár. Začnite sa pomaly vzďaľovať od medveďa a hovorte k nemu bežným hlasom. Otočením do strany ukážete medveďovi, že ste sa podriadili a nepredstavujete hrozbu. Keď sa vzdialite od medveďa, stane sa to ešte zreteľnejšie. Nebežte, nakoľko to môže u medveďa vyvolať zmenu v správaní. Medvede môžu liezť po stromoch a preto sa vzdiaľte po zemi.

Medveď, ktorý stojí priamo oproti vám a pozerá sa na vás, vykazuje väčšiu agresivitu ako medveď, ktorý sa na vás pozerá zboku alebo zo šikmého uhla. Medveď kolíše hlavou, ako je to napísané vyššie, ale potom začne dupať do zeme jednou alebo obidvomi prednými labkami vo vašom smere, prípadne sa môže pohybovať tam a späť po štvorci. Ak je ešte viac vystresovaný, môže skákať prednými nohami po pni, trse trávy a podobne, alebo môže urobiť skok vpred s natiahnutými nohami, zatiaľ čo naďalej kýva hlavou, zíva, kňučí alebo si cvaká čeľusťou. Sú to jasné signály, že medveď je podráždený a vás považuje za nebezpečenstvo a chce, aby ste zmizli. Otočte sa bokom k medveďovi, neustále ho sledujte, ale vyhýbajte sa očnému kontaktu. Pomaly sa vzďaľujte od medveďa. Hovorte pokojným hlasom, aby medveď vedel, kde ste a kam máte namierené. Môžete sa pri odchode aj skrčiť.

Medveď, ktorý je pri zdochline sa môže rozhodnúť (napriek vyrušeniu) zostať na mieste, pretože sa zdráha nechať potravu iným. V prevažnej väčšine prípadov medvede opustia zdochlinu, keď sa k nim priblíži človek, ale boli prípady, keď medveď zostal a bránil svoju potravu.

Prítomnosť psov môže spôsobiť, že medvede vyzerajú hrozivo, ale to sa stáva veľmi zriedka. Svoju pozornosť a agresivitu namieria proti psovi a nie proti človekovi.

Medveď môže stále prejavovať všetko vyššie popísané správanie, ale pritom sa pozerá priamo na vás. Môže dôjsť k neprimeranej reakcii v správaní narážaním do stromu alebo konára, ale ste to vlastne vy, kto ho dráždi. V takejto situácii ste prekročili hranicu toho, čo bude medveď tolerovať:

Ste pri ňom príliš blízko.

Ak sa medveď bude naďalej cítiť ohrozený, prestane krútiť hlavou a vydávať zvuky. Telo napne a hlava je spustená. Po tomto správaní často nasleduje fingovaný útok. V takom falošnom útoku medveď vypáli a rýchlo sa rúti smerom k vám. Potom môže buď zastaviť priamo pred vami a prípadne dupnúť labkami o zem alebo naraziť do kríkov, alebo môže ísť len veľmi blízko k vám. To je veľmi nepríjemné a je veľmi ťažké povedať, či medveď urobí falošný útok alebo skutočný útok, keď sa približuje k vám. Predpokladá sa, že veľa medveďov, ktorí falošne zaútočia, sú zastrelení lovcami, ktorí sa domnievajú, že sú skutočne napadnutí.

Pri takomto agresívnom medveďovi okamžite postupujte dozadu! Dajte pozor na medveďa, ale vyvarujte sa očnému kontaktu. Pomaly sa vzďaľujte od miesta. Nebežte! Hovorte pokojným hlasom.

Pri falošnom útoku zo strany medveďa, zostaňte na mieste alebo radšej urobte pár krokov dozadu. V prevažnej väčšine prípadov sa medveď otočí alebo zastaví na krátku vzdialenosť pred vami. Zachovajte pokoj! Identifikujte sa hlasným a pokojným rozprávaním, aby medveď vedel, kto ste. Zvážte, či by ste pred medveďa niečo nehodili, aby ste ho rozptýlili. Ukážte, že ho neohrozujete, stiahnutím sa ďalej od medveďa. Medveď sa po chvíli väčšinou upokojí, ale sú chvíle, keď urobí niekoľko falošných útokov, kým sa zastaví.

Viem, že niektorí čitatelia týchto riadkov by na tomto mieste čakali aj nejaké informácie, ako sa správať a čo robiť v situácii, keď už nepôjde o falošný útok, ale medveď naozaj zaútočí na človeka. Základom spolunažívania človeka s medveďom sa musí stať to, že človek sa bude na základe vyššie uvedených informácií správať tak, aby v čo najväčšej miere predchádzal priamemu stretu s medveďom, ktorý vyústi ku skutočnému útoku medveďa.

Prejavme úctu tejto našej šelme a snažme sa pri spozorovaní medveďa čo najskôr opustiť jeho priestor. Nepokúšame osud a nesnažme sa správať ako akční hrdinovia. Vzdialenosti, ktoré medvede už netolerujú sú pri jednotlivcoch rôzne. A opäť je potrebné pripomenúť, že medveď je v lese doma, ale človek je len návšteva. Viem, že sa nájdu medzi nami ľudia ( volajme ich jednoducho blbci alebo truhlíci ) , ktorí sa chcú zviditeľniť akýmkoľvek spôsobom a svojim nezodpovedným správaním neohrozujú len seba, ale prispievajú k zvyšovaniu rizika útoku medveďa na iného človeka.

My zodpovedný poľovníci veríme, že znalosť a správna interpretácia správania medveďa povedie k aktívnej činnosti a bezpečnejšiemu vonkajšiemu životu ľudí v oblastiach, kde sa vyskytuje medveď.

Človek sa bojí len toho, o čom nie je dostatočne informovaný alebo čo nepozná.

 

Autor: Ing. Ján Krnáč

 

Prihlásiť sa na odber
Upozorniť ma na
guest
11 x komentované
Inline Feedbacks
View all comments
kiri
3 years ...

Priatelia, dlhšie som zase čakal, či sa dakto zapojí, keďže sme sa stali “akože” svedkami prvého zabitia človeka medveďom na Slovensku. Mne osobne sa to však nielenže nezdá tak, ale skôr tomu ani veľmi neverím. Slovenský medveď má človeka v úcte a osobne poznám niekoľkých – či fotografov, či prírodovedcov, či prírodoznalcov, alebo aj iných prírodných mužov, ktorí sa dlhodobo motajú pri medveďoch, fotia ich, študujú, alebo sa len tak s medveďmi chodia hrať. Ani jeden nemá strach z medveďov, alebo pocit ohrozenia. Mnohí to tak povedali, že viac ich môže prekvapiť susedov pes! Možno poznáte, možno ešte nie – ponúkam vám videjko jedného prírodného muža..pozrite si (aj jeho kanál život v divočine) a porozmýšľajte sami najmä nad jeho závermi. Ešte by som rád ZNOVU zdôraznil – ako som už viackrát písal, že namyslení a hlúpi poľovníci (pozor, nie všetci, len tí menovaní!) si myslia, že oni sú pánom lesa. Veru nie sú – je veľa takýchto ľudí . aj spomínaní surviwal-listi žijú skryte v lese – sledujú a vidia.
je medveď problém alebo biznis?
https://www.youtube.com/watch?v=TKTM8rSVO9E&ab_channel=%C5%BEivotvdivo%C4%8Dine

kiri
3 years ...
kiri
3 years ...

Tiež sa dá pozrieť – ako ťažké je nájsť maca, aj keď ho aktívne hľadáte: zo začiatku ukážky medvedieho trusu, ukazuje a vysvetľuje miesta, kde môžete stretnúť macka – ako je dobré si sám sebe povyprávať = oznámiť že ste tam. Maco má v predných labách silu dvojnásobku svojej váhy! Rozhrabané osie hniezdo – možno ani nezbadáte, len pocítite nahnevané osy. 15,40 Mierka medvedej kôpky vedľa boty…17,25 – pasenie sa medveďa na čučoriedkach. 18,15 – ľudia ani nevedia a 15-20m prejdú okolo medveďa..18,48 stopa maca v piesku pri holej nohe, 19,01 – ako si postavil stan pri potoku, hneď ma napadlo – ZLE…a neskôr sám pochopil, že treba odísť, lebo nerátal dopredu. Prieskumák by toto neurobil.Ale naučí sa na vlastnom, je mladý. 21,30 – hlasitá cesta v noci cez územie medveďov. 22,31 – modlím sa, nech mi baterka svieti – zase chyba – MUSÍ mať minimálne dve svietidlá, tri sú lepšie! Nemôže jeho existencia a zdravie stáť na jednej baterke! ALE ! – neschováva tieto skúsenosti – netají chyby – ak sú to chyby – ak to náhodou nie je učenie tých, čo to vidia! Takže – asi nie je greenhorn, naopak – je to skúsený chlap, ktorý UKAZUJE chyby – a tak výrazne, že si ich pozerjúci zapamätajú. Tlieskam!

https://www.youtube.com/watch?v=aAKtjQ0-9hg&ab_channel=%C5%BEivotvdivo%C4%8Dine

kiri
3 years ...
kiri
2 years ...

Videjko v článku je zaujímavé v tom, že boli tam neďaleko aj ľudia – a mali z medveďa prču – a sledujte – medveď vôbec nemá agresívne stavy – skúša zastrašiť – vyplašiť – kocúr sa nedal – ani nezmenil pozíciu – hoci mu mohol skočiť na ňufák a doškriabať mu nos a oči – ale nepovažoval to za potrebné – len stál a syčal…a ľudia medveďa nezaujímali…a o to ide – ak ho nevyprovokuje hlupák -hlúpou a možno vystrašenou reakciou – skôr je zvedavý a obchádza v bezpečnej vzdialenosti. A toto je ruský maco, nie slovenský, ktorý človeka mooc dobre pozná. Tento nepoznal ani kocúra – a skôr bol zvedavý – ale nie agresívny – a to je podstatné. Príjemnú zábavu:

https://cz.sputniknews.com/20210804/neuveritelne-zabery-kocka-vasja-bojovala-s-divokym-medvedem-a-zapas-se-dostal-na-video-15380925.html

kiri
2 years ...

STRETNUTIE S MEDVEĎOM
Samozrejme, že je najlepšie vyhnúť sa medveďom vo voľnej prírode, ale ak dôjde k stretnutiu, mal by si vedieť, že najslabšou schopnosťou tohto zvieraťa je manévrovanie. Medvede bežia veľmi rýchlo a plazia sa veľmi dobre. Avšak, rýchlo sa pohybovať okolo predmetu ako je auto alebo strom je pre nich oveľa ťažšie. Skôr alebo neskôr sa zviera vzdá snahy chytiť ťa, keď uvidí, že to nestojí za toľkú vynaloženú energiu. Tieto fakty by ťa mali zachrániť v prípade stretu s medveďom.

https://www.topdesat.sk/2021/08/15/tieto-fakty-ti-zachrania-zivot/

kiri
2 years ...

Aha – aká útočnosť medveďov – polopitučký muž má viacej rozumu ako všetci ochranári – dve videjká a TEXT o tom, ako predchádzať konfliktu:
https://regiony.zoznam.sk/toto-ste-este-nevideli-video-ked-sa-v-tatrach-stretne-bezdomovec-s-medvedom-na-zeleznicnej-stanici/

kiri
2 years ...

Pekná relácia – Slovensko v obrazoch – tu aj reportáž o krásnej žene, čo sa venuje fotografovaniu zvierat v prírode – loví – a opakovane – a VIE sa dostať na vzdialenosť, že nepotrebuje MAGNUM ! – aj k medveďovi – aj k vlkovi sa dostala – oplatí sa ju počúvať – ako sa správať pri medveďovi – ešte nepoužila HLAS !!! Len pohyb. A nič sa jej nastalo ! Ako je teda možné, že ju ešte nenapadol? Kto teda robí chybu??? Možno nepríjemné otázky. A vy čo by ste robili, keby ste našli cudzieho vo svojej obývačke? Tie medvede sú veľmi – veľmi tolerantné ! – ak vás nájdu vo svojej obývačke.

Pozerajte od 16,06 min – Slovensko v obrazoch Nedeľa 29.08.2021 13:00

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14130#977

kiri
2 years ...

Človek nevie, čo je lepšie – či maco, alebo puma. Čo by ste si vybrali? A toto bolo dosť na psychiku – dlho sa držala. Tam by sa zišiel napr. prak s dobrým šutrom. Alebo máte aj iný tip? Čo je väčšie nebezpečenstvo – medveď – či puma?
ORIGINAL – Cougar Encounter in Utah | Mountain Lion Stalks Me For 6 Minutes!
https://www.youtube.com/watch?v=9Pg2CDCm34w&t=355s&ab_channel=Kunkyle

Ján Krnáč
Ján Krnáč
2 years ...

Nová správa zo zahraničnej poľovníckej tlače :
Obavy zo stretnutia s medveďom rastú aj v Nemecku. Koncom júna sa v Schloss Elmau pri Garmisch-Partenkirchene uskutoční summit G7. O bezpečnosť politikov sa stará 18-tisíc policajtov. Ale koncom apríla bol medveď zaznamenaný divokou kamerou neďaleko hradu Elmau. Do neustáleho vyhodnocovania situácie preto teraz podľa polície zaradili aj medvede.